.

Розвиток уваги в різних вікових групах. Вправи на розвиток уваги (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 9403
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Розвиток уваги в різних вікових групах. Вправи на розвиток уваги”
Розвиток уваги немовляти та дитини раннього віку

      Перші реакції на подразники в дитини спостерігаються відразу після
народження. Вона здригається при різкому звуці, відвертається від
занадто яскравого світла. Уже на першому місяці життя в маляти
виявляється орієнтований рефлекс «що таке?», що дає дитині можливість
виділяти предмети, їхні ознаки на основі пізнавального відношення до
них.

      Елементарним проявом уваги є реакція зосередження, коли маля ніби
установлює свій аналізатор так, щоб краще сприйняти сигнал. На 2-3 тижні
життя в дитини можна помітити слухове зосередження при голосному звуці,
коли маля замовкає і припиняє рухи. На 3-4 тижні життя спостерігається
зорове зосередження на обличчі дорослого і слухове при його розмові з
малям. Немовля не розуміє, що йому говорять, але прислухається. Тим
самим створюються передумови для переходу до активного пильнування.
Наприкінці першого місяця життя дитина орієнтується па нові, досить
сильні подразники, наприклад, затримує погляд на незвичайному предметі.

      Найбільш значимим подразником для дитини стає дорослий. Так,
дитина у віці 2-3 міс. довго зосереджується на обличчі матері, а потім
на предметах, що включені в контекст спілкування з нею. Протягом усього
дитинства найбільш виражене зосередження викликають подразники, що
включені в спілкування і спільну з дорослим діяльність.

      Подальший розвиток уваги зв’язаний з освоєнням хапання, що дає
можливість утримувати предмети і маніпулювати з ними. Після 6 міс.
рефлекс «що таке?» перетвориться в рефлекс «що з цим робити?». Тепер
дитина фіксує не тільки предмет, але і його ознаки, а також дії з ним.
Це веде до бурхливого розвитку орієнтовио-дослідницької діяльності,
зародженню здатності пізнавати навколишній світ. Наприкінці року на
основі маніпулювання з предметами виникає розподіл уваги, коли дитина
діє одночасно з двома предметами; удосконалюється переключення,
наприклад, маля складає кульки в коробочку, переносячи фокус уваги з
однієї кульки на іншу.

      Особливості розвитку уваги у віці немовляти:

      • спочатку являється як реакція зосередження;

      • зосередження забезпечує виділення з навколишнього світу емоцій,
рухів, мови людини як його відмітних ознак, а також предметів і дій з
ними;

      • зосередження спричиняє розвиток пізнавального відношення до
навколишнього;

      • поява властивостей уваги сприяє зародженню більш складних форм
поведінки і діяльності.

      У ранньому дитинстві розвиток уваги відбувається при освоєнні
ходьби, предметної діяльності і мови. Самостійна ходьба робить для
дитини доступною широку область предметів, тим самим розширюючи коло її
уваги. Переміщення в просторі відкриває для маляти нові можливості,
тепер воно саме вибирає об’єкт, на який націлює увагу.

      Освоєння призначення, функцій предметів, удосконалювання дій з
ними дозволяють, з одного боку, націлювати увагу па більше число сторін
і ознак в об’єктах, а з іншого – удосконалювати властивості самої уваги
– розподіл, переключення.

      У зв’язку з оволодінням мовою маля учиться утримувати увагу не
тільки на предметах, але і на словах, фразах. Воно починає реагувати на
інструкцію дорослого, якщо вона сформульована коротко і вказує па
знайомі дитині дії чи предмети: «Принеси м’яч», «Візьми ложку». Маля
може вислухати коротке прохання до кінця і виконати дію відповідно до
нього.

      При збагненні мови в маляти зростає увага до слова, його значення.
Тепер дитина без наочної опори уважно слухає короткі вірші, казки,
пісеньки, якщо вони супроводжуються виразністю мови і міміки
розповідаючого їх дорослого.

      Розвиток мови спричиняє появу елементів довільної уваги. Дорослий
може керувати нею. Слово виступає як засіб організації уваги.

      І все-таки, незважаючи на те, що дитина здатна виконувати цікаву
діяльність протягом 8-10 хвилин, вона зазнає серйозних труднощів у
переключенні і розподілі увага. Маля нерідко так занурюється в роботу,
що не чує слів дорослого. Наприклад, малюючи, воно не зауважує, що
перекинуло баночку з фарбою, не реагує на вказівку дорослого її підняти.
З іншого боку, увага дитини дуже слабко фіксована на предметі або
діяльності, мало стійка. Вона ніби сковзає по поверхні, не проникаючи
всередину. Тому дитина швидко припиняє почату справу. Маля, так
захопившись грою з лялькою, бачить в однолітка машинку – і лялька
забута. Здатність концентрації уваги виражається й у тому, що дитина
фіксує незначущі, але найбільш яскраві ознаки об’єктів. І як тільки
пропадає їхня новизна, губиться емоційна привабливість, вгасає й увага
до них.

