.

Гостра інтоксикація психоактивними речовинами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2692
Скачать документ

Реферат на тему:

Гостра інтоксикація психоактивними речовинами

Уживання психоактнвного речовини незалежно від способу його введення
приводить до розвитку стану гострої інтоксикації. Це стан (синдром), що
виникає після прийому психоактивного речовини й характеризующееся
психічними й тілесними порушеннями (симптомами), що міняються в часі,
різними на початку, апогеї й на спаді інтоксикації (И.Н. Пятницкая,
1994).

Серед психічних розладів при станах інтоксикації виділяють розладу
свідомості, когнітивних функцій, сприйняття, емоцій, поводження.

Прийом будь-якого психоактивного речовини приводить до порушення
свідомості різного типу й глибини: від звуження до різного ступеня
потьмарення. Можливий колективний гіпнотизм (при гашишизме),
індивідуальна гіпнотична свідомість, аутопсихическая дезориентировка.

Порушення мислення визначаються видом психоактивного речовини і його
дозою. Найбільш характерна кататимность мислення, зниження здатності
управляти активною увагою, порушення концентрації уваги, об’єктивне
зниження якості мислення, можливі маячні ідеї.

Розладу сприйняття виражаються загостренням (при вживанні стимуляторів),
вибірковістю (опиати), зниженням (седативні препарати) і переважають у
зоровому, слуховом, тактильному й проприочувствительном аналізаторі.
Смакові й нюхові порушення зустрічаються рідко. Характерна сугестивність
цих переживань, здатність їх направляти, «замовляти», кататимность
відбору в сприйнятті.

Емоційні порушення в стані гострої інтоксикації характеризуються
протопатичностью емоційних переживань, глубинностью, що корелює з рівнем
свідомості. Поряд із цим кожному психоактивному засобу властива
специфічна структура ейфорії.

Психічні розлади нерідко доступні спостерігачеві лише частково, багато
хто з них залишаються в границях психіки й про їх можна судити тільки по
розповідях пацієнта. У зв’язку із цим розрізняють суб’єктивні, що
відчуваються суб’єктом, і об’єктивні, доступні реєстрації з боку,
симптоми гострої інтоксикації.

Тілесні (соматоневрологические) прояву гострої інтоксикації
психоактивними засобами представлені в основному вегетативною
симптоматикою, характер якої визначається видом речовини і його дозою.

При вживанні більшості психоактивних засобів виникає розширення зіниць.
Лише при введенні опиатов і деяких психоделических препаратів
відзначається міоз.

Гіпотермія й блідість шкірних покривів типові для станів інтоксикації
опиатами й психоделическими засобами.

Підвищена теплопродукція, гіперемія, пото-, сало-, слиновиділення
відзначаються при вживанні алкоголю, седативних засобів, холинолитиков.

Для всіх психоактивних засобів характерне зниження апетиту або
полидипсия й гипербулия на виході з інтоксикації (особливо після
гашишного сп’яніння).

У всіх випадках, за винятком інтоксикації стимуляторами, кодеїном і
деякими психоделическими препаратами, порушується моторика кишечнику,
знижується м’язовий тонус, збудливість, швидкість і координація рухів.

При прийманні всіх психоактивних засобів виникає тахікардія й підйом
артеріального тиску, частішання подиху.

Вихід зі стану інтоксикації звичайно в сон, але лише опиати дають гарний
освіжаючий сон, у всіх інших випадках сон важкий з почуттям розбитості
при просипании. Тільки кодеїн і стимулятори в більших дозах сну не
викликають.

При всім многобразии психічних розладів, що спостерігаються в стані
гострої інтоксикації психоактивними засобами, діагноз гострої
інтоксикації психоактивними засобами може бути встановлений при
констатації наступних принципових її характеристик:

– некерованість психічної діяльності, нездатність до диссимуляции навіть
у ситуації експертизи;

– дисоціація психічної діяльності за рахунок різниці в темпах функцій
окремих сфер психіки (наприклад, дисоціація сприйняття й
запам’ятовування, розуміння й здатності верболизации);

– протопатичность відчуттів (глубинность відчувань, їхня беззвітність,
диффузность – И.Н. Пятницкая, 1994).

Алкогольне сп’яніння. У Росії переважає вживання алкогольних напоїв,
зроблених або на основі етилового спирту, або з його додаванням на тім
або іншому етапі виробничого процесу. Виробляються три різновиди
етилового спирту: 1) одержуваного з харчової сировини (зерно, картопля);
2) синтетичного (пряма або сірчанокисла гідратація этилена – одного із
продуктів крекінгу нафти); 3) гідролізного (продукт сульфітно-спиртового
виробництва на целюлозно-паперових комбінатах, виходить шляхом
сбраживания цукрів, що утворяться при гідролізі целюлози). З
перерахованих видів етилового спирту найменш токсичним є спирт,
одержуваний з харчової сировини. Проте синтетичний і гідролізний види
етилового спирту при відповідному очищенні також можуть бути доведені до
потрібних вимог, пропонованих до харчової алкогольної продукції
Госсанэпиднадзором Росії.

