.

Розвиток готельного господарства в світі, в Україні, в Івано-Франківській області (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 12521
Скачать документ

Реферат на тему:

“Розвиток готельного господарства в світі,

в Україні, в Івано-Франківській області”

1. Розвиток готельного господарства в світі

Визначальною тенденцією розвитку світового готельного господарства в
90-х pp. залишалася централізація управління. Практично всі готельні
ланцюги світу, незалежно від їхнього рейтингу, зазнаючи жорсткої
конкуренції, шукали будь-які можливості для збільшення свого потенціалу.
У 1992^1996 pp. лідером рейтингу був Hospitality Franchise System (HFS).
У цей період йому вдалося поглинути такі великі компанії, як Ramada Inns
і Howard Johnson. Але у 1997 p. настала черга HFS: його поглинув ланцюг,
що динамічно розвивається.

Наприкінці століття явно набирав темпи процес централізації управління
Cendant Corp., що очолив рейтинг готельних ланцюгів. Якщо за 1970 — 1991
pp. Holiday Inns збільшив контроль у готельному господарстві тільки на
106 тис. номерів, то в 90-х контроль лідера зріс уже до 214,8 тис.
номерів. Правда, це були вже зовсім інші компанії. Збільшення
спостерігалося в усіх рангових позиціях рейтингу. У 1970 р. перша
десятка рейтингу об’єднала 4987 готелів на 502,4 тис. номерів, у 1991 р.
— вже 13813 готелів на 1847 тис. номерів, у 1999 р. — 25827 готелів на
3083,9 тис. номерів. Тільки в 90-х роках число контрольованих номерів
виросло майже в 1,7 раза, або на 1236,7 тис.

Централізація управління в дрібних готельних ланцюгах відбувається
інтенсивніше, ніж у великих. До централізації менш схильні так звані
управлінські компанії (consortia). Тут лідером донедавна була Utell
International, що у 1992 р. контролювала 1360 тис. номерів, у 1997 —
1998 pp. її змінила REZ Solutions Inc. (1560 тис. номерів), а у 1999 p.
— Pegasus Solutions (1803 тис. номерів).

Процес укрупнення готельних ланцюгів грунтується насамперед на розвитку
системи франчайзингу (нині приблизно 80 % готелів входять у ланцюги на
правах франчайзингу). У 1999 р. із 6315 готелів, керованих Cendant
Corp., 6258 входили в цю компанію на умовах франчайзингу. Bass Hotels &
Resorts (2-ге місце в рейтингу) керує усіма своїми 2886 готелями тільки
на таких умовах. З 1880 готелів більш відомої компанії Marriott Int.
(3-тє місце в рейтингу) 998 також мають франчайзин-гові угоди. А з 716
готелів Starwood Hotels (8-ме місце в рейтингу) за даною системою
працюють 299. З 10 готельних ланцюгів, що займали перші місця в рейтингу
1970 p., 9 зміцнили своє становище в 1999 р.

Якщо порівняти списки готельних ланцюгів першої двадцятки рейтингу у
1991 та у 1999 pp., то багатьох уже немає. Вийшли з гри торгові марки
Holiday Inns (1-ше місце в 1991р.), HFS (2-ге місце), ITT Sheraton (7-ме
місце), Promus (12-те місце), Intercontinental Hotels (16-те місце),
Ramada Inter (18-те місце), Westin Hotels (19-те місце).

Нинішні лідери Cedant Corp., Bass Hotels, Starwood Hotels y 1991 p. були
нікому не відомі. Більше того, у 1999 р. про себе заявили порівня-

но недавно утворені готельні ланцюги, що відразу потрапили в рейтинг.
Серед перших 100 фірм десять готельних ланцюгів уперше згадуються тільки
в 1999 р. З них слід відзначити такі: TUI Group (17-те місце) включає
172 готелі на 43,4 тис. номерів, Millennium (23-тє місце) — 117 готелів
на 30,3 тис. номерів, Interstate Hotels Corp. (24-те місце) — 158
готелів на 29,4 тис. номерів.