      Особливості розвитку уваги в ранньому дитинстві:

      •розширюється коло предметів, їхніх ознак, а також дій з ними, на
яких зосереджується дитина;

      • маля зосереджене на виконанні нескладних інструкцій дорослого,
на слуханні літературних творів, уважне до слова, мови;

      • під впливом мови в дитини починають складатися передумови для
розвитку довільної уваги;

      • увага маляти слабко концентрована, хитлива, спостерігаються
труднощі переключення і розподілу, невеликий її обсяг.

Розвиток уваги дошкільника

      У дошкільному віці зміни стосуються усіх видів і властивостей
уваги. Збільшується її обсяг: дошкільник уже може діяти з 2-3
предметами. Зростає можливість розподілу уваги в зв’язку з
автоматизацією багатьох дій дитини. Увага стає більш стійкою. Цс дає
дитині можливість виконувати під керівництвом вихователя визначену
роботу, нехай навіть нецікаву. Маля не відволікається, якщо розуміє, що
справу потрібно довести до кінця, навіть якщо з’явилася більш приваблива
перспектива. Підтримка стійкості уваги, фіксація її на об’єкті
визначається розвитком допитливості, пізнавальних процесів. Так, дитина
довго спостерігає за рибками в акваріумі, щоб довідатися, де вони
сплять. Стійкість уваги залежить від характеру діючого подразника. У
віці 4-7 років тривалі відволікання викликає шум гри, а найбільш тривалі
— дзвоник. Протягом дошкільного дитинства тривалість відволікань,
викликаних подразниками, знижується, тобто зростає стійкість уваги.
Найбільш різке зниження тривалості відволікання спостерігається в дітей
від 5,5 до 6,5 років. Розвиток уваги дошкільника характеризується
різними змінами організації його життя, він освоює нові види діяльності
(ігрову, трудову, продуктивну). У 4-5 років дитина направляє свої дії
під впливом дорослого. Вихователь усе частіше говорить дошкільнику:
«Будь уважним», «Слухай уважно», «Дивися уважно». Виконуючи вимоги
дорослого, дитина повинна керувати своєю увагою.

      Розвиток довільної уваги пов’язаний із засвоєнням засобів
керування нею. Спочатку – не зовнішні засоби, вказівний жест, слово
дорослого. У старшому дошкільному віці таким засобом стає мова самої
дитини, що здобуває планувальну функцію. «Я хочу подивитися спочатку
мавпочок, а потім крокодильчиків», – говорить маля по дорозі в зоопарк.
Воно намічає мету «подивитися», а потім уважно розглядає об’єкти, що
його цікавлять. Таким чином, розвиток довільної уваги тісно пов’язаний
не тільки з розвитком мови, але й з розумінням значення майбутньої
діяльності, усвідомленням ЇЇ мети. Розвиток цього виду уваги також
пов’язаний з освоєнням норм і правил поведінки, становленням вольової
дії. Наприклад, дитині хочеться приєднатися до гри

      інших дітей, але не можна. Вона сьогодні чергує по їдальні.
Спочатку потрібно допомоіти дорослому накрити на стіл. І дитина
зосереджується на виконанні цієї роботи. Поступово їй захоплює сам
процес чергування, їй подобається, як він красиво розставляють посуд, і
вольових зусиль для підтримки уваги вже не потрібно.

      Таким чином, розвиток післядовільної уваги відбувається через
становлення довільної, він також зв’язаний зі звичкою докладати вольових
зусиль для досягнення мети.

Особливості розвитку уваги в дошкільному віці:

      • значно зростає ЇЇ концентрація, обсяг і стійкість;

      • складаються елементи довільності в керуванні увагою на основі
розвитку мови, пізнавальних інтересів;

      • увага стає опосередкованою;

      • з’являються елементи післядовільної уваги.

       Розвиток уваги молодшого школяра

      Особливості уваги молодшого школяра залежать від розвитку його
нервової системи. Зміна процесів збудження та гальмування у корі великих
півкуль у молодших школярів відбувається швидко. Цим пояснюється те, що
діти цього віку дуже чутливі до зовнішніх вражень, легко звертають увагу
на кожний подразник. Тому нове джерело збудження, яке виникає в корі
мозку, спонукає дитину відволікатися од того, на чому вона зосереджена.
Відбувається нестійкість уваги, безпосереднє переключення її з одного
предмета на інший.

