.

Упровадження таблиць. Створення таблиць у MS Word

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
98 1297
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Упровадження таблиць

Створення таблиць

Таблиці у Microsoft Word бувають двох типів:

прості таблиці, які можуть складатися максимально з чотирьох рядків і
п’яти стовпчиків;

складні таблиці, які можуть мати стільки стовпчиків та рядків, скільки
потрібно користувачу.

— Добавить таблицу на панелі інструментів і позначити необхідну
кількість стовпчиків та рядків майбутньої таблиці:

Для створення складної таблиці можна

вибрати пункт меню Таблица/Добавить таблицу і визначити кількість
стовпчиків та рядків у майбутній таблиці.

У будь-якому випадку таблиця впровадиться в документ і її можна
заповнювати даними:

Назва виробу Ціна Кількість Вартість

Телефон 120,60 12 =b2*c2 1447,2

Ксерокс 1200,35 2 =b3*c3 2400,7

Складну таблицю можна також створювати власноруч: пункт меню
Таблица/Нарисовать таблицу (курсор мишки набуде вигляду олівця), і можна
мишкою рисувати таблицю як графічний елемент: спочатку рисують контури
таблиці, потім рядки, стовпчики і т.д.

Якщо потрібно, деякі лінії видаляють за допомогою кнопки Ластик на
панелі інструментів Таблицы и границы, а над комірками таблиці провадять
форматування: змінюють товщину ліній, колір меж і тла, вирівнюють
положення тексту в комірках: по верхньому чи по нижньому краю, або
посередині, також змінюють направлення тексту в комірках — з
горизонтального розташування на вертикальне і т.ін. За бажанням деякі
комірки таблиці, попередньо виділивши їх, можна поєднати в одну, а можна
навпаки, розбити одну комірку на декілька: цей метод застосовується при
створенні таблиць із складним заголовким.

Форматування комірок таблиці можна провадити за допомогою панелі
інструментів Таблицы и границы та за допомогою пунктів меню Таблица і
Формат.

Пересування по комірках таблиці провадиться за допомогою клавіш ТАВ
(праворуч по рядку), SHIFT+TAB (ліворуч по рядку) та стрілками ( та (.
Якщо у комірці натиснути Enter, текст ро-

зіб’ється на рядки, і для скасування розбиття одразу натискається
клавіша DELETE.

Додавання нових рядків у таблицю

Викликається пункт меню Таблица/Добавить/Строки выше (Строки ниже),
таким чином додасться один рядок вище чи нижче від поточного.

Для додавання декількох рядків треба від поточного рядка виділити
стільки, скільки потрібно додати, а потім виконати процедуру додавання
як показано вище.

Для додавання декількох нових рядків під таблицею треба поставити курсор
після останнього рядка вниз таблиці і виконати процедуру додавання
рядків, при цьому треба вказати кількість рядків, що додаються,

а потім натиснути на Ok.

Додавання нових стовпчиків у таблицю

Один стовпчик додається аналогічно рядку, тільки замість Строки выше
(Строки ниже) вибирається пункт Столбцы слева (Столбцы справа).

Декілька стовпчиків можна додати, попередньо виділивши необхідну
кількість стовпчиків — курсор мишки треба поставити на верхню межу
стовпчика так, щоб він набув вигляду чорної стрілки, і протягти праворуч
чи ліворуч на потрібну кількість стовпчиків:

Потім виконується процедура додавання стовпчиків.

Видалення рядків або стовпчиків з таблиці

Позначаються рядки (стовпчики), які треба видалити, викликається пункт
меню Таблица/Удалить строки (Удалить столбцы).

Якщо після виділення просто натиснути клавішу DELETE, знищаться не рядки
чи стовпчики, а їх зміст.

Зміна ширини стовпчика

Можна викликати пункт меню Таблица/Высота и ширина ячейки/вкладинка
Столбец і призначити потрібну ширину, а потім натиснути на Ok.

Можна також користуватися маркерами — позначками ширини стовпчиків на
верхній лінійці:

Курсор мишки розташовують на правій межі стовпчика, ширину якого треба
змінити і збільшують або зменшують поточну ширину.

Зміна висоти рядка

Виконується аналогічно зміні ширини стовпчика, тільки в першому випадку
замість вкладинки Столбец вибирають вкладинку Строка, а у другому
користуються лівою лінійкою:

Курсор розташовують на нижній межі рядка, висоту якого потрібно змінити,
і збільшують або зменшують її за допомогою протягування мишки.

Виконання обчислень у таблиці

У таблиці можна провадити нескладні обчислення, використовуючи формули
і/або стандартні функції. Формула (функція) має починатися зі знака =
(дорівнює) і посилатися на адреси комірок, які беруть участь в
обчисленнях.

Адреса комірки складається з латинської літери й арабської цифри:
латиною позначаються стовпчики (А, В, С, і т.д.), цифрами позначаються
рядки (1, 2, 3…), таким чином, комірка, що має адресу А2, розміщується
на перетині першого стовпчика (А) і другого рядка (2).

