.

Чуттєва реакція на рекламу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
286 1993
Скачать документ

Реферат на тему:

Чуттєва реакція

на рекламу

Потенційний покупець обробляє отриману інформацію, яка може (і мусить)
змінити його думку, ставлення до торгової марки та поведінку. Ця реакція
є наслідком логічного, раціонального розумового процесу. Як результат
проведення рекламної кампанії покупець отримує відповідні відомості про
товари, послуги чи ідеї.

Реклама, яка переважно інформує й у такий спосіб активізує розумовий
процес, має назву «розумової» реклами.

Рекламне звернення може пробуджувати почуття, які в кінцевому підсумку
також впливають на ставлення до продукту й на поведінку покупця. Можна
створити відчуття енергії, життєрадісності, веселощів, належності до
якогось колективу. Ці відчуття асоціюватимуться з торговою маркою й
рекламним зверненням, впливатимуть на ставлення до торгової марки й
поведінку щодо неї. Оскільки чуттєві реакції бувають або позитивними
(сподобалось) або негативними (не сподобалось) без конкретної
аргументації, їх іще називають емоційними реакціями.

Термін «чуттєва реклама» характеризує рекламу, для якої основне значення
має емоційна, чуттєва реакція цільової аудиторії і в котрій, як правило
(але не завжди), присутня або незначна кількість інформації, або такої
нема взагалі. Ця реклама звичайно робить наголос на оформленні
(виконанні), її метою є породження якогось відчуття, емоції чи настрою і
асоціювання цього відчуття з торговою маркою. Тому чуттєву рекламу часто
називають емоційною, рекламою настрою або асоціативною.

Однак необхідно розуміти, що цей розподіл досить умовний: всі рекламні
комерційні звернення, навіть найраціональніші, можуть породжувати
чуттєві чи емоційні реакції, а найемоційніші зовсім не заперечують
роздумів і пізнавальної діяльності.

Різниця між суто чуттєвою і суто розумовою рекламою визначається
різницею між розумовою та емоційною (чуттєвою) реакцією.

Ефективна реклама має передати повідомлення й на раціональному
(розумовому), і на емоційному рівні, використовуючи принцип, що має
назву «збут через великі почуття (емоції)». Ідея полягає в тім, щоб
раціональний зміст породжував потрібну емоційну реакцію. Це дуже
складний трюк, але тільки він може забезпечити рекламодавцеві відчутну
перевагу над іншими.

Моделі чуттєвої або емоційної реакції звичайно використовують один (або
кілька) з чотирьох таких принципів:

1. Породження рекламним зверненням відчуттів сердечності, збудження,
страху, веселощів.

2. Породження відчуття задоволення від самого рекламного звернення (його
оформлення, змісту, способу подачі).

3. Перетворення (трансформація) досвіду, коли до відомої торгової марки
непомітно додають нові атрибути.

4. Процес вироблення умовного рефлексу за методом Павлова, коли
відчуття, ставлення до рекламного звернення або трансформований досвід
користування починають асоціюватися з торговою маркою.

На почуття, ставлення до рекламного звернення й на трансформацію досвіду
користування може також впливати розумова діяльність:

• аудиторія може стимулювати свої відчуття, згадуючи відповідний
особистий досвід;

• на ставлення до рекламного звернення може вплинути чиясь авторитетна
думка, або воно може сподобатися саме через свою інформативність;

• коли зі змісту рекламного звернення можна зробити висновок, що дана
торгова марка використовується в особливих чи урочистих випадках, тоді
вона може ототожнюватися з такими випадками.

У всякому разі необхідно домогтися того, щоб позитивні почуття,
позитивне ставлення до рекламного звернення або трансформований досвід
користування, створений рекламним зверненням, асоціювалися з торговою
маркою.

Психологія пояснює, як створюються асоціації.

Одне з пояснень базується на теорії умовних рефлексів акад. Павлова. За
цією теорією умовні рефлекси, тобто відповіді організму на зовнішні
подразники (стимули), створюються на базі безумовних, тобто природжених,
постійних реакцій організму.

Схема рефлекторної діяльності людини під впливом рекламного звернення
має такий вигляд:

Коли умовний (УС) і безумовний (БС) стимули близькі, їх починають
пов’язувати, тобто асоціювати. Безумовний стимул — це рекламний
телеролик. Позитивне ставлення до рекламного ролика або позитивні
відчуття є для даної групи людей безумовним рефлексом (реакцією).
Необхідно так пов’язати торгову марку (умовний стимул) зі змістом
рекламного ролика, щоб сам її вигляд або пригадування породжували ті
самі відчуття, що виникли при перегляді реклами, тобто щоб встановився
чіткий умовний рефлекс: торгова марка ( відчуття задоволення.

Як приклад можна назвати дослідження, проведені у США. Фонова музика
(БС) асоціювалася зі звичайною ручкою (УС), слайд з кольоровим
зображенням якої демонструвався під цю музику. Половина групи слухала
однохвилинний фрагмент дуже популярної мелодії і дивилася слайд з ручкою
бежевого кольору. Друга половина бачила ручку блакитного кольору,
слухаючи класичну індійську музику, що подобається в основному тільки
знавцям. Пізніше учасникам експерименту запропонували вибрати одну з
кольорових ручок. Результати такі: 79 % вибрали бежеву ручку, яка
асоціювалася з мелодією, що подобалась. Цікаво, що на прохання пояснити,
чому вони це зробили, більшість відповіла, що їм бежевий колір більше
подобається, ніж блакитний, але ніхто не згадав про музику.

Дослідження другої половини XX століття встановили такі закономірності
створення й використання умовних рефлексів у рекламному менеджменті:

1. Об’єднання БС і УС у пари. Сила умовного рефлексу (УР) при цьому
зростає. Однак кожне наступне об’єднання дає менше зростання сили УР,
ніж попереднє, а після певної кількості таких об’єднань сила УР взагалі
перестає помітно зростати. Отже, рекламодавці повинні планувати достатню
(але не завелику) кількість повторів (показів), щоб створити необхідні
асоціації. Швидкість отримання УР залежатиме від того, наскільки цікавим
і важливим буде БС для аудиторії. Ось чому важливо знайти сильний БС і
міцно «прив’язати» до нього УС (торгову марку).

2. Згасання рефлексу. Дія умовного рефлексу припиниться, якщо зв’язки
між БС і УС будуть розірвані (наприклад, у новій рекламній кампанії
використано інший БС). Якщо звук дзвіночка (БС) на шиї у корови
породжував позитивні, яскраві, веселі почуття, асоціювався з приємним
молочним напоєм (УР), то з відмовою від дзвіночка зникає і УР. Згасання
відрізняється від забування: дзвіночок іще можуть пам’ятати, але
асоціацій уже не буде.

3. Ототожнення, яке полягає в тім, що новий умовний стимул УС1 подібний
до першого УС2 і тому породжує той самий умовний рефлекс. Тому нові
продукти треба рекламувати так, щоб у свідомості покупців вони могли
ототожнюватися.з уже відомими і популярними. Це має особливу вагу в
конкурентній рекламі, яка часто користується хоч і не дуже порядним, але
досить широковживаним засобом ототожнення своїх товарів із товарами
фірми-конкурента, якщо ці товари справді бездоганні або якщо фірма є
відомим лідером на ринку.

Найпростіше оцінити вплив чуттєвого рекламного звернення на кінцеву
поведінку людей можна, дослідивши й вимірявши ставлення до самої реклами
(конкретного рекламного звернення).

Позитивне ставлення до нього, крім створення позитивних асоціацій з
торговою маркою, встановлення стійких умовних рефлексів, може
підвищувати ефективність рекламного звернення й іншими способами,
зокрема:

• активізувати й підвищити рівень обробки інформації;

• забезпечити більш позитивне ставлення до суті повідомлень у рекламному
зверненні;

• поліпшити запам’ятовування рекламного матеріалу.

Однак американські спеціалісти з рекламного бізнесу стверджують, що
реклама, яка не подобається, теж може бути ефективною. У всякому разі
вона краща, ніж сіра і стандартна реклама, якої зовсім не помічають.

Існують три пояснення того, чому реклама, яка не подобається, може бути
ефективною. По-перше, за деяких обставин негативне ставлення до реклами
не переноситься на виріб, зате стимулює увагу й обробку інформації;
по-друге, так чи інакше здійснюється ознайомлення покупця з торговою
маркою: згодом негативні емоції можуть послабшати й перестануть
асоціюватися з торговою маркою, яка залишиться в пам’яті (так званий
ефект сліпера, тобто сновиди), що може цілком несподівано принести
значний прибуток. По-третє, емоційне роздратування, породжене рекламним
зверненням, може завадити глядачам (слухачам, читачам) знайти
переконливі КА щодо суті рекламного звернення, а тому також
збільшуватиме його ефективність.

На думку спеціалістів, реклама, яка трансформує досвід користування, має
такі особливості:

• вона мусить зробити сучасні враження від торгової марки більш
яскравими і значущими, спираючись на колишній позитивний досвід покупця
щодо використання інших товарів цієї самої фірми;

• вона мусить зв’язати сучасний і минулий досвід так міцно, щоб
споживачі не могли згадати торгової марки, не пригадавши того
позитивного враження, яке людина отримала від спілкування з цією фірмою
в минулому.

Трансформативна реклама психологічно діє таким чином: почуття, які
виникають під час показу рекламного ролика, переносяться на власний
досвід. Аудиторія ніби ототожнює себе з акторами у рекламному зверненні:
просто дублює в житті ситуації і почуття, розіграні ними. Повтори такої
реклами сприяють тому, що чужий досвід стає своїм, чужі (акторські)
емоції— власними.

Виходячи із загальної концепції емоцій Трансформативна реклама може
сприяти відновленню в пам’яті минулого досвіду, який асоціюється з
почуттями, що їх породжує рекламне звернення. Це відновлення в пам’яті
(згадування) відбувається без зусиль, і увага концентрується на тому,
щоб «відчути» щось подібне, а не просто його пригадати, тим більше, що у
цільової аудиторії можуть з’явитися й цілком нові фантазії, які потім
будуть асоціюватися з цим почуттям. Такий засіб застосовувався при
створенні реклами сигарет Мальборо, коли глядачі мали можливість вільно
«розфарбувати» сцени з реклами власними почуттями й фантазіями, що потім
уже постійно асоціювалися з торговою маркою Мальборо.

Трансформативна реклама користується двома видами асоціацій. Перший —
асоціації з емоціями від колишнього досвіду («бабусині рецепти» печива
породжують теплі родинні почуття) або від самих користувачів (джинси
Levi’s носять активні, сильні люди).

Другий — це асоціація між досвідом користування, який необхідно
створити, і торговою маркою:

Досягнення цієї мети потребує значних коштів і тривалого часу — іноді
кількох чи кільканадцяти років. Це означає не те, що рекламне звернення
має постійно повторюватися без змін, а тільки те, що кожна рекламна
кампанія мусить підтримувати ті самі асоціації. Необхідно поєднати
досвід користування, який створюється рекламним зверненням, з торговою
маркою так міцно, щоб люди не могли згадати одне, не пригадавши інше.

Які саме відчуття намагається пробуджувати реклама найчастіше?

Насамперед це відчуття душевного тепла, сердечності, тобто позитивні,
м’які емоції, які виникають під час показу зворушливих картин дружби,
щасливого подружнього життя, родинного затишку. Занадто сильні нестримні
відчуття, проте, справляють протилежний ефект, про що треба завжди
пам’ятати.

Теплі почуття — це кохання, дружба, єдність родини. Отже, йдеться про
соціальні об’єкти (людина — люди — родина, організація —
установа—держава). Ці соціальні об’єкти зв’язані з іншими соціальними
об’єктами відносинами, які породжують відповідні емоції (почуття):

любов, гордість, радість, сентиментальність, ніжність або щастя.

У контексті рекламного звернення душевне тепло може пробуджуватись
опосередковано, коли, наприклад, герої рекламного ролика по ходу дії
відчувають його на собі.

Обробку інформації можна активізувати різними засобами, наприклад
гумором, що поліпшує запам’ятовування змісту та відвертає цільову
аудиторію від пошуків контраргументів.

Рекламні звернення користуються й відчуттям страху. Це буває тоді, коли
треба застерегти людину від дій, які загрожують небезпекою, утратою
власності, здоров’я тощо. Буває також і неусвідомле-ний страх,
пов’язаний із соціальними чи психологічними мотивами — загроза втрати
рідних, друзів, становища в суспільстві, роботи тощо. У таких випадках
страхи необхідно обов’язково співвіднести із запобіжними заходами —
придбанням засобів безпеки, ліків, страхових полісів тощо.

Відчуття страху породжує не тільки суто емоційну реакцію. Теорія про
принадність відчуття страху стверджує, що, крім емоційної, страх
породжує й пізнавальну реакцію. Думка, що може бути зле, змушує розум
інтенсивно працювати. Намагаючись передбачити реакцію цільової
аудиторії, необхідно враховувати обидві реакції. Хоч, як правило,
переважною реакцією буває згода з позицією рекламного звернення та
відповідна зміна думки і поведінки, але може виникнути й протилежне —
оборона, доведення своєї невразливості, роздратування або загальне
ігнорування рекламного звернення.

Щоб виникла реакція згоди, необхідно, щоб відчуття страху мало
відповідну інтенсивність. Якщо ця інтенсивність надто мала, емоційної
реакції не буде, рекламне звернення не привертатиме до себе уваги. Якщо
інтенсивність надто висока, аудиторія вироблятиме захисні механізми, аж
до відмови від переглядів таких рекламних звернень.

Отже, інтенсивність відчуттів або емоцій, що їх породжує рекламне
звернення, залежить від багатьох факторів. Реклама, яку розраховано на
емоційну реакцію, має бути правдоподібною і зворушливою.

Правдоподібність, як і зворушливість, розуміють по-різному.
Правдоподібність не означає звертання тільки до реальних подій і
реальних людей — події та дійові особи можуть бути вигадані, але глядач
(слухач, читач) має відчувати, що так могло статися в реальному житті.
Тоді правдоподібність діятиме як підсилювач емоційної реакції.

Зворушливість рекламного звернення створюється двома способами: з одного
боку — це пізнавальне проникнення, тобто розуміння ситуації інших людей,
з іншого — емоційне проникнення, тобто опосередковане емоційне відчуття.
Якщо рівень проникнення є високим і глибоким є розуміння стану іншої
людини, емоційна реакція буде дуже інтенсивною, особливо коли герої
рекламного ролика схожі на глядача і коли глядачеві знайоме їхнє
оточення. Вона посилиться також і в тому разі, коли людина вже відчувала
щось подібне у своєму житті. Наприклад, завзятий болільник краще за
інших може зрозуміти і приєднатися до відчуття хвилювання героя
рекламного звернення за улюблену футбольну команду. Роль відчуттів у
рекламному менеджменті найбільш значна в рекламних роликах, що містять
мало (або жодної) інформації про виріб. Проте це не означає, що можна
цілком ігнорувати емоційну реакцію в інших випадках.

Роздратування, як правило, спричиняють ті телевізійні ролики, які
демонструють неправдоподібні ситуації, неврівноважених людей, сцени
насилля, неприємних чи несимпатичних героїв. Тому необхідно створювати
рекламу, яка не тільки намагається виробити оптимальний рівень емоційної
реакції, а є такою, що привертає суто людську симпатію потенційних
покупців.

Безумовний рефлекс (для даної групи) (позитивне ставлення або відчуття)

Безумовний стимул (рекламний ролик)

Умовний рефлекс

(позитивне ставлення або відчуття)

Умовний стимул

(торгова марка)

Асоціації з торговою маркою

Асоціації (почуття, спосіб користування)

користування

Досвід користування

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020