.

Маркетинг (шпаргалка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5895
Скачать документ

1.Висловити думку щодо можливостей формування вітчизняної, інтернац. та
глобальної продукт. стратегії.

Вітчизняна продуктова стратегія – комплекс взаємоповязан заходів від
формування попиту на товар до його збуту на вітчизняному ринку;
інтернаціональна – +на декількох заруб ринках, але концентрація зусиль
на “дом” ринку; глобальна – комплекс взаємоповязан заходів від
формування попиту на товар до його збуту на світовому ринку, який
розглядається як єдине ціле. Стратегія базується на інтеграції та
стандартизації, масовому маркетингу,використанні подібності ринків
окремих країн.

2.Вкажіть,які елементи комплексу МР м.б. успішно викор-ні для кожної з4
варіантів МР стратегій для збереж. або збільш.збуту різних продуктів на
стар. та нов.. ринках.

Матриця Ансоффа (можливостей стосовно товарів(Т)/ринків(Р)) Комплекс
МР-сук-сть маркет засобів, певна стр-ра яких допомагає вирішити МР
завдання. 4Р (product, price, place, promotion) ТіР-старі-( стратегія
відновлення(елемент- price-ціна, promotion-просування, PR, реклама).
Т-стар, Р-нов.-(стратегія розвитку ринку (place-канали збуту, розподіл,
формув торг. складів; promotion, price). Т-нов, Р-стар-(стратегія
розвитку товару (елемент – product-товар, хар-ки, параметри продукту;
price, promotion). ТіР-нов.-( стратегія диверсифікації (все 4).
Стратегія глибокого проникнення на ринок: -зниження витрат вир-ва та
збуту; -активізацію рекламної д-сті;-переконування споживачів збільшити
обсяг споживання товару;-переконування споживачів частіше викор-вати
товар;-залучення до споживання товару нових споживачів;-визнач. нових
можливостей викор-ня товару;-підвищення рівня сервісного
обслуг-ня;-застос. засобів стимул. збуту;-розвиток збутової
мережі;-зміну позиціювання торгової марки;-купівлю
фірми-конкурента;-створення спільного п-ва;-вихід із неприбуткових
сегментів;-скорочення к-сті клієнтів;-створ. професійних об’єднань (для
збирання інфо про ринок);-ініціювання встановл. правил конкурентної
боротьби через відповідні органи влади.Переважна більшість названих
стратегій безпосередньо сприяють проникненню товару на ринок, деякі — є
формою захисту позицій фірми, але всі вони пов’язані з наявними товарами
і реалізуються в межах наявних ринків.Стратегія розвитку ринку є формою
збільшення обсягів продажу частки ринку і прибутку, але передбачає
проникнення фірми на нові ринки завдяки:-виявленню нових сфер викор-ня
товару;-виходу на нові сегменти ринку через репозиціювання
товару;-виходу на нові територіальні ринки збуту;-пропонуванню товару
через нові канали збуту.Стратегія розвитку товару, спрямована на
вдосконалення або розробку нових товарів для наявного кола споживачів і
передбачає:-підвищення якості товару;-розробку нових моделей
товару;-розробку нових товарів; -розширення асортименту.Стратегії
диверсифікації:Концентрична(вертикальна) диверсифікація (початок вир-ва
нових товарів, які в технологічному або МР плані пов’язані з наявними
товарами).Горизонтальна диверсифікація (випуск нових товарів, які
технологічно не пов’язані з наявними товарами, але признач. для наявних
клієнтів фірми). Конгломеративна(чиста,латеральна
диверсифікація—стратегія, націлена на розробку і вир-во нових товарів,
не пов’язаних з наявною д-стю фірми та ринками збуту).

3. Визначити тип конкурент стратегій укр вироб меблів, прог забесп та
літаків на міжн ринках. (по Портеру).

2 осн концепції планування мр та альтернативи кожної з них: 1)вибір
цільового ринку (у межах усієї глазурі або окрем сегментів) 2)
стратегічні переваги (унікальність або ціна); – розглядає залежність між
часткою ринку та прибутковістю на підставі аналізу базових стратегій:
1)переваги за витратами, 2) диференціація.

Стратегічна мета Стратегічна перевага

Мультисегментне вир-во Мінімізація витрат Диференціація

Одно сегментне виробн фокусування

Важливим результатом аналізу Портера є висновок про те, що: 1) компанія,
частка якої на ринку невелика, може мати комерційний успіх завдяки чітко
сконцентрованій стратегії та діяльн, сфокусованій на певному визначеному
сегменті; 2) невелика фірма може мати хороші показники та бути
високопробитковою, концентруючи свою діяльн у лише одній конкурент ніші;
3) компанія, частка якої на рин середня, може мати комерц успіх завдяки
перевазі за заг витратами або диферент стратегії. Але одночасно середня
комп може потерпати від невизначеного положення і низької прибутков
через відсутність ефективного та унікального продукту або переваг за заг
витратами.

4.Визначте параметри технолог. серед-ща укр. ринку. Поясніть проблему
уникнення технолог. залежності.

Технологічне серед-ще ділиться на історичні і функт-ні.З істор-го
погляду аналізу техн..серед-щає 5 етапів ЕК-го розвитку:1.Традиційне
суп-во-сусп-во з с\г вир-вом.Низький рівень продуктивності праці
зумовлений неможливістю застосувати суч.досягнення науки і
техніки.2.Передумови до підйому-сусп-во потроху цде до перебудови і
модернізації.Зявляються першімодернізовані вир-ва,але суп-во все ж таки
залишається патріархальним за стр-рою та цінностями.3.Підйом-прогресивні
зміни у сфері промислового вир-ва.Завдяки залученню нових інвестицій
відбувається індустріалізаціяно досить високому рівні.4.Просування по
зрілості-ек-не зростання новітніх технологій в сфері ЕК-го і суп-го
життя.Приходять високотехнологічні вир-ва.5.Сусп-во масового
споживання-створюється сфера споживчих товарів і послуг.Збільшується
кількість висококваліфікованих вир-ків промисловості та інших.
Відбувається поліпшення соц-ек-го добробуту суп-ва поряд з розвитком
суч.технологій.Після 2ї світ.війни відбулася наук-техн.революція(НТР),
що сформувала «нове індустріальне суп-во», яке хар-ється:-викор-ням
нових матеріалів,-застос.високих технологій.-переход до викор. нових
джерел енергії,зокрема атомної
енергії,-автоматизація,електронізація,..,-зміна спож-чих та вир-чих
мотивацій тощо.З функт-го погляду досліджуються такі
осн.показники:-рівень споживання енергії,-ступінь розвитку
промисл.інфрастр-ри,ступінь розвитку засобів комунікації та
зв’язку,-можливості проведення наук.досліджень,…

5. Визначте умови (можливі обмеження) та функц прояви ефектив реклами 3
різних груп товарів в міжн середов.

Реклама-привселюдне надання інфо про товар(послугу) за доп. художніх,
технічних і психолог-х прийомів з метою пробудження попиту і здійснення
продажу.У світовій практиці реклами є певні правила і заборони. І хоча
на сьогодні вони досить специфічні для тієї чи тієї країни, можна
сказати, що процес активно інтернаціоналізується, з’являються всесвітні
«правила гри».Табу суспільної реклами: Франція: заборона на рекламу
алкоголю, Західна Європа: заборона або обмеження на рекламу тютюнових
виробів та алкоголю, Мусульманські країни: жінки – тільки одягнуті,
деякі частини тіла показувати не можна, Корея: учасники реклами мають
бути корейцями. Азія: заборонено показувати чоловіків з довгим волоссям.

6. Визначте найбільш прийнятні засоби успішного просування українських
товарів на зарубіжні ринки.

-Надання безкоштовних зразків продукції – швидше сприйняття продукту,
залуч нових споживачів, але значні витрати.;-Гарантія повернення грошей
– підвищує престиж марки, відкриває шлях до формування нових ринків але
результати не одразу.;-Супроводження покупки дрібним подарунком –
збільшує обсяг продажу, але не є стимулом для постійного
клієнта.;-Конкурси і лотереї. – дорогий метод.;- Поширення
купонів.;-Пакет із декількох виробів зі знижкою в ціні – витратний, але
наочний, зручний, збільшує обсяг реалізації.

7. Визначити рівень між нар конкур-спром продукту на осн хар-к та ф-рів
конкур-спром товарів на заруб ринках

Позиції міжнар. продукту на світ. ринках посилюються завдяки:-високій
якості міжнародно конкурентоспроможного товару;-престижному походженню
товару;-суч.технологіям вир-ва, адекватним вимогам світового
ринку;-міжнар. «розкрученості» продукту, яка сприяє упізнаності
товару;-спеціаліз. вир-ву, що задовольняє вимоги певного глобального
сегмента;-статусу «bestseller», коли довге або часте споживання
підтверджує очікуваний ефект;-динамічній та успішній модернізації, коли
новий товар не гірше або значно краще попереднього, який споживачі добре
знають і мають позитивний досвід споживання;-думці авторитетних
експертів.Параметри конкурентоспроможності товару:1. Технічні
параметри:- Класифікаційні -відповідність товару певному класові (групі,
підгрупі) -Конструктивні — техніко-інженерні рішення;-Нормативні –
відповідність певним нормам, стандартам, правилам;
-Ергономічні-санітарно-гігієнічні;-Естетичні – дизайн.2. Комерційні
умови придбання:-Рівень ціни;-Термін та умови поставок, витрати на
транспорт-ня;-Умови платежів;-Рівень митних зборів, тарифів тощо;-Рівень
відповідальності продавців за виконання своїх зобов’язань та
гарантій;-Комерційні ризики:-С-ма знижок.3. Орг. умови придбання:
-технічна інфо та реклама;-Наявність каналів
збуту;-Орг-ціядоставки;-зручність розрах-в;підготовка персоналу.
4.Ек.умови споживання: Економічність;-Вартість та доступність
сировини;-Надійність ремонту;-Екологічність;-Сервіс.

8.Види ризиків ті їх вплив на МР д-сть в між нар. серед.

Види ризиків:Ризики володіння-повязані з реалізацією права власності на
іноз.території.Ризики д-сті-повязані з некомпетентною поведінкою на
заруб.ринку.Фін.ризики-виникають в процесі внутрішньо-та міждержавних
розрахунків і фін.операцій.Ризики форс-мажор-виникають за непередбачених
обставин:Соц-ек-чні обставини:-страйки, революції,-громадянські
війни;-Стихійні
лиха:-повені,-пожежі,-землетруси,шторми..;-Політико-правові та
комерційні обставини:-раптові змінив зак-стві,-війни,-торгові
війни,-політичні альянси,-зміни напрямків держ.ек-ної
політики.Кримінальні ризики-посилюються через суспільну,ринкову,правову
нестабільність. У компаній,які функт-ють на заруб.ринках
(експорт,створення заруб.філій,..), завжди є ризик,ніж у компаній,які
працюють на вітчизняному ринку.Завдяки зростанню ризиків зростає
конрольза ними.

9.Визначте та охарактеризуйте аттрибути штрих-коду імпортного виробу.

Штрих-код (ШК) – знак для автоматизованої ідентифікації і обліку
інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів. Наявність ШК
на товарі є обовязк умовою його експорту. ШК наноситься типографічним
способом або за допомогою етикетки чи ярлика. Код містить інфо про
країну-походження товару, виробника, класифікаційну групу, до якої
належить товар. Функції ШК: інформаційна, ідентифікаційна, підвищення
швидкості і культури обслуговування споживачів, інформаційне забезп-ня
МР досліджень.1977–створення Європ.асоціації товарної нумерації (ЕАN).ШК
поділ на два вида: европейський — ЕАN и амер-кий — UРС.Перші дві
цифри–код країни, де знах орг-ція, що зареєструвала вир-ка і його товар
і присвоїла їм порядкові номери. Цей код може не співпадати з країною
місцезнаходження вир-ка, оск можна зареєструв в б-я країні. Кожній
країні асоціації ЕАN централізовано видаються діапазони кодів:
найчастіше коди двозначні Франція-30-37,Японія-45-49,але є і тризначні
Росія—460-469 за рах зменшення кода вир-ка на 1 знак. Код вир-ка
(наступні 3-5 цифр) присв централізовано нац орган конкретної країни.
Наст 3-5 цифр–інфо про товар, присв орг-цією-вир-ком чи продавцем
самостійно у вигляді реєстраційного номеру в межах свого п-ва. В цих
цифрах закодовані необх. для ідентифікаціії дані про товар: назва,сорт,
артикул, колір, маса. Передостання цифра (може і не бути) – код упаковки
товару. Остання цифра–контрольне число, знах шляхом послідовних
арифмет.дій. ШК – чергування темних (штрихів) і світлих (пробілів) полос
різної ширини. За одиницю ширина приймається модуль – самий вузький
штрих чи пробіл (0,33 мм). ШК почин і закін старт/стоповим знаком (довші
штрихи).

10. Конкур. політика компанії:рівні конкур. агресивності.

4 рівні конкур агрес компанії:1. Упр-ня – „внутрішньо нейтральне”,
компанія не прагне створювати конкурентну напруженість ні для власних
підрозділів, ні для конкурентів.2. Вироб-збут д-сть компанії „зовнішньо
нейтральна”, тобто повністю відповідає стандартам та вимогам,
установленим її основними конкурентами, і передбачає викор-ня
загальновизнаних технічних прийомів, методів менеджменту, реклами.3.
„Внутрішньо підтримувана” с-ма упр-ня починає активно впливати на
виробничі збутові с-ми і сприяти їх розвиткові та удосконаленню,
змічнюючи конкур позиції компанії на ринку.4. „Зовн- підтримувана” с-ма
упр-ня зорієнтована не тільки на внутрішні ф-ри самовдосконалення, але й
на зовнішні ф-ри менеджменту, коли компанія замість наслідування та
копіювання досвіду конкурентів винаходить і застосовує власні методи та
прийому конкурентної боротьби і кидає виклик своїм конкурентам.

11.Ланки системи регулювання міжнародних економічних відносин. Основні
напрями державного регулювання ЗЕД.

Глоб регул-ня. -Наднац рег-ня(у межах макроінтеграц.угруповань).
-Наднац-держ рег-ня. -Корпорат.(внутр) рег-ня. -Ринк.рег-ня на осн.
конкуренції. -Види держ ЗЕД: протекціонізм, вільна торгівля.Осн.форми
одержавлення: держвласність та підприємництво; фінсис-ма(держбюджет,
позабюдж фонди, фінанси місцевих органів влади(самоврядування), фінанси
держ.корпорацій; програмування та рег-ня(пряме, непряме);
міжнар.активність.

12. Логіка та методика МР дослід.  міжнар. серед. пром. та спож. ринків.

Міжнар. МР середов – сук-сть зовн ф-рів д-сті компанії які впливають на
її життєздатність та прийняття тих чи інших упр-х рішень. Складові
серед-ища: 1. Макрофактори(не підвладні окремим учасникам): політ-і,
правові, ек-ні, соц-културні, технолог., фізичні. 2. Мікрофактори
(значною мірою регульовані фактори): постач-ки, посередники, клієнти,
конкуренти. 3. Контактні ауд. (незалежні суб”єкти, що непрямо впливають
на розвиток ринку): ЗМІ, громадські орг-ї, держ і недерж установи,
фонди…Складові оцінки середов: 1. оцінка наявності і значущості ф-ра,
2. Оцінка динаміки та змінності фактора; 3. Оцінка ризиків. Види
ризиків: Ризики володіння (реаліз прав власності в іноз державі), Ризики
д-сті (некомпетентна поведінка на ринку), Фін-ві ризики (ризики міждерж
розрахунків і фін. операцій), Форс-мажор(соц-ек – страйки, революції,
стих. лиха – повені, пожежі, політ-правові – змінив законах, торгові
війни) , Кримінальні ризики (через сусп, ринкову, правову нестаб-ть). За
зростанням ризиковості: експорт-Спільне Під-во – прямі інвестиції

13. Маркетингове середовищє міжнародного бізнесу

МР середовищє міжнародного бізнесу – це сукупність зовнішніх факторів
діяльності компанії, які впливають на її життєздатність і прийняття тих
чи тих управлінськіх рішень.Макроф-ри – сук-сть загальногосп-ких
макроек-х ф-рів конюкрури заруб. ринків, не підвладних впливові окремих
субєктів, у межах яких компанія функціонує (політичні, правові, ек,
соц-культ., технологічні, фізичні).Мікроф-ри–сук-сть значною мірою
регульованих ф-рів конюктури конкретного товарного ринку, що
безпосередньо впливають на госп.субєкти (постачальники, посередники,
клієнти, конкуренти).Контактні ауд. – це сук-сть незалежних субєктів, що
здебільшого непрямо впливають на розвиток певного ринку, бізнесу,
окремої компанії (ЗМІ, гром орг, держ та недерж установи, фонди,
асоціації).Оцінка середовища ММ:

-Оцінка наявності та значушості ф-ра;-Оцінка динаміки та змінності
ф-ра;-Оцінка ризиків.Види ризиків:-Володіння – реалізація права
власності на іноземній теріторії;-Д-сті – некомпетентна поведінка на
заруб. ринку;-Фін.– виникають у процесі внутрішньо- та міждержавних
розрахунків і фін. операцій;-Форс-мажор–непередбачувані обставини:
Соц-ек-ні(страйки, революції), Стихійні лиха, Політико-правові та
комерційні обставини(зміни в зак-ві, війни, торгові війни, політ
альянси, зміна ДЕП);-Кримінальні ризики.

14.Міжнар.продукт.Принципи та метод. класиф. товарів, що викор. в
міжнар.практ.Поясніть необх.класиф товарів в міжнар. бізнесі.

Товарну масу розподіляють на матеріальні товари та послуги, які не мають
матеріальної форми (це створює певні труднощі у вирішенні проблем ММ).
Всі товари (створені в процесі ек розвитку су-ва і які використовуються
в торговому обороті) зібрано в Гармонізованій системі опису та
кодування товарів (ухвалена Радою митного співробітництва на основі
Конвенції про Гармонізовану с-му опису та кодування товарів, чинна з
1988 року).1990 р–Товарна номенклатура ЗЕД (в загальному вигляді
викор-ють і сьогодні): побудована за принципами Гармон-ї с-ми … та
Комбінованої номенклатури ЄС, призначено для збирання та обліку
статистичних даних про ЗЕД. Класифікатор – затверджений офіційний
документ (систематизований перелік найменувань і кодів груп та об’єктів
клас-ї). Код товару – знак або сук-ть знаків, що призначені для
позначення об’єктів класиф-ї. Для формування стр-ри кодів викор-ють
цифри, букви (або їх набір), штрихи в комбінації з білими смугами.
Кодування Т – складання та присвоєння коду класифікаційній груп. Код:
інфо про країну походж Т, виробника, класифікаційну групу Т. Товарна
хар-ка –сук-ть відмінних ознак, властивостей конкретного Т або групи Т.
Хар-ки Т: асортиментна (сук-ть власт-й та ознак, що визначають
призначення Т та встановлюють принципові відмінності одного Т від ін),
якісна (сук-ть внутрішньовидових споживчих властивостей Т, здатність
задовольняти потреби), кількісна ( сук-ть власт-й, виражена в одиницях
виміру), вартісна ( залежність від цін на Т з урахуванням особливостей
ринкової кон’юнктури). Кожний Т має певний набір характ-к, які
потенційний споживач оцінює, виходячи з власних вимог до цього Т, а
також на основі власного досвіду користування цим Т.

15.Міжнародний маркетинг: суть та завдання, особливості маркетингової
діяльності в міжнародному середовищі.

ММ-забезпечення процесу планування та підприєм діяльності поза нац
межами, щоб створити найсприятливіші умови для бізнесу. Велике значення
є вивчення зовніш умов бізнесу: заг стан світ ринку, моніторинг конкрет
ринку, дослідження певного територ ринку щодо перспектив конкрет виду
бізнесу.У зв’язку із зростаючою інтернаціоналізацією вир-ва і посиленням
міжнародної взаємозалежності держав на світовому ринку великого значення
набуває міжнар. МР. Це – форма маркетингу, яка полягає в орг-ції с-ми
упр-ня вир-чо-збутовою д-стю з урахуванням ЕК-ної ситуації у світі,
тенденцій інтернаціоналізації світового господарства, стосунків між
різними країнами та особливостей зовнішньоекономічних відносин.
Маркетинг є важливим каталізатором зовнішньоекономічного
співробітництва. Причини виходу на заруб ринки: обмеженість внутр ринку,
наявність активної конкуренції, висока мобільність споживачів; вплив
вартісних чинників і дешевих ресурсів; вплив якісних чинників сиистама
загального управління якістю; зменшення ризиків д-сті.Методи виходу на
заруб ринки: 1.експорт-прямий(через представництво,ексклюз
дилери),непрямий(через посередників, без присутності Ко на зар ринку);
2.кооперування та спільне п-цтво(ліценз угоди, франчайзинг);3.пряме
інвестування (створення виробн потужностей на заруб ринку). Етапи
завоюваня нових ринків:вивчення ринку та визначення його привабливості;
підбір місцевого представника-дистр-ра;створення влас філіалу на засадах
часткового або повного володіння.

17. Наведіть складові ціни прод. на зар. ринку (“каскад собівартості”).

Повна нац с\в продукту+ в-сть пакування та спеціальної підготовки до
експорту+ затрати на функц-ня експортної служби п-ва (ТНК розподіляють
витрати на всю продукцію)=Експортна с\в до відправки продукту + витрати
на завантаження і міжнар. перевезення (INCOTERMS)+ страхові витрати на
транспорт+ “консульські” витрати (портовий збір, збір в аеропорту)+
витрати, пов’язані з в’їздом в іноз. державу (мито, гарантійне
зберігання …)= С\в продукту, який прибув в іноземну державу+ витрати
на збут:Вартість зберігання; Витрати на оплату торгового персоналу;
Витрати на збут; Витрати на формування попиту та стимул. збуту і
рекламу; Сервісні витрати.=С\в продукту до фін. витрат+ фін. витрати:
Фіна-ня до продажу; Фін-ня комерц. кредиту. =С\в продукту до визначення
ступеня ризику + в-сть покриття фін., політичного та комерц.
ризиків.=Повна с\в продукту в іноз. державі.

18. Основні фактори економ середов між нар бізнесу.

ЕК. Серед-ще є однією з найважливіших сфер господарчого життя суб’єктів,
що кардинально впливає на рішення про вихід компанії на той чи той
заруб. ринок.У міжнар. маркетингу аналіз ек Параметри ек серед. міжнар.
МР:1. Тип ек-ки(Визначити питому вагу окремих типів економік у мішаній
с-мі і їх значення для розвитку тих чи тих видів бізнесу);2. Стр-ра
госп-ва, госп.а орієнтація(Установити можливу експортно-імпортну
орієнтацію країни з погляду галузевої стр-ри та пріоритетів ек. розвитку
);3. Темпи ек. зростання(Оцінити: 1) рівень державних доходів (збитків)
через: а) динаміку осн. макроек. показників в абс. та відносному вимірі;
б) показники розвитку галузей нар. госп-ва; в) стан платіжних балансів;
2) рівень особистих доходів); 4. Направленість та ступінь державного
втручання в ЕК-ку (Виявити форми одержавлення, інтенсивність їх впливу
на певні сфери ЕК. розвитку країни);5. Наявність спеціальних ЕК. зон
(СЕЗ)- (Пошук найсприятливіших умов проникнення та функціонування на
заруб. ринку через спеціальні території, у межах яких діють економічні
пільги для іноз. і вітчизняних компаній);6. %Стан конкретного товарного
ринку(Визначити: 1) потенційну місткість ринку конкретного продукту; 2)
рівень міжнар. спеціалізації вир-цтв);7. Загальногосп-ка кон’юнктура та
кон ‘юнктура конкретного товарного ринку(Визначити вплив
найважливіших кон’юнктуротвірних ф-рів мікро- та макрорівня, що
хар-ють стан і привабливість ринку).

22. Осн. хар-ки фіз.серед.ММ.Поясніть,як ви розумієте проблему якості в
міжнар. бізнесі.

Фіз сер-ще ММ – сук-ть якісних хар-к продукту, які є загально
прийнятними на тому чи іншому ринку. Ці показники суттєво різняться
залежно від ринків. Ф-ри, що формують фіз сер-ще: інженерно-технічні та
споживацькі. Інженерно-технічні: такі осн. показники якості продукту:
1) наявність споживчих компонентів без шкідливих речовин; 2)
екологічність упаковки; 3) ергономічні параметри; 4) гіпоалергенність;
5) стан навкол. серед-ща тощо. Показники споживацьких вимог: 1)
розуміння суч. якості; 2) рівень та хар-р попиту; 3) споживацькі
пріоритети та переваги, зумовлені особливостями природного, технічного
та соц-культурного серед-ща. В останні роки увагу в країнах надають на
тільки якості Т, але і якості самого процесу в-ва. Віддають перевагу
партнерам, які мають сертифікати на систему забезпечення якості всього
в-ва. (на європейському ринку наявність сертифікату на с-му якості є
обов’язковою у 90 % контрактних ситуацій). Все більшої актуальності в
світі набуває д-сть у сфері загального управління якістю (TQM). Складові
заг. упр-ня якістю: техніко-інженерні рішення (технології, суч. дизайн,
пристосування продукту до умов місцевого ринку клімат, кермо
автомобіля, напруга електричного струму…).Якісне виконання (високоякісна
сировина, сучасна орг-ція в-ва, контроль якості : внутр та зовн
інспекція, еколог та санітарний контроль, точність
виконання).Споживацькі вимоги ( гарантії якості, рівень
попиту(купівельна спроможність), хар-р попиту: особл-ті соц-культ вимог
та цінностей, мотивації споживачів.Для Укр: неможливо стати повноцінним
учасником міжнар. співробітництва, не забезпечуючи відповідного
якості. В Києві: Міжнар. форум “Дні якості” (2-й четвер листопада).
Глобальною с-мою якості в світі охоплено більше 365 тис підприємств, в
Укр – лише 30.

23.Осн. ф-ри успішного позиц-ня (П) лікарських засобів в умовах заруб.
ринку.

’–¦¬®3/4OOUath

6

:

d

f

iaIaIaia1/41/41/4?„l„l„V„V„V„l„V„V„V+ h‚

/ h‚

+ h‚

% h‚

h‚

” h‚

” h‚

h‚

CJaJ” h‚

’a

f

|

~

?

1/4

Ae

I

a

>? h‚

CJaJph% h‚

% h‚

h‚

CJaJph+ h‚

+ h‚

J L f F!J!L!-“””eOIeOeO1/2§O§O”O”O”§~§Ol^lN h‚

h‚

CJaJ” h‚

+ h‚

% h‚

+ h‚

h‚

h‚

h&M?CJaJ% h‚

( h‚

ygWgB) h‚

h‚

# h‚

& h‚

” h‚

h‚

” h‚

” h‚

h‚

h‚

h‚

CtCeOA±¦±”‚”t”±”‚”‚”‚”‚”ZB/ h‚

2 h‚

h‚

CJaJ” h‚

” h‚

h‚

h‚

) h‚

) h‚

) h‚

?Т??

) h‚

) h‚

) h‚

) h‚

) h‚

J(J*J`JAJaJ”KaeK(L*Li*AiAi*Ai¬Ai—?ikiViA) h‚

) h‚

) h‚

, h‚

) h‚

) h‚

+ h‚

) h‚

% h‚

h‚

h‚

h‚

CJaJ” h‚

h‚

” h‚

” h‚

h‚

) h‚

% h‚

) h‚

, h‚

?FYLYrYIYOYOYOY
Z”Z&Z(Z6Z8ZDZFZJZlZ?Z?ZIZ?Z¤[¦[$\(\*\?\3/4\AE\O\Ue\TH\a\?]nanNAn?nNAnanA
NananananNAN?‰v‰v‰e h‚

$ h‚

$ h‚

$ h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

CJaJ h‚

h&M?CJaJ” h‚

h‚

CJaJ” h‚

h‚

h‚

h‚

n4n8nFnHnXnZn\n^nfnhnjnlnrnvn„n†noaoaoaoOEOEO?§?™OEOEOEOEOEOoO‡™u™u™u™u™
u™u™u™u” h‚

” h‚

h‚

CJaJ% h‚

h‚

h‚

h‚

h&M?CJaJ h‚

h‚

~
~?~–~Ue~TH~i~oe~|~”??THaocOcEcOcEcEcOcOcOcOcOc·Y·•E•E•E•…E•E•E•E•
EOE•EOE•OEO h‚

h‚

” h‚

” h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

nananOnA®A®A®A®A®A®A®AFaF?FaFaFaFaFa?F?aF†t†” h‚

” h‚

h‚

h`BoCJaJ h‚

hU?CJaJ” h‚

” h‚

h‚

h‚

h‚

ue’th’A“I“?“O“(”*”4”6”B”D”P”R”l”n”’”?”`–?–J?L?T???°™?™z???e›i›i›?›*?,?:?
aJ" h‚</p> <p>" h‚</p> <p> h‚</p> <p>CJaJ h‚</p> <p> h‚</p> <p>aJ" h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>h&M?CJaJ h‚</p> <p> h‚</p> <p>CJaJ<HFJFLF?F,¤e¤&Y:Y>YJYLYNY\Y^YbYhYpYxY~YiYiOe3/4??v?v?v?v?dRdA h‚</p> <p>" h‚</p> <p>" h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>/ h‚</p> <p>/ h‚</p> <p>" h‚</p> <p>§?§¤§¦§?§I§&?D?F?H?J?V?X?p?z?iTHiI?I?I¦’¦iTHiTHi¦I?I¦i?rarararP h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>" h‚</p> <p>" h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>•THiTH•1/2m©YH h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>" h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>¬D¬L¬’¬?¬$2PVXf?iTHI1/4ITH?”?tetTCT1" h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p> h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>& h‚</p> <p>" h‚</p> <p>" h‚</p> <p>1/2’1/2–1/2?1/21/41/2issOE?E?E?EssEOEssEssEssE?EssE?EO?O?OE?EssEssEssE?E<br ?--> i?z?z?” h‚

h‚

CJaJ h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

h‚

” h‚

h‚

h‚

h‚

CJaJ” h‚

” h‚

h‚

h‚

hU?CJaJ” h‚

h‚

CJaJ” h‚

ним стандартам.

24.Планування міжнародного маркетингу. Дайте характеристику
маркетингових програм.

План маркетингу – схема майбут діяльності для досягення майбут мети за
певних можливостей в означений термін часу. В зал-ті від терміну:
коротко (оперативні), середньо та довго (стратегічні) строкові.
Планування маркетингу полягає в цілеспрямованій спробі впливати,
управляти масштабом, швидкістю та наслідками змін у зовніш середовищі
та в самій Ко. Етапи маркетингових заходів : ситуаційний аналіз,
маркетинг синтез, стратегічне планування, тактичне планування, маркетинг
контроль. Планування ММ через наявність елементів невизначеності
середовища заруб ринків та форс-мажорних обставин міжнар діяльності має
бути досить гнучким.

25. Проблеми створення та просування на зарубіжні ринки українських
торгових марок (брендів). Наведіть приклади. майже всі компанії, брендом
– одиниці. Бренд – торгова марка з устояним іміджем. існує ряд принципів
успішного брендингу: 1.якість продукту повинна завжди відповідати
очікуванням покупця.2.у концепції бренда повинна бути могутня емоційна
складова, котра апелює до життєвих цінностей цільової групи покупців.
Найкраще, якщо вона апелює до вічних цінностей. 3.у реалізації концепції
брендингу треба бути послідовним. Якщо позіонується товар як престижний
і дорогою, не слід кидатися в знижки і розпродажі, якщо почався
економічний спад. Українські бренди (більш-менш): торгові марки STATUS
та „Давній рецепт” Золотоніського ЛГЗ „Златогор”. Вперше в історії
високої моди партнером лейбла Готье став відомий український бренд
Nemiroff (70% ринку Росії). Оболонь, брати Кличко, Руслана, Помаранчева
революція і Ю.В. Тимошенко.

26. Проблеми розробки стратегій міжнародного маркетингу.

Формування стратегій міжнародного маркетингу – складний процес, який
несе в собі елементи невизначеності та ризику. Головна проблема –
правильний вибір основних інструментів, зрозуміти та врахувати
найважливіші фактори та умови, які впливають на цей вибір. Це перш за
все передбачає розвиток планових основ міжнародного маркетингу (розробку
маркетингових програм, що охоплюють послідовність виконання наступних МР
заходів) : 1) розробка концепції продукту, продуктової стратегії,
покращення якості та пристосування товару до умов заруб. ринку; 2)
дослідж. ринків: ф-рів МР серед., споживчих мотивацій та переваг,
динаміки та перспектив; 3) вибір найбільш привабливих ринкових
сегментів; 4) формування попиту і стимулювання збуту, проведення
рекламних компаній та пропаганди; 5) орг-ція сервісного обслугов-ня
тощо.Компанії, які прагнуть розширити свою міжнародну діяльність та
інтенсифікувати свою присутність на світовому ринку повинні вирішувати
ряд проблем: 1) необх. МР визначення та обґрунтування ( ринків, які м.б.
метою експансії; країн та сегментів, які є найбільш привабливими; рівня
та типу МР зусиль (елементів комплексу МР), які найбільш вигідно
викор-вати; виду присутності на зарубіжному ринку), 2) оптимізація
пошуку та викор-ня ресурсів ( оптимізація ресурсної бази; організація
забезп.я ресурсами; визначення принципів розрахунку за ресурси (ЕК.,
фін., політичні аспекти)),3)орг-ція інвестицій та контролю( орг-ційні
основи д-сті;види партнерства;інвестиц. процес).

27. Поясніть, в чому криється проблема контролю спож. цін на товари, які
компанія продає на іноз. ринках.

Проблема передбачуваності реакції покупців на можливі ціни.
Конкурентоспроможність ціни та її здатність змінюватись. Державний
контроль за цінами. И типа дальше отсюда пляшем, растекаемся тобиш.

28. Поясніть, в чому полягає різниця між рекламою, пропагандою та ПР,
які викор-ся у світовій практиці. Наведіть П некоректної реклами.

Реклама – привселюдне надання інфо про Т (послугу) за доп. художніх,
технічних і психологічних прийомів для пробудження попиту і продажу.
Антиреклама: “Доживемо до понеділка”, шоколад “Віспа”. У світовій
практиці реклами є певні правила і заборони. Існують всесвітні “правила
гри”. Приклади табу суспільної реклами: Франція: заборона на рекламу
алкоголю, Західна Європа: заборона або обмеження на рекламу тютюнових
виробів та алкоголю, Мусульманські країни: жінки – тільки одягнуті,
деякі частини тіла показувати не можна, Корея: учасники реклами мають
бути корейцями. Азія: заборонено показувати чоловіків з довгим
волоссям.Пропаганда – д-сть, спрямована на непряме поширення інфо у
вигляді статей, фільмів, виховання визначеного світосприймання та
способу життя.

ПР – залучення ЗМІ до конференцій, презентацій….

29. Поясніть, чому для успішної д-сті в глобальному серед. компанія не
обов’язково має б.великою …

Тому, що компанія, частка якої на ринку є невеликою, може мати
комерційний успіх завдяки чітко сконцентрованій стратегії та діяльності,
сфокусованій на певному визначеному сегменті, концентруючи свою
діяльність у лише одній конкурентній ніші.

31.Проблеми просування товарів на зарубіжні ринки.

Залежно від методів просування: Надання безкоштовних зразків прод-ї –
значні витрати, не дозволяє скласти картину перспектив збуту; Вільне
випробовув виробу – складний і дорогий; Розсилання купонів – витрати,
довгострок ефект; Гарантія повернення грошей –довгострок і помірний
ефект; Додаткові дрібні подарунки – недостатній стимул, Конкурси і
розіграші – обмеженість кола учасників, дорогий; Формування наборів –
дорогий. Найбільша проблема – адекватність застосування методу.
досягається через ретельний аналіз споживацьких уподобань та аналіз
факторів зовн. середовища.

32.Показати специфіку викор-ня різних аналітичних підходів до стратег.о
аналізу в ММ.

Матриця BCG виділяє 4 типи бізнес-одиниць і визначає позицію та динаміку
продуктів на ринку залежно від етапів життєвого циклу.Багатофакторна
матриця General Electric демонструє (принцип світлофора) відносну
значущість окремих проектів, запроваджених багато профільною ТНК на
численних зарубіжних ринках, де позиції самої компанії та різних її
продуктів суттєво різняться. Ділова активність хар-зує позиції компанії
на ринку: відносна частка компанії на ринку, конкурентоспром-ть ціни,
якість продукту, обізнаність щодо споживачів, ефективність продажів,
географічні фактори. Привабливість галузі хар-зує позиції продукту на
ринку: розмір ринку, динаміка ринку, норма прибутку, конкуренція,
сезонність, економ. Параметри в-ва.PIMS хар-зує вплив МР стратегій на
д-сть компанії і відслідковує залежність між дохідністю та параметрами:
доля ринку, ціна продукту, інтенсивність інвестицій, наукові дослідж. та
розвиток, вертикальна інтеграція, упровадження нових продуктів, витрати
на маркетинг, диференціація.Матриця Ансоффа передбачає викор-ння
чотирьох варіантів МР стратегій для збереження або збільшення збуту
різних продуктів на старих та нових ринках. Старий товар, старий ринок –
стратегія відновлення, старий товар, новий ринок – стратегія розвитку
ринку, новий товар, старий ринок – стратегія розвитку товару, старий
товар, старий ринок – стратегія диверсифікації.Матриця Портера пропонує
2 концепції планування маркетингу та їх альтернативи: вибір цільового
ринку (мультисегментне в-во, одно сегментне в-во), стратегічні переваги
(мінімізація витрат, диференціація, фокусування). Компанія з невеликою
часткою на ринку може мати комерційний успіх завдяки фокусуванню
діяльності на 1 сегменті. Невелика фірма може бути прибутковою,
концентруючи діяльність на 1 конкурентній ніші. Компанія з середньою
часткою на ринку може мати комерційний успіх завдяки мінімізації витрат
або диференціації.

33.Поясніть поняття “неоколоніалізм”, “економічна незалежність держави”,
“економічна безпека країни”?

Неоколоніалізм –с-ма нерівноправних (дискримінаційних)міжнар. відносин з
викор-ням замаскованих, непрямих форм та методів встановлення
політичного та ек-го контролю одних держав над іншими. Часто під такий
вплив попадають країни-постачальники певного виду ресурсів, які не мають
своєї міцної ек-ки. Основні доходи – від експорту. Економічна
незалежність – здатність уникати впливу та тиску інших держав на процес
реалізації власної політики. (Приклад- газова війна України та Росії).
Ек-чна безпека – сукупність заходів та систем виявлення, оцінки,
ліквідації загроз економічній незалежності. Вважається, що безпечними є
торгові партнери частка яких не перевищує 25-30% всього
зовн-торгівельного обороту.

34.Побудуйте схему аналізу соціально-культурного середовища зарубіжного
ринку та шляхів подолання  соціально-культурних протиріч. Поясніть, що
означають поняття “культурна адаптація продукту” та “фізична адаптація
продукту”.

Схема аналізу. Соціальний аспект: 1. Соц. Орг-ція сус-ва (соц. с-ма, соц
інст-ції, соц структура); 2.Демограф. ситуація (статево-вікова, динаміка
насел., рівень освіти та доходів, урбанізація); 3. Політико-правові
пріоритети сус-ва (націоналізм, політ устрій, нац інтереси, ідеологія);
4. Соц-культурні цінності(літер-ра, музика, фольклор, ставлення до
роботи, добробуту, змін, іноз товарів…) Культурний аспект: 1. Наука,
технологічні цінності (матеріальні досягнення, винаходи, наукова
спеціалізація, наукові орг-ції); 2. Освіта (система освіти,
перепідготовка, рівень грамотності); 3. Релігія (об”єкти поклоніння,
вірування та норми, філософ. системи, релігійні обряди та свята) 4. Мова
(письмова мова, мова спілкування, мовна ієрархія, лінгвістичний
плюралізм, мовна культура); 5. Народні традиції (свята, прикмети,
сформовані вподобання). Культурна адаптація продукту – приведення
якісних параметрів продукту у відповідність з соц-культурним середовищем
ринку, усунення протиріч та дії специфічних для даного ринку соц-культ
факторів на процес просунення товару.Фізична адаптація продукту –
приведення товару у відповідність до інженерно-техн (наявність
компонентів товару без шкідливих речовин; екологічність упаковки,
ергономічні параметри, гіпоалергенність)та споживацьких (розуміння
сучасної якості, рівень та характер попиту, споживацькі пріоритети та
переваги, зумовленні особливостями прир., технічного та соц-культ
серед.) ф-рів фіз. Серед-ща конкретного ринку. Ці ф-ри дуже різняться
для різних ринків.

35.Предмет,метод і суб’єкти ММ.

ММ-це забезп-ня процесу планування та п-цької д-сті поза нац.межами,щоб
створити найсприятливіші для бізнесу умови.Обєкти(продукти) ММ:-ринок
товарів,-р-к роб.сили,-р-к капіталів(цін.паперів),-р-к інфо.Субєкти
ММ:-фіз.ос-представники різних країн
світу,-нац.юр.ос.-міжнар.компанії(СП,ТНК,нац.експортні компанії,які
своєю д-стю мають великий вплив на стан між нар.ринку),-нац.стр-ри(які
діють у межах макроінтеграційних угрупувань:EU,NAFTA…),-міжнар.орг-ції:
ГАТТ, ВТО, МВФ …).Методи виходу компаній на заруб.ринки: Експорт: –
непрямий: Не передбачає присутності компанії на зарубіжному
ринку.Відбувається через вітчизняних іноземних посередників;- прямий:
Передбачає присутність компанії на зарубіжному ринку через організацію
власних пр-цтв, викор-ня ексклюзивних дилерів тощо.Кооперування та
спільне п-цтво (контрактні угоди):Передбачає: – підписання ліцензійних
угод;- організація спільного п-цтва;- співробітництва на умовах
франчайзингу;- підписання контракту тощо.Пряме інвестування чи трансферт
капіталу:Передбачає створення вир-чих потужностей на заруб. ринку:-
заснуванням (будівництвом) нових вир-чих потужностей;- придбанням
(викупом) наявних вир-чих потужностей;- викупом частки партнерства в СП.

36. Причини та методи виходу компаній на зар.ринки.

Причини: -Обмеженість внутрішнього ринку та неможливість швидкого
поширення комерційних операцій;-Активна конкуренція;-Висока мобільність
споживачів;-Вплив вартісних чинників (пошук та використання дешевшої
сировини, робочої сили, виробн. Потужн);-Вплив якісних чинників
(актуальність TQM);-Прагнення уникнути наслідків кризових
явищ.Методи:-Непрямий експорт (не передбачає присутності компанії на
зарубіжному ринку; відбув. Через вітчиз., іноз, заруб.
Посередників);-Прямий експорт (передбачає присутність компанії на
зарубіжному ринку через орг-цію власних представництв, використ.
ексклюзивних дилерів..);-Кооперування та СП (підпис. Ліцензійних угод,
орг-цію спільного п-ва, франчайзинг);-Пряме інвестування (створ. Вир.
Потужностей на заруб ринку: заснування нових, придбання наявних, викуп
частки в СП).

37.Розробіть алгоритм аналізу конкурентів, враховуючи позитивні та
негативні аспекти їх д-сті.

Аналіз конкурентів передбачає дослідж. та оцінку д-сті конкурентів і
вкл.загальну інфо про ринки, а також деталізовану про окремі
компанії.Для ефективного, стратегічно виправданого аналізу конкурентів
слід визначити: як конкурент веде себе, суть та переваги застосовуваної
ним МР стратегії, сильні та слабкі сторони у його д-сті, найвірогіднішу
стратегію його подальшого розвитку та ділової активності на певному
ринку.Процес аналізу конкурентів відбувається в кілька етапів:
1.Дослідження минулого. 2.Оцінка сучасної стратегії. 3.Прогнозування
перспектив.Перші два етапи вкл. дослідж.: позиції конкурентів на ринку
(обсяг продажів, рейтинг, частка); хар-р вироблюваної продукції (тех..
параметри, ціна, конкур-спроможн., товарний знак, інноваційність); види
та хар-р послуг (сервіс, гарантії); досвід просування (практика
рекламної д-сті, методи стимуляції, пропаганда); практика товароруху
(види транспорту. Наявність складів, розміщення); МР д-сть (товарна
політика, політика ціноутворення, маркет. стратегія); орг-ція збутової
д-сті (наявність власної збутової мережі, посередники, витрати на утрим.
Збутового апарату); ф-ри конкурентної позиції (уразливість, фінансова
сит., завантаж. Вир. Потужностей, наук-тех. Потенціал).Третій етап вкл.
дослідження: концепції та прагнення (наміри, цілі, перспективи); вир-во
(ефективність, реактивність, інженерні можливості, можлив. Розвитку та
кооперації); МРг (сильні та слабкі сторони конкурентного іміджу і
репутації, особл. Просування, реклами); менеджмент (переваги типу
управл, орг-ції в-ва та збуту, вертик. та горизонт інтеграції).

38. Розгляньте вплив базових умов контракту (ІNCOTERMS–2000)на рівень
ціни міжнар. продукту.

ІNCOTERMS – це зібрання умов, на яких укладаються контракти
купівлі-продажу між сторонами, комерційні підприємства яких знах в
різних країнах. Базові умови можна розподілити на 4 групи: 1)Е-умова –
мін ризик для продваця. Продавець лише надає товар покупцю на своєму
заводі або складі і далі не несе відповідальності за нього. Усі витрати
і ризики, повяз з доставкою товару несе покупець. 2)F-умова – обовязки
продавця полягають в постачанні товару перевезнику, указаному покупцем.
3)С-умова – передбачають, щоб продавець уклав договір про перевезення
товару. 4)D-умова – продавець несе всі витрати і ризики, повяз з
доставкою товару в країну покупця.

39. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу. Визначте
можливості та переваги стандартизації або адаптації.

Стандартизована стратегія – передбач застос єдиної МР стратегії на всіх
зовн. ринках. Переваги: економія на витратах в-ва та науково-дослідних
робіт; активізація міжнар спеціалізації та кооперування; можливість
уніфікації ринків; ефф контроль за виконанням маркет програм.Адаптована
стратегія – передбач розробку та вик спеціалізованоїстратегії на кожному
ринку. Причини адаптації: специф умови різних іноз ринків; різні ринкові
позиції компанії та її продуктів; особливості нац-держ. регул-ня;
різноманітність споживчих переваг та уподобань.Треба зазначити, що
практика довела неможливість чистого викор-ня елементів лише одного з
полярних підходів, тобто стандартизацію необх вик тією мірою і там, де
це можливо, а адаптацію – там, де потрібно.

40. Суть та чинники міжнародної економічної інтеграції. Види
макроінтеграційних угруповань.

Види макроінтеграційних угруповувань: 1) зона вільної торгівлі
(скасовано митні бар”єри у взаємній торгівлі); 2) митний союз (вільне
переміщ товарів у межах угруповування доповнено єдиним митним тарифом
щодо третіх країн); 3) спільний ринок (бар”єри між країнами зникають не
лише у взаємній торгівлі, а й у переміщенні капіталів та роб сили); 4)
ек союз (спільний ринок + єдина для всіх учасників ек політики та створ
системи міждерж регул соц-ек процесів).Чинники: неоднорідність за рівнем
ек розвитку суб”єктів та зрілості ек відносин міжними; розвиток активних
інтеграційних процесів; існування системи неоколоніалізму.

41. Суть та пріоритети суч. світової госп. с-ми.

Світова господарська с-ма – внутрішньо суперечлива єдність нац.
Економік, пов’язаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими,
фінансовими та науково-технічними зв’язками.
(Базилевич).Особливості:Активізація процесів інтернаціоналізації
зумовлює формування світ. ринку;-Неоднорідність за рівнем ек-го розвитку
суб’єктів та зрілості ек-х відносин між ними;-Існування с-ми
неоколоніалізму, тобто нерівноправних міжнар. відносин, викор-ням
замаскованих, непрямих форм і методів установлення політ. та ек-го
контролю одних держав над іншими.Розвиток інтеграційних процесів. Види
інтеграційних угруповань: Зона вільної торгівлі, митний союз, спільний
ринок,ек-ний союз.Розвиток світової торгівлі хар-ся: скороченням
значущості торгівлі сировиною, поглибленням відриву цін на промислову
наукоємну продукцію від цін на сировину, інтенсифікація обміну
наукоємною продукцією, збільшенням частки послуг у світовому
товарообороті.Пріоритети інвестиційних процесів: швидке зростання заруб.
інвестицій, бум прямих інвестицій, міжнар. ринок інвестицій = ринок
продавця, домінують приватні інвестиції, 65% розміщені в індустріально
розвинених країнах.Світовий ринок є регульованим.Активна міжнародна
конкуренція.Вплив державного регулювання ЗЕД.

43.Сучасна концепція міжнародного маркетингу та особливості
підприємницької діяльності в міжнародному середовищі.

СКММ: комплексне дослідж. світової ринк коню-ри, змін у сусп потребах
(розвиток світ торгівлі, НТП та відповіднимим структурними зрушеннями в
економіці, співвідношенням сил та позицій субєктів світов ринку);
використання інфор про ринок для розробки нових видів продукції, здатних
задовольнити потреби світового ринку, що динамічно змінюються;
обгрунтування оптимальниз методів виходу та організаційних форм
присутності компанії за кордоном і створення бізнес-альянсів для ефектив
експансії заруб ринків; адаптація домаш маркетинг стратегії до умов
заруб ринкового середовища, зокрема орг-цію вир-ва і збуту в умовах
міжнародного розподілу праці. Особливості підприємн діяльності в міжнар
середовищі визначаються заг тенденціями розвитку світового ек процесу,
серед яких такі: активізація процесів інтернаціоналізації; наявність
сформованої світової госп системи; тенденції та пріоритети розвитку
світової торгівлі; якісна та кількісна розбалансованість; тенденції та
пріоритети розвитку інвестиційних процесів;сучасний світовий ринок є
регульованим за доп. складної і багатоступеневої сис-си адмін та ек
методів держ та наддерж регул-ня; розвиток активної міжнар конкуренції;
зростання впливу держ регул-ння зовнекон д-сті.

44. Ф-ри політ.клімату країни та політ.і ризики.

Ф-ри політичної стабільності.Позитивні: Розвинута система держ упр;
Передбач політ виборів; Передбач можлив уряд змін; Заг стаб в країні та
за її меж.Негативні: Несформов сист держ рег; наближ політ виборів;
Політ пресінг з боку окремих угруповань; урядові зміни; заг внутр та
зовн політ нестабільність.Політичні ризики: націоналізація; конфіскація
власності іноземн комп; зміна держ устрою; війни; революції, страйки;
політ стосунки з іноз держ та політ стосовно іноз бізнесу.

45.Хар-ні риси нац.,інтернац.,багатонац.,глоб. компаній.

Інтернац-на компанія – компанія, яка в тій чи тій формі виходить на
декілька зовн. ринків, але свої зусилля вона концентрує здебільшого на
„домашньому” ринку.Багатонац-на компанія – компанія, що працює на ринках
багатьох країн, розглядаючи кожен ринок як окремий, самобутній і
адаптуючи свої марк стратегії до конкретних ринків. БК концентрує
зусилля на „дом ринку” та зовн. ринках.Глобальна компанія – розгляд світ
ринок як єдине ціле. Марк д-сть базується на інтеграції та
стандартизації, викор-ні подібності ринків окремих країн для отрим
конкур переваг.

46.Хар-ка суб’єктів та об’єктів міжнар. маркетингу.

Суб’єкти:Держава; міждержавні об”єднання; компанії; споживачі;
громадські організації; фін. установи.

Об’єкти:Товари; ринки; споживацькі уподобання; характеристики товарів;
конкуренція; методи просування.

47. Які стратег реком.у сфері міжнар.МР могли б запропон-ти великій
багатопроф. компанії, яка працює на 20 різн. ринках і прагне оптимізм.
свою зар.д-сть. НаведітьП.

Стандартизована стратегія – передбач застос єдиної маркет стратегії на
всіх зовн.ринках. Переваги: економія на витратах в-ва та
науково-дослідних робіт; активізація міжнар спеціалізації та
кооперування; можливість уніфікації ринків; ефф контроль за виконанням
маркет програм.Адаптована стратегія – передбач розробку та вик
спеціалізованоїстратегії на кожному ринку. Причини адаптації: специф
умови різних іноз ринків; різні ринкові позиції компанії та її
продуктів; особливості нац-державного регулювання; різноманітність
споживчих переваг та уподобань.Треба зазначити, що практика довела
неможливість чистого викор-ня елементів лише одного з полярних підходів,
тобто стандартизацію необх вик тією мірою і там, де це можливо, а
адаптацію – там, де потрібно.А теперь, исходя из вышесказанного
рассказываем, как и в каком месте нам надо эти стратегии совмещать.
Приемеры – Нестле, Кока-Кола, Проктер…

21. Особл-сті п-цької д-ті в міжнар серед та напрямки МР забезп.ЗЕД укр
п-ств.Проблеми формув міжн. спец-ції Укр

Особливості підприємн д-ті в міжнар серед-щі визначаються заг
тенденціями розвитку світового ек процесу, серед яких такі: активізація
процесів інтернаціоналізації; наявність сформованої світової госп с-ми;
тенденції та пріоритети розвитку світ. торгівлі; якісна та кількісна
розбалансованість; тенденції та пріоритети розвитку ін вест-х
процесів;суч. . методів держ та наддерж регул-ня; розвиток активної
міжнар конкуренції; зростання впливу держ регул-ння зовнекон д-сті.Укр
ек-ка може пропонувати на експорт як продукцію високих технологій, так
і традиційну, зокрема сировину. Найбільший ефект укр-м підприємцям може
дати просування на зовн ринки високотехнологічної продукції. Щоб
прискорити процес, потрібно:-визначитись з галузевими пріоритетами експ
д-ті;-надавати держ підтримку перспективним для світ. ринку укр
товарам;-конкретизувати та скоротити перелік стратегічних партнерів
Укр.., підп-ва повинні зосередитись на експ діяльності у більш
перспективних геогр. Напрямках;-підвищити рівень захисту інфо та прав
вітчизняних виробників;-удосконалити менеджмент та МР забезпечення
ЗЕД;-розробити с-му макро- та мікроек-х показників і стандартів якості,
які стимулюють орг-цію та розвиток сучасного вир-ва та МР д-сті.

42. Орг-ційні структури компаній, що діють на між нар ринку

1 Дивізіональна стр-ра із закордонними філіями. Викор-ється, коли обсяг
міжнар. продаж невеликий порівняно з продажем у середині країни,
обмежена номенклатура продукції і географія закордонних ринків.

2.Дивізіональна стр-ра з міжнар. відділеннями.Рада
директорів?Президент?(ВідділА;ВідділБ;ВідділС;між нар відділ;…).Ф-ції,
що забезпечують д-сть фірми на закордонному ринку, концентруються в
цьому відділенні (вир-во, МР, фінанси, людські ресурси).3.Глобальна
стр-ра:Викори-ється, коли міжнародні операції мають не менш важливе
значення, ніж операції всередині країни. Два найбільш розповсюджених
типи глобальних структур:Глобальна продуктова стр-ра:
РД?П?ПродуктА?(Країна1; Кр2);
ПродуктБ?(Кр1;Кр2;Кр3);ПродуктС?(Кр1;Кр2;Кр3).Підходить для фірм, у яких
відмінності між видами продукції важливіші, ніж відмінності між
регіонами, де їх продають. Легше досягнути необхідної технологічної та
збутової спеціалізації та координації.Глобальна регіональна стр-ура

Структуризація за географічними регіонами застос-ється у тих випадках,
де регіональні відмінності важливіші, ніж відмінності в продукції.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020