Кожна стандартна функція має унікальне ім’я й у дужках містить свої
аргументи. Аргументами можуть бути конкрет-

ні дані чи адреса однієї комірки або декількох комірок (ді-

апазон комірок). Діапазон комірок складається з адреси лі-

вої верхньої комірки діапазону, двокрапки та адреси нижньої правої
комірки: наприклад, діапазон А2:В4 включає комірки А2,А3,А4,В2,В3,В4.

До стандартних функцій належать:

=Sum(діапазон комірок) — обчислює суму значень у вказаному діапазоні;

=Average(діапазон комірок) — обчислює середнє значення у

вказаному діапазоні;

=Max(діапазон комірок) — обчислює максимальне значення у вказаному
діапазоні;

=Min(діапазон комірок) — обчислює мінімальне значення у вказаному
діапазоні;

=Count((діапазон комірок) — підраховує кількість комірок у вказаному
діапазоні і т. ін.

Для запису формули курсор розташовується у комірці, де потрібні
обчислення, викликається пункт меню Таблица/Формула, формула записується
у рядок формул, можна зі спис-

ку вибрати потрібний числовий формат, і потім натискаєть-

ся Ok.

У даному випадку формула обчислює добуток значень, розміщених у комірках
А2 і В2. Отриманий результат буде представлений в грошовому форматі з
відокремленням тисяч і двома десятковими знаками.

Аналогічно для запису функції у віконці Формула зі списку Вставить
функцию вибирається потрібна, заносяться аргументи, встановлюється
формат числа і натискається Ok.

У цьому випадку вираховується максимальне значення з комірок В2, В3, В4,
В5, В6 і В7. Отриманий результат представлятиметься у числовому форматі
з відокремленням тисяч і двома десятковими знаками.

Якщо у таблицю вносилися зміни, то результат формули (функції) не
зміниться. Для зміни результату згідно з новими значеннями треба
виділити комірку з результатом і натиснути на клавішу F9. Також замість
значень у комірці можна показати текст формули (функції). Для цього
виділять комірку з результатом обчислень, натискають на праву кнопку
мишки і вибирають пункт Коды/Значения полей.

Упорядкування даних у таблиці

Для упорядкування даних у таблиці її треба виділити (разом із рядком
заголовків, але без підсумкового рядка), потім викликати пункт меню
Таблица/Сортировка, вибрати стовпчик — головну ознаку сортування, спосіб
сортування (за збільшенням або за зменшенням) і натиснути на Ok.

?

?

E

I

I

I

?

Oe

oe

?¬?H

x

O

U

ue

th

NH

??

.

??

y ¤@ ¤?

&

&

F

y ¤@ ¤?

?

>
>^>”?$?p?”?a?a?„@†@?@¶@?@?@1/4@?A’Al°l?l$m?m?m¦m>nBnDnnn?nAnuenthnFojoAe
oAEoHpJpooeoeoeoaoOoeoaoeoEAEµEAEY??Y?Y’?’oaaoxoeoaoeoE

O

$

O

, якщо ж і там є повтори, то можна додати ще одну допоміжну ознаку
сортування зі списку Затем, потім вказати спосіб сортування і натиснути
на Ok. Якщо ж дані не повторюються, то допоміжні ознаки не мають сенсу.

Створену таблицю можна відформатувати або вручну, використовуючи пункт
меню Формат/Границы и заливка та панель інструментів Таблицы и границы
(відповідні кнопки), або, виділивши таблицю, викликати пункт меню
Таблица/Автоформат, зі списку запропонованих форматів вибрати потрібний,
можливо, вказати додаткові параметри і натиснути на Ok:

Після цього таблиця набуде відповідного вигляду:

Назва виробу Ціна Кількість Вартість

Телефон 120,60 12 =b2*c2 1447,2

Ксерокс 1200,35 2 =b3*c3 2400,7

Перевірка правопису

Для перевірки правопису спочатку потрібно вибрати мову перевірки:
виділяється весь документ або фрагмент документа, викликається пункт
меню Сервис/Язык/Выбрать язык:

Позначається мова перевірки і натискається Ok. Так, якщо документ
містить текст, написаний різними мовами, виділяється кожний з фрагментів
і для нього вибирається відповідна мова перевірки.

Потім бажано перейти на початок документа і викликати перевірку
правопису:

просто натиснути клавішу F7, або

(Правописание) на панелі інстру-

ментів, або

викликати пункт меню Сервис/Правописание…

У будь-якому випадку з’явиться вікно перевірки правопису (якщо програма
перевірки знайшла помилку), в якому буде показаний помилковий фрагмент і
буде запропонований варіант заміни. Якщо заміна влаштовує користувача,
натискається кнопка Заменить (для заміни поточного значення), або
Заменить все (для заміни усіх значень у тексті). Якщо ж заміна
непотрібна, то натискається кнопка Пропустить (для пропуску поточного
значення) або кнопка Пропустить все (для пропуску усіх таких значень
далі за текстом).

