.

Загальна характеристика енергії. Долікарська допомога при переохолодженні, відмороженні, перегріванні

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 1556
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни БЖД

ПЛАН

1. Загальна характеристика енергії

2. Долікарська допомога при переохолодженні, відмороженні, перегріванні

Список використаної літератури

1. Загальна характеристика енергії

Енергія (??????? – діяльний) — загальна кількісна міра руху і взаємодії
всіх видів матерії. Енергія не виникає ні з чого і нікуди не зникає,
вона може тільки переходити з одного вигляду в інший (закон збереження
енергії). Поняття енергії зв`язує всі явища природи в одне ціле.

Енергія системи однозначно залежить від параметрів, що характеризують її
стан. У випадку неперервної середовища вводять поняття густини енергії в
одиниці об`єму і густини потоку енергії, що дорівнює добутку густини
енергії на швидкість її переміщення.

Внаслідок існування закону збереження енергії поняття «енергія» пов’язує
всі явища природи.

Рівень витрат енергії є інтегральним показником діяльності організму
людини в процесі праці. Основні витрати енергії при цьому зумовлюються
роботою м’язів — чим більшу механічну роботу виконує працівник, тим
більше він витрачає енергії. Витрати енергії залежать також від
інформаційного змісту праці, умов виробничого середовища, емоційного
стану працівника.

Джерелом енергії для всіх життєвих процесів і функцій є обмін речовин.

Обмін речовин характеризується складними біохімічними реакціями, які
полягають в засвоєнні поживних речовин, що надходять із зовнішнього
середовища, складних перетвореннях цих речовин та виділенні в навколишнє
середовище відпрацьованих продуктів.

Процес засвоєння організмом речовин, створення з них нових та
відновлення порушених клітин і тканин називається асиміляцією. Процес
розпаду складних органічних речовин на прості сполуки називається
дисиміляцією. У процесі дисиміляції виділяється енергія, яка
використовується для підтримання життєдіяльності органів і систем
організму та на виконання роботи. Процеси асиміляції і дисиміляції
перебувають у відносній рівновазі. Співвідношення між кількістю енергії,
яка надходить до організму з їжею, і витраченою енергією називається
енергетичним балансом. Посилення діяльності призводить до посилення
процесів дисиміляції. Щоб зберігалась рівновага між надходженням і
витрачанням речовин та енергії, необхідно збільшити надходження поживних
речовин для посилення процесів асиміляції.

Обмін речовин і обмін енергії — єдиний процес. Кожна органічна сполука,
що входить до складу живого організму, має певний запас потенційної
енергії. Речовини з великою енергією біологічного окислення називаються
макроергічними. Серед останніх особливо велику роль в енергетичному
обміні відіграє аденозинтрисфосфорна кислота (АТФ). Вона утворюється з
інших макроергічних сполук і нагромаджується у клітинах організму.
Найбільша кількість АТФ у скелетних м’язах (0,2—0,5 %).

Запас енергії в їжі виражається її калорійністю, тобто здатністю
вивільняти при окисленні ту чи іншу кількість енергії. При окисленні 1 г
вуглеводів вивільняється 5,05 ккал енергії, 1 г білка — 4,85 ккал, 1 г
жирів — 9,3 ккал.

Однак для окислення різних поживних речовин потрібна різна кількість
кисню. Так, на окислення 1 г вуглеводів потрібно 830 мл кисню, 1 г білка
— 970 мл, а на 1 г жирів — 2030 мл кисню. Кількість енергії, яка
вивільняється при використанні 1 л кисню, називається калоричним
еквівалентом. Він становить від 4,7 до 5,05 ккал.

Для визначення калоричного еквіваленту кисню вираховують дихальний
коефіцієнт, тобто відношення об’єму видихнутої вуглекислоти до об’єму
поглинутого кисню. При окисленні вуглеводів дихальний коефіцієнт
дорівнює одиниці, білків — 0,85, жирів — 0,72. Якщо дихальний коефіцієнт
відрізняється від наведених цифр, то це означає, що в організмі згоряють
суміші жирів, білків і вуглеводів.

