Реферат на тему:

Коран і Сура

Коран

У багатьох релігіях світу маються книги, що шануються віруючими як
священні. Звичайно в них містяться сказання про бога і про богів, їхніх
вісниках, посланниках і пророках, розповіді про загробне царство,
ангелів і чортів, раї і пеклі, про те, як і ким створені світ, земля,
людина, тварини і рослини, установлені обряди і звичаї, визначені учинки
віруючих, часом навіть перелічується, які з них похвальні, гідні
нагороди — земної і загробної і які — засуджувані, переслідувані
людськими і небесними законами…

Проповідники всіх релігій затверджують, що тільки книги їхньої віри
правильні, божественні, боговдохновенні. Наука ж підходить до всім цим
книгам однаково, об’єктивно, без упередженості. Так вона розглядає і
Коран — головну священну книгу однієї з найбільше розповсюджених і щодо
молодих релігій — ісламу.

Спочатку пророчі одкровення передавалися в громаді неписемно, по
пам’яті. Але згодом, у Медині за вказівкою Мухаммеда стали вестися
систематичні записи. У Коран увійшли проповіді, настанови, молитви,
повчальні оповіді, з якими виступав засновник ісламу Мухаммед у Мецці й
Медині.

Коран складається з 14 глав (сур), розчленованих на 6219 віршів (аята).
Велика частина цих віршів має міфологічний характер, і лише близько 500
віршів містить розпорядження, що відносяться до правил поведінки
мусульман. Сури розташовані без усякого порядку, просто по розмірах:
більш довгі ближче до початку, більш короткі — до кінця. Сури меккійські
(більш ранні) і мединські (більш пізні) перемішані.

Сури Корана різного розміру: у 2-й, найбільшої з них — 286 аятов, а в
найменших — 103, 108 і 110-й — усього по трьох аята. Назва «Коран»
походить від арабського дієслова «кара’а», що означає читати вголос
речитативом, декламувати. Оригінал Корана, згідно ісламу, написаний
арабською мовою на аркушах — сухуф і сувої .

Сура 1

«Що відкриває книгу»

1. В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога.

2.Слава Богу, Господу всього сущого.

3. Всемилостивому, всемилосердному.

4.Володареві Судного дня.

5.Тобі поклоняємося і в Тебе благаємо допомоги.

6.Веди нас праведним шляхом:

7.Шляхом тих, кого Ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили Тебе, і не
тих, що заблукали.

Ця сура мекканського походження. Вона була послана пророку Мухаммеду.
Сура складається з 7 айятів. Вона називається «Що відкриває книгу», тому
що це перша сура за порядком розміщення у Корані і перша сура, послана
повністю.У цій сурі говориться про сувокупність ідей та загальному
значені Корану, який підтверджує єдинобожжя, є благою звісткою для
віруючих, попереджає про покарання невіруючих та грішників, вказує на
необхідність поклоніння Богу, на шлях до щастя у теперішньому і
майбутньому житті та розповідає про тих, які повинувалися Алаху та
отримали блаженство, і про тих, які не повинувалися Йому та залишилися у
збитку, і тому ця сура називається «Мати Книги».

Тлумачення Корану

Зміст сури 1 айят 1

Сура починається ім’ям Алаха Єдиного, Всемилостивого, Всемилосердного.
Він-Милосердний, дає благо і завжди Милосердний.

Зміст сури 1 айят 2

Усі види хвали Алаху Єдиному за все, що Він дав своїм рабам. Вся слава
Алаху-творцю і Богу світів.

Зміст сури 1 айят 3

Алах-Всемилостив. Він-джерело милосердя і блага.

Зміст сури 1 айят 4

Алах один-володар Судного дня-дня розрахунку. Та ніхто, крім Нього, не
панує ні над чим в цей день.

Зміст сури 1 айят 5

Тобі одному поклоняємося і лиш у Тебе просимо допомоги:

Зміст сури 1 айят 6

Вести прямим шляхом істини, блага та щастя,

Зміст сури 1 айят 7

Шляхом твоїх рабів, яких Ти вивів на віру в Себе і яким Ти показав свою
милість, вивів їх на прямий шлях і показав їм Своє милосердя, але не
тих, хто визвав у Тебе гнів і зійшли с шляху істини і блага, відійшли
від віри в Тебе і не повинувались Тобі.

Висновок: отже Алах-чиста духовність, цілком бозбавлена земних
елементів. Коран розглядає людину як таку, що не має цінності. Він
спонукає їх об’єктивно оцінити минуле і сьогодення, щоб намітити можливі
шляхи в завтрашній день, у майбутнє.

Похожие записи