Фальсифіковані спиртні напої з високим змістом шкідливих домішок є
алкогольними сурогатами: денатурат, одеколони, лосьони, дезодоранти,
склоочисник, гальмова рідина й т.п. Використання сурогатів
супроводжується більше важкими, чим при вживанні звичайного алкоголю,
ефектами в соматичній і психічній сферах. Різко зростає ймовірність
виникнення змінених і психотических форм сп’яніння.

Традиційно виділяється три ступені (стадії) гострої алкогольної
інтоксикації: легка, середня й тяжка (И.В. Стрельчук, 1967; А.К. Качаев,
1971 і ін.). Легкого ступеня відповідає концентрація алкоголю в крові
менш 1%, середньої – 2-3%, важкої – понад 3%.

При легкому ступені сп’яніння відзначаються нестійкість уваги, підвищена
отвлекаемость. Настрій підняте, супроводжується або ейфорією, або
підвищеною інтелектуальною й руховою активністю. Зниження настрою не
характерно, але можливі неглибокі коливання настрою. Відповідно до
основного афекту навколишній світ сприймається яскравим, барвистим,
доброзичливим. Відзначається переоцінка своєї значимості й позитивне
відношення до себе інших людей. Знижується здатність до критичної оцінки
своїх учинків. Темп мислення й мови може залишатися звичайним, а може
прискорюватися. Відзначається полегшене виникнення асоціацій, які стають
більше поверхневими. Страждають послідовність і связность викладу думок.
Характерні балакучість, балакучість, надмірна експресивність мови.
Порушення артикуляції відсутні. Відзначається нерізке виражене
розгальмування сексуального, харчового й іншого потягів. Проте в цій
стадії сп’яніння зберігається контроль за своїми вчинками.
Вегетативно-соматичні прояви обмежуються легкою гіперемією, незначним
частішанням серцевих скорочень. При неврологічному обстеженні можливо
легке порушення координації рухів.

При середньому ступені алкогольного сп’яніння втрачається здатність
уловлювати деталі й нюанси реальної ситуації. Сп’янілі не оцінюють змін
у складі навколишніх їхніх осіб, не сприймають подій, що відбуваються на
периферії поля зору. Увага поглинена якоюсь однією темою або постійно
відволікається й перемикається з одного предмета на іншій. Вступити в
конструктивний контакт зі сп’янілим удається із зусиллями.
Спостерігаються епізоди різкого підйому настрою з перебільшеними
проявами веселощів і безтурботності, настирливими освідченнями в коханні
навколишнім, грубою переоцінкою власної особистості й своїх можливостей.
Такий настрій може швидко мінятися на протилежне з тужливістю,
пригніченістю. Можливі дисфорические стану з похмурістю, дратівливістю й
буркотливістю. Відповідно до афекту навколишнє сприймається або в
райдужних тонах, або в сірих, безбарвних. Самосвідомість порушується
досить грубо. Епізоди перебільшеної переоцінки власної значимості можуть
перемежовуватися із самознищенням, самобичуванням. Мислення й мова
помітно дезорганізуються. Порушується здатність до утворення
асоціативних зв’язків. Інтелектуальна діяльність стає малопродуктивною.
Уповільнюється темп мислення й мови, асоціації стають убогими й
одноманітними. Думки й фрази підбираються на превелику силу. Мова
складається з окремих коротких фраз, розділених більшими проміжками.
Можлива докладність і тугоподвижность мислення. Рухи стають
розгонистими, рвучкими, незграбними. Підсилюється імпульсивність.
Підвищена хаотична активність перемежовується епізодами зниженої
активності, млявості, сонливості. У міру поглиблення алкогольної
інтоксикації такий стан стає переважним. Вегетативно-соматичні розлади
різноманітні. Наростає гіперемія шкірних покривів, гіпергідроз. Пульс і
подих прискорені, відзначається підвищене слиновиділення, гикавка й
блювота. Поряд із цим підсилюється дизартрія й розлади координації
рухів. Іноді відзначається тремор пальців рук, століття, мови. М’язовий
тонус частіше злегка підвищений. Можливо невелике зниження сухожильних
рефлексів ніг.

