HYPERLINK «http://www.ukrreferat.com/» www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

з етики та деонології на тему:

“Історичні аспекти формальної етики й деонтології.

Вчинок як початковий елемент етичної поведінки”

ПЛАН

Вступ

1. Історичні аспекти фармацевтичної етики і деонтології

2. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Фармацевтична етика як частина загальної етики є наукою про моральну
цінність вчинків фармацевтичних працівників всіх ланок, їх поведінку у
сфері своєї діяльності. Це обумовлюється особливостями їх практичної
діяльності, положенням і роллю в суспільстві.

Фармацевтична етика відрізняється як від лікарської, так і від торгової.
Особливо це торкається відносин з хворим, виробництва і збуту лікарських
препаратів. Специфіка фармацевтичної етики полягає в тому, що аптечні
працівники не лікують хворого, не роблять призначень, а лише прагнуть
допомогти йому швидким і точним приготуванням і відпуском потрібних
ліків, психотерапією, вселяючи в хворого віру в одужання, що зціляє дію
препарату, фармацію і медицину в цілому.

Кожний фармацевтичний і медичний працівник повинен бути знайомий як із
загальною етикою, так і з професійною медичною і фармацевтичною етикою і
деонтологією.

Етичне життя особи і суспільства відрізняється значним різноманіттям,
має безліч відтінків і проявів. З повсякденного життя не так легко
втілити навіть прості норми моральності, не говорячи вже про вищі етичні
цінності. Але існують ще такі види діяльності, в яких реалізація етичних
принципів відрізняється підвищеною напруженістю, складністю. Звичайно в
цих видах діяльності безпосереднім об`єктом дії є сама людина.

Тому можна сказати, що професійна моральність (мораль) є конкретизація
загальнолюдських принципів моралі стосовно умов діяльності даної
професії.

В даній роботі будуть розглянуті питання:

Історичні аспекти фармацевтичної етики і деонтології

Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

1. Історичні аспекти фармацевтичної етики і деонтології

Деонтологія ( deon — належне, logos — вчення) — це розділ етики, в якому
розглядаються проблеми обов’язку і належного як специфічної для
моральності форми прояву соціальної необхідності. Термін введений
англійським філософом Бентамом в 1834 році для позначення теорії
моральності в цілому.

У середині XX століття деонтологію стали розглядати в рамках професійної
етики, яка включає морально-етичну культуру професіонала, норми
поведінки і характер взаємостосунків всіх учасників професійної праці,
красу зовнішнього прояву цих норм, їх форму в професійній діяльності.

Фармацевтична деонтологія вивчає норми поведінки провізора, направлені
на максимальне підвищення ефективності медикаментозної терапії і
створення сприятливого клімату у взаємостосунках з хворим, лікарем,
колегами по роботі. Вона розглядає вимоги і правила поведінки
фармацевтичного працівника, що забезпечують виконання їм професійного
обов`язку, питання його совісті, честі і достоїнства, які служать
показником високої цивільної відповідальності.

Важливими проблемами фармацевтичної етики і деонтології є розробка
етичних основ управління аптечним колективом і вдосконалення
морально-психологічного клімату в ньому, вивчення специфіки етичних
відносин в аптечних колективах, суперечностей, які виникають в них, і
пошук шляхів їх вірішення.

Витоки становлення фармацевтичної етики і деонтології нерозривно
пов`язані з лікарською етикою і деонтологією, оскільки на певному
історичному етапі функції лікування і приготування ліків були
нероздільні один від одного.

Перші відомості про етичну сторону діяльності лікарів містяться в
письмових джерелах староіндійської, старокитайської культури.

У книгах Стародавньої Індії Аюр-Веди («Наука життя», VI вік до н.е.), в
навчаннях староіндійських лікарів (і перш за все Сушрути) містяться
чудові думки про обов’язок лікаря, його поведінку, відношення до хворих.
Згідно цим стародавнім уявленням лікар повинен володіти високими
моральними і фізичними якостями, бути жалісливим, терплячим і спокійним,
ніколи не втрачати самовладання. Особливе значення мало дотримання
правил поведінки лікаря по відношенню до хворих в пред- і
післяопераційний період, до вмираючих хворих і їх родичів.

