.

Поняття духовного життя суспільства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 7544
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття духовного життя суспільства

Головне завдання, яке стоїть перед суспільством у сфері духовного
життя, полягає в тому, щоб створити умови для найповнішого освоєння
людиною багатогранного потенціалу як української, так і світової
духовності й культури. Надзвичайно важливо також створення умов для
всебічної самореалізації духовно-культурного потенціалу, сутнісних сил
людини, свого власного духовного світобачення і світосприйняття. Який
же зміст духовного життя суспільства?

Духовне життя суспільства — це надзвичайно широке поняття, що включає в
себе багатогранні процеси, явища, пов’язані з духовною сферою
життєдіяльності людей; сукупність ідей, поглядів, почуттів, уявлень
людей, процес їх виробництва, розповсюдження, перетворення суспільних,
індивідуальних ідей у внутрішній світ людини.

Духовне життя суспільства охоплює світ ідеального (сукупність ідей,
поглядів, гіпотез, теорій) разом з його носіями — соціальними
суб’єктами — індивідами, народами, етносами. В цьому зв’язку доречно
говорити про особисте духовне життя окремої людини, її індивідуальний
духовний світ, духовне життя того чи іншого соціального суб’єкта —
народу, етносу, чи про духовне життя суспільства в цілому. Основу
духовного життя становить духовний світ людини — и духовні цінності,
світоглядні орієнтації. Разом з тим, духовний світ окремої людини,
індивідуальності неможливий поза духовним життям суспільства.. Тому
духовне життя — це завжди діалектична єдність індивідуального і
суспільного, яке функціонує як індивідуально-суспільне. Багатофанність
духовного життя суспільства включає в себе такі складові: духовне
виробництво, суспільна свідомість і духовна культура. Духовне
виробництво здійснюється в нерозривному взаємозв’язку з іншими видами
суспільного виробництва.

Як надзвичайно важлива складова суспільного виробництва духовне
виробництво — це формування духовних потреб людей, насамперед
виробництво суспільної свідомості. Суспільна свідомість є сукупністю
ідеальних форм (понять, суджень, поглядів, почуттів, ідей, уявлень,
теорій), які охоплюють і відтворюють суспільне буття, вони вироблені
людством у процесі освоєння природи і соціальної історії. Принципи і
норми моралі не вічні, а, будучи зумовленими певним суспільним буттям
людей, постійно змінюються з розвитком суспільства, в першу чергу
виробничих відносин. З іншого боку, мораль здійснює зворотний більш чи
менш вагомий вплив на розвиток суспільних відносин.

У сучасних умовах духовного розвитку все більше актуалізується роль і
значення формування в суспільній свідомості моральних цінностей, які
суттєвим чином активізують процеси моральної регуляції суспільних
відносин, культурно-морального розвитку людини, прогресу суспільства в
цілому. В той же час багатогранність цінностей духовного життя,
конкретної особистості, колективу значним чином розширює сферу
застосування моральних принципів у всіх сферах життєдіяльності
суспільства, сприяючи формуванню високих соціально-моральних якостей
людей. Тому так важливо в сучасних умовах, щоб цінності моральної
свідомості перетворювались у невід’ємну рису психології людини, її
морального обличчя, служили критерієм оцін- ки та регулятором
поведінки особистості, її моральної зрілості. У всіх сферах моралі —
моральній свідомості і моральних відносинах, моральній культурі і
моральній практиці, моральних почуттях, формуванні морального ідеалу —
роль та значення моральних принципів і норм дедалі більше зростає.

У сучасних умовах суспільного розвитку надвзичайно зростає роль
моральної відповідальності особистості у всіх сферах суспільного життя.
Цілеспрямований процес формування духовності особистості передбачає
одночасно і виховання та самовиховання в людині непримиренності до
будь-яких відхилень від норм моралі, всього того, що гальмує
духовно-моральний прогрес суспільства. Чим вища зрілість особистості в
сфері суспільних відносин, тим міцніша її моральна свідомість та
самосвідомість, і навпаки, чим глибший, багатший моральний світ людини,
тим вища її громадянська відповідальність. Моральна свідомість
особистості найкраще проявляється в її активній життєвій позиції, бо
справжня мораль — це мораль активної діяльності. При формуванні
моральної свідомості важливим є пошук ефективних шляхів вирішення
суперечностей, що властиві цьому процесу. Одна з груп таких
суперечностей пов’язана з тим, що міра моральної відповідальності у
значної частини членів суспільства далеко не адекватна характеру
глибоких змін, що відбуваються в світі, зокрема в нашій країні. У
сучасних умовах виявляє себе тими чи іншими сторонами суперечність між
передовою моральною свідомістю частини суспільства і антиподами такої
свідомості. Сюди також слід віднести суперечність між словом та ділом,
коли у певних категорій людей знання норм моралі розходяться з їхніми
практичними справами, які не повною мірою відповідають, а то і
суперечать поставленим перед ними вимогам морального та громадянського
обов’язку. Важливішою умовою вирішення суперечностей у сфері формування
моральної свідомості є цілеспрямоване утвердження непримиренного
ставлення до всіляких різновидів її антиподів, що гальмують як процес
становлення моральної культури людей, так і духовних цінностей
суспільства в цілому. Важливе місце серед форм суспільної свідомості
належить естетичній свідомості, яка відображає об’єктивну дійсність
шляхом певних художніх образів.

На відміну від наукового пізнання, що відображає буття в формі логічних
понять і теорій, естетична свідомість відображає його в конкретній
наочно-чуттєвій формі, художніх образах, що здійснюють вплив на наші
органи почуттів і викликають тим самим певну емоційну реакцію, оцінку.
Як і будь-яка форма суспільної свідомості, естетична свідомість
розвивається в органічному зв’язку з розвитком усього суспільства,
відображаючи зміни, що відбуваються в бутті людей, насамперед у їхньому
матеріальному житті.

В основі естетичної свідомості лежить художня культура, головним у якій
є художнє виробництво та споживання. Художня культура включає в себе
естетичну активність особистості, її естетичне виховання, а також
естетичні потреби, почуття, смаки, які реалізуються в

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020