При важкому ступені алкогольного сп’яніння порушені всі види
орієнтування: у місці перебування, ситуації, часу й власній особистості.
Увага залучається на превелику силу. Зміст звернених до нього питань
майже не сприймається, але можуть виконуватися окремі прості інструкції.
Мімічні рухи, жести й окремі фрази негативного характеру говорять про
дисфорическом афект. У зв’язку з різким підвищенням порога сприйняттів
важке сп’яніння іноді приймає характер оглушення (Г.В. Морозов, 1988). У
цьому випадку відзначаються крайнє збідніння психіки, рухова пасивність,
що доходить до обездвижения, і емоційна індиферентність. Мислення
збіднене, спустошено. Асоціації вкрай убогі. Утворення їх уповільнено.
Такому характеру мислення відповідає або відсутність спонтанної мови,
або проголошення окремих малоосмисленних фраз. Можливі персеверации, при
яких мовна продукція одноманітна, однотипна. Рухова активність сп’янілих
настільки дезорганізована, що вони не здатні робити скільки-небудь
складних і цілеспрямованих дій. Вегетативно-соматичні розлади
проявляються у вигляді блідих, вологих, цианотичних і холодних шкірних
покривів, прискореного, слабкого наповнення пульсу. Артеріальний тиск
знижений. Подих прискорене й поверхневе. Підвищено слиновиділення,
спостерігаються нудота й блювота з небезпекою аспірації блювотними
масами. Часті мимовільне сечовипускання й дефекація. При неврологічному
огляді відзначаються амімія, м’язова атонія.

Сп’яніння каннабиноидами. Каннабиноиди – це речовини, що володіють
аналгезивної, противосудорожним і гіпнотичним ефектом. У дану групу
входять препарати, приготовлені з різних частин коноплі: марихуана
(суміш листів, суцвіття), гашиш (смолка, гашишное масло). У смолці
втримується близько 30 різних каннабиноидов. Основним діючим початком є
9-дельта-тетрагидроканнабиол, зміст його в різних видах конопель
коливається від менш 1 до 15%.

При палінні каннабиноиди всмоктуються за кілька мінут. Рівень їх у крові
швидко наростає, досягаючи максимальних концентрацій через 5-30 мінут, і
швидко знижується через активний метаболических процесів і розподілу
речовин у тканинах. При пероральному застосуванні через погану
усмоктуваність у шлунково-кишковому тракті концентрація каннабиноидов у
крові наростає повільно, досягаючи максимальних значень через 2-3
години.

Сп’яніння каннабиноидами характеризується ейфорією на тлі різних по
глибині порушень свідомості, аж до онейроидних станів. Типові коливання
глибини розладів свідомості від повного усвідомлення того, що
відбувається навколо до миттєвих «провалів» з дезориентировкой і легкою
розгубленістю. Відзначається нездатність до концентрації уваги, крайня
нестійкість настрою, зміна полярних афективних станів. Ейфорія більше
виражена на початку сп’яніння. При цьому все навколишнє сприймається як
яскраве свято, все збуджує, веселить і смішить. Приємні переживання
можуть різко змінитися пригніченістю. Іноді ейфорія й депресія
переплітаються між собою. Так, тужливий стан може супроводжуватися
сміхом, почуття страху – зовнішньою безтурботністю. Можуть бути
дисфорические розладу – дратівливість, злостивість, підозрілість,
ипохондричность, мстивість, причепливість, прагнення до невмотивованих
конфліктів і агресії.

Сп’яніння звичайно супроводжується різноманітними розладами сприйняття.
На початку інтоксикації суб’єктивно відчувається зниження слуху й
гостроти зору: звуки здаються глухими, контури предметів –
розпливчастими. Потім здатність до сприйняття навколишні поліпшується:
колір навколишніх предметів здобуває особливу яскравість, барвистість;
звуки – гучність і ясність. Характерні явища дереалізації. Навколишнє
оточення сприймається далекої, дійсність – нереальної, відбувається як
би «перенос в інший світ». Страждає просторове сприйняття – предмети
збільшуються або зменшуються, деформуються. Виникають ілюзії, що
поступово приймають характер псевдо- і щирих галюцинацій. Зміст їх може
бути фантастичним.

З’являються деперсонализационние розладу у формі порушення схеми тіла,
роздвоєності свого Я. Ці переживання супроводжуються страхом
«збожеволіти».

Мислення в інтоксикації стає нелогічним, непослідовним, нескладним. Темп
його прискорений, думки пливуть безперервним потоком. Висловлення
непослідовні, осмислення происходящего порушене. Рідше мислення
вповільнене, «думки застигають». Іноді виникає відчуття мимовільного
ходу думок.

Більшість сп’янілих почувають апатію, загальмованість, небажання
спілкуватися з навколишніми. Вони здаються застиглими, не відразу
виконують прохання й інструкції. В інших випадках сп’янілої властиво
речедвигательное порушення, дурненьке поводження, що супроводжується
сміхом насильницького характеру. Порушення може супроводжуватися
агресивністю, злостивістю й стає небезпечним для навколишніх. Нерідко
виникає сексуальне порушення. Часто до кінця сп’яніння з’являється різко
підвищений апетит, ненажерливість із майже повною втратою смакових
відчуттів.