Велика увага надавалася відбору майбутніх лікарів і методам їх
психологічної і етичної підготовки. Враховувався стан здоров`я, пам`ять
і такі необхідні якості як скромність, благочестя, цнотливість. Бажаючий
стати лікарем повинен позбавитися всякого роду пристрастей: ненависті,
користолюбства, хитрості і т.д.

Глибоке гуманістичне розуміння ролі медицини в зміцненні здоров`я людини
відображено в пам`ятнику старокитайської медицини — книзі Хуан ді
Ней-Цзіня «Про природу життя». В цій книзі були зроблені спроби
визначити основні етичні правила, якими повинен керуватися лікар в своїй
практичній діяльності:

• необхідність вселяти хворому упевненість в одужанні;

• індивідуальний підхід до хворого з урахуванням його характеролог і ч
них особливостей.

Особливе місце в історії розвитку лікарської етики займає медицина
періоду Гіппократа (рубіж V-IV в. до н.е.). Найбільший лікар старовини
Гіппократ був першим, хто спробував систематизувати правила медичної
етики на підставі багатовікового досвіду медицини. В своїй знаменитій
“Клятві”, в книгах «Про лікаря», «Про благопристойну поведінку», «Про
мистецтво», в » Афоризмах», написаних близько 2,5 тис. років тому він
створив Кодекс мо ральних норм, обов`язкових для тих, хто на все життя
вибрав лікування своєю професією.

Гіппократ рекомендував спрямовувати на лікування хворого зусилля не
тільки лікарів, але і всіх оточуючих.

Ні в одному трактаті Гіппократа не мовиться про відмінність між вільними
і рабами, за всіма признаються однакові права на увагу, турботу і пошану
з боку лікаря. Гуманізм медицини Гіппократа полягає в тому, що вона
самовіддано служила кожному хворому, незалежно від його соціального
положення.

Гіппократ створив зведення законів для багатьох поколінь лікарів. Понині
студенти всіх країн, закінчуючи медичні вузи вимовляють слова «Клятви»,
найбільшого пам`ятника лікарської етики, в якій мовиться:

Присягаюся Апполоном, лікарем Аськлепієм, Гігієєю і Панакєєю і всіма
богами і богинями, беручи їх в свідки, виконувати чесно, відповідно моїм
силам і моєму розумінню, наступну присягу і письмове зобов`язання:
рахувати того, що навчив мене лікарському мистецтву нарівні з моїми
батьками, ділитися з ним своїми достатками і у разі потреби допомагати
йому в його потребах; його потомство вважати своїми братами, і це
мистецтво, якщо вони схочуть його вивчати, викладати їм безвідплатно і
без жодного договору; повчання, усні уроки і все інше в навчанні
повідомляти своїм синам, синам свого вчителя і учням, зв`язаним
зобов`язанням і клятвою згідно із законом медичному, але нікому іншому.
Я спрямовую режим хворих до їх вигоди згідно з моїми силами і моїм
розумінням, утримуючись від спричинення всякої шкоди і несправедливості.
Я не дам нікому просимого у мене смертельного засобу і не покажу шляху
для подібного задуму; так само не вручу ніякій жінці абортивного пессарі
ю. Чисто і непорочно я проводитиму своє життя і своє мистецтво. Я у
жодному випадку не робитиму перетину у страждаючих кам`яною хворобою,
надавши це людям, цією справою, що займається. В який би будинок я ні
ввійшов, я ввійду туди для користі хворого, будучи далекий від того, що
всього має намір, неправедного і згубного, особливо від любовних справ з
жінками і чоловіками, вільними і рабами.

Щоб при лікуванні — а також і без лікування — я не побачив або не почув
відносно життя людського з того, що не слід коли-небудь розголошувати, я
умовчу про те, вважаючи подібні речі таємницею. Мені, непорушно
виконуючому клятву, так буде дано щастя в житті і в мистецтві і слава у
всіх людей на вічні часи; переступаючому ж і дає помилкову клятву та
буде зворотне цьому.

.

< < . 0 < < b ???????¤?¤?$??????У 1948р. ВІЗ була прийнята «Женевська клятва» лікаря, в основу якої також встановлена «Клятва Гіппократа». « Клятва» зробила великий вплив на розвиток лікарської етики в подальшому. У працях давньоримського лікаря Галена ( II вік н.е.) підкреслювалося, що при спілкуванні з хворим треба проявляти такт, благородність, не викликати у нього роздратування, бути гуманним, приємним, рівним, зберігати при цьому гідність. Величезне значення етиці взаємостосунків з хворими надавав Авіценна (Абу-Алі Ібн-Сінна) ( II вік н.е.) - арабський учений, філософ, лікар, автор найбільшої праці по медицині і лікознавству "Канон лікарської науки", що прославилося не тільки своїми пізнаннями, але і любов`ю до людини, чуйністю до його нещасть, жалів, хвороб. Глибоке етичне значення було закладено в медичній емблемі, поширеній в VII-VIII століттях і зображалася у вигляді свічки, що горить, що означало "служивши іншим - згораю сам" (" Allis inserviendo consumer "). Розуміння важливості дотримання морально-етичних принципів в досягненні лікувального ефекту характерне і для вітчизняної медицини і фармації. Особливе історичне значення у формуванні фармацевтичної етики має перший Аптекарський статут 1789 року, в якому були сформульовані вимоги до працівників аптек: "Аптекар який добрий громадянин, що вірно береже посаду присяги, повинний бути майстерний, істенний, совісний, розсудливий, тверезий, старанний, повсякчас присутній і виконуючий знання своє загальному благу відповідно. Аптекар повинний мати крайнє старання, щоб ліки, ним що складаються, були речами і виглядом точно по розпорядженню лікаря, щоб тим відвернута всяка погрішність, що піддає хворого здоров`я і життя небезпеки, а лікаря добре ім`я безславності". У століття науково-технічної революції потреб а хворої людини в істинно людському відношенні до себе аніскільки не зменшилася, а, навпаки, навіть загострилася. Проблеми загальномедичної етики і деонтології постійно знаходилися в полі зору вітчизняних учених. Питання фармацевтичної етики і деонтології знайшли віддзеркалення в наукових працях таких відомих представників фармацевтичної науки і практики як Бондарь И.М., Коломієц Л.Т., Брилєва Н.И., Глонь З.И., Гарчев С.И., Волох Д.С., Губский И.М., Тольцман Т.И., Ельяшевич Е.Г. і ін. В 1970 році відбулася I Всесоюзна конференція, присвячена загальномедичної деонтології . На ній було ухвалено рішення надалі на з`їздах, конференціях, симпозіумах широко освітлювати питання професійної етики і деонтології . В 1977 році МЗ СРСР проведено II Всесоюзну конференцію по цій же проблемі. На V Національному з`їзді фармацевтів України в 1999 році серед інших важливих проблем, що стоять перед фармацією в сучасних умовах, розглядалося питання про необхідність створення Кодексу етики фармацевтичн ої асоціації України. Подібні документи давно створені і працюють в більшості країн світу. В 1996 році з`явився Етичний кодекс фармацевтичного працівника (провізора і фармацевта) в Росії. Враховуючи важливість проблеми, в 1997 році Радою Міжнародної фармацевт и ч ної федерації був прийнятий Етичний кодекс фармацевтів. В ньому сформульовані принципи, які визначають зобов`язання і відповідальність фармацевтичних працівників і можуть бути використані національними фармацевтичними організаціями у власних Етичних кодексах. До основних принципів віднесені наступні: • головний обов`язок фармацевта - піклуватися про благополуччя кожного пацієнта; • фармацевт однаково ставиться до кожного пацієнта; • фармацевт поважає право особи на свободу вибору виду лікування; • фармацевт поважає і гарантує право особи на конфіденційність; • фармацевт співпрацює з колегами і іншими професіоналами і поважає їх професійні якості і систему цінностей; • фармацевт в професійних відносинах поводиться відкрито і чесно; • фармацевт служить потребам людини, громадськості і суспільства; • фармацевт підтримує необхідний рівень професійних знань і навиків і розвиває їх; • фармацевт забезпечує безперервність обслуговування у разі виникнення трудових суперечок, закриття аптеки або конфлікту з особистими моральними переконаннями. 2. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки Традиційно початковою "клітинкою", "атомом" етичної поведінки вважається вчинок. Що ж він з себе представляє? Перш за все, вчинком є дія, яка має позитивну етичну значущість. Дію, яка має негативну етичну значущість (провина) можна вважати одиницею аморальної поведінки. Проте вчинком може бути і стриманість від дії (відповідно і провиною). Найчастіше при оцінці дій враховують, чи приносять вони користь або шкоду іншим людям, чи відповідають вони загальноприйнятим нормам. Дуже важливо мати на увазі і в ім`я чого скоюється та або інша дія. Словом, при аналізі поведінки необхідно враховувати багато чинників. Виділимо їх. 1. Перш за все, треба виходити з мотиву того або іншого вчинку. Звичайно, та або інша дія звичайно викликана не одним мотивом. Тому важливо виділити провідний мотив. 2. Також важливо враховувати наслідки тих або інших вчинків. Чи стверджують вони чесноти, чи приносять благо навколишнім людям. Адже трапляється ж: хотів як краще, а вийшло... 3. Необхідно враховувати і умови, в яких скоюється вчинок. Наприклад, можна подати матеріальну підтримку людині, маючи солідний рахунок в банку, а можна зробити той же вчинок, володіючи вельми скромним достатком. 4. У полі зору повинні бути і засоби, що використовуються для досягнення мети. Так, іноді допомагають близьким за рахунок держави; порядок в державі, в якомусь колективі наводять за допомогою жорстокості, знехтування гідності окремої особи і т.д. У реальному повсякденному житті ми можемо зустріти різноманітні рівні втілення етичних цінностей, різні рівні моральності, від святості до низовини, цинізму. Але головний чинник етичної поведінки - моральні переконання особи, рівень її етичної культури, її вольовий настрій. Висновки Отже, деонтологія ( deon - належне, logos - вчення) - це розділ етики, в якому розглядаються проблеми обов’язку і належного як специфічної для моральності форми прояву соціальної необхідності. Термін введений англійським філософом Бентамом в 1834 році для позначення теорії моральності в цілому. Фармацевтична деонтологія вивчає норми поведінки провізора, направлені на максимальне підвищення ефективності медикаментозної терапії і створення сприятливого клімату у взаємостосунках з хворим, лікарем, колегами по роботі. Вона розглядає вимоги і правила поведінки фармацевтичного працівника, що забезпечують виконання їм професійного обов`язку, питання його совісті, честі і достоїнства, які служать показником високої цивільної відповідальності. Вчинком є дія, яка має позитивну етичну значущість. Дію, яка має негативну етичну значущість (провина) можна вважати одиницею аморальної поведінки. Проте вчинком може бути і стриманість від дії (відповідно і провиною). Найчастіше при оцінці дій враховують, чи приносять вони користь або шкоду іншим людям, чи відповідають вони загальноприйнятим нормам. Дуже важливо мати на увазі і в ім`я чого скоюється та або інша дія. Список використаної літератури Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтология.- Вища школа, 1988. - 192с. Губський І.М. Деонтологія у фармації // Фармац. журнал. - 1987.— №2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика. - М . :Гардарики, 1999. – 470 с . Дорофеева Т.А. , Смирнова О.Е., Эльящевич Е.Г. Етичний аспект роботи провізорів і фармацевтів // Фармація, - 1991. - № 1. - С.52 -53. Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. - 2-й вигляд., перероб. і доп. -К.: Либідь, 2000. — 384 с. Матвеев В.Р. Основы медичної психології, етики і деонтологиі . - М.: Медицина, 1984.-176 с. Міжнародні етичні прінципі фармацевтів // Бженед. Аптека.- 2001. Холопова Т.І., Лебедева М.М. Протокол і етикет для ділових людей. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 257 с. PAGE PAGE 4

Похожие записи