.

Оцінка впливу програми ІНФО2000 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3933
Скачать документ

Реферат на тему:

Оцінка впливу програми ІНФО2000

Цілі і методологія огляду впливу

Цей документ підбиває підсумок головних результатів огляду впливу
програми ІНФО2000, виконаного BIPE. Ціль документу — дати оцінку впливу
на европейський ринок мультимедіа програми ІНФО2000, з метою виміру
ефективності дій громадськості. Вивчення звернуло увагу на наступні
пункти:

визначення індикаторів виконання (роботи);

ринковий розвиток;

ринкові гравці;

проекти.

Вивчення було розділено на три стадії.

Перша стадія була зосереджена на фінансовому і статистичному аналізі
програми, на аналізі ринкових тенденцій (у недавньому минулому і
найближчому майбутньому) і на змінах у регулюючій і технологічній
структурі. Симпозіум із 20 учасників, організований у Парижі в грудні
1999, допоміг визначити ці ключові питання.

Додатки 1 і 2 із заключного повідомлення дають обліковий запис роботи,
зробленої на першій стадії. Решта з роботи була сконцентрована на
вищезгаданих ключових питаннях. Крім того, ця частина вивчення допомогла
характеризувати контекст програми-спадкоємця.

Друга стадія, була сконцентрована на вивченні сукупності інформації щодо
впливу програми ІНФО2000. Щоб робити це, звернулися до конкретних
соціологічних досліджень і інтерв’ю. Приблизно 75 інтерв’ю були
організовані, з учасниками, експертами і неучасниками; 18 соціологічних
досліджень було проведено.

Третя стадія була присвячена синтезу і рекомендаціям. Вона була
підтримана нa другому симпозіумі, проведеному в Парижі в березні 2000
року з 15 учасниками.

Даний огляд складається з трьох закінчених томів

Том 1 — виконавче резюме, що містить головні висновки і рекомендації;

Том 2 — власне заключне повідомлення, із розширеними дослідженнями і
списком інтерв’ю, проведених BIPE;

Том 3 (Додатки до заключного повідомлення) пояснює роботи, зроблені в
ході вивчення і включає:

детальний статистичний аналіз програми (Додаток 1);

проміжне повідомлення, що включає головні результати першого симпозіуму
і ринкового огляду (Додаток 2);

конкретні соціологічні дослідження (Додаток 3).

 

Коротка історія й організаційні особливості ІНФО2000

Програма була запропонована із врахуванням потреби в політичній дії на
європейський рівень, щоб підтримати перехід Європи до Інформаційного
Товариства, конкурентноздатності і зайнятості, як ясно сформульовано в
Білій Книзі (офіційному виданні) Комісії.

Програма була офіційно розпочата Рішенням Ради 20 травня 1996, на
4-літній період із 1996 по 1999 рік. Її головними цілями були:

стимулювати запит на мультимедіа, і на її використання;

створювати сприятливі умови для розвитку індустрії європейського
мультимедіа;

внести вклад у професійний, соціальний і культурний розвиток громадян
Європи.

ІНФО2000 була зосереджена на переході від преси до електронної
публікації і на діалогових інформаційних службах мультимедіа, що швидко
з’являються.

Комісія ІНФО2000 була відповідальна за виконання програми, їй допомагав
Консультативний Комітет, складений із представників держав – членів ЄС.
Разом із Консультативним Комітетом і іншими експертами, Комісія склала
програму роботи.

У контексті програми дії, прийняті Комісією були головним чином
здійснені встановленим способом, і, скрізь, де можливо, на підставі
загальнодоступної вартості. Для більшої частини, вибір проектів із
загальнодоступною вартістю був заснований на звичайній процедурі
відкликань на пропозиції, які були видані в Офіційному Журналі
Європейського Суспільства. Головний критерій для підтримки проектів при
запитах був їхній потенційний внесок у досягнення цілі програми.
Процедура реалізації повинна була врахувати інтереси усіх видів ринкових
учасників і полегшувати їхню участь у програмі.

 

Статистичний аналіз програми

Оскільки одною з цілей вивчення впливу повинно було бути забезпечення
необхідною інформацією для заключної оцінки програми, значна кількість
роботи була присвячена сукупності й узгодженню статистичної інформації
щодо програми, прийнятих дій і зв’язаних витрат. Витрати і бюджетні
проблеми не розглядалися самі по собі, тільки з метою пояснювати вплив
програми. Відповідно, організаційні особливості — не розглядалися.