      Цьому сприяє й досить розвинутий орієнтувальний рефлекс.

      Дитяча вразливість веде до того, что увага молодшого школяра
виникає завдяки образному, наочному, яскравому навчальному матеріалу та
емоційності викладання цього матеріалу.

      Одна із загальних особливостей уваги молодшого школяра – це
здатність легше зосереджуватися на предметах зовнішнього світу, ніж на
власних думках та уявленнях.

      Концентрація уваги молодшого школяра може бути достатньо
інтенсивною, особливо під час виконання цікавих завдань. Але стійкість
уваги Іце недостатньо розвинута. Іноді незначний подразник зовнішнього
середовища веде до відволікання уваги.

      Обсяг уваги, який здебільшого залежить від минулого досвіду
людини, у молодшого школяра ще не дуже великий. Діти цього віку не
завжди здатні утримувати в полі зору декілька об’єктів.

      Розподіл уваги теж незначний, але він розвивається за перші роки
навчання дітей.

      Переключення уваги як процес перебуває у стадії розвитку в перші
роки навчання. Загальна нестійкість уваги веде до виявів неуважності в
діяльності молодшого школяра.

      У молодшому шкільному віці обидва види уваги (мимовільна та
довільна) потребують розвитку. Увага розвивається через спеціальні
психологічні вправи, які може використовувати у своїй роботі і психолог,
і вчитель молодших класів.

      У початковій школі продовжує розвиватися довільна увага дитини.
Дослідження Г. Понарядова виявило, що діти з різною успішністю у 1-4
класах розвиваються по-різному. У встигаючих учнів увага розвинена
краще, ніж у невстигаючих учнів. Значно краще розвинена довільна увага.
Довільна увага у молодшому шкільному віці розвивається разом із
розвитком відповідальності у ставленні до навчання та з розвитком
позитивних мотивів навчання. Можливості вольової регуляції уваги у
молодшому шкільному віці обмежені. Дитина не може заставити себе вчитися
вольових зусиль, вона може зосереджено працювати лише під впливом
близької мотивації (одержати високий бал, щоб заслужити подяку вчителя
або батьків). Виховання у молодших школярів далекої мотивації довільної
уваги повинно відбуватися відповідно до вікових особливостей дітей,
шляхом зв’язку декількох близьких намірів.

      Індивідуальні властивості особистості молодших школярів істотно
впливають на характер уваги. Так, у дітей сангвінічного темпераменту
неуважність здебільшого виявляється у гіперактивності. Сангвінік
рухливий, безпосередній у виявах, товариський. Відповіді таких дітей на
уроках свідчать більше на користь їхнього спілкування з класом.

      Флегматики та меланхоліки більш пасивні, тому здаються неуважними.
Але насправді, вони зосереджені на предметі, який вивчають, про що
свідчать їхні ґрунтовні відповіді на запитання вчителя.

      Холерики дуже активні й іноді дійсно неуважні, вони не можуть
довго концентрувати увагу на одному об’єкті, не досить серйозно
ставляться до навчання, надто збудливі.

Розвиток уваги підлітка

      У підлітковому віці спостерігається розвиток обсягу уваги,
підвищення стійкості уваги та розвиток здатності до переключення та
розподілу уваги. Разом з цим у підлітків відмічається погіршення
результатів навчальної діяльності. Це відбувається тому, що розумові
здібності підлітка, на відміну од здібностей молодшого школяра,
набувають нової якості: вони стають опосередкованими. Це відбувається
завдяки розвитку понятійного, мовно-логічного, абстрактного мислення.
Підліток може оперувати поняттями, міркувати про властивості та якості
предметів, висувати гіпотези, планувати дослідницьку діяльність та
засвоювати великі масиви інформації.

      Причини неуважності підлітка полягають у суперечливості самого
вікового періоду: підліток здатен придумати спосіб запам’ятовування
нової формули, тобто керувати своєю пам’яттю, може висунути гіпотезу,
тобто спрямувати, регулювати процес свого мислення тощо, але йому дуже
важко керу-, вати своєю особистістю, собою як цілим.

      В основному це пов’язано з новими інгтересами, переживаннями та
хронічною емоційною нестабільністю, яка виявляється в імпульсивності,
нестриманості, іноді агресивності.