Звичайно, найбільш відомі ті готельні ланцюги, що оперують у багатьох
державах, а не обмежуються контролем готелів однієї країни. На початку
90-х років лідерами з міжнародної діяльності були Ассог, представлені у
66 країнах; ITT Sheraton — у 61 країні; Holiday Inns — у 55 країнах;
Hilton Int., Inter-Continental, Best Western Hotels — у 47 країнах. У
лідерів 1999 p. міжнародна операційна діяльність значно розширилася.
Bass Hotels має готелі в 98 країнах, Best Western Int. — у 84 країнах,
Ассог — у 81 країні, Starwood Hotels — у 80 країнах, Carlson Hospitality
Worldwide — у 57 країнах, Marriott Int. — у 56 країнах, Hilton Int. — у
53 країнах, Forte Hotel Group — y 51 країні. Багато готельних ланцюгів
прагнуть територіально розширити свою діяльність.

Процес зростання значення готельних ланцюгів в управлінні світовим
готельним господарством характеризується істотним протиріччям: з одного
боку, укрупнюються головні готельні ланцюги, що оперують у багатьох
країнах, з іншого, — все більше країн створюють власні готельні ланцюги,
що успішно конкурують з інтернаціональними монополіями. Штаб-квартири
325 готельних ланцюгів, що потрапили в рейтинг журналу Hotels за 1999
p., розташовані в 39 країнах. Причому понад 60 % із них припадає на США,
17 штаб-квартир — у Великій Британії, 14 — у Японії, 11 — у Німеччині,
8-у Гонконгу, по 6 — у Франції і Сінгапурі (табл. 1.2).

Таким чином, готельні ланцюги мають в управлінні готелі місткістю 5698,7
тис. номерів. Лідируюче положення зберігають США, на частку яких
припадає 62,5 % від усіх номерів, а на частку головних європей-

ських країн — усього 27,1 %. Роль готельних ланцюгів в управлінні
постійно зростає. У табл. 1.3 наведено кількість готельних номерів у
ланцюгах у різних країнах світу за 1999 р. Нині готельні ланцюги
об’єднують приблизно половину всіх існуючих у світі готелів.

Крім готельних ланцюгів, на світовому туристському ринку активно
функціонують специфічні об’єднання, основна мета яких — виявляти кращих
представників готельного бізнесу. Наприклад, з 1928 р. проводить роботу
з визначення найкращих готелів світу міжнародна корпорація “Ведучі
готелі світу”. Вона щорічно поміщає дані про кращі підприємства у своєму
спеціальному каталозі. Міжнародна організація “Привілейовані готелі і
курорти світу” проводить таку роботу близько ЗО років. З 1968 р.
функціонує міжнародна готельна асоціація “Найтихі-ші готелі світу”,
штаб-квартира якої знаходиться в Парижі. При вступі в цю асоціацію
оцінюються три критерії: природне і приємне навколишнє середовище;
затишна будівля та інтер’єр готелю з характерним виглядом; гостинність,
що відповідає всім сучасним вимогам, у тому числі і чудовій кухні.

Питаннями координації функціонування готельних ланцюгів і асоціацій
незалежних готелів і ресторанів у Європі займається Конфедерація
національних асоціацій готелів і ресторанів Європейського економічного
співтовариства (ХОТРЕК).

Кількісний ріст готельних ланцюгів, їхнє злиття й об’єднання справляють
помилкове враження про зниження різноманіття пропозиції та відпочинку.
Проте на практиці спостерігається інша тенденція: поширення ланцюгів не
може задовольнити всіх різноманітних вимог туристів (через деяку
знеособленість, стандартизованість обслуговування), що створює підґрунтя
для розвитку малих незалежних готелів, які роблять ставку на
унікальність і неповторність. Такі готелі спеціалісти вважають
прототипами готелів XXI ст.: комфортабельні, без ресторану
(передбачається, що ресторан знаходиться поруч), побудовані в сільському
стилі, пропонують послуги за помірну ціну і мають все необхідне

для роботи та відпочинку, де клієнти можуть одержати вишукане
персоніфіковане обслуговування. Саме унікальність малого готелю є
головним інструментом ринкової політики.