Для визначення кількості енергії, що вивільняється в організмі,
застосовуються методи прямої і непрямої калориметрії. Більш доступним у
виробничих умовах є другий метод. Він ґрунтується на визначенні
кількості спожитого організмом кисню і виділеного вуглекислого газу.
Якщо працівник, наприклад, за 10 хвилин поглинув 5950 см3 кисню і
видихнув 4200 см3 вуглекислого газу, то дихальний коефіцієнт дорівнює
0,7 (4200 : 5950). Згідно з таблицею, енергетична вартість 1 л кисню при
такому дихальному коефіцієнті становить 4,7 ккал.

Перемноживши кількість спожитого у процесі праці кисню на калоричний
еквівалент, можна обчислити затрати енергії. Значить, за 10 хвилин
працівник витратив біля 28 ккал енергії (5,95 • 4,7). Витрати енергії за
1 хвилину в цьому випадку дорівнюють 2,8 ккал. На практиці часто
калоричний еквівалент при розрахунках беруть на рівні 5 ккал.

Збудження, яке виникає в м’язових волокнах, викликає хімічні процеси,
наслідком яких є їх скорочення. Первинною ланкою в ланцюгу хімічних
реакцій є розпад АТФ на аденозиндифосфорну і фосфорну кислоти. При цьому
з кожної грам-молекули АТФ вивільняється 10000 кал:

АТФ > АДФ + Н3РО4 + 10000 кал.

Енергія, що вивільняється внаслідок цієї реакції, використову-ється для
виконання механічної роботи і частково переходить у теплову. Зруйновані
молекули АТФ мають відновлюватися, щоб м’яз міг знову скорочуватися.

Ресинтез (відновлення) АТФ полягає в приєднанні до АДФ, що утворилася
при розпаді АТФ, молекули фосфорної кислоти. Ця реакція вимагає енергії.
У м’язах є речовини, що містять енергію (вуглеводи, жири, білки). Проте
ця енергія може вивільня-тися лише при їх розпаді.

Ресинтез АТФ відбувається двома шляхами:

анаеробним (за рахунок розпаду речовин без участі кисню);

аеробним (за рахунок розпаду речовин при їх окисленні).

Ресинтез АТФ анаеробним шляхом відбувається за рахунок креатинфосфорної
кислоти, яка реагуючи з АДФ, віддає їй фосфорну кислоту і відновлює АТФ.
Однак запас креатинфосфорної кислоти в м’язах обмежений, тому потужнішим
анаеробним механізмом ресинтезу АТФ є реакції розпаду вуглеводів
(глікогену, глюкози) до молочної кислоти. Вивільнювана при цьому енергія
акумулюється у фосфорних сполуках. Молочна кислота є проміжним продуктом
розпаду вуглеводів, нагромадження якої зменшує працездатність м’язів.

Ресинтез АТФ аеробним шляхом відбувається за рахунок окислювального
розпаду вуглеводів, жирів та інших речовин до вуглекислоти і води —
кінцевих продуктів, які виводяться з організму. При цьому вивільняється
велика кількість енергії, яка забезпечує ресинтез АТФ з молочної
кислоти. За участю кисню п’ята частина молочної кислоти окислюється до
вуглекислоти і води, а енергія, що при цьому вивільняється,
використовується для ресинтезу АТФ, глікогену, фосфаткреатину з решти
молочної кислоти.

Обидві фази при роботі м’язів відбуваються одночасно, що забезпечує
своєчасне виведення з організму кінцевих продуктів розпаду. Це так
званий «стійкий стан».

У стані спокою енергія витрачається на синтез різних речовин та на
роботу органів і систем організму.

Кількість енергії, яку витрачає організм у стані повного м’язового
спокою, натщесерце і при температурі 18—20° С, називається основним
обміном. У стані спокою енергія витрачається на підтримання життєвих
процесів, біохімічних реакцій у тканинах, а також на підтримання
безперервної діяльності органів: напруження м’язів, роботи серця,
апаратів дихання, травлення тощо. У дорослої людини він становить 1 ккал
на 1 кг маси за 1 год. Добовий основний обмін залежить від ваги, віку,
статі, стану здоров’я людини та зовнішніх факторів і становить 1400—1700
ккал.

Найбільш інтенсивним чинником, що приводить до посилення обміну речовин,
є праця, зокрема динамічна фізична робота. Кількість енергії, яка
витрачається на виконання професійної діяльності, характеризується як
«робочі калорії» (за висловом Г. Лемана). Крім «робочих калорій», людина
витрачає енергію на інші види діяльності, які виконує протягом дня. Ці
два види затрат енергії становлять функціональний обмін енергії.