Зміни в соматичному стані виникають у процесі паління й стають
вираженими через 10-15 мінут після його закінчення. Особа стає блідим,
руки синюшними, холодними, розвивається виражена пітливість,
мерзлякуватість. Рідше можна спостерігати гіперемію особи. Сп’янілі
випробовують інтенсивне запаморочення, шум і дзенькіт у вухах, вага в
голові, головний біль. Типові різка сухість у роті, спрага, голод,
нудота, іноді блювота. Відзначаються підвищений блиск очей, сльозотеча.
Подих утруднений і прискорене. Артеріальний тиск підвищується на 10-15
мм рт.ст. на тлі тахікардії.

При неврологічному обстеженні відзначаються грубі порушення ходи,
координації, тремор рук і всього тіла. Мова що заплітається, зіниці
розширені, погано реагують на світло. До кінця сп’яніння зіниці
звужуються. Виявляється втрата шкірної й глибокої м’язової чутливості,
парестезії.

Тривалість наркотичного сп’яніння – від 5 до 12 година.
Постинтоксикационное стан супроводжується млявістю, блідістю, слабістю,
зниженням артеріального тиску на тлі тахікардії, гипорефлексией.
Відзначаються апатія, загальмованість, сонливість.

При передозуванні гашишу або підвищеної індивідуальної чутливості до
нього можуть розвиватися психотические форми сп’яніння (гашишние
психози) делириозно-онейроидной структури, у вигляді сутінкового
потьмарення свідомості, гострого параноида. Тривалість гострих
інтоксикаційних психозів – від декількох годин до декількох днів.

Хронічні психози при гашишной наркоманії описані Л.В. Анциферовим (1934)
у вигляді маній і депресій. М. Stringaris (1939) звернув увагу, що
хронічні психози являють собою сполучення псевдопаралітичного синдрому
із симптомами, що зустрічаються при шизофренії.

Опійне сп’яніння. Опиоиди є найбільш відомими й розповсюдженими у світі
наркотиками. Вони застосовуються в медицині як знеболюючі засоби вже
близько 18 століть.

Опій – це природний продукт, одержуваний з висушеного молочного соку
незрілих голівок опійного (снотворного) маку, що містить 10-11% морфіну,
8-10% наркотина й 2-3% кодеїну. Відомо близько 20 різних алкалоїдів,
одержуваних з опію. Це – морфін, омнопон, кодеїн, гідроморфін, діонін, а
також героїн (диацетилморфин), одержуваний з морфіну й володіє в 10
разів більшим наркотичним ефектом. У нашій країні широке поширення
одержали арсенович приготовлені ацетилированние опиати, що представляють
собою погано очищений героїн (М.А. Михайлов, 1992). До синтетичних
опиатам, одержуваним у лабораторіях, ставляться метадон (фенадон),
пропоксифен, промедол, меперидин, леморан, деморфан, эстоцин і інших.

Стан інтоксикації при вживанні різних алкалоїдів опію в загальному
ідентично й характеризується насамперед вираженим эйфоризирующим
ефектом.

Виділяється кілька фаз дії наркотику. Перша фаза, на жаргоні наркоманів
«прихід», наступає через 20-30 мінут або безпосередньо після прийому
опиатов, триває від 20-40 секунд до 5 мінут і характеризується зміною
емоційної сфери з переживанням гострого стану блаженства, «екстазу»,
непоясненої радості, гармонії, насолоди. Найбільше яскраво пережита ця
частина сп’яніння при вживанні наркотиків внутрівенно, при інших
варіантах прийому (інгаляційному, пероральному, внутрім’язовому) вона
відсутній або виражена неінтенсивно лише при перших пробах наркотиків.

Друга фаза дії опиатов («кайф») триває до 4 годин. Психічне порушення
першої фази переміняється добросердою знемогою, ледачим достатком.
Сп’янілий в’янув, малорухомий, у руках і ногах почуття млявості й тепла.
Які-небудь бажання, прагнення зникають. З’являються грезоподобние
фантазії, візуалізація бажаних подань. Мрії швидко поміняють одна іншу.
Сприйняття часу перекручене. Зовнішні подразники, за винятком різких, не
сприймаються. Сноподобное стан свідомості заглиблюється й, якщо
навколишнє оточення не перешкоджає, переходить у сон. У
сомато-неврологическом статусі відзначаються звуження зіниці, блідість,
сухість шкіри й слизуватих оболонок, артеріальна гипотензия,
брадикардія, підвищення сухожильних рефлексів.

Важливе значення для ідентифікації опійного сп’яніння мають
спостережувані при цьому вегетативно-соматичні й неврологічні порушення:
звуження зіниці, аж до «крапкового», блідість, сухість шкірних покривів
і слизуватих оболонок, зниження артеріального тиску, гіпотермія,
урежение серцевого ритму, нормальний рівень або зниження сухожильних
рефлексів, придушення кашлевого рефлексу, підвищена стійкість до болю,
гноблення подиху, зниження моторної активності кишечнику із запорами,
нудота, блювота, спазми кишечнику, порушення координації рухів, атаксія.

Третя фаза дії опиатов – поверхневий, переривається часто легенями
подразниками сон тривалістю 2-3 години.