Як свідчить практика, малі готелі у своїй більшості — це незалежні
готелі, тобто вони перебувають у вільному володінні, розпорядженні і
користуванні володаря, що одержує прибуток від такої власності.
Наявність договірних зобов’язань з іншими компаніями в питаннях
управління або використання чужого знака обслуговування не призводить до
зміни статусу підприємства як незалежного стосовно інших суб’єктів
ринкових відносин.

За останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та
продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як
впровадження нових комп’ютерних технологій, що докорінно змінили способи
ведення готельного бізнесу, дали можливість власникам підприємств
розв’язати ряд проблем і створили багато зручностей клієнтам.

В свiтi сьогоднi iснує вiд 25 до 30 млн готельних мiсць:

Європа – 45-50%

Америка – 38-38%

США – 2,7 млн гот. мiсць

Iталiя – 1 млн

Францiя, Iспанiя, Нiмеччина, Великобританiя – бiльше млн.

Забезпеченiсть готельними мiсцями (кiлькiсть мiсць на 1000 населення):

Австрiя – 86

Швейцарiя- 42

Францiя – 23

Завантаженiсть готелiв:

40% – межа рентабельностi, 64-66% – нормальна межа, оптимальне 70-80%,
>80 – проблемно.

Середнiй тариф – за мiсце в 1-2 мiсних номерах дещо бiльше 100$

Управлiння готелями: 30% – готельнi ланцюги – бiльше 200 шт.

Транс Нацiональнi Корпорацiї

Найбiльшi Американськi – Хiлтон, Марiотт, Шератон, Редiсон, Холiдейс Iнн

Європейськi – Аккор (Софiтель, Iбiс, Новотель, Коралiте), Форте-хотел,

Метрополiтен, Клаб Медiтеранее, Голден Тьюлiп.

Об”єднання незалежних готелiв.

За формою власностi:

Приватна

Державна

Iностранний капiтал/СП

МГА – мiжнародна готельна асоцiацiя. 1946-47 рiк.

На Європейському рiвнi HotRes – Конiедерацiя Нацiональних Асоцiацiй
Готелiв i Ресторанiв. Регулює стандарти, пiктограми, iнформацiйна
допомога. “Бiла книга HotRes”.

Тенденцiї:

-готелi будуються як комплекси

-розвиваються додатковi засоби розмiщення (тур селища, бази, кемпiнги,

караванiнги)

-спецiалiзацiя готельної бази

-концептуалiзацiя

-екологiзацiя

-гедонiзацiя (зробити вiдпочинок радiсним – любими методами)

-новiтнi технологiї i використання новiтньої технiки (АСУ, бронювання)

На рiвнi обслуговування тенденцiї:

-великий комплекс додаткових послуг

-концентрацiя обслуговування в номерi

-комплiментарнi послуги (безкоштовнi, готель показує свою прихильнiсть
до

гостей)

2. Розвиток готельного господарства в Україні

Готельне господарство є однією з основних складових туристської
індустрії України. У 2004 р. в Україні налічувалось 1308 готельних
підприємств на 949,1 тис. місць.

За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебувають у
загальнодержавній та комунальній, 57 — у колективній і 3 % — у приватній
власності.

Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів у 2000 р. в середньому по
Україні становив 0,24. При цьому мінімальне використання місткості
готелів — 9 % — було в Луганській та Миколаївській областях, а
максимальне — 78 % — у Севастополі. У Києві цей показник дорівнював 40
%.

Якщо відкинути максимальне й мінімальне значення показників
завантаженості, то використання місткості українських готелів у 2000 р.
становило 0,20. Це значення є більш об’єктивним для характеристики стану
готельного бізнесу в Україні. Винятком з цього незадовільного становища
є Київ, де завантаженість у 1995 р. дорівнювала 0,52, в 1998 р. – 0,35,
в 1999 р. – 0,37, у 2000 – 0,40.

У більшості регіонів України рівень завантаженості готелів коливався від
0,17 до 0,22.

Чисельність готелів в Україні скоротилась з 1995 р. по 2000 р. на 88
одиниць, або на б %, їх місткість зменшилась на 27 963 місця, або на 21
%.