По закінченні перевірки буде видане повідомлення:

Натискається Ok.

У випадку, коли у документі орфографія перевіряється автоматично: пункт
меню Сервис/Параметры/Вкладинка Правописание — відмічений показчик
Автоматически проверять орфографию, то при наборі тексту деякі слова
можуть підкреслюватися червоною або зеленою хвилястою лінією.

Червона лінія означає помилку в слові або неправильний вибір мови
перевірки, а зелена — неправильний запис (зайвий проміжок перед крапкою,
комою тощо). Якщо клацнути правою кнопкою мишки на такому слові, то
можна вибрати варіант автоматичного виправлення помилки або
неправильного вводу:

Після вибору варіанта або пункту Пропустить все підкреслення зникне.

Робота з файлами-документами

Збереження файлів

(Сохранить), то документ збережеться з цим іменем на диску в папку за
вказаними параметрами збереження (здебільшого у папку Мои документы
поточного диска).

Для збереження файла на визначеному користувачем диску в потрібну папку
і з наданим новим ім’ям, викликається пункт меню Файл/Сохранить как…,
вибрати зі списку Папка потрібний диск і папку, надати нове ім’я для
файла у рядку імені, вибрати тип файла, якщо треба зберігати не у
форматі .doc, а в іншому форматі. Наприклад, формат .txt створить не
файл документа Microsoft Word, а текстовий файл вибраного виду, а формат
.rtf (reach text fоrmat), дозволить працювати з файлом у будь-якій
версії Microsoft Word, а не тільки в тій, у якій цей документ був
створений.

Також можна натиснути на кнопку Избранное або Создать папку для
збереження файла у папці Избранное або у новій створеній папці.

Можна натиснути на кнопку Параметры і вибрати параметр Автосохранение й
указати кількість хвилин для автоматичного збереження документа, а також
занести пароль для роботи з файлом (для відкриття файла і/або для
внесення змін), тобто санкціювати доступ до файла:

У цьому випадку треба буде повторно занести пароль і натиснути на Ok:

Після повернення у вікно збереження файла натискається кнопка Сохранить,
і файл буде збережений з усіма попередньо вказаними параметрами.

При подальшому збереженні файла можна просто натискати на кнопку
Сохранить на панелі інструментів або викликати пункт меню
Файл/Сохранить. Файл буде зберігатися з тими ж самими характеристиками.

Відкриття файла

(Открыть):

Потім вибрати зі списку Папка потрібний диск, папку, вказати тип файла,
вибрати мишкою ім’я і натиснути на кнопку Открыть.

Якщо файл був збережений з паролем, потрібно вказати пароль, і, якщо
пароль уведений невірно, файл не відкриється.

Друкування файла

(Предварительный просмотр) або викликається пункт меню
Файл/Предварительный просмотр:

(Печать) на панелі інструментів.

У цьому випадку активізується принтер, що підключений до комп’ютера, і
текст файла почне роздруковуватися.

Якщо ж параметри треба змінити, натискається кнопка Закрыть і
викликається пункт меню Файл/Параметры страницы…

Відкриється вікно Параметры страницы, яке містить чотири вкладинки:
Поля, Размер бумаги, Источник бумаги та Макет.

Кожна з вкладинок використовується для призначення або заміни параметрів
сторінки в усьому документі чи розділі.

Вкладинка Поля використовується для надання розмірів полів:

Вкладинка Размер бумаги використовується для визначення розміру аркуша
та орієнтації друку:

Вкладинка Источник бумаги використовується для вибору або автоматичної
подачі аркушів у принтер (Sheet Feeder), або ручної подачі (Manual
Feed):

Вкладинка Макет використовується для макетування документа: визначення
нових розділів, параметрів верхніх та нижніх колонтитулів тощо.

Після призначення усіх необхідних параметрів натискається кнопка Ok, і
можна знову викликати перегляд файла перед друком і друкувати увесь
текст.

Якщо ж необхідно друкувати не весь документ, а його частину, або вибрати
інший принтер тощо, викликається пункт меню Файл/Печать…

вибирається принтер зі списку підключених принтерів,

перевіряється його стан (Свободен чи Занят), якщо принтер вільний, то

визначається, що саме треба друкувати:

все — весь документ;

текущая — поточну сторінку;

номера — заносяться через кому номери окремих сторінок, або через тире
діапазон сторінок для друку;

выделенный фрагмент — для друкування лише виділенного фрагмента;

визначається кількість копій і те, чи треба розбирати документ на копії;

натискається, якщо потрібно, кнопка Свойства, де мож-

на вказати режим друку (економний, нормальний чи якісний друк);

по занесенні усіх характеристик натискається кнопка Ok.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020