.

Складання технологічних карт на вирощування і збирання сільськогосподарських культур з використанням електронних таблиць (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
39 11372
Скачать документ

Реферат на тему:

Складання технологічних карт на вирощування і збирання
сільськогосподарських культур з використанням електронних таблиць

 

Технолог(чн( карти на вирощування ( збирання с(льськогосподарських
культур ( основою будь-якого планування. Скласти бізнес-план, визначити
потребу в техн(ц( ( паливно-мастильних матеріалах, механ(заторах (
допом(жних прац(вниках, скласти граф(ки виконання роб(т, ремонту,
техн(чного обслуговування машин ( вирішити ряд (нших задач практично
неможливо без складання технолог(чних карт.

Проте, складання технолог(чно( карти потребу( дуже багато одноман(тних
розрахунк(в (, в(дпов(дно, багато часу. Якщо врахувати те, що в
господарств( майже п(д кожною культурою щор(чно зм(ню(ться розм(р
площ(, попередник, в(дстані перевезення продукц((, мінеральних і
органічних добрив, то можна зрозуміти спеціалістів, які не дуже охоче
або зовсім не займаються цією справою.

Сучасна обчислювальна техніка і програмне забезпечення дозволяє
полегшити цю роботу, зекономити час і одержати більш точний кінцевий
результат.

Для складання технологічних карт на вирощування і збирання
сільськогосподарських культур ми застосували електронні таблиці Excel
стандартного пакета Microsoft Offiсe.

Як відомо, електронні таблиці Excel включають робочі аркуші розміром
256 колонок на 65536 рядків, що більш ніж достатньо для вирішення
поставленої задачі. В кожній клітинці електронної таблиці може бути
розміщена якась інформація: цифрова, текстова чи формула. Цими
можливостями ми і скористались.

На першому робочому аркуші ми розмістили характеристики сівозмін.
Включено польову 10-пільну, кормову 7-пільну, овочеву 8-пільну сівозміни
і 5 полів поза сівозміною (сінокоси, пасовища тощо). Всього програма дає
змогу розрахувати технологічні карти для 48 культур. В залежності від
структури посівних площ господарства характеристики сівозмін у програмі
можна легко міняти.

Кожний рядок першого робочого аркуша характеризує поле, відведене під
с.-г. культуру. В стовпчиках наведені дані по цій культурі: площа
посіву; запланована врожайність; норма висіву насіння; норми внесення
органічних і мінеральних добрив, гербіцидів і отрутохімікатів; відстані
перевезень продукції, добрив і гербіцидів. Характерно, що на відміну від
типових технологічних карт внесення добрив і обробіток грунту планується
з врахуванням розміщення культури в сівозміні.

Умови роботи машинно-тракторних агрегатів враховуються нормами виробітку
і витрати палива, які залежать від нормативної групи поля чи
господарства в цілому. Одна з головних особливостей програми на відміну
від інших розробок та, що застосовуються технічно обгрунтовані норми
виробітку і витрати палива, що дає можливість розрахувати оплату праці,
амортизацію тощо на законних підставах. Для збиральних агрегатів, крім
того, враховується врожайність і соломистість.

В залежності від запланованої врожайності за балансовим методом
розраховуються норми внесення органічних і мінеральних добрив.

Для врахування поточних змін в економіці на момент складання
технологічної карти на першому аркуші внесена інформація про курс
долара, ціну на паливно-мастильні матеріали, тарифні ставки робітників
тощо. Ці дані потім автоматично враховуються програмою при розрахунках.

Цей робочий аркуш є основою для розробки технологічних карт на всі
культури сівозміни. Всі зміни в ньому (розмір площі, врожайність,
кількість добрив тощо) автоматично враховуються при подальших
розрахунках.

На цьому аркуші також наведені техніко-економічні показники енергетичних
засобів і сільськогосподарських машин (ціна в доларах США і гривнях,
нормативне річне завантаження, норми відрахувань на амортизацію,
технічне обслуговування тощо).

В наступних робочих аркушах в(дображен( технолог(чн( карти на
вирощування ( збирання с(льськогосподарських культур. По кожній культурі
приведений перелік необхідних робіт, обсяг роботи в ф(зичних одиницях,
середн( календарн( строки виконання роботи, к(льк(сть робочих дн(в,
тривал(сть зм(ни, оптимальний за відповідним критерієм склад агрегату,
норма вироб(тку ( витрати палива, потр(бна к(льк(сть машин,
механ(затор(в ( допом(жних роб(тник(в, трудом(стк(сть роботи,
експлуатац(йн( витрати ( вироб(ток в умовних еталонних гектарах. Якщо
одна і та ж культура розміщується по різним попередникам, то програмою
передбачені зведені технологічні карти (озима пшениця, цукровий буряк).

Важливою особливістю розробленої програми є можливість вибору агрегатів
в залежності від поставленої мети: отримати найменшу кількість
енергомашин (по максимуму продуктивності агрегатів); виконати роботу з
найменшою витратою палива чи з найменшими експлуатаційними витратами;
визначити потребу в техніці з найменшими затратами капіталу. Крім того,
вибір агрегатів може здійснюватись за найменшими приведеними витратами і
найменшими енергетичними затратами. В останньому варіанті програми
критерієм для вибору агрегатів може бути найкраще наближення до
ідеального варіанту.

Оптимальні агрегати в залежності від поставленої мети розраховуються на
окремому робочому аркуші.

В технолог(чній карті наводяться середні (в розрахунку на гектар і
одиницю продукції) і п(дсумков( дан( про витрату палива, затрати прац(
механ(затор(в, експлуатац(йн( і виробничі (з врахуванням вартості
насіння, добрив, гербіцидів, ретардантів) витрати, необхідні
капіталовкладення, енергомісткість тощо. Нижче наведен( фрагменти
виконано( роботи.

Таблиця 1

Фрагмент вихідних даних для розробки технологічних карт

поля Культура Площа, га Урожайність, т/га Коефіцієнт виходу побічної
продукції

1 Пар чистий 50    

  Пар зан. вика+овес 50 4,5  

2 Озима пшениця 100 6 1,1

3 Цукровий буряк 100 40 0,5

4 Горох 100 3,5 1

5 Озима пшениця 100 6 1,1

6 Кукурудза на зерно 100 6 1,5

7 Кукурудза на силос 100 40  

8 Озима пшениця 100 6 1,1

9 Гречка 30 2 1,3

  Картопля 20 20  

  Цукровий буряк 50 40 0,5

10 Соняшник 40 2,5 2

  Ячмінь 40 3,5 1

  Овес 10 3,5 1

  Просо 10 3,5 1,1

Всього по сівозміні 1000    

 

 

Таблиця 2

Фрагмент технологічної карти на вирощування і збирання озимої пшениці

№ Операція Агровимоги Обсяг Календарні

строки Днів

робочих Тр. дня,

год.

1 2 3 4 5 6 7

1 Лущіння 6-8см 150 9-18/07 5 21

2 Лущіння 10-12см 150 20-28/07 5 21

3 Дискування 8-10см 300 20-28/07 5 14

4 Лущіння 12-14см 300 20-28/08 5 14

5 Плоскорізний обр. 20-22см 100 5-25/08 4 14

6 Навантаження орг.

добрив 30-40т/га 3000 5-25/08 15 14

7 Внесення орг. добрив 30-40т/га 100 5-25/08 15 14

Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7

8 Навантаження мін. добрив 65% дози 390 12-14/08 3 7

9 Подрібнення мін.

добрив 65% дози 390 12-14/08 3 7

10 Навантаження мін. добрив 65% дози 390 12-16/08 3 7

При необх(дност( структуру сівозмін і технолог(чних карт можна легко
модерн(зувати в(дпов(дно до потреб замовника. Характерно, що Excel при
цьому автоматично зм(ню( закладен( в кл(тинки електронно( таблиц(
формули.

Вважа(мо, що дана розробка зац(кавить не т(льки працівників вищих
аграрних закладів, наукових прац(вник(в, а ( спец(ал(ст(в аграрного
сектору.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020