Найбільше скорочення спостерігалось у Києві — на 4287 місць, областях
Хмельницькій (2953), Донецькій (2709), Львівській (1719),

Усього готелями України надано послуг 358 446 іноземним громадянам, що
становить 10,9 % загального числа осіб, яким надано послуги (табл. 5).

Найбільшій кількості іноземних туристів надано готельних послуг у таких
регіонах України: Київ (36,1 %), АР Крим (10,4%), областях Львівській
(9,1 %), Одеській (5,3 %), Дніпропетровській (5,3 %), Київській (4,2 %),
Донецькій (4,0 %).

Середня тривалість перебування однієї особи в готелях становить для
громадян України 2,7 доби, для іноземців — 2,6 доби.

Середня місткість номера по Україні дорівнює 2,02, у Києві — 1,9, а в
областях, зокрема Рівненській і Донецькій, — 1,8, в Одеській — 2,2, у
Чернігівській і Херсонській — 2,3, у Сумській — 2,6.

На виконання статті 15 Закону України «Про туризм» з 1 жовтня 1999 р.
введено обов’язкову сертифікацію готельних послуг та послуг харчування,
які надають суб’єкти туристської діяльності. Згідно з чинним
законодавством обов’язковій сертифікації в Україні нині підлягають 266
підприємств, що надають готельні послуги, та 455 підприємств харчування.
Станом на 01.10.2040 р. сертифікат відповідності надано: на готельні
послуги — 158 підприємствам, на послуги харчування — 274 підприємствам.

Результатом проведеної роботи стало помітне підвищення рівня
обслуговування на підприємствах готельної галузі.

Разом з тим існуюча інфраструктура туризму ще не відповідає вимогам
міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби
зв’язку та комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною
технікою та технічними засобами для синхронного перекладу.

Подальший розвиток готельного господарства неможливий без сучасного
обладнання і новітніх технологій, про що нагадує девіз Всесвітньої
туристської організації на 2003 рік: «Технологія і природа — два
актуальних аспекти розвитку туризму на початку двадцять першого
століття». Це стосується насамперед інформаційних технологій, ефективних
і надійних систем захисту, без чого неможливо досягти високого рівня
якості послуг.

Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу
незначна. У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис.
готелів. У країнах Європи число великих готелів становить 15 — 25 %
загальної кількості готельних господарств, 75 —85 % — мотелі та готелі
сімейного типу. За даними аналізу структури готельного господарства
України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги,
молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні
практично не розвинуті.

Як свідчить міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати
істотний поштовх розвитку галузі та створенню додаткової кількості
робочих місць.

Чинне законодавство України нечітко визначає готельне господарство, його
належність до сфери туристських послуг та відомче підпорядкування. Тому
для розвитку готельного господарства України, підвищення попиту на ринку
споживання готельних послуг, створення і входження на ринок малих
готельних підприємств доцільним є розробка проекту Закону України про
розвиток готельного господарства. Положення Закону мають визначити
правові, економічні та організаційні засади створення і подальшого
розвитку конкурентних відносин на цьому ринку.

Завантаженiсть по Українi 25%, в Києвi – 44%

Забезпеченiсть готельними мiсцями – 2,4, в Києвi – 7.

Готелi, що вiдповiдають свiтовим стандартам: 0,8, в Києвi – 2.

П”ятизiрковi готелi – “Днiпропетровська Україна”, “Прем”єр Палас”,
“Кемпiнскi (Одесса)”.

Управлiння: Акцiонернi Товариства – часто контрольний пакет акцiй у
Дежави.

3. Розвиток готельного господарства в Івано-Франківській області

Останнім часом спостерігається суттєве пожвавлення розвитку туризму та
готельного господарства в Івано-Франківській області. В першу чергу це
пояснюється географічним розташуванням (розміщенням з зоні рекреації –
Карпатських гір). Особливо зростає готельне господарство в таких
населених пунктах області як Яремча, Коломия, Косів, Шешори та ін.