      Розумова діяльність підлітка, так само як і його поведінка,
залежить від стану його мотиваційної сфери. Підліток уважний тільки щодо
того, що якось пов’язано із його актуальними потребами та переживаннями.

      Усі інтимні переживання підлітка тією чи іншою мірою пов’язані з
пошуком себе, з пізнанням своїх здібностей та можливостей, з прагненням
дізнатися, як оцінюють його оточуючі, з постійним перебиранням на себе
різних дорослих ролей та гострою необхідністю у формуванні власного
образу «Я».

      Це для підлітка головне. І якщо те чи інше навчальне завдання
сприяє розвиткові особистості, якщо навчальна ситуація пов’язана з
переживаннями, якщо характер і форми спілкування з підлітком допомагають
йому здобути дорослої позиції, то увага стає стійкою та концентрованою.

Розвиток уваги в юнацькому віці

      Загальні розумові здібності до 15-16 років уже, як правило,
сформувалися. Але вони ще продовжують удосконалюватися. Оволодіння
складними інтелектуальними операціями і збагачення понятійного апарату
роблять розумову діяльність юнаків і дівчат більш стійкою й ефективною,
наближаючи ЇЇ до діяльності дорослого. Особливо швидко розвиваються
спеціальні здібності. В поєднанні зі зростаючою диференціацією
спрямованості інтересів це робить структуру розумової діяльності
старшокласника більш складною і індивідуальною порівнянно з молодшим
віком.

      Серед усвідомлених та неусвідомлених причин, що заважають
формуванню особистості в юнацькому віці на індивідуальному рівні можуть
бути:

      • затримка розвитку теоретичного мислення;

      • відсутність навичок і прийомів смислової пам’яті;

      • маленький обсяг оперативної пам’яті; нерозвинутість основних
компонентів уваги (об’єму, переключення, розподілу тощо);

      • нереалістичність уяви, відірваність від практики;

      • надмірна перевага першої сигнальної системи над другою.

       Вимоги до організації корекційних занять з розвитку уваги.

      Обов’язковою умовою реалізації «Програми з розвитку і корекції
уваги в старшому дошкільному віці» є спеціально створене
предметно-розвивальне середовище. Потрапляючи в нього, діти з
порушеннями уваги мають можливість під контролем вихователя вправляти
свої уміння, набуті на корекційно-розвивальних заняттях, і відчувати
підтримку дорослого (що формує в дітей віру в успіх).

      Граючись з однолітками (з нормально розвинутою увагою) і
вихователем

      (як з рівним партнером), діти з порушеною увагою вчаться
контролювати отриманий результат, мають можливість розвивати пізнавальні
інтереси, а

      також підвищувати самооцінку і радіти успіху в колі однолітків.

       Для створення предметно-розвивального середовища, що забезпечує
розвиток уваги, треба було небагато часу. Ігри і матеріали повинні бути
доступні

      для дітей — у відкритих коробках на стелажах, щоб діти могли ними
користу ватися будь-коли у вільний час. Багато ігор, що ввійшли до
складу розви-

      вального середовища, можна виготовити з доступних підручних
матеріалів.

      1. Шашками можуть бути кришечки від пляшок «Фанта», «Пепсі-Кола»
двох кольорів (червоні й зелені).

      2. Для гри «Квартет» можна використовувати листівки, кожна з яких
розрізається на чотири частини.

      3. Для виготовлення гри «Танграм» можна використати коробки з-під
цукерок, обклеєні кольоровим папером.

      4. Намисто можна виготовити з кольорової ізоляції товстого дроту
(4—5 кольорів), порізаної на невеликі шматочки, що нанизуються на
волосінь чи тонкий дріт.

      5. Для викладання візерунків, малюнків, силуетів можна використати
ґудзики різних кольорів і розмірів. Можна придбати мозаїку.

      6. У популярній серед дітей грі «Чарівне насіння» використовуються
дощечки різних геометричних форм (кругла з раді у сом 10см, квадратна
15х15см, прямокутна 10×15 см). Дощечки покриваються суцільним гладким
шаром пластиліну, висотою 5 мм, одного кольору (синього, жовтого чи
зеленого) і були тлом. Діти викладають різні візерунки і малюнки,
використовуючи насіння, що легко вдавлюється в пластилін (насіння гороху
(зеленого кольору), квасолі (білої і червоної), кукурудзи, акації,
кавуна. Для створення візерунків діти можуть скористатися зразками або ж
вільно фантазувати. Після закінчення гри насіння відокремлюють від
дощечки-форми і сортують за видами.

