.

Транспортне забезпечення евакуаційних заходів

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
109 2441
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

«Транспортне забезпечення евакуаційних заходів»

ПЛАН

Вступ

1. Організація проведення евакуаційних заходів при залученні транспорту

2. Особливості транспортного забезпечення евакуаційних заходів

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

У містах та інших населених пунктах, де є об’єкти підвищеної безпеки,
при неповному забезпеченні захисними спорудами основним способом захисту
населення є евакуація і розміщення його в зонах, безпечних для
проживання людей і тварин.

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що
знаходяться у районах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного
радіоактивного забруднення, хімічного ураження, стихійного лиха, аварій
і катастроф.

Враховуючи обстановку, що склалась на час надзвичайної ситуації, може
бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або
безповоротного характеру.

Евакуацією називають вивезення або виведення з міста в заміську зону
решти населення, тобто працівників та службовців об’єктів, що припиняють
роботу під час війни або переносять її в заміську зону, та незайнятого у
сфері виробництва та обслуговування населення. Евакуйоване населення
мешкає в заміській зоні до особливого розпорядження.

Розосередження та евакуацію проводять у період загрози нападу ворога,
безпосередньої загрози надзвичайних ситуацій (далі – НС) такими
способами:

– вивезення населення транспортом;

виведення пішки;

комбінованим, за якого виведення з міста пішки поєднують із вивезенням
деяких категорій населення. Транспортом вивозять працівників об’єктів ,
що функціонують, формування ЦЗ, інвалідів, хворих, жінок з дітьми до 10
років.

Проведення заходів з евакуації вимагає всебічного забезпечення, яке
включає: протирадіаційний та протихімічний захист, медичне, матеріальне,
технічне, транспортне забезпечення та охорону громадського порядку, що
організовують служби ЦЗ під керівництвом начальника ЦЗ об’єкта.

1. Організація проведення евакуаційних заходів при залученні транспорту

Для вивезення (виведення) працівників об’єкта та членів їхніх сімей за
межі зон (районів) можливих руйнувань, катастрофічного затоплення,
виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф евакуація здійснюється
транспортом у два етапи: спочатку на приймальні евакуаційні пункти, а
потім в безпечні пункти розміщення.

При радіоактивному (хімічному) забрудненні евакуація населення
(працівників) проводиться через проміжні пункти евакуації,

які розгортаються на зовнішніх межах зон можливого радіоактивного
(хімічного) забруднення, а потім до приймальних евакуаційних пунктів.

Використання транспортних засобів при комбінованому способі евакуації
передбачає два варіанти проведення евакуації:

перший варіант – залучаються усі види транспорту з подальшим виведенням
евакуйованих пішим порядком до кінцевих пунктів евакуації;

другий варіант – виведення евакуйованих пішим порядком

з небезпечних зон, з подальшими посадкою на транспортні засоби

і перевезенням їх до кінцевих пунктів розміщення.

З отриманням розпорядження про проведення евакуації керівники об’єктів
організовують оповіщення працівників об’єктів про початок евакуації.

Працівники та члени їхніх сімей, які підлягають евакуації, самостійно
міським транспортом або у пішому порядку прибувають на збірні
евакуаційні пункти (далі – ЗЕП).

Увесь персонал об’єкта перед початком проведення евакуації може
забезпечуватися евакуаційними посвідченнями або маршрутними листами
в установленому порядку при введенні воєнного стану.

Адміністрація приймальних евакуаційних пунктів (далі – ПЕП) зобов’язана
своєчасно розгорнути пункти (місця) для зустрічі прибуваючих поїздів,
суден, автомобільних та піших колон та спільно з адміністрацією
залізничної станції, пристані, пункту висадки

з автотранспорту забезпечити організовану висадку евакуйованих.

На ПЕП евакуйовані можуть перебувати тривалий час, тому повинні бути
визначені та обладнані місця для тимчасового їх розміщення,

а у зимовий період розгортаються пункти обігріву для забезпечення
евакуйованих харчуванням, питною водою та надання медичної допомоги.