Однак, на сьогоднішній день готельне господарство області ще не
відповідає всім загальносвітовим вимогам, якісних номерів всього кілька
десятків, інші ж бажають бути більш обладнаними технікою та більшою
площею.

Даний напрямок вимагає більшого інвестування та сприяння з боку держави.
Переважає приватне готельне господарство, та повний або майже повний
занепад державного сектору.

Коротко охарактеризувати місткість існуючих готелів можна через таблицю
готелей Івано-Франківської області (див. нижче).

Готелі Івано-Франківська та області

Назва готелю Адреса, керівник, контактні телефони Кількість номерів
Система обслуговування

Готель

“Аускопрут” м.Ів.-Франківськ

вул.Грюнвальдська,7-9;

ген. директор

Попадюк Анатолій Васильович

т.(03422) 3-14-02

E-mail: HYPERLINK “mailto:[email protected]
[email protected] місць- 43

номерів – 24

з них:

люкс-3

напівлюкс – 2 Ресторан, віденське кафеБар – 35 місць І категорії;

конференц-зал – 12 місць; обмін валют, послуги перекладачів (англ.,
нім.);

стоянка автомобілів, оренда авто з водієм, відправка пошти, сувенірний
ларьок, доставка квитків, послуги бізнес-центру, турагенств, кас
поперед. продажу квитків; камера схову, екскурс. послуги, супутникове ТБ

Готель “Надія” м.Івано-Франківськ,

вул.Незалежності,40

директор

Бойко Мирослав Олексійович

т.(8-0342) 53-70-77

факс 53-70-76

E-mail: HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected]

Сайт: HYPERLINK “http://www.nadia.if.ua” www.nadia.if.ua місць – 306

номерів – 215

з них:

люкс – 4

напівлюкс – 20 Ресторан – 132 місця

Бар – 64 місця І клас;

банкетний зал – 16 місць;

конференц-зал – 60 місць;

перукарня, стоянка автомобілів; автономне опалення, душ, гаряча вода;
послуги банкомату; міжнар. телеф. зв’язок, організація турів по
Карпатському регіону та за кордон

Вокзал станції

“Івано-Франківськ” м.Івано-Франківськ

вул.Привокзальна, 1

начальник вокзалу

Старчевський Михайло Йосипович

тел. (8-03422) 3-14-65, 21-34-52 місць – 42

номерів – 14 У всіх номерах є радіоприймачі, у двох 2-місних телевізори.
Є пральня

Гуртожиток готельного типу м.Івано-Франківськ

вул. Л. Українки № 4;

директор

Безтільний Степан Васильович

тел. (8-03422) 2-41-08

адміністратор

Осадець Марія Дмитрівна

тел. 3-23-88 місць – 35

номерів – 16 Автостоянка-6м.

Умивальник, душ на поверсі. Номери не телефонізовані. Кухня, 2 плити,
холодильники, хол з телевізором. Побутова кімната.

Готель “Дністер” м.Івано-Франківськ

вул. Січових Стрільців, 12;

директорБачевська Оксана Василівна

т.8-(03422) 2-35 місць – 67

номерів – 31 Кафе – 28 місць;

банкетний зал – 16 місць.

У люксах і напівлюксах ванні кімнати, умивальники –у 2-місн,;
телевізори, холодильники, телефони у люксах, напівлюксах, у 5-ти
1-місн., 4-х 2місн. номерах.

Готель “Дружба” м.Івано-Франківськ,

в.Горбачевського, 3;

директор

Самуляк Дмитро Іванович

тел. (8-0342) 58-11-56 місць – 164

номерів – 72 Кафе – 30 місць;

конференц-зал – 30 місць;

перукарня;

стоянка автомобілів

Готель “Зірка” м.Івано-Франківськ

вул.Січових Стрільців, 4

директор

Грінченко Валентина Ярославівна

тел. (8-03422) 2-79-48, 2-25-93 місць – 123

номерів – 39

з них:

люкс – 1

напівлюкс – 1 Ванні кімнати у люксі і напівлюксі; телевізор і
холодильник у люксі; умивальники в 5-ти 2-міс., 2-х 3-місн. кімн.