      7. Матеріалом для викладання на столі або на кольоровому папері
візерунків і силуетів можуть слугувати заздалегідь зібрані й оброблені
кісточки плодів абрикоса, персика, вишні.

      8. Великою популярністю в дітей користуються ігри, які є
збільшеним варіантом настільних «маршрутних» ігор і розміщуються на
підлозі. Ігрове поле можна зробити з великих картонних пакувальних
коробок, на які наносяться маршрути. Розміри поля — 1,5×1,5 м і 1×2 м.
Кубик (15×15 см) обклеюється яскравим кольоровим папером (кожна сторона
має свій колір). Фішками можуть бути ковпачки від аерозолів
(дезодорантів і ін.) яскравих кольорів. Варіантом «ігор на підлозі» є
гра «лабіринт». Великий шматок картону (пакувальний матеріал для
холодильників, меблів, телевізорів) є ігровим полем, яке містить ряд
початкових і кінцевих «станцій» маршруту. Наприклад, хто і до кого йде в
гості: у лівій частині поля — гості (використовувалися яскраві картинки
з зображенням казкових героїв), а в правій — будиночки з господарями.
Маршрути гостей переплутані. Поверхня ігрового поля покривалася
целофаном і в разі необхідності (у випадку утруднень) дитина могла
«пройти» маршрутом кольоровим фломастером (маркером), крейдою чи ручкою.
Після закінчення гри маршрути на плівці легко витираються вологою
ганчіркою і грати можна багато разів.

      У процесі занять у дітей спостерігається стійкий інтерес до всіх
ігор корекційно-розвивальної програми. Особливу зацікавленість
викликають ігри, спрямовані на розвиток сенсорної і моторно-рухоїюї
уваги. Під час ігор діти виявляли ініціативу, впевненість у своїх діях.

       Методи корекції та розвитку уваги

Вправа “У магазині дзеркал”

      Мета:розвиток спостережливості, уваги, пам’яті. Створення
позитивного емоційного тла. Формування почуття впевненості, а також
уміння підкорятися вимогам іншої людини.

      Опис.Дорослий (а потім дитина) показує рухи, які після нього точно
повинні повторювати всі гравці,

      Інструкція:«Зараз я розповім вам історію про мавпочку. Уявіть
собі, що ви потрапили до магазину, де стоїть багато великих дзеркал.
Туди ввійшов чоловік, на плечі в нього була мавпочка. Вона побачила себе
в дзеркалах і подумала, що це інші мавпочки, і почала корчити їм
мордочки. Мавпочки у відповідь скорчили їй точнісінько такі самі пички.
Мавпочка показала їм кулака, і їй із дзеркал також показали кулаки. Вона
тупнула лапою, й усі мавпочки тупнули. Що не робила мавпочка, всі інші
точно повторювали її рухи. Починаємо гру. Я буду мавпочкою, а ви —
віддзеркаленнями».

      Вправа “Дивися на руки”

      Мета: розвиток довільної уваги.

      Необхідний матеріал:аудіозапис маршу.

      Опис.Діти, рухаючись по колу, точно виконують різні рухи ру *:,
показані’ дорослим чи «командиром».

      Інструкція:«Зараз ми пограємося. Для гри нам потрібно вибрати
командира, що буде придумувати рухи для рук. Спочатку командиром буду я,
а потім той, кого ми виберемо за допомогою лічилки. Усі гравці, стоячи
один за одним у колі, повинні почати рухатися під музику. Першим буде
стояти командир — зараз ним буду я. Всі уважно стежать, які рухи рук
показує командир, і повторюють їх точно за ним. Починаємо гру».

      Примітка.На етапі освоєння гри рухи рук показує дорослий (варіанти
показу рухів: руки нагору, у сторони, на пояс, руки зі зчепленими
пальцями витягнуті вперед, занесені за голову тощо). Потім показ рухів
рук здійснюють діти.

Вправа“Слухай команду”      Мета:розвиток довільної уваги.

      Опис.Кожна дитина повинна виконувати рухи відповідно до команд
дорослого, вимовленими пошепки. Команди даються тільки на виконання
спокійних рухів. Гра проводиться доти, доки гравці добре слухають і
точно виконують завдання.

      Інструкція:«Ми пограємося в гру «Слухай команду». Для цього треба
стати в коло один за одним і рухатися кроком під музику. Коли звуки
музики припиняться, необхідно зупинитися й уважно слухати мене. У цей
час я пошепки вимовлю команду, наприклад «підняти руки», і всі гравці
повинні виконати цю команду. Будьте уважні!»