Постинтоксикационние стану при вживанні опиатов (якщо ще не розвилася
фізична залежність) спостерігаються лише в частині випадків. Вони
характеризуються поганим самопочуттям, головним болем, безпричинним
занепокоєнням, тугою. Іноді відзначаються нудота, запаморочення,
блювота, мелкоразмашистий тремор рук, століття, мови.

При передозуванні опиатов психотические епізоди, як правило, не
виникають, сноподобное стан переходить у кому. Смерть наступає від
паралічу дихального центра, з розвитком набряку легенів. У ряді випадків
при передозуванні арсенович приготовленого ацетилированного опію можуть
виникати короткочасні епізоди делириозного або онейроидного характеру.

Сп’яніння снотворними засобами. Снотворними є речовини, що викликають
дрімотний стан і сон. До даної групи ставляться похідні барбітурової
кислоти (барбитурати) і бензодиазепини.

Виділяють барбитурати тривалого (фенобарбитал або люмінал), середнього
(барбитал або веронал, барбитал-натрий або мединал, амітал-натрій або
барбаміл) і короткої дії (этаминал-натрий або нембутал). Барбитурати
гнітять кору головного мозку, симпатичну нервову систему, дихальний
центр, знижують обмін речовин. Уживаються вони усередину й внутрівенно.
Смертельною дозою барбитуратов уважається одномоментний прийом близько
10 терапевтичних разових доз кожного препарату або їхньої суміші (2 м
фенобарбитала, 1 м этаминала натрію).

Бензодиазепини були широко впроваджені в практику в 60-х роках і стали
одними із самих популярних фармакологічних препаратів. У цей час у
зв’язку з їх високої наркогенностью, легким виникненням залежності
область їхнього застосування звужується. Смертельна доза 1-2 р. Токсична
концентрація в крові становить 5- 20 мг/л, смертельна – більше 50 мг/л.

Необхідною умовою виникнення сп’яніння служить установка на одержання
ейфорії й активне подолання виникаючої спочатку сонливості. Наркотичний
ефект виникає при прийманні 2-3-кратні терапевтичні дози снотворних.

Характерними рисами сп’яніння снотворними засобами є загальмованість,
лабільність афекту, що наростає дискоординация рухів. Орієнтування в
місці, часі й власній особистості в момент сп’яніння збережена.
Виключення представляє наркотизація досить високими дозами барбитуратов.
Змінюється самосвідомість, знижується критичне відношення до власної
особистості. Сп’янілий представляє себе значимою, всіма шановною
особистістю, переоцінює свої можливості. У сфері уваги відзначається
пасивна отвлекаемость, втрачається здатність до активної уваги.
Афективна сфера характеризується емоційною лабільністю, схильністю до
«нетримання афектів» (А.Г. Гофман, 1979). На початку сп’яніння
відзначаються безпричинні веселощі, відчуття тілесного задоволення,
симпатії до всьому навколо. Веселощі можуть легко переходити в гнів,
агресію стосовно навколишнім. Відзначається розлад усного рахунку,
персеверативность мислення, тимчасове, виникаюче тільки в стані гострої
інтоксикації, інтелектуальне зниження. Мова дизартричная, позбавлена
емоційних модуляцій. Моторна активність підвищується, але рухи безладні,
розгонисті, грубі. Пози невимушені й навіть розв’язні. Виникає відчуття
припливу енергії, бажання рухатися, щось робити. Однак якість виробленої
роботи надзвичайно низьке через недостатньо координовані рухи.
Відбувається посилення сексуального потяга, підвищення апетиту. Пам’ять
помітно погіршується, страждають функції запам’ятовування й відтворення.
Бувають випадки палімпсестів сп’яніння.

На думку Н.А. Горбуновой (1986), ведучим у клініці гострого отруєння
барбитуратами є синдром порушеної свідомості. Для предкоматозной стадії
більше характерні порушення самосвідомості, різні по глибині синдроми
оглушення й делірію, для посткоматозной стадії, залежно від глибини й
ваги перенесеної коми – амнестическая й астенічна сплутаність,
делириозний синдром, сутінкове потьмарення свідомості (глибокий ступінь
порушення свідомості при зовні правильному й послідовному поводженні,
дезориентировка в навколишньому при збереженні аутоориентировки, крайня
бідність мовної продукції, неможливість установити контакт, виражені
афекти туги, злості, страху, згодом повна амнезія переживань).

Психічні порушення супроводжуються грубими соматичними й неврологічними
змінами. Виявляється гіперсалівація, склери очей і шкіра особи
гиперемировани. Шкірні покриви мають характерний для даної інтоксикації
сальний відтінок. На спинці мови поздовжній коричневий наліт, що не
знімається. Потоотделение підвищене, піт гарячий. Температура тіла
знижена на 1°С, відзначаються брадикардія, гіпотонія. Зіниці розширені,
реакція їх на світло млява, відзначаються латеральний ністагм, диплопия,
дизартрія, гипомимия, зниження поверхневих рефлексів і м’язового тонусу,
атаксія. На висоті сп’яніння виникає важкий глибокий сон. Якщо він
наступає вдень, то триває всього 3-4 години й у найближчу ніч хворого
чекає болісне безсоння.