Статистика по програмі була зібрана з документів, випущених центральної
групою ІНФО2000 у Люксембурзі. Детальна інформація виходить від
систематичного аналізу документів, зв’язаних з відкликаннями на
пропозиції, що лежать у серце програми і її впливи на ринок і учасників.
Результати були складені, базуючись на всій інформації доступний від
середини березня 2000. Додаток 1 синтезує аналіз витрат.

Програма ІНФО2000 була здійснена відповідно до початкового Рішення Ради.
Початковий бюджет, запропонований Комісією, був 100 млн. євро, бюджет,
прийнятий Радою був 65 млн. євро; заключний бюджет програми був 68.6
млн. евро. З них біля 40 мільйонів було витрачено на підтримку проектів,
що випливають із відкликань на пропозиції: 739 підприємств надавали
підтримку (вивчення, обслуговування контрактів, заснування серверу WWW,
його розвиток і обслуговування), операційні витрати (оцінки, публікації,
участь на ярмарках і виставках, і т.д.).

Фірми, на яких орієнтувалася програма IНФО2000, були промислові і
комерційні компанії. Ці компанії субсидувалися програмою.

Розподіл учасників по країнах:

Франція, Великобританія, Німеччина та Італія — найбільш предсавлені
країни, біля 55 % від загальної кількості учасників;

Іспанія, одна з 5 головних країн Європи, зайняла 7 позицію з 6%
учасників;

Греция, що традиційно слабко бере участь у подібних програмах зайняла 8
позицію з 5% учасників.

Загальний синтез впливу ІНФО2000

Програма ІНФО2000 досягла своїх стратегічних цілей:

програма INFO2000 мала ефект стимулювання на європейську мультимедійн
промисловість

ІНФО2000 виявила ринкові потреби через ініціювання творчих проектів;

програма заохотила ділове товариство в межах європейської мультимедійної
промисловості й особливо через проекти, що утягують компанії SME.

ІНФО2000 мала значимий вплив на ринкове середовище.

З боку попиту вплив був більш обмежений через множину чинників:

поширення відбувалося серед розмаїтості роз’єднаних груп користувачів,
із невеликим пан європейським перехресним ефектом;

не було гарного зв’язку між групами користувачів, переслідуваними
MIDAS-МЕРЕЖЕЮ і групами користувачів, переслідуваних підтриманими
проектами;

деякі проекти були розвинені на ринкових сегментах з обмеженим
еволюційним потенціалом (наприклад розвиток оф-лайнового вмісту).

Однак ми можемо сказати, що програма мала сприятливий вплив на своїх
учасників:

поінформованість традиційних видавничих фірм і картинних бібліотек
(Mondadori, Bridgeman, RMN 4, і т.д.), що брали участь у ІНФО2000 була
значно піднята.

вплив на технічні навики й організацію учасників був істотний
(наприклад, Verdi і Artweb);

були зафіксовані рекорди продажів фірм Crusader і Codex;

з’явилися деякі ключові гравці з потенційним ростом (Giunti в Італії).

Необхідно відзначити, що програма була здійснена в контексті швидких і
радикальних змін у всіх ринкових секторах: новий запит, нова технологія,
нові послуги, підтримка знову прибувших. Такий контекст вимагав сильної
спроможності адаптації, тільки частково досягнутої програмою.

Розглянемо лінії дії програми.

Лінія дії 1: “Стимулювання попиту і підйому розуміння”

Ціль стимулювання попиту була досягнута через стратегію, зосереджену на
підйомі розуміння потенційних груп користувачів. Була організована
мережа консультативних центрів (Midas-мережа) для підтримки і
координації дій по цій лінії.

Мережа, що складалася з 112 організацій від 17 країн (пізніше розширена,
щоб охопити

Швейцарію), ввела значне число дій, а саме 2543 дії протягом періоду з
часу, охопленого програмою. Деякі вузли були особливо активні: у 4
країнах відбулося більш 300 подій програми. Більше ніж 40,000 учасників
були зайняті в діяї, що були початі вузлами (семінари, симпозіуми,
конференції, і т.д.).

Складно співвіднести число подій із розвитком розуміння і розвитком
промисловісті у кожній специфічній країні. Однак, варто відзначити, що
за винятком Франції найбільш активними були країни, що показують
відносно високий рівень поінформованості або устаткування (Велика
Британія, Фінляндія, Німеччина).

Вибір децентралізованої структури, заснованої на компаніях, уже глибоко
затягнутих у подібні дії, закінчився сильною схильністю до адаптації до
національного або регіонального контексту. Крім того, програма
покористувалася попереднім досвідом обраних організацій.