У першу чергу підлягають перевезенню діти до 14 років

з батьками, інваліди, вагітні жінки, жінки і чоловіки старші 65 років.

Евакуйовані, які прибувають на ПЕП особистим транспортом, формуються в
автомобільні колони.

Особистим транспортом здійснюється перевезення евакуйованих тільки до
місць розміщення.

При виникненні значних (великих) аварій на виробництві, у разі

дії на людей шкідливих речовин, евакуація організовується шляхом

їх перевезення автомобільним транспортом або негайного виведення

у безпечні райони.

2. Особливості транспортного забезпечення евакуаційних заходів

Транспортне забезпечення – це планування, організація та виконання
евакуаційних перевезень.

Згідно наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про
затвердження Методичних рекомендацій з питань організації планування та
проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у
разі виникнення надзвичайних ситуацій» №761 від 07.09.2010 відбувається
транспортне забезпечення евакуаційних заходів.

Так у п.1 розділу VII даного наказу наголошується, що місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також транспортні
підрозділи (підприємств, організацій, установ) на місцях на підставі
заявок евакуаційних комісій доводять завдання перевізникам різних форм
власності (транспортним підприємствам), які складають графіки, маршрути
руху та порядок використання об’єктів транспортної інфраструктури.

Транспортні підрозділи (підприємств, організацій, установ) зобов’язані
здійснювати перевезення евакуйованих та вантажів на основі договорів
(контрактів, замовлень).

Договори про організацію перевезення евакуйованих та вантажу укладаються
між органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та
транспортними підрозділами (підприємств, організацій, установ) чи
окремими автомобільними перевізниками і набирають чинність з дня їх
підписання.

Міністерство транспорту та зв’язку забезпечує потреби у перевезеннях в
умовах особливого періоду відповідними видами транспорту.

Для виконання завдань щодо евакуаційних перевезень на базі транспортних
підрозділів (підприємств, організацій, установ) створюються
невоєнізовані автомобільні формування цивільного захисту (цивільної
оборони):

автомобільні колони для перевезення населення (АКН) та вантажів (АКВ);

автомобільні колони для перевезення сільськогосподарських тварин (АКТ);

автомобільні санітарні колони (АСК).

Автомобільні колони для перевезення населення та автомобільні санітарні
колони направляються на ЗЕП, пункти посадки та на великі підприємства,
які підлягають евакуації, під керівництвом начальників колон (загонів).

Перевезення найбільших працюючих змін автотранспортом від місця
розташування до підприємств і назад здійснюється автобусами
автомобільних підприємств, які виведені у безпечні райони, та автобусами
автомобільних підприємств безпечного району.

&

he\

he\

??????????????Час подачі автомобільного транспорту до пунктів посадки не
повинен перевищувати 4 годин з моменту отримання розпорядження на
проведення евакуації населення (працівників).

Автомобільний транспорт районів, а при необхідності й частина міського
транспорту, планується для вивезення працівників з приймальних
евакуаційних пунктів і пунктів висадки евакуйованих.

Для вивезення працівників об’єктів та членів їхніх сімей з міст або
інших населених пунктів, з районів тимчасового або постійного їх
проживання залучається автомобільний транспорт загального користування,
транспорт відомчих підприємств, орендних або окремих автомобільних
перевізників.

Евакуація працівників об’єктів та членів їхніх сімей автомобільним
транспортом здійснюється двома способами: перевезенням евакуйованих із
небезпечних зон до кінцевих пунктів розміщення або поетапним
перевезенням їх з пересадкою у ПЕП.

Перевезення працівників об’єктів залізничним транспортом забезпечується
органом управління залізничного транспорту України за заявками місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.

Попередня заявка на евакуаційні перевезення надається відповідними
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування до
відповідних залізниць. Заявка надається у двох екземплярах: одна – для
управління залізниці, друга – відділенню дороги.

У заявці визначається:

обсяг найбільших перевезень за евакуаційними напрямками, станціями
відправлення і станціями призначення (у тис. осіб);

орієнтовний час початку підвезення перших груп евакуйованих до станцій
посадки (Ч + х) з моменту отримання відділенням залізниці заявок на
фактично необхідні обсяги евакуаційних перевезень.

Заявки розглядаються відділенням залізниці (управлінням дороги) у двох
варіантах – на зимовий і літній графік руху потягів, який уточнюється і
коригується з урахуванням реальних можливостей залізничної дороги і
затверджується начальником відділення залізниці (начальником дороги) у
вигляді розрахункового плану евакуаційних перевезень.

Заявка на виконання перевезень залізничним транспортом вручається
начальнику відділення дороги безпосередньо або через чергового по
відділенню дороги. Час отримання заявки є початком виконання
евакуаційних перевезень.

Перевезення найбільших працюючих змін залізничним транспортом
здійснюється у пасажирських вагонах. Максимальна добова можливість
залізниці щодо забезпечення перевезень працюючих змін у кожному напрямку
доводиться до структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських та районних державних адміністрацій.

Норми посадки на транспортні засоби встановлюються транспортними
підрозділами (підприємств, організацій, установ) за кожним із видів
транспорту.

Приблизна місткість залізничних вагонів при перевезенні працівників
підприємств (працюючих змін) у вагонах електропоїздів складає 150 осіб,
у пасажирських вагонах загального користування та плацкартних вагонах –
108 осіб, у купейних вагонах – 72 особи, у вагонах “люкс” – 54 особи.

Час на посадку-висадку евакуйованих із залізничних вагонів з високою
платформою складає 20 – 30 хвилин.

Висновок

Отже, згідно наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації
планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської
діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій» №761 від 07.09.2010
відбувається транспортне забезпечення евакуаційних заходів.

Транспортні підрозділи (підприємств, організацій, установ) зобов’язані
здійснювати перевезення евакуйованих та вантажів на основі договорів
(контрактів, замовлень).

Міністерство транспорту та зв’язку забезпечує потреби у перевезеннях в
умовах особливого періоду відповідними видами транспорту.

Перевезення найбільших працюючих змін автотранспортом від місця
розташування до підприємств і назад здійснюється автобусами
автомобільних підприємств, які виведені у безпечні райони, та автобусами
автомобільних підприємств безпечного району.

Перевезення працівників об’єктів залізничним транспортом забезпечується
органом управління залізничного транспорту України за заявками місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.

Норми посадки на транспортні засоби встановлюються транспортними
підрозділами (підприємств, організацій, установ) за кожним із видів
транспорту.

Список використаної літератури

Закон України “Про внесення змін до Закону України про Цивільну оборону
України” ВРУ № 555-ХІУ. — К., 1999.

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру” № 1809-ІІІ. — К., 2000.

Закон України “Про Цивільну оборону України” ВРУ № 297-ХІІ. — К., 1993.

Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій: Указ Президента України. — К., 1999.

Мигович ГТ. Довідник з цивільної оборони. — К.: ЗАТ “Українська
технологічна група”, 1998. — 526 с.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про
затвердження Методичних рекомендацій з питань організації планування та
проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у
разі виникнення надзвичайних ситуацій» №761 від 07.09.2010

Наказ МНС від 07.09.2004 № 44 “Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у
разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та
воєнного характеру”.

Наказ МНС від 27.07.2005 № 102 “Про затвердження Методичних рекомендацій
з питань планування і організації транспортного забезпечення
евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного характеру та в особливий період”.

Положення про Цивільну оборону України: Постанова КМУ № 299. — К., 1994.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 року

Стеблюк МІ. Цивільна оборона. — К.: Знання-Прес, 2003. — 455 с.

Стеблюк МЛ. Цивільна оборона: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. —
К.: Знання, 2004. — 490 с.

№ 1036-рт “Про внесення змін до Переліку районів, міст і селищ,
населення яких підлягає евакуації в особливий період у разі проведення
бойових дій або виникнення надзвичайних ситуацій”.

№ 1432 “Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

№ 658-рт “Про затвердження переліку районів, міст і селищ, населення
яких підлягає евакуації в особливий період у разі проведення бойових дій
або виникнення надзвичайних ситуацій”.

№ 936-19 “Про затвердження Порядку управління єдиною транспортною
системою в особливий період”.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020