Постинтоксикационное стан представлений млявістю, розбитістю,
нездатністю зосередитися, падінням кмітливості. Зберігаються
горизонтальний ністагм у крайніх відведеннях, зниження сухожильних
рефлексів, незручність рухів, м’язова слабість, тремор. Відзначаються
головний біль, часто нудота й блювота, спрага при відсутності апетиту.

При передозуванні препаратів друга фаза дії обмежується декількома
мінутами або може отсутствовать. На тлі оглушення наступає повна
обездвиженность, глибокий сон, що доходить до коми. Артеріальний тиск
різко падає, пульс компенсаторно частішає. Подих поверхневе, часте, з
поглибленням коми вповільнюється, здобуває періодичність (подих
Чейн-Стокса). Хворий різко блідне, температура тіла падає, зникають
глибокі рефлекси. Смерть звичайно наступає від паралічу дихального
центра.

У посткоматозной стадії залежно від глибини й ваги перенесеної коми
можливі амнестическая й астенічна сплутаність, делириозное й сутінкове
потьмарення свідомості.

Гостра інтоксикація кокаїном. Кокаїн ставиться до психостимуляторам. У
Росії вживання кокаїну було поширено після першої світової війни, згодом
цей вид наркотику практично не зустрічався. Нова хвиля кокаїнізму
з’явилася в останні 5-7 років. Сировиною для одержання кокаїну служить
чагарник Erytroxylon. Білий порошок – кокаїну гідрохлорид – закладають у
ніздрі або у вигляді водяного розчину вводять внутрівенно. З
використанням ефіру, нашатирного спирту й соди виготовляють «крэк» –
алкалоїд кокаїну, що не руйнується при нагріванні, якому можна курити.
Метаболіти кокаїну виводяться із сечею.

Типове кокаїнове сп’яніння можна охарактеризувати як маниакальноподобное
стан з вираженою ейфорією й підвищеною активністю, самовпевненістю.
Одночасно з’являються певна сторожкість, схильність до конфліктів.
Суб’єктивно відчувається підвищення творчих здатностей, поява небувалої
кмітливості, особливої глибини власних думок. Відзначається також
приємне самопочуття, легкість у всім тілі. Характерним уважається полове
порушення, іноді з тенденцією до гомосексуальности. Соматичні порушення
зводяться до частішання серцебиття, підвищенню артеріального тиску.
Зіниці розширені. Іноді озноб з холодним потом чергується з почуттям
жару у всім тілі.

При передозуванні кокаїну розвивається транзиторний параноидний психоз,
характерною рисою якого є тактильний галлюциноз. З’являється відчуття,
що по тілу плазують комахи, що сп’яніли їх шукають, намагаються ловити й
давити, розчісують шкіру. Відзначаються непояснені чудності поводження,
наприклад, схильність складати в купи різні речі. Соматичні й
неврологічні порушення при передозуванні досить серйозні. З’являються
серцеві аритмії, болю за грудиною нагадують напади стенокардії. Описано
непритомності, судорожні припадки. Смерть може наступити внаслідок
зупинки серця або гноблення дихального центра.

Сп’яніння психостимуляторами. До даної групи наркотичних засобів
ставляться, крім кокаїну, амфетамини, різноманітні арсенович виготовлені
психостимулятори (первитин, эфедрон).

Амфетамини – природний алкалоїд катин – утримується в бруньках і листах
рослини «кат» (Catha edulis). Перший синтетичний амфетамин фенамін був
синтезований в 1887 р. і застосовувався як засіб для інгаляцій при
захворюваннях верхніх дихальних шляхів в 30-х рр. Пізніше були
синтезовані первитин, прелюдин, що був запропонований як засіб боротьби
з ожирінням. Амфетамини вживаються внутрівенно або усередину, легко
всмоктуються, проникають через гематоэнцефалический бар’єр. Всі
амфетамини швидко всмоктуються в шлунково-кишковому тракті після
орального введення. Максимальна концентрація в крові досягається через
2-3 години, при внутрішньовенному введенні найбільший фармакологічний
ефект наступає через кілька хвилин.

У Росії протягом останніх півтора десятків років широко застосовуються з
наркотичною метою наготовлюва_ арсенович психостимулятори на основі
эфедрина – эфедрон (2-метиламино-1-фенил-(пропанон) і так званий
саморобний первитин («гвинт» на жаргоні наркоманів). Крім цього,
уживається легкий психостимулирующий препарат «экстази» – MDMA
dl-3,4-метилендиоксин-N-альфа-диметилфенил-этиламин – похідне
метамфетамина. Препарат розповсюджений у вигляді порошку, у капсулах або
просочених речовиною шматочків паперу – «марок». Разова доза 40-135 мг,
добова від 50 до 700 мг. Тривалість інтервалу між послідовними прийомами
від 20 до 120 мінут.