Internet – сервер “Я — ЄВРОПА”, керований Європейською Комісією був
запущений у 1994 році. Число відвідувачів в місяць і в день
збільшувалося в 1998 і 1999. Між вереснем 1998 і вереснем 1999,
збільшення було +42 % із середнім числом відвідувачів у день 6,372. У
лютому 1999 був пік — 17,282 відвідувачів у день. Це демонструє великий
успіх серверу. У 1999 більше чим 2,000,000 сторінок переглядалаося
щомісяця.

Також створювалися місцеві інформаційні сайти, на яких розміщалися
документи програми, перекладені на місцеві мови. Наприклад,
інформаційний вузол Бордо (Франція): 1,236 сеансів користувачів у 1997,
1,867 сеансів (+51 %) у 1998 і 3,221 сеансів в 1999 (+42 %).

Europrix, ініціатива Австрійського вузла, підтриманого мережею, мала
позитивний вплив на розподіл винагороди серед програм, що перемагають.
Всі кандидати були просунуті, і це був ясний стимул конкурувати. Хоча є
багато подібних прикладів у Європі, тільки декілька мають сильну
пан-європейську орієнтацію і реальну незалежність, і це головним чином
пояснює позитивний вплив Europrix.

Європейська Комісія поширила інформацію щодо проектів і занять, що
фінансуються відповідно до програми через присутність на важливих
виставках і конференціях: Frankfurter Buchmesse (Німеччина), MILIA
(Франції), Online (Лондон, Велика Британія) і IDT (Париж, Франція),
показуючи видимість дії Європейського Економічного Співтовариства в
обраних областях.

Лінія дії 2: “Експлуатація суспільного інформаційного сектора Європи”

Лінія дії 3: “Запуск Європейського потенціалу мультимедіа”

Ця лінія дії використала 50 % загального бюджету програми ІНФО2000 і
була присвячена:

катализації вмісту мультимедіа високої якості — це найбільш важлива дія
(45 % бюджету);

торгівлі правами інтелектуальної власності на мультимедіа.

Катализація вмісту мультимедіа високої якості (лінія дії 3.1)

З відкликань на пропозиції, що були видані в червні 1996 року, і
націлені на проекти, які б стимулювали розвиток мультимедійной
промисловості в чотирьох ключових секторах:

маркетинг Європейської культурної спадщини;

послуги компаніям SME;

>

d

ae

&

&

&

&

&

&

&

&

&

F

&

&

F

&

&

&

&

&

&

&

&

gd6_i

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

gd6_iгеографічна інформація;

наукова, технічна і медична інформація.

Було вибрано 80 проектів для стадії визначення, із котрої 29 були обрані
для стадії виконання. Більшість проектів (45 %) належало культурному
сектору спадщини. Для майже половини підтриманих фірм, участь у Програмі
мало позитивний вплив на зайнятість.

Деякі проекти мали комерційний успіх (203,000 ліцензій Сrusader було
продано, з котрих 60 % були продані на іноземних ринках, що включає 7
територій, а Леонард da Vinci Codex був проданий більше чим 80,000
разів).

Інші проекти мали сильний вплив на потенційний комерційний розвиток
підтриманих фірм (Bridgeman Art Library для проекту Artweb, і проекту
Verdi, зосередженого на торгівлі правами власності на мультимедіа).

Лінія дії 3.1 мала гарний як короткостроковий вплив на ринок
(комерційний розвиток проектів, майбутні проекти, що будуть розвинені
без європейської підтримки), так і довгостроковий вплив (розвиток нових
ринкових долей, створення нового постачання, ринкові зусилля, щоб
зустріти (й виконати) новий запит клієнта).

Це особливо стосується культурного сектора спадщини, де достатня маса
проектів була підтримана.

Торгівля правами інтелектуальної власності на мультимедіа (лінія дії
3.2)

Із 26 пропозицій на запит опублікований 16 грудня 1997, було обрано 10
експериментальних проектів для підтримки,

Запит був успішний в плані підйома перехресно — секторної участі, що
включило публікацію, музику, зображення і сектори виробництва
мультимедіа. Ця підлінія дії мала багатовимірний позитивний вплив через
достатню масу проектів, що утягують правильне з’єднання організацій,
особливо організацій з гарними пан-європейськими спроможностями.

 

Лінія дії 4: “Дії підтримки”

Ця лінія дії була присвячена:

створенню і поширенню довідкової інформації;

створенню й обслуговуванню мережевого інвентарю існуючих стандартів;

освіті і програмам навчання.

 

Головний вплив лініями дії

Лінія дії 1: “Стимулювання запиту і підйому розуміння”

Огляд спрямований на два типи впливу:

внутрішній вплив:

зовнішній вплив:

Дія Орієнтація Засоби

1. Підйом розуміння користувачів (ІНФО2000 лінія дії 1) Користувачі
(сторона попиту) Інформація і демонстрації

2. Інформація про ІНФО2000 і інші європейські програми Учасники
ICT/мультимедиа (сторона пропозиції) Публікація, поширення

3. Просування MIDAS- мережі і ІНФО2000 Медіа, інститути, політики
Спілкування і події (симпозіуми, конференції)

4. Внесок у MIDAS-мережу Інші вузли Поставляючи методологічним кращим
методам, початковому матеріалу розуміння, співробітництво на загальних
діях / подіях

5. Внесок у пан-європейське знання і контроль на ринках ICT/MULTIMEDIA
ІНФО2000 і DG – Інформаційне Товариство Забезпечення якісної інформації
(історії успіху) або статистичної

Лінія дії 3: “Запуск європейського потенціалу мультимедіа”

Лінія дії 3.1: “Каталізація вмісту мультимедіа”

Введення

Ця лінія дії має високий відсоток загальних витрат, відсоток обраних
підприємств, відсоток обраних проектів програми ІНФО2000.

На лінію дії 3.1 пішло 42 % витрат, щоб підтримати дії, що випливають із
заклику на пропозиції, 53 % обраних підприємств і 54 % обраних проектів.

Витрати Обрані підприємства Обрані проекти

  Млн. евро

Кількість підприємств

Кількість проектів

Лінія дії 3.1 (катализація вмісту мультимедіа) 18 42 414 53 80 54

Усього по лініях дії 43.1 100 786 100 149 100

Головний вплив лінії дії

Лінія дії 3.1 мала як короткостроковий вплив на ринок (на комерційний
розвиток проектів, на майбутні проекти, що будуть розвиті без
європейської підтримки) так і довгостроковий вплив (на розвиток нового
ринкового сектора, на створення нової пропозиції, на зусилля, щоб
зустрітися з новим споживчим попитом). Але головний вплив цієї лінії
дії, як вважають, був спрямований на розвиток досвіду компаній,
включених у програму і на створенні стійкого товариства в межах даної
індустрії.

Вплив кількості поданих проектів

Було отримано 477 відповідей у результаті проведення тендера щодо
пропозиції підтримки утримання мультимедіа високої якості в Європі
(лінія дії 3.1). 10 000 європейських CD-ROM були зроблені в Європі в
1998, подані проекти склали 5 % повного об’єму.

Більшість відповідей мало онлайнове представлення, порівняємо це число з
числом серверів, створених у 1997 (біля 10 мільйонів, із збільшенням 50
% у рік із 1995 по 1998): запропоновані проекти представляють дуже
маленьку кількість нового інформаційного вузла, створеного в Європі
(менше ніж 0.01 %).

Вплив загальної вартості поданих проектів

477 поданим проектам знадобилося 45 млн. евро. Тобто в середньому кожний
проект коштував 0.22 млн. євро.

Порівняємо це з програмою Європейської комісії Media (1996-2000):
вартість 469 поданих у 1998 році проектів складала 29 млн. євро, у
середньому по 0.15 млн. євро на проект.

Це вказує на те, що INFO2000 була здатна залучити проекти високого
мультимедійного вмісту, приймаючи на увагу наявний зв’язок між вмістом і
вартістю проекту

Вартість поданих проектів склала 3 % ринку.

Вплив на промисловість мультимедійного вмісту

З 2400 організацій, включених у запит, 1400 були приватними компаниями.
Оцінено, що є 45,000 компаній у Європі, включених у мультимедіа. Так що
запит ІНФО2000 залучив 3 % мультимедійных компаній у Європі.

Однак, потрібно врахувати, що запит фокусовався на визначеному сюжеті
типу культурного вмісту і географічного вмісту, і що багато
мультимедийных компаній у Європі не включені в цей тип вмісту і більше
спеціалізуються на створенні інформаційного вузла, фокусуються на
загальній інформації.

Вплив кількості опитуваних

Біля 40% учасників мали у своєму штаті більш 10 службовців, із них біля
75 відсотків — компанії з кількістю службовців менше 50.

Кількісний аналіз

80 проектів були обрані для етапу техніко-економічного обгрунтування, що
включив більше ніж 414 організацій, від яких більше ніж 290 є приватними
організаціями;

29 проектів серед 80 проектів були обрані для етапу впровадження, що
включив більше ніж 160 організацій, із яких більше ніж 96 є приватними
організаціями;

ІНФО2000 виділила 18 млн. євро для проектів загальною вартістю 56 млн.

З кількісної точки зору, якщо порівняти з розміром ринку (3,900 млн.
євро) або з числом проектів на CD ROM, розроблених у Європі в однім році
(3,000), то ІНФО2000 мала обмежений вплив на світовому ринку.

Якісний аналіз

Включення багатьох учасників від промисловості мультимедійного вмісту

Фактично, одна з головних труднощів для створення мультимедіа високої
якості — установити проектну організацію так, щоб різні експерти
працювали разом (утримання фахівця, програмного фахівця, дизайнера,
фахівця бази даних, і т.д).

Лінія розгортання сюжету 3.1 продемонструвала, що утримання мультимедіа
повинно включити різні сектори (традиційні видавці, ігрова
промисловість, картинні бібліотеки, програмування, і т.д.) і
співробітництво між різними секторами уможливлюють створення утримання
мультимедиа високої якості.

Мультимедийні проекти з’явилися в межах запиту від рознесення секторів і
включають створення нового вмісту. Більше ніж 13 різних секторів були
включені на запиті як перераховано в таблиці нижче.

Однак із 29 проектів, 13 (45 %) — від культурного сектора наслідування,
що у такий спосіб був один із головних адресантів розгортання сюжету.

Сектори Компанії, включені в проекти Країна

Традиційні видавці Giunti, Hazan, Blau, Marshall Cavendish, Mondadori,
Klett Італія, Франція, Португалія,Велика Британія,Італія, Німеччина

Ігрова індустрія Cryo Франція

Газети Le Monde Франція

Дистрибьюторы Eme Португалія

Мультимедийные видавці Index, ICC publishing, Brainware Франція, Греція

Бібліотеки картин Bridgeman, Acta, RMN, Hulton Getty Велика Британія,
Італія, Франція

Школи мистецтв Istituto palazzo Spinelli, Ecole d’Avignon Велика
Британія, Італія, Франція

Музеї Versailles, museo Egizio di Firenze, Kьnsthistoriches museum
Італія, Франція

Публічні бібліотеки Dijon, Villers, Bn, British library Франція,
Італія, Австрія

Програмування Image Finder, HamuHadar, Binary interactive solutions
Швейцарія, Швеція, Франція

ТВ European Children television centre, Norwegian broadcasting
corporation Греція, Норвегія

Географічні центри Huber Kartographie, Mapgraphic edition, IGN, Megrin
Німеччина, Італія, Франція

Дослідницькі центри (с/г, медицина і т.д.) Cnerta, Ircad, Centro
Ricerche Produzioni Animali, Institut fur Meeresforchung, College of
optometrists, Institute of Cancer research Франція, Німеччина, Велика
Британія

Включення багатьох учасників, що мають різну позицію на ринку

З 29 обраних проектів для етапу впровадження, більшість проводилася
консорціумом підприємництва, де змішувалися різні позиції на ринку:
сильні, слабкі і нові учасники

Наприклад проект Artweb комбінував на консорціумі дві важливі картинних
бібліотеки, Bridgeman (Велика Британія) і RMN (Франція) також як Image
Finder (Швейцарія) — мала компанія, що спеціалізується на програмних
рішеннях, і на поширенні програмного забезпечення.

Позиція на ринку Включені компанії Сектор

Сильна позиція на ринку    

  Bridgeman Публічна бібліотека

  RMN Картинна бібліотека

  Versailles Музей

  BnF Публічна бібліотека

  Bn tish library Публічна бібліотека

  Cryo Ігрова індустрія

  Huber Kartographie Географічний центр

  IGN Географічний центр

  Ircad, Дослідницький центр

  Giunti Традиційне видавництво

  Marshall Cavendish, Традиційне видавництво

  Klett Традиційне видавництво

  Mondadori Традиційне видавництво

Слабка позиція на ринку    

  Dijon Публічна бібліотека

  Image Finder Програмотехніка

  Liverpool museum Музей

Нові учасники Index Мультимедіа-видавництво

  HamuHadar, Програмотехніка

  KairosVision Мультимедіа-видавництво

Аннотація

Цей документ підбиває підсумок головних результатів огляду впливу
програми ІНФО2000, виконаного BIPE. Ціль документу – дати оцінку впливу
на европейський ринок мультимедіа програми ІНФО2000, з метою виміру
ефективності дій громадськості. Вивчення звернуло увагу на наступні
пункти:визначення індикаторів виконання, ринковий розвиток, ринкові
гравці, проекти …

Автор: Дмитро Торяник

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019