      Примітка.Приклади команд: присісти; нахилитися вперед і витягнути
руки вперед; зігнути праву ногу в коліні, руки розвести в сторони; сісти
на підлогу й обхопити коліна двома руками і т. ін.

      Ігри, завдання і вправи, спрямовані на розвиток сенсорної уваги

Вправа“Знайди два однакових предмети”

      Мета:розвиток мислення, обсягу уваги, сприйняття форми, величини,
спостережливості, формування уміння порівнювати, аналізувати.

      Обладнання:малюнок із зображенням п’яти предметів і більше, з яких
два предмети однакові; гостро заточені прості олівці.

      Опис.Дитині пропонуються:

      а) картка із зображенням п’яти предметів, серед яких є два
однакові; потрібно їх знайти, показати і пояснити, у чому подібність цих
двох предметів;

      б) картка із зображенням предметів і зразка; необхідно знайти
предмет, подібний до зразка, показати його і пояснити, у чому схожість;

      в) картка із зображенням більше п’яти предметів, із зображених
предметів треба утворити однакові пари, показати їх чи з’єднати лініями,
проведеними простим олівцем, і пояснити, у чому подібність кожної пари.

      Інструкція:

      а) «Подивися уважно на цю картку і знайди серед усіх намальованих
предметів два однакові. Покажи ці предмети і поясни, у чому їхня
схожість. Приступай до роботи».

      б) «Подивися, на цій картці зображені предмети. Кожному з них
можна знайти пару. З’єднай лініями кожну отриману пару (два однакові
предмети) і поясни, у чому їхня схожість. Приступай до виконання
завдання».

Вправа“Викладання з паличок”

      Мета:розвиток довільної уваги, дрібної моторики
пальців.Обладнання:палички для рахунку (шматки товстого ізоляційного
дроту, трубочки для коктейлів і т. ін.), картка-зразок візерунка.

      Опис.Дитині пропонують за зразком викласти візерунок чи силует з
паличок.

      а) 1-й рівень складності — візерунки в один рядок;

      б) 2-й рівень складності — силуети, які складаються з 6—12
паличок;

      в) 3-й рівень складності — більш складні силуети, які складаються
з 6—13 паличок;

      г) 4-й рівень складності — складні силуети з великою кількістю
деталей, які складаються з 10—14 паличок.

      Інструкція:«Подивися, що зображено на цій картці (візерунок,
будиночок і т. ін.)? Візьми палички і виклади з них точно такий самий
візерунок (будиночок…). Під час викладання будь уважний. Приступай до
роботи».

      Вправа “Виключення зайвого”

      Мета:розвиток мислення й обсягу уваги.

      Обладнання:картка з зображенням предметів, один із яких
відрізняється від інших.

      Опис.Дитині пропонується знайти з п’яти зображених на картці
предметів один, що відрізняється від інших, і пояснити свій вибір.

      Інструкція:«Подивися уважно на зображені тут предмети і знайди
серед них такий, що відрізняється від інших. Покажи знайдений предмет і
поясни, чому він не схожий на інші. Приступай до роботи».

Вправа“Знайди відмінності”

      Мета:розвиток довільної уваги, переключення і розподілу уваги.

      Обладнання:картки.

      Опис.Дитині пропонуються:

      а) серія картинок по дві картинки на кожній картці; у кожній
картинці треба знайти п’ять відмінностей;

      б) картка з зображенням двох картинок, що відрізняються один від
одного деталями. Необхідно знайти всі наявні відмінності.

      Інструкція:«Подивися уважно на цю картку. На ній зображені дві
картинки, що відрізняються одна від одної різними деталями. Необхідно
швидко знайти всі наявні відмінності. Починай шукати».

Вправа“Викладання візерунка з мозаїки”

      Мета:розвиток концентрації й обсягу уваги, дрібної моторики руки,
формування уміння працювати за зразком.

      Обладнання:мозаїка, картка-зразок.

      Опис:дитині пропонують за карткою-зразком викласти з мозаїки:
цифри, букву, простий візерунок і силует.

      Інструкція:«Подивися, на цій картці зображена цифра (буква,
візерунок, силует). З мозаїки потрібно викласти точно таку саму цифру
(букву, візерунок, силует), як на картці. Будь уважний. Приступай до
роботи».

Вправа “Чий це будинок?”

      Мета:розвиток спостережливості.

      Обладнання:картка-малюнок із зображенням будинків і людей.

      Опис.Дитині пропонують картку із зображенням будинків і людей, що
поспішають у різні сторони. Необхідно, уважно подивившись на картку,
знайти господаря кожного будинку.

      Інструкція:«Подивися уважно на картку. На ньому зображене село.
Знайди господаря кожного будинку. Поясни свій вибір».

Вправа“Нанизування намистинок”

       Мета:розвиток концентрації й обсягу уваги, дрібної моторики
пальців.

      Обладнання:зразок для нанизування намиста; намистинки, що
відповідають зразку, або однаково нарізані шматочки кольорової ізоляції
товстого дроту; для ускладнення завдання — великий бісер.

      Опис.Дитині пропонують за зразком нанизати намисто.

      Інструкція:«Подивися на це намальоване намисто. Ти хочеш сам
зібрати намисто? Я дам тобі намистинки і дріт, на який потрібно нанизати
одну за одною намистинки точно так само, як вони виглядають на малюнку».

      Примітка.Робота з великим бісером часто викликає в дітей
ускладнення. Використання великого бісеру можливе тільки у випадку добре
розвинутої моторики руки і в якості ускладнюючого елемента гри.

      

Вправа“Змішаний ліс”

      Мета:розвиток спостережливості, формування уміння розподіляти
увагу-

      Обладнання:картка із зображенням замаскованих дерев.

      Опис.Дитині дається картка із зображенням замаскованих дерев,
серед яких йому треба відшукати березу (сосну, найменшу ялинку).

      Інструкція:«Подивися, на цій картинці зображені замасковані
дерева. Серед них потрібно якнайшвидше знайти березу (сосну, найменшу
ялинку). Починай шукати».

Вправа“Змальовування по клітинках”

      Мета:розвитокконцентрації й обсягу уваги, формування уміння
наслідувати зразкок, розвиток дрібної моторики руки.

      Обладнання:аркуш паперу у велику клітинку (1 х 1 см); зразок для
малювання; гостро відточені олівці.

      Опис.Дитині пропонують простим олівцем намалювати відповідно до
зразка фігуру на аркуші в клітинку. Завдання має два рівні складності:

      1-й рівень складності—зразок складається з розімкнутих фігур;

      2-й рівень складності — зразок складається з замкнутих фігур.

      Інструкція:«Подивися уважно на малюнок. На ньому зображена фігура,
що складається зліній. Намалюй точно таку саму фігуру по клітинках на
чистому аркуші. Будь уважним!»

      Примітка.Використовувати для малювання ручку чи фломастер не
рекомендується. За бажанням дитина може заштрихувати замкнуту фігуру
кольоровим олівцем.

      Вправа“Вітрина магазину”

      Мета:розвиток обсягу уваги і спостережливості.

      Обладнання:картка із зображенням вітрини магазину.

      Опис.Дитині необхідно знайти (не рахуючи) коробку з найбільшою
кількістю цукерок і пояснити свій вибір.

      Інструкція:«Подивися, на цій картці зображена вітрина магазину, у
якій щойно надійшли у продаж, їх поклали в прозорі коробки різної
величини. Мама сказала своєму сину: «Можеш вибрати будь-яку коробку».
Хлопчик захотів ту коробку, де більше цукерок. Ти повинен допомогти
хлопчику знайти коробку, яка вміщує найбільшу кількість цукерок. Поясни
свій вибір. Якими способами можна перевірити правильність вибору? (Можна
порахувати.) Уважно подивися ще раз на картку, подумай і скажи, чому на
перший погляд здається, що в коробках — різна кількість цукерок.
Приступай до роботи».

Вправа “Танграм”

      Мета:закріплення уявлень про геометричні фігури, способи видозміни
їх шляхом складання нових геометричних фігур із двох-трьох наявних за
зразком.

      Обладнання:вирізані геометричні фігури для викладання цілої
фігури; зразки фігур-силуетів.

      Опис.Дитині пропонують самостійно викласти за зразком
фігуру-силу-ет з геометричних фігур.

      Інструкція:«Уважно подивися на картку. З усіх геометричних фігур
склади поруч зі зразком точно таку саму фігуру».

      Примітка.Незважаючи на інструкцію, деякі діти намагаються
викладати частини на зразок. Необхідно зупинити дитину і попросити
викласти фігуру поруч-зі зразком. Зразки фігур-силуетів отримують шляхом
розрізування квадрата 7×7 см певним чином. Під час складання
фігур-силуетів потрібно використовувати всі частини, приєднуючи одну до
одної, не накладаючи їх одна на одну.

 

Вправа«Будиночок»

       Мета: розвиток уміння діяти за зразком

       Матеріал:малюнок будиночка, олівець.

       Хід проведення:Дитиніпропонують картинку, на якій зображення
будиночка складене з елементів великих букв. Необхідно точно скопіювати
малюнок на аркуші паперу. По закінченні роботи дитині пропонують
перевірити, чи правильно вона виконала малюнок і виправити помилки, якщо
вони є. Якщо дитина не намалювала якихось елементів, її можна попросити
скопіювати їх на окремому листі аркуші, щоб перевірити, що вона, у
принципі, може це зробити.Оцінка результатів:Оцінюють роботу за
кількістю помилок: О балів – без помилок (норма для 6-7-літніх дітей)

      1-2 бали – 1-2 помилки (середній результат)

      4 бали – більш 4-х помилок (слабкий розвиток довільної уваги)

      Помилки:

      неправильно відтворений елемент;

      заміна одного елемента іншим;

      відсутність елемента;

      розриви між лініями в тих місцях, де вони не повинні бути.

Вправа«Знайди такий самий предмет»

      Мета: корекція імпульсивності

      Матеріал:картинки тесту Кагана, секундомір.

      Методика проведення:Дитині пропонують картинку з зображенням
якого-небудь предмета (літак, квітка, кішка…) і ще карту з зображенням
6-ти літаків, квіток тощо, серед яких тільки одне – точна копія зразка,
а інші 5 мають малопомітні відмінності. Варто фіксувати час на
обмірковування дитиною задачі від моменту пред’явлення загальної таблиці
і число помилок.

      Оцінка результатів:Висока імпульсивність – швидкість відповіді 10
сек. та менше.

      Виражена рефлексивність – швидкість відповіді більше ЗО сек.

      Безпомилковість відповідей при їхній високій швидкості говорить
про швидкість, гнучкістьі точність мислення і не є приводом для
занепокоєння з приводу майбутньої успішності дитини в навчанні.

      Велика неточність відповідей при їхній високій швидкості свідчить
про загальну схильність дитини діяти нерозважно, підкоряючись своєму
емоційному пориву. Безумовно, виражена імпульсивність негативно
відбивається на успішності дітей у школі, однак ця якість пізнавальної
активності особистості піддається корекції-

      Надмірна рефлексивність дітей так само повинна турбувати батьків і
вихователів, тому що такі діти відчувають у навчанні труднощі іншого
роду: вони менш спонтанні і безпосередні у вираженні своїх думок і
почуттів, почувають себе менш вільно в класі на уроці, у спілкуванні з
дорослими й однолітками і дуже стурбовані результатами будь-якої своєї
роботи; такі діти менш рішучі й упевнені в собі, відчувають більше
інтелектуальне й емоційне напруження при необхідності прийняти рішення.

Вправи, спрямовані на розвиток слухової уваги.

Вправа“Будь уважний!”

      Мета:стимулювання уваги, розвиток швидкості реакції.

      Обладнання:аудіозапис маршу.

      Опис.Кожна дитина повинна виконувати рухи відповідно до команди
дорослого: «зайчики» — стрибати; «конячки» — бити «копитом об підлогу»;
«раки» — задкувати; «птахи» — бігати, розкинувши руки; «лелеки» — стояти
на одній нозі. .

      Інструкція:«Зараз ми пограємося. У цій грі потрібно бути уважним.
Станьте в коло один за одним. Слухайте уважно мої слова — команди. Коли
я скажу «зайчики», усі повинні стрибати по колу, як зайчики. Коли я
скажу «конячки», усі повинні показати, як конячки б’ють копитом. Коли я
скажу «раки», усі повинні показати, як раки задкують. Коли я скажу
«птахи», гравці повинні перевтілитися в птахів і бігати по колу,
розкинувши руки в сторони, як крила. Коли я скажу «лелеки» — усі миттю
повинні уявно перетворитися на лелек і стояти на одній нозі. Ну а коли я
скажу «діти» — усі повинні знову стати дітьми. Починаємо грати».

Вправа“Чотири стихії”

      Мета:розвиток уваги, координації слухового і рухового
аналізаторів.

      Опис.Гравці сидять у колі і виконують рухи відповідно до слів:
«земля» — руки вниз, «вода» — витягнути руки вперед, «повітря» — підняти
руки нагору, «вогонь» — зробити обертання руками в зап’ясткових і
ліктьових суглобах. Хто помиляється, той програв.

      Інструкція:«Для цієї гри необхідно сісти в коло й уважно
послухати. Якщо я скажу слово «земля», усі повинні опустити руки вниз,
якщо слово «вода» — витягнути руки вперед, слово «повітря» — підняти
руки нагору, слово “вогонь” – зробити обертання руками в запясткових і
ліктьових суглобах. Хто помиляється –програв”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020