Орендне підприємство-готель

“Київ” м.Івано-Франківськ

вул.Незалежності, 4

директор

Сметанюк Володимир Михайлович

тел. (8-03422) 2-79-94 місць – 15

номерів – 5 Умивальники в кожній кімнаті;

кількість туалетів загального користування – 3; кількість душових
загального користування – 3.

Готель “Нафтовик” м.Івано-Франківськ

вул.Млинарська, 38а

директор

Гайовий Мирослав Степанович

тел. (8-03422) 4-02-03; 4-02-17 місць – 65

номерів – 27

з них:

люкс – 2

напівлюкс – 1 В люксах і напівлюксах ванні кімнати, телевізори,
холодильники.

В решту номерах душові.

Готель”Нива” м.Івано-Франківськ

вул. Урожайна, 5

директор

Абрамчук Юрій Миколайович

тел. (8-03422) 6-36-88 місць – 88

номерів – 36

з них:

люкс – 3 Кафе, автостоянка.

Ванні кімнати у люксах. Телевізори у люксах, 2-міс.ном., 3-х
3-міс.номерах.

Холодильники у 12-ти 2-міс. і 5-ти 3-міс.ном.

Готель “Прикарпаття”

Орендне підприємство м.Івано-Франківськ

вул.Коновальця, 264А

директор

Кравець Людмила Миколаївна

тел. (8-0342) 97-99-48 місць – 90

номерів – 65

з них:

напівлюкс – 3 Кафе. В усіх кімнатах санвузли, душові. В напівлюксах
ванні кімнати. В усіх номерах телевізори, холодильники.

Туристичний комплекс

“Прикарпаття” м.Івано-Франківськ

вул.Гетьмана Мазепи, 140-А;

директор

Победінський Роман Степанович

т.8-(03422) 3-40-12;

3-02-81; 3-02-98 місць – 86

номерів – 42

з них:

люкс – 2

напівлюкс – 14 Ресторан – 120 місць;

бар – 30 місць;

конференц-зал – 60 місць

сауна – 1;

корти – 2 площі

Готель “Піги” с.Татарів

Яремчанської МР

директор

Галіпчак Ігор Тарасович

т.8-(03434) 3-54-04

E-mail: HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected] місць – 26

номерів – 11

з них:

люкс – 3

напівлюкс – 8 Ресторан – 40 місць;

бар – 40 місць;

стоянка автомобілів-15місць, прокат легкових автомобілів

Колективне підприємство “Скеля” м.Яремче

вул.Свободи

директор

Небелюк Р.К.

тел. (03434) 2-23-37 місць – 35

номерів – 15

з них:

напівлюкс – 3 У напівлюксах санвузли. У 2-х 2-міс.номерах душові

Готель “Мочари” смт.Богородчани,

урочище “Мочари” місць – 12

номерів – 8 Ресторан. В кімнатах радіоприймачі і телевізори.

Готель “Черемош” м.Верховина

вул.Жаб’ївська, 54

директор

М.Бельмега

тел. (8-03432) 2-14-72 місць – 14

номерів – 8 В номерах душові.

Готель “Супутник” м.Бурштин

вул.Будівельників, 1

директор

Маєвська Лідія Іванівна

тел. (8-03431) 43-295; 43-206 місць – 107

номерів – 47

з них:

люкс – 3 Кафе. У люксах ванні кімнати, телевізори, холодильники,
телефони. В 1-місн. ном. телевізори, телефони. В усіх номерах – душові,
умивальники

Готель”Дністер” м.Городенка

вул.Шевченка, 83директор

Стойко

тел. (8-03430) 2-11-69 місць – 10

номерів – 21 В 1-міс.ном. і 6-ти 2-місн. номерах телевізори, в 1-,
2-місн..ном. телефонні апарати

Готель “Карпати” м.Долина

вул.Заводська, 1а

тел. (8-0347) 2-22-92 місць – 132

номерів – 69

з них:

люкс – 1

напівлюкс – 2 В усіх кімнатах радіоприймачі, телевізори, холодильники.
Душові в 1-, 2-місних ном. В люксі і напівлюксах телефонні апарати

Готель “Зірка” м.Калуш

вул.Глібова, 50

тел. (8-03472) 2-49-81 місць – 145

номерів – 69

з них:

люкс – 3 Люкси і 1-місн. номери обладнані санвузлами. В люксах є
телевізори і холодильники

Філія готелю “Меркурій” с. Вістова

Калуського р-ну

директор

Лабик Любов Трохимівна

тел. (8-03472) 9-33-16

охорона – 9-33-72 місць – 54 7 котеджів;

банкетний зал – 20 місць, автостоянка під охороною. Міжміський зв’язок
цілодобово. Гарячої води немає.

Готель “Прикарпатський” м.Калуш,

вул.Підвальна, 9

директор

Стечак М.М.

тел. (8-03477) 2-48-01 місць – 93

номерів – 57

з них:

люкс – 1

напівлюкс – 2 Ресторан.

Ванні кімнати, холодильники в люксі, напівлюксах, 12-ти 1-міс., 12-ти
2-міс. номерах. Умивальники у 10-ти 1-міс., 20-ти 2-міс. номерах.

Всюди телевізори.

Готель “Писанка” 78200 м.Коломия

пр.Відродження, 41

директор

Руданець Ольга Іванівна

ф.8-(03433) 2-03-56;

т.8-(03433) 2-02-04

HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected] місць – 46

номерів – 26

з них:

люкс – 4

напівлюкс – 4 Ресторан – 40 місць, послуги стоянки автомобілів, пральня.

В усіх номерах ванні кімнати, телевізори, телефони.

В люксах і напівлюксах міні-бари і холодильники.

Готель “Прикарпаття” м.Коломия

вул.Грушевського, 82

директор

Бартловський Мирослав Ярославович

тел. (8-03433) 2-35-83 місць – 168

номерів – 126

з них:

люкс – 10 Усі номери обладнані окремими санвузлами.

10 люксів, 40 1-місн. номерів – телевізорами.

5 люксів – холодильниками і телефонами.

Сортувальна станція Коломия м. Коломия, вул. Крип’якевича

директор

Федорович Петро Іванович

тел. (03433) 3-35-33 місць – 15

номерів – 8

з них:

люкс – 1 Люкси обладнані окремим санвузлом, холодильником, телефонним
апаратом.

“Прикарпаття” с-ще Яблунів

Косівського р.-ну

тел. (8- 03478) 3-61-02 місць – 5

номерів – 2  

“Черемош-Лада” с-ще Кути

вул. Косівська, 1

Косівський р.

директор

Возлюк М.О місць – 6

номерів – 5 В номерах душові, умивальники, телевізори.

Готель ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” м.Надвірна

вул.Майданська, 5

директор

Юрченко Наталія Андріївна

тел. (8-03475) 2-48-87 місць – 10

номерів – 4 В номерах є умивальники. Є 1 холодильник

“Опілля” м. Рогатин

вул. Галицька, 102

директор

Задна М.І.

тел. (8-03435) 22-549 місць – 16номерів – 10 Номери обладнані
санвузлами. Є радіоприймачі, 1 холодильник.

Готель “Карпати” с-ще Рожнятів

вул.Рильського, 1

тел.(8-03474) 2-04-36; 2-02-97 місць – 6

номерів – 3 В номерах є умивальники. Є 1 холодильник.

Готель “Прут” м. Снятин

вул. 1 грудня, 39

тел.(8-03476) 2-17-60 місць – 27

номерів -11 Номери обладнані санвузлами.

Готель “Придністров’я” с-ще Обертин

вул. Снятинська, 1

Тлумацького р-ну місць – 9

номерів – 4 В номерах є умивальники.

Заболотівський ринок с-ще Заболотів

вул. І.Франка, 8

директор

Тарновецький М.В.

тел. (8-03476) 4-13-16 місць – 11

номерів – 2  

Використана література:

Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в
Україні. – Л., 2002.

Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне гоподарство: основні показники,
оцінка якості послуг. – К., 2000.

Чудновский А.Д. и др. Гостинничный и туристский бизнес. – М.: Экмос,
2000.

Основні показники роботи готелів України за 2003 рік. – К., 2004.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020