.

Синергетичний ефект злиття і поглинання

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
71 2402
Скачать документ

РЕФЕРАТ

з міжнародної економіки

на тему:

«Синергетичний ефект злиття і поглинання»

ПЛАН

Вступ

1. Сутність та особливості синергетичного ефекту злиття і поглинання

2. Поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи
економіки

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Різні сектори економіки в усьому світі останнім часом зазнають значних
змін. Об’єктивний процес глобалізації сучасної світової економіки
вимагає і нового рівня розвитку бізнесу в Україні. Національні
економічні ринки в усьому світі стають більш інтегрованими. Як наслідок,
змінюються характер конкуренції і структура економіки, що призводить до
підвищення ступеня відкритості економічної системи країни для
міжнародної конкуренції.

Міжнародні злиття і поглинання стали одним з основних способів
здійснення стратегії розвитку компаній у сучасних умовах, що підтверджує
досвід країн Європейського Союзу (ЄС).

Особливий інтерес при укладанні угод злиття та поглинань визиває
виникнення синергетичного ефекту. Злиття і поглинання дозволяють
компаніям вирішувати низку стратегічних завдань, а саме: отримання
ефектів масштабу, розширення географії діяльності, посилення ринкових
позицій або фінансової потужності, перехід у нові або перспективніші
галузі, тощо. Проте при визначенні політики злиттів і поглинань компанії
не обмежуються «стратегічною привабливістю» нових активів, а уважно
вивчають всі реальні можливості створення вартості. Вартість в угодах
злиття та поглинань часто створюється за рахунок саме синергетичних
ефектів.

Серед наукових праць, у яких досліджуються теоретичні основи процесів
злиття та поглинання, їх сучасні форми, міжнародне конкурентне
середовище, умови та мотивації консолідації компаній, а також
організація цих процесів, необхідно виділити дослідження:
І.Г.Владимирової, В.М.Гейця П.Гохана, Т.Дж.Галпіна, С.Крістофферсон,
С.Ляпіної, С.Мочерного, О.Пасхавера, К.Савіцького, А.В.Сизова, В.В.
Уварова, Р.С. Фостер та багатьох інших.

Однак дана сфера залишається однієї з найбільш суперечливих і складних
для дослідження. Це стосується як оцінок мотивів і ефективності угод,
так і довгострокових економічних наслідків для учасників, вироблення
оптимального інструментарію державного регулювання. У багатьох працях
відсутній комплексний аналіз даного процесу, робиться акцент лише на
одному з регіонів, а фактичний матеріал, який використовується, має
високий ступінь відстороненості або автори обмежуються дослідженням
конкретних злиттів і поглинань компаній без обліку специфічних
особливостей сторін, що беруть участь в угодах. Також залишається
невивченим питання економічної безпеки підприємств, що поглинаються.

1. Сутність та особливості синергетичного ефекту злиття і поглинання

Найчастіше ефект синергії розуміється як ефект спільних дій, коли
створена в результаті злиття чи поглинання нова корпоративна структура
може використовувати низку переваг (синергій), поява яких стає можливою
лише в результаті об’єднання ресурсів і капіталу учасників процесу
консолідації. Термін “синергія” походить від грецького “synergos”, що
означає “разом діючий, погоджений, спільний”. За Германом Хакеном,
синергетика вивчає системи, які складаються з великої кількості частин,
компонентів або підсистем, тобто деталей, що складним чином взаємодіють
між собою. Ефект синергії при цьому проявляється в об’єднанні різних
сфер діяльності однієї організації чи у збільшенні ефективності
взаємодії елементів у межах однієї системи. Засновник стратегічного
управління І.Ансофф зазначав, що концепцію синергетизму було
запропоновано ще в 60-х роках ХХ ст. та в початковому вигляді вона
означала перехід від принципу економії на масштабах виробництва у
переробній промисловості до використання принципу стратегічної економії
на масштабах діяльності, джерелом якого і виступає взаємопідтримка
різних стратегічних зон господарювання. У класичній теорії синергетики
це явище описується математичною рівністю: “2 + 2 = 5”, тобто сукупна
віддача всіх капіталовкладень підприємства є вищою, ніж сума показників
віддачі за окремими її елементами. Американський науковець М.Портер[4,
с.14] досліджував специфіку виникнення економічного синергізму та
особливу увагу приділив вивченню ланцюгів створення цінності різних
підприємств, а також спільні види діяльності та їх потенційні зв’язки,
які можна використовувати для створення конкурентних переваг .

Однак, розвиток та впровадження явища синергетизму в економічну
діяльність підприємства довів, що існує і обернений, тобто негативний
ефект, коли “2 + 2 Висновки Отже, проблеми злиття і поглинання компаній є на сьогодні найбільш дискусійними та перспективними порівняно з іншими темами економічних досліджень. Вони спричиняють найгостріші дискусії з приводу доцільності та ефективності подібної реструктуризації компаній: деякі розглядають злиття як важливе джерело підвищення результативності діяльності компаній; інші вважають їх тільки відображенням владних інстинктів менеджерів, чиє прагнення знижує, а не підвищує ефективність компанії. Але які б не існували думки з цього питання, злиття і поглинання компаній — це об'єктивна реальність, яку необхідно досліджувати, аналізувати і робити відповідні висновки, що дозволяють не повторювати уже зроблені помилки. У зв'язку зі значними обсягами капіталів, задіяними в даній сфері, зростає і макроекономічна значимість ринку злиттів і поглинань. Злиття і поглинання стають інструментом, який забезпечує досить швидке вирішення задач і проблем, що стоять перед українськими компаніями: збільшення розміру компаній, вихід на нові ринки, диверсифікованість, підвищення стійкості бізнесу, поліпшення структури капіталу тощо. Залишаються актуальними конкретні методики управління процесами злиттів і поглинань. Разом з тим, у даний момент спостерігається дефіцит наукових праць, монографій, досліджень у сфері злиттів і поглинань з урахуванням специфіки України, які мали б прикладний характер. Щодо інституційно-економічних умов України й інших країн з перехідною економікою проблеми ефективного функціонування та регулювання сфери злиттів і поглинань є особливо актуальними, зважаючи на завершення приватизаційних процесів, інтенсифікацію процесів перерозподілу у сфері прав власності, становлення тих або інших моделей фондового ринку, розвитку корпоративних інтеграційних процесів, актуалізації потреб антимонопольного регулювання економіки. Сфера злиттів і поглинань, її ефективне динамічне функціонування — є макроекономічним індикатором ефективного функціонування економіки і її інститутів. З погляду державного (макроекономічного й інституціональ- ного) регулювання, дана сфера потребує комплексного регулювання, яке повинне спиратися на інструментарій цілого ряду функціональних напрямків економічної політики. Список використаної літератури Васильєв О. Синергетичні підходи в економічній теорії / О. Васильєв // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 75-78. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Академія, - Т. 1. - 864 с. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Академія, - Т. 2. - 848 с. Економічна енциклопедія: У 3-х т. / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Академія, - Т. 3. - 952 с. Кемпбелл Э. Стратегический синергизм, 2-е изд. / Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. – Спб. :Питер, 2004. – 416 с. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость ; [пер. с англ.] / Майкл Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с. Савицкий К., Покровский В. Мир слияний и поглощений // Рынок ценных бумаг.- 2000.- №19. - С. 54-56. Сизов А.В. Анализ эффективности слияний и поглощений // Закон и право.- 2007.- №1. - С. 93-95. Уваров В.В. Слияние и поглощения в свете современных технологических конкуренций (сделка МА в системе факторов повышения конкурентоспособности компании) // Менеджмент в России и за рубежом.- 2005.- №2. - С. 23-26. Фостер Р.С. Искусство слияний и поглощений. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 873 с. Хакен Г. Синергетика и некоторые ее применения в психологии / Г. Хакен // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М. : Изд-во "Прогресс-Традиция", 2002. – С. 296-307. PAGE PAGE 15

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020