.

Основні релігійні конфесії в сучасній Україні (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 3583
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “Релігієзнавство”

НА ТЕМУ:

“Основні релігійні конфесії

в сучасній Україні”

Історія і практика християнства та інших релігійних течій в Україні за
останні роки стали предметом гострої полеміки як серед світських
аналітиків, так і богословів, священнослужителів та парафіян.

Розбудова незалежної Української держави виявила тяжку історичну
спадщину, що дісталася Україні в царині церковного життя та
державно-церковних стосунків. Уся наша історія переповнена спробами
використання церкви як фактора геополітичних змін, етатистськими виявами
держави щодо церкви, намаганням відродити церкву, яка б стверджувала
національну самобутність народу та його природне право на свободу, а
також спробами її нищення, нівелювання та уніфікування.

Сьогодні різні політизовані організації або їх члени, порушуючи
Конституцію, внутрішні закони релігійних общин і церкви, втручаються в
суто релігійну сферу, проголошуючи об’єктами своїх інтересів специфіку
богослужіння церковних общин, їхню конфесійну належність, що викликає
численні протести віруючих. Така практика полегшується тим, що широким
колам населення України майже нічого не відомо про історію і сучасне
становище тих чи інших церков, нетрадиційних конфесій, які діють на
терені країни, про їхнє, так би мовити, національне і політичне обличчя.
Брак необхідних знань з історії вітчизняної релігії та національної
церкви не дає можливості завжди компетентно орієнтуватися в сучасних
релігійноцерковних проблемах.

Завдяки певній нормалізації державно-церковних стосунків, створенню
реальної бази для функціонування релігійних організацій, загальній
демократизації українського суспільства відбувається бурхливий процес
відродження релігійно-церковного життя. За роки існування незалежної
України динаміка зростання релігійних організацій наступна:

1991 р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р.
1999 р.

10810 12992 14334 15468 16666 17610 18482 19600 21134

Найбільше новоутворених релігійних громад з’явилося в минулому році в
Автономній Республіці Крим (143), Київській (з м. Києвом) — 80,
Донецькій (65), Вінницькій (55) та Хмельницькій (53) областях.

На сьогодні Україна — багатоконфесійна держава, де офіційно (на 01.01.99
р.) діє більше 21 тис. релігійних громад, 82 конфесії, напрямів і
тлумачень. Найпомітнішими серед них є: Українська православна церква
(УПЦ), Українська православна церква — Київський патріархат (УПЦ-КП),
Українська автокефальна православна церква (УАІЩ), Українська
греко-католицька церква (УГКЦ), Римсько-католицька церква (РКЦ),
євангельські християни-баптисти (ЄХБ), християни віри євангельської
(ХВЄ), адвентисти сьомого дня (АСД), свідки Єгови, а також
мусульманська, реформатська та іудаїстська церкви, що становлять 97,1 %
всієї релігійної мережі України.

Найвпливовішою складовою релігійного життя залишається православ’я.
Загалом воно об’єднує близько 11,5 тис. громад, що становить 54 %
загальної кількості релігійних об’єднань.

Українська православна церква є домінуючою в українському православ’ї.
На сьогодні вона нараховує 35 єпархій, де діють 8000 громад віруючих,
налічує 105 монастирів, 14 духовних навчальних закладів, 37 періодичних
видань, 2108 недільних шкіл та 16 братств. Церковну службу здійснюють
біля 6,5 тис. священиків. У 1991 р. церква отримала від Московської
патріархії самостійність в управлінні, але канонічне підпорядкована
патріарху Московському і всієї Русі — Алексію II (нар. 1929 р.).
Управління церквою здійснює Синод УПЦ на чолі з предстоятелем
митрополитом Володимиром. Найбільш питома вага громад УПЦ у Вінницькій
(69,6 %), Хмельницькій (64,4 %), Луганській (60,8 %), Волинській (59,3
%) та Полтавській (58,1 %) областях.

Українська православна церква — Київський патріархат, керована
патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, нараховує 28
єпархій, 2,3 тис. громад, має 17 монастирів, 1745 служителів культу, 13
духовних навчальних закладів, 19 періодичних видань та 507 недільних
шкіл. Ця церковна організація виникла у червні 1992 р. в результаті
об’єднання частини релігійних громад та духовенства УПЦ і УАПЦ.
Управління церквою здійснює Вища церковна Рада на чолі з патріархом.
Найбільш питома вага громад УПЦ-КП в Київській (24,1 %),
Івано-Франківській (21,2 %), Рівненській (21,1 %), Миколаївській (17,5
%) областях.

Процеси, пов’язані з демократизацією церковного життя і розпадом СРСР,
призвели до зростання напруженості в православному релігійному
середовищі. Саме з цієї причини сьогодні в Україні існує так званий
православний вузол, що складається з Української православної церкви
(УПЦ) на чолі з митрополитом Володимиром (в миру — В. Сабодан (нар. 1935
р.)), Української Православної Церкви Київського патріархату (УПЦ КП) на
чолі з патріархом Філа-ретом (в миру — М. Денисенко (нар. 1929 р.)), що
утворилася в червні 1992р. після об’єднання з частиною автокефалістів, і
Української Автокефальної Православної церкви (УАПЦ), яку очолював до
своєї смерті патріарх Димитрій (в миру — В. Ярема (1930—2000 рр,)), що
не підтримала цього об’єднання церков.

Переважна більшість православних віруючих належить до УПЦ, котра
нараховує близько 8000 Парафій, Вони об’єднаю в 35 єпархій. УПЦ має
Духовну Академію, семінарії і духовні училища, 105 монастирів.
Друкований орган — журнал “Православний вісник”.

Українська Православна Церква Київського Патріархату має 2300 парафій,
які структуровано в 28 єпархій. Три з них знаходяться на території
Російської Федерації. В структуру УПЦ КП входять: Духовна Академія,
семінарії і теологічний факультет Чернівецького університету. Київському
Патріархату належить 17 монастирів. Офіційне релігійне видання — журнал
“Православний вісник”.

Українська Автокефальна Православна Церква налічує 1000 парафій,
об’єднаних в 10 єпархій.

Українська автокефальна православна церква нараховує біля 1000 парафій,
83,4 % яких знаходяться у Львівській області. Церковну службу здійснюють
543 священики. Структурне оформлення цієї релігійної організації було
здійснене у 1990 р., коли на помісному соборі обрали першого в Україні
патріарха (Мстислава). 1992 р. частина єпископату УАПЦ об’єдналася з
окремими представниками УПЦ, утворивши УПЦ-КП. Противники цього
об’єднання на чолі з патріархом Мстиславом не визнали здійсненого акту і
невдовзі після смерті патріарха (вересень 1993 р.) провели свій помісний
собор, обравши на ньому патріарха УАПЦ Димитрія.

Починаючи від 1990 р. чимало греко-католицьких релігійних громад у
західних областях України відновили свою діяльність і були зареєстровані
органами влади. 1991 р. до Львова на постійне місце проживання
повернувся очолювач єпархій УГКЦ за кордоном Мирослав Іван кардинал
Любачівський (нар. 1914 р.). УГКЦ оформилася як одна з українських
церков, яка має власну ієрархію, релігійно-адміністративний центр і свої
громади переважно в західних областях України, їх понад 3000, котрі
об’єднано в 15 єпархій та Києво-Вишгородський екзархат. В УГКЦ діють 4
семінарії.

Досить активно відбувається відродження Української греко-католицької
церкви. За кількістю громад (3212) вона практично вийшла на довоєнний
рівень (3237) і займає на сьогодні друге місце в Україні. Переважна
більшість парафій знаходиться у Львівській (1333), Тернопільській (721),
Івано-Франківській (629) та Закарпатській (280) областях. Останнім часом
помітне поширення греко-католицизму в інших регіонах України. Нині
громади УГКЦ діють в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській,
Харківській, Херсонській областях та в Республіці Крим. З моменту
легалізації (1989 р.) УГКЦ відновила свою структуру, створила 15
єпархій, 73 монастирі, 10 духовних навчальних закладів, 27 періодичних
видань. До цієї церкви належать також 19 греко-католицьких єпархій, що
діють серед української діаспори в Австралії, Аргентині, Бразилії,
Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Франції, Хорватії та СІЛА.
Очолює церкву Верховний архієпископ Мирослав Іван кардинал Любачівський.

Серед церков, що найбільш динамічно розвиваються останніми роками, —
Римсько-католицька церква, її зусилля сьогодні спрямовані на відродження
церковної мережі, що існувала в період найбільшого впливу католицизму в
Україні у XVII— XVIII ст. РКЦ практично закінчила свою розбудову.
Призначено єпископів, утворено Львівську архідієцезію як її духовний
центр та Житомирську і Кам’янець-Подільську дієцезії. У підпорядкуванні
нунція (посла) Ватикану в Україні автономно діє структура РКЦ у
Закарпатті. Відкрито Київський духовний коледж, Кам’янець-Подільську
духовну семінарію та Київський український римсько-католицький
університет. На сьогодні понад 700 католицьких громад діють в усіх
областях України, за винятком Полтавської. Крім цього, РКЦ має 33
монастирі, біля 307 недільних шкіл, 12 періодичних видань та понад 400
служителів культу, серед яких 240 — іноземці. Будується 86 нових
культових споруд.

В незалежній Україні католицька церква здобула умови для динамічного
розвитку, її духовним центром є Львівська архідієцезія. З 1992 р. в
Україні працює перший Апостольський Нунцій (посол) архієпископ А.
Франко. На сьогодні в державі діє понад 750 католицьких громад, що
охоплюють всі області, 33 монастирі, 6 духовних навчальних закладів,
зокрема Український римсько-католицький університет, працюють 12
періодичних видань та більше 400 служителів культу.

Досить широко представлені в Україні церкви протестантського напряму.
Вони об’єднують 4712 релігійних громад, в тому числі: євангельські
християни-баптисти — 1871; християни віри євангельської (п’ятидесятники)
— 1282; свідки Єгови — 514; адвентисти сьомого дня — 676; реформатські
церкви — 100; лютерани — 45.

Найбільш поширені баптистські громади в Чернівецькій (108), Київській
(101), Вінницькій (94) та Хмельницькій (89) областях; п’ятидесятницькі —
в Рівненській (158), Волинській (100) та Тернопільській (62);
єговістські — в Закарпатській (227), Львівській (65) та
Івано-Франківській (52); адвентистські — в Чернівецькій (70), Вінницькій
(55), Черкаській та Хмельницькій (по 2) областях. Громади реформатської
церкви діють лише в Закарпатті.

В протестантських церквах є необхідні управлінські структури, в
тому числі республіканські духовні центри, що діють на підставі
зареєстрованих в установленому законом порядку статутів. Тут панує
спокійна діловитість: зміцнюється матеріальна база релігійної
діяльності, ведеться релігійно-просвітницька, морально-виховна,
місіонерська робота; підтримуються тісні зв’язки з братніми церквами
інших держав, регулярно завозяться з-за кордону релігійна
література, медикаменти, одяг, продовольчі товари, які розподіляються
по лікарнях, будинках сиріт, серед і людей похилого віку, інших
малозахищених верств населення.

Значно зросла в Україні кількість мусульманських громад (281). Проте
єдиної церковної структури ця конфесія не набула. На сьогодні офіційно
діють три зареєстровані самостійні центри: у Києві, Донецьку та в Криму.

Іслам в Україні має давню історію. Його масове поширення концентрується
переважно в Криму, який було ісламізовано в часи Золотої Орди. В період
Кримського ханства, до завоювання його Росією, іслам мав всі умови для
розвитку. Так, у XVII ст. тільки у Бахчисараї було 32 мечеті, а на весь
Крим діяли 23 медресе і 131 мектеб (школа початкової освіти). У
подальшому мусульманство терпіло утиски з боку світської і духовної
влади імперії. Зазнавало відомих переслідувань татарське ісламське
населення і за часів Рад. Союзу. Особливо це відбувалося під час
депортації кримських татар. Нині відбувається відродження мусульманських
громад, їх на початок 1999 р. було в Україні 181. Вони діють в структурі
трьох об’єднань: Духовне управління мусульман України (ДУМУ), Асоціація
незалежного ДУМУ і ДУМ Криму.

Три центри керують діяльністю 102 іудейських громад. Це, зокрема,
Об’єднання іудейських релігійних організацій (головний рабин Я.Блайх) та
об’єднання релігійних громад іудейського віровизнання (президент
Н.Дубинський).

Останнім часом в Україні знайшли певне поширення релігійні організації
так званих нетрадиційних культів. Серед них: громади харизматичного
напрямку (113), Церкви повного Євангелія (191), РУН-віри (42),
Товариства свідомості Крішни (32), Новоапостольської церкви (53), Церкви
Ісуса Христа святих останніх днів (мормонів) (47) та буддистських
дацанів (по 30). Крім того, в Україні діють понад 200 малочисельних
об’єднань віруючих 46 релігійних напрямів, течій і тлумачень.

У власності або ж у користуванні релігійних громад знаходяться 10 752
культові споруди. Крім того, вони мають 280 монастирів, 94 місії, 23
братства, 94 духовних навчальних закладів, 4529 недільних шкіл та
пунктів катехізації, 173 періодичних видання. Релігійні потреби віруючих
задовольняють 19312 священнослужителів, серед яких 483 іноземці.

ЛІТЕРАТУРА

Калінін Ю.А. та ін. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2000.

Гелей Г. Біблійний довідник. — Торонто, 1985.

Гордиенко Н. С. Современная православная церковь. — Л., 1986.

Горський В. Л. Адвентизм: історія і сучасність. — К., 1987.

Григулевт І. Р. Папство. Століття XX. — К., 1988.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020