Основним ефектом після вживання препаратів даної групи є стимуляція всіх
психічних процесів з вираженою ейфорією, підвищенням самооцінки. Ейфорія
досягає ступені екзальтації, раптового просвітління, «осяяння». Разом з
тим можлива швидка зміна емоційних переживань із появою дратівливості,
сторожкості, конфликтности, в окремих випадках войовничості,
агресивності.

При внутрішньовенному введенні виникає відчуття короткочасної хвилі
посилення сп’яніння – так званий «прихід» (при прийманні усередину стан
сп’яніння підсилюється поступово). При цьому зберігається орієнтування в
місці, часі й власній особистості. При вживанні первитина свідомість у
момент сп’яніння звужено. У деяких випадках виникає відчуття
прискореного перебігу часу. Посилення активної уваги сполучається з
підвищеної отвлекаемостью. Настрій підняте, бадьоре, з відтінком
«напруженості», посиленням інтересу до всього що відбувається.
Безтурботних веселощів ні, навпаки, легко виникають підозрілість,
сторожкість. Сприйняття що оточується стає яскравим. Загострюється
слуховое й зорове сприйняття. Фарби стають соковитими, з безліччю
відтінків; звуки – глибокими, чистими; зменшується чутливість до болю.
При первитиновом сп’янінні виникає «стереоэффект» прослуховується
музики, що. З’являється впевненість у своїх силах, переоцінка власних
можливостей, що веде до посилення ініціативності. При прийманні эфедрона
з’являється почуття втрати власної ваги. Під час первитинового сп’яніння
ці розлади більше глибокі: сп’янілі почувають себе як би «розчиненими» у
навколишньому просторі («вихід в астрал»). Знижується критика,
зменшується здатність контролювати своє поводження. Прийом первитина
викликає бредоподобние розладу, ідеї особливої могутності, здатність
угадувати події, думки інших людей. Виникає відчуття своєї могутності,
містичної можливості впливати на навколишнє. Мислення прискорюється,
здатність до суджень не порушується. Легше виникають асоціації,
з’являється відчуття полегшення виконання розумових операцій. Характерна
багатомовність, підвищена товариськість, рухове порушення, прагнення
увесь час перебувати в русі. Підвищується сексуальний потяг,
поліпшується здатність до запам’ятовування.

Сп’яніння супроводжується соматичними порушеннями у вигляді блідості
особи, сухості слизуватих, тахікардії, экстрасистолии, підвищення
артеріального тиску. Амфетамин різко придушує апетит і потреба в сні.
Можуть бути також познабливание, нудота, блювота, головний біль. Як
ускладнення при передозуванні можуть бути болю в груди, непритомності,
важкі аритмії аж до зупинки серця й смерті. При неврологічному огляді
виявляються широкі зіниці з ослабленою реакцією на світло й
конвергенцію, м’язовий тремор, стереотипні рухи губ і мови.

Постинтоксикационное стан характеризується повною знемогою,
непритомностями, сильним серцебиттям, экстрасистолией, болісним
безсонням. Настрій мрачно-угнетенное, подэкспертние озлоблені,
роздратовані, тривожні. Засипання можливо тільки зі снотворними.

При передозуванні психостимуляторов можуть розвиватися гострі
параноидние стану, делириозние й онейроидние (особливо при кокаїні)
потьмарення свідомості. Їхня тривалість до 1-2 доби. Вони закінчуються,
як правило, повним видужанням із критичним відношенням до перенесеного.
Для кокаїнових психозів незалежно від їхньої психопатологічної структури
характерні тактильні галюцинації й обмеженість психозу тільки періодом
інтоксикації. При прийманні арсенович приготовленого первитина можуть
розвиватися маніакальні або маніакально-маревні стани, рідше в структурі
гострої інтоксикації саморобними психостимуляторами виникають гострий
вербальний галлюциноз і марення ревнощів.

Гостра інтоксикація кофеїном. Протягом багатьох сотень років відоме
вживання з метою стимуляції напоїв, що містять кофеїн – чай і кава. У
насіннях кава й листах сподіваючись утримується до 2% кофеїну і його
алкалоїдів. Уважається, що в чашці міцного кава розчинено 0,1-0,2 м
кофеїни. Симптоми інтоксикації з’являються при прийманні 0,25 м і
більше. При зловживанні кофеїном доза зростає до 1 м (50 м чаю містить 1
м алкалоїдів кофеїну). Смертельна доза ~ 20 м з більшими індивідуальними
розходженнями, смертельна концентрація в крові – більше 100 мг/л.