Отже, загальні добові затрати енергії включають функціональний та
основний обмін енергії. Добові енергетичні затрати значно відрізняються
у працівників різних професій. Так, у робітників-верстатників вони
становлять 3300 ккал, робітників ковальського цеху — 3700—4000 ккал,
ливарного цеху — 4000—4500 ккал, штукатурів — 3900 ккал, трактористів —
3000 ккал.

Залежно від розміру добових енергетичних затрат виокремлюють чотири
групи робіт. Згідно з цією класифікацією до легких віднесені роботи, при
виконанні яких добові затрати енергії становлять 2200—2600 ккал, до
робіт помірної важкості — 2800—3400 ккал, до важких робіт — 3600—4000
ккал, до дуже важких робіт — 4200—6000 ккал.

Зауважимо, що, згідно з цією класифікацією, до легких віднесені розумові
та сенсорно-напружені роботи. Насправді важкість цих робіт визначається
не стільки м’язовими, скільки нервовими навантаженнями. Тому поділ робіт
на групи важкості за показником енергозатрат має обмежене застосування і
стосується фізичної праці.

Важливе практичне значення має питання про оптимальний рівень затрат
енергії на щоденну роботу та гранично можливу величину затрат енергії
при тривалій роботі. Фізіологами доведено, що при оптимальних затратах
енергії у працівника розвиваються м’язова сила і витривалість, швидкість
і ритмічність рухів, підвищується опірність організму до впливу різних
несприятливих факторів зовнішнього середовища. Оптимальні фізичні
навантаження сприяють успішній розумовій роботі, а також підвищують
стресостійкість людини. Зменшення затрат енергії нижче середнього рівня
є несприятливим фактором для життєдіяльності людини. Збільшення
навантажень також небажане, оскільки воно призводило б до швидкого
зношування організму працівника.

На думку О. М. Крестовникова, мінімальний рівень чистих затрат енергії
на щоденну м’язову роботу повинен становити 1200—1300 ккал. Верхню межу
щоденних затрат енергії на м’язову роботу Г. Леман обмежує 4800 ккал.
Отже, в цих межах повинні міститися оптимальні затрати енергії на
виконання роботи. Різні автори наводять різні величини оптимальних
затрат енергії на роботу. Так, Г. Леман вважає, що при восьмигодинному
робочому дні чисті затрати енергії можуть досягати 2000 ккал. Чеські
фізіологи Е. Бена, А. Зелени вважають цю величину завищеною, оскільки
при її визначенні не враховується можливість тривалого (протягом 25
років) виконання такої інтенсивної роботи.

З врахуванням цієї умови щоденні чисті затрати енергії на виконання
фізичної роботи можуть становити 1500 ккал. Таким чином, близькими до
оптимального рівня є чисті затрати енергії за зміну при фізичній роботі
в 1500—1200 ккал. При восьмигодинному робочому дні він відповідає
200—150 ккал/год. Якщо за хвилину роботи буде використовуватися 5—6
ккал, то годинна норма може бути використана за 30—40 хвилин роботи.
Звідси випливає, що важка праця не може тривати безперервно протягом
всієї робочої зміни, а в багатьох випадках навіть протягом однієї
години.

Якщо ж такі важкі роботи існують, то увага організаторів виробництва має
бути звернена на раціоналізацію режиму праці і відпочинку.

В цьому зв’язку значний інтерес становить класифікація робіт за їх
потужністю. Виділяють п’ять типів таких робіт:

1. Виснажлива робота, при виконанні якої затрати енергії перевищують
20 ккал/хв. Такі роботи можуть виконуватися лише протягом кількох
хвилин.

2. Максимальна робота з затратами енергії від 15 до 20 ккал/хв. Вона
може виконуватися не довше ніж півгодини.

3. Субмаксимальна робота з затратами енергії 10—15 ккал/хв. Виконання її
також обмежене.

4. Інтенсивна робота, при якій затрати енергії складають 5—10 ккал/хв.
Ці роботи найбільш поширені, однак значення 10 ккал/хв прийняте як
обмежуюче, і робота при таких затратах енергії неможлива протягом
восьмигодинного робочого дня.

5. Легка, при якій енергетичні затрати не перевищують 5 ккал/хв.

Зазначимо, що для організму працівника шкідливі як надмірні затрати
енергії у процесі праці, так і надто малі.

Дуже важкі роботи, пов’язані з тривалими великими затратами енергії,
можуть бути шкідливими для здоров’я працівника, особливо коли не
забезпечується повне відновлення працездатності в неробочий час.
Наслідком їх може бути виснаження в організмі запасів речовин, які
містять енергію. Надмірне зменшення м’язових зусиль, дефіцит рухової
активності у процесі праці призводять до професійної гіпокінезії, що
вимагає впровадження заходів щодо раціоналізації режимів праці і
відпочинку. Фізіологами доведено, що рівень середньозмінних затрат
енергії на м’язову роботу не може бути меншим за 0,5 ккал/хв. При цьому
необхідні різні компенсаторні заходи для підтримання здоров’я
працівників.

Найефективнішим як щодо результатів праці, так і стану здоров’я є
середній, помірний рівень потужності роботи, який отримав назву
енергетичного оптимуму. Межі цього оптимуму різні у різних працівників
відповідно до їх працездатності. Відхилення від оптимальних енергозатрат
як у більший, так і менший бік можливі при виконанні різних робіт. Так,
наприклад, складні і точні роботи доцільніше виконувати із затратами
енергії, меншими від оптимальних.

Разом з тим для нормального функціонування організму кількість енергії,
яка витрачається безпосередньо на м’язову роботу, має становити в
середньому за добу не менш як 1200—1300 ккал. Оптимальне фізичне
навантаження сприяє підвищенню опірності організму до несприятливих
факторів.

Порівняння витрат енергії працівника з обсягом виконаної роботи показує,
що такі витрати перевищують абсолютну величину механічної роботи. Це
пов’язано з тим, що частина енергії працівника витрачається на статичні
напруження, частина — на подолання інерції рухових ланок, частина — на
протидію негативним впливам факторів виробничого середовища (мікроклімат
виробничих приміщень, шум, забрудненість повітря і т. ін.). Так, вплив
температури повітря виявляється в тому, що при охолодженні організму
обмін речовин посилюється на 10—20 % і більше, помірне зігрівання може
зменшити обмін речовин на 3—5 %. За умов високих температур обмін
речовин може збільшуватися на кілька десятків процентів.

? ???????¤?¤?$?????? не перевищує 20—25 %. За розрахунками багатьох
фізіологів, до робіт, при виконанні яких коефіцієнт корисної дії
організму працівника досягає 20 %, відносяться підземні роботи по
видобутку корисних копалин, немеханізовані вантажно-розвантажувальні
роботи та інші. При затратах енергії за робочу зміну більше 2000 ккал,
включаючи основний обмін, обсяг механічної роботи, яку виконує робітник,
становить майже 105000 кілограмо-метрів. Такі роботи виконуються всіма
великими групами м’язів корпуса і кінцівок. При виконанні робіт за
допомогою м’язів лише плечового поясу коефіцієнт корисної дії організму
в два рази менший, а при виконанні роботи дрібними м’язами кистей і
пальців рук він становить лише 2—4 %. Однак не слід вважати, що більша
частина енергії працівника просто втрачається. Для людського організму
корисною є та частина енергії, яка витрачається на підвищення
життєдіяльності клітин під час роботи і на відновлення тимчасово
зменшеної працездатності.

Розрізняють валовий і чистий коефіцієнти корисної дії. Валовий
коефіцієнт враховує всі затрати енергії, включаючи основний обмін, а
чистий коефіцієнт враховує затрати енергії за винятком основного обміну.
Значення енергетичного коефіцієнта корисної дії залежить від багатьох
факторів, зокрема від способу виконання роботи, робочої пози,
тренованості, здоров’я, рівня втоми працівника і т. ін.

Оптимізація енергозатрат має здійснюватися насамперед за рахунок
покращання умов праці, раціоналізації трудових процесів і робочої пози
як факторів, що вимагають від працівника додаткової енергії, не
пов’язаної з безпосереднім виконанням завдання.

2. Долікарська допомога при переохолодженні, відмороженні, перегріванні

Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими
засобами врятувати життя потерпілому, полегшити його страждання,
запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу
травми чи захворювання.

Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим
потерпілим (самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це –
тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов’язки на рану або
опікову поверхню, штучне дихання, непрямий масаж серця, уведення
заспокійливих ліків, гасіння одягу, що загорівся, транспортна
іммобілізація, надівання протигаза, виведення (винесення) потерпілого із
зараженого місця, часткова санітарна обробка.

Надання першої медичної допомоги якомога швидше має вирішальне значення
для врятування життя і подальшого перебігу ураження. Першочергову
допомогу надають дітям і тим потерпілим, які можуть загинути, якщо не
допомогти їм вчасно.

Обмороження – це пошкодження тканин організму внаслідок дії на них
низьких температур. Обморожують переважно ніс, кінчики пальців рук і
ніг. Ознаки обмороження: обморожена частина тіла втрачає чутливість,
немовби її не існує, шкіра стає блідою, температура її знижується. За
глибиною ураження розрізняють обмороження 4 ступенів.

І ступінь – шкіра стає блідою.

ІІ ступінь – з’являються пухирі, шкіра навкруги них має
синювато-червоний колір.

ІІІ ступінь – часткове змертвіння м’ягких тканин.

IV ступінь – поряд із змертвінням м’ягких тканин настає змертвіння
кістки.

При обмороженнях І ступеня насамперед необхідно відновити кровообіг для
цього обморожену ділянку протирають спиртом або горілкою, змащують
вазеліном або несоленим жиром і обережно розтирають для знезараженою
спиртом сухою рукою у напрямку до серця, поки відновиться чутливість
шкіри. Робити розтирання слід обережно, бо замерзлі судини легко
ламаються, що може призвести до крововиливів.

При ІІ-ІІІ ст. на ушкоджене місце накладають пов’язку, змочену
одеколоном або горілкою, а потім – стерильну пов’язку і потерпілого
відправляють до лікарні.

Для акуратного відігрівання може бути використана тепла вода,
температуру якої можна перевірити як при купанні дитини у ванночці,
тобто ліктем. Сховайте потерпілого в укриття якомога швидше; у
будь-якому випадку захистіть його від подальшої втрати тепла за
допомогою ковдр, додаткового одягу чи інших матеріалів. По можливості,
скоріше забезпечте його гарячою чи водою питвом.

Якщо виявлене обмороження:

* не тріть і не масажуйте постраждалий ділянку;

* не прикладайте сніг чи лід — це небезпечно;

* не використовуйте для відігрівання гарячий камінь чи вогонь;

* не давайте пити алкогольні напої;

* не дозволяйте потерпілому ходити, спираючи на недавно відморожену
ногу;

* не розкривайте пухирів, що можуть з’явитися.

Людина виглядає безглуздо, якщо вона корчить пики, але в умовах Арктики
це може допомогти уникнути обмороження. Ніколи не тріть і не масажуйте
відкритих ділянок шкіри.

“Окопні ноги” Якщо ноги довгостроково знаходяться в холодній воді,
результатом цього найчастіше може з’явитися те, що * іноді називають
“окопні ноги “. Кінцівка при цьому німіє, стає білою і нечуттєвою; шкіра
може лопатися і покриватися виразками. Варто знати, що такий стан може
виникнути не тільки в граничній холодній воді. Для цього може виявитися
достатнім 15 С, що істотно вище крапки замерзання. Тому, якщо у вас
мокрі ноги, частіше перевіряйте їхній стан. Для профілактики варто
намагатися не допускати контакту ніг з водою. Якщо є, користайтеся
рибацькими чоботями. Якщо ви промочили ноги, зніміть взуття, вилийте з
її воду і якомога швидше відіжміть і переодягніть носки. Періодично по
5-10 хвилин розтирайте ноги, намагайтеся постійно ворушити ступнями і
пальцями.

Якщо ж переохолодження ніг усе-таки відбулося, варто чинити в такий
спосіб:

1. Дуже акуратно осушите ноги, не розтираючи шкіри.

2. Ті місця, де шкіра тріснула, змажте антисептичним кремом.

3. Забинтуйте ноги (не туго!).

4. Тримайте тіло в теплі, але постарайтеся, щоб ступні відігрівалися так
повільно, як тільки можливо; ноги підніміть.

5. Не дозволяйте потерпілому ходити.

Якщо тіло втрачає тепло швидше, ніж організм у стані його компенсувати,
виникає переохолодження. Серед умов, що сприяють цьому, варто виділити
холодну, вологу погоду, мокрий одяг, занурення в холодну воду,
виснаження, недостатній одяг і недостачу їжі і питва. Переохолодження не
завжди легке діагностувати. Тому важливо стежити, чи не проявилися у вас
наступні симптоми:

* блідість і сильне, некероване тремтіння;

* ненормально низька температура тіла (перевіряється на ощупь);

* слабість і утома м’язів;

* сонливість і ослаблення зору;

* скорочення частоти серцебиття і подихи;

* непритомність, утрата свідомості (особливо небезпечно!).

На додаток до цих ознак, мабуть, найбільш разючою вказівкою на початок
переохолодження є помітні зміни психічного складу потерпілого.
Екстраверт здатний стати інтровертом, агресивність перемінитися
покірністю, чи навпаки. Причому не підлягає сумніву, що переохолодження,
якщо не прийняти невідкладних мір, здатно виявитися смертельно
небезпечним. Холод і вогкість може швидко убити хворої чи травмованої
людини. У таких умовах постарайтеся скористатися найближчим укриттям —
за скелею, чи стінкою в якому-небудь природному поглибленні. Не слід
намагатися відігріти такої людини гарячою водою, чи вогнем тертям.
Найкраще лягти з ним в один спальний мішок і зігріти своїм тілом. Так
само можна бороти з переохолодженням здорової людини.

Згадані вище міри повинні бути спрямовані на припинення втрат тепла
тілом і заповнення загубленого. З цією метою необхідно:

1. Якомога швидше забезпечити укриття від вітру і холоду.

2. Якщо є сухий одяг чи які-небудь покривала, замініть ними мокрий одяг.
Заміна повинна відбуватися поетапно, відкриваючи на кожнім етапі
мінімальну поверхню тіла і на мінімальний час.

3. Якщо немає сухого одягу, залишіть вологий одяг на потерпілому, але
закрийте її зверху додатковою ізоляцією від холоду, а зовсім зверху —
вологонепроникним покриттям, що різко знижує тепловіддачу.

4. Підведіть тепло до тіла потерпілого; гарним джерелом може бути його
супутник.

5. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, дайте йому гарячу їжу і
питво.

У випадку переохолодження майте на увазі також наступні обставини:

* продовжуйте процедури, навіть якщо подих і серцебиття не виявляються.
У цьому випадку буде потрібно штучне дихання і непрямий масах серця. Не
можна вважати, що людина, умер від переохолодження, за винятком
ситуації, коли відновлена нормальна температура тіла, а потерпілий не
оживає;

* звертайтеся з постраждалим обережно, що змерзнула шкіру і плоть легко
зашкодити;

* не допускається чи терти масажувати постраждалий ділянка, щоб
стимулювати кровообіг;

* не відігрівайте постраждалого занадто швидко;

* не дозволяйте потерпіл напружуватися;

* не давайте потерпілому алкоголю.

Причинами перегрівання організму є порушення тепловіддачі в районах зі
спекотним кліматом, на виробництвах із високою температурою, у
приміщеннях, що не провітрюються. Перегріванню сприяє і утворення тепла
у процесі виконання фізичної роботи, особливо в одязі з синтетичних
волокон, що перешкоджає випаровуванню поту. Такі умови викликають у
людини тепловий удар або, якщо людина знаходиться на сонці, сонячний
удар.

Тепловий і сонячний удари — це патологічні стани, що супроводжуються
сильним головним болем, головокружінням, загальною слабкістю,
зблідненням, сповільненням рухів. Можливі нудота, блювання, короткочасна
втрата свідомості, підвищення температури тіла до +40-+41°С. При
подальшому впливі високої температури шкіра обличчя й губ синіє,
посилюється задишка. Пульс стає слабким і може зовсім зникнути.
З’являються занепокоєння, марення, галюцинації та судороги. Якщо у
людини з’явились ознаки перегрівання, необхідно одразу ж викликати
лікаря. Людину, що отримала тепловий чи сонячний удар, потрібно покласти
у прохолодне місце, підійняти її голову, розстебнути одяг. Для
збільшення тепловіддачі на лоб покласти холодний компрес і змочити одяг
водою. Якщо людина не знепритомніла, корисно дати їй міцний холодний
чай, холодну воду. У випадку зупинки дихання і серцевої діяльності
необхідно до прибуття лікаря почати зовнішній масаж серця і штучну
вентиляцію легень.

Для запобігання перегріванню на сонці голову обов’язково слід прикривати
світлим головним убором, що добре відбиває сонячні промені.

Значне перегрівання організму, що виникає в тих випадках, коли
порушується тепловий баланс і віддача теплоти, яка надходить ззовні, і
тієї, яка утворюється в організмі, з певних причин утруднена.
Перегріванню сприяє підвищена температура повітря, його значна
вологість, одяг, виготовлений із прогумованих і брезентових тканин,
надмірне фізичне навантаження, нестача води для пиття.

Сонячний удар — різновид теплового. Він виникає в тому випадку, коли
людина з непокритою головою тривалий час знаходиться під прямим сонячним
промінням. Його виникненню сприяє загальне перегрівання організму.

Симптоми. Погіршення самопочуття, слабкість, розбитість. Відчуття
сильного жару. Почервоніння шкіри. Рясне виділення поту. Посилене
серцебиття, задишка, пульсація і важкість у скронях. Запаморочення,
головний біль, іноді блювота. Температура тіла підвищується до 38-40 °С.
Частота пульсу досягає 100-120 ударів за хвилину. При подальшому
зростанні температури до 40-41°С пульс збільшується до 140-160 ударів за
хвилину, зростає збудження, рухове занепокоєння, зменшується пітливість,
що вказує на зрив пристосувальних реакцій.

У важких випадках теплового удару можливі затьмарення свідомості, аж до
повної втрати, судоми різних груп м’язів, порушення дихання і
кровообігу. Можуть бути галюцинації, марення. Шкіра суха, гаряча, язик
теж сухий, пульс слабкий, аритмічний. Дихання стає поверхневим і
нечастим.

Щоб уникнути теплового і сонячного удару, не слід перегріватись, не
витрачати води і солей з організму, влітку носити головний убір,
переважно білого кольору. У спекотну погоду слід збільшувати в добовому
раціоні кількість води і солі, не рекомендується їсти жирну,
висококалорійну їжу.

Якщо при тепловому ударі не надати своєчасної допомоги, можливе настання
смерті. Смерть настає внаслідок порушення дихання і кровообігу.

Швидко перенести потерпілого в прохолодне місце, покласти на спину,
піднявши дещо ноги, зняти або розстебнути одяг. Змочити голову холодною
водою або покласти на неї змочений холодною водою рушник, холодні
примочки на лоб, тім’яну ділянку, потилицю, на пахові, підключичні,
підколінні, пахвові ділянки, де зосереджено багато кровоносних судин.
Можна зробити вологе обгортання або протерти тіло потерпілого шматочком
льоду, облити його прохолодною водою, але обережно і не довго.
Температура тіла потерпілого не повинна бути нижча від 38 °С.

Якщо людина не втратила свідомість, їй потрібно дати міцного холодного
чаю або холодної підсоленої води (1/2 чайної ложки солі на 0,5 л води).

У важких випадках слід одразу зважити на характер дихання потерпілого,
перевірити, чи не порушена у нього прохідність дихальних шляхів.
Виявивши, що язик запав, а в роті є блювотні маси, повернути голову
потерпілого на бік і очистити порожнину рота бинтом або носовою
хустинкою, накрученою на палець.

Якщо дихання слабке або його немає взагалі, терміново почати робити
штучне дихання методом «рот у рот» або «рот у ніс» до появи самостійного
глибокого дихання. Якщо ж при цьому не відчувається пульс, а зіниці
розширені і не реагують на світло, слід провести весь комплекс
реанімації—штучне дихання і непрямий масаж серця.

Список використаної літератури

Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності.
– Львів, 1997.

Винокурсова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. – К.,
2001.

Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний
посібник. – Вид. 3-тє. – Львів, 2000.

Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А.,
Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. – Тернопіль, 2003.

Загальна гігієна: Посібник / За ред. Даценко. – Львів, 2001.

Медична енциклопедія. В 4-х томах. – М., 1994.

Миченко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому
середовищі. – Кіровоград, 1998.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020