Зловживання кофеїном частіше зустрічається у формі вживання чифиря –
напою, приготовленого шляхом тривалого кип’ятіння великої кількості
сподіваючись – 100-150 м у невеликій кількості (200-300 г) води.
Особливо розповсюджений чифиризм у пенітенціарних умовах. При вживанні
чифиря відбувається інтоксикація не тільки кофеїном, але й поруч інших
високомолекулярних речовин, відсутніх у звичайно завареному
(«купецькому») чаї, але экстрагируемих із чаю при його кип’ятінні.

Картина сп’яніння при прийманні кофеїну, і в ще більшому ступені при
вживанні чифира, нагадує гипоманиакальное стан. Всі види орієнтування
збережені, увага легко отвлекаемо. Настрій підняте, бадьоре,
відчувається приплив сил. Сприйняття стає більше яскравим, образним,
виникає творче натхнення. Мислення прискорюється, з’являється відчуття
легкості плину думок. Зростає кількість асоціацій, темп їхнього плину.
Суб’єктивно випробовується активація розумових здатностей, поліпшення
пам’яті. Іноді розвивається сексуальне порушення. Підсилюється мовна
активність. Виникає рухове порушення, рухи швидкі, легені. З’являється
схильність до конфліктів, аж до агресії стосовно навколишнім.

У сомато-неврологической сфері відзначаються запаморочення, тахікардія,
экстрасистолии, незначне підвищення артеріального тиску, збільшення
діурезу, головний біль, легкий тремор, пожвавлення рефлексів, підвищення
болючої чутливості.

Плин інтоксикації має хвилеподібний характер. Періоди підйому тривалістю
1-2 години переміняються періодами спаду такої ж тривалості. Загальна
тривалість інтоксикації від 2-3 до 6-8 годин.

При зловживанні кофеїном (особливо чифирем) можливий розвиток
транзиторних делириозних розладів тривалістю не більше 1-2 доби (Г.В.
Столярів, 1964), а також не виключене виникнення сутінкових станів
свідомості, станів сплутаності, гострого галлюциноза.

Гостра інтоксикація галюциноген. Галюциноген називають речовини, здатні
при прийманні їх навіть у помірних дозах викликати галюцинації. У
фармакології їх часто позначають як психомиметики, тобто засобу, при
прийманні яких виникають психози. Стосовно цієї групи препаратів
використається термін «психоделические засобу», тобто речовини, що
викликають зміну свідомості – стан, при якому виникають галюцинації.

До галюциноген ставляться більше 100 природних і синтетичних препаратів.
Найбільш відомими є псилоцибин, що виявляється в грибах, мескалин, що
втримується в кактусі (природні, природні речовини), лизергин,
диэтиламид лизергиновой кислоти (ЛСД), дипропилтриптамин (ДРТ),
5-метокси-3,4-метилен-диоксиамфетамин (МДМА, Ecstasy) (синтетичні
психоделические препарати), циклодол, паркопан, артан (медикаментозні
засоби з атропиноподобним дією), димедрол, астматол, фенциклидин (РСР),
кетамин (кеталар, калипсол).

Середні дози, що викликають сп’яніння, різні для різних препаратів: 75
мг – для ЛСД, 3 мг – для БУДИНОК, 6 мг – для псилоцибина, 50 мг – для
ДМТ, 100 мг – для МДМА й 200 мг – для мескалина.

При вживанні природних, природних галюциноген розвиваються психотические
форми сп’яніння з розвитком нетривалих онейроидних епізодів. При цьому
навколишнє здається дивним, нереальним. Порушується сприйняття часу,
схеми тіла. Зникає критика до свого стану. Психотическое стан
супроводжується нудотою, пітливістю, почервонінням особи, почуттям жару
або холоду, брадикардією. Характерні мідріаз, пожвавлення сухожильних
рефлексів. В окремих випадках виникають головні болі, атаксія, тремор,
почуття оніміння кінцівок, парестезії, артеріальна гіпертензія, сухість
у роті. Тривалість сп’яніння становить 4-5 годин, в окремих випадках –
кілька доби. Першими редукуються порушення свідомості, потім емоційні
розлади. Спогаду на період розстроєної свідомості перекручені,
отривочни, може спостерігатися часткова амнезія.

Постинтоксикационное стан триває 1-2 доби у вигляді астенії з головними
болями, болями в животі, відсутністю апетиту, парестезіями.

При гострій інтоксикації ЛСД орієнтування в навколишньому зберігається,
що відбувається сприймається як би з боку, з розумінням того, що
порушення психіки є наслідком прийому препаратів. Увага зосереджена на
галлюцинаторних переживаннях. Емоційна сфера характеризується частою
зміною протилежних афектів. Ейфорія носить безглуздий, дурненький
характер. Її поміняє подавлений настрій у сполученні із загальмованістю,
тривогою, ворожістю, байдужністю. Міміка часто не відповідає дійсному
настрою, характер емоцій – змісту переживань і думок. Найбільш грубим
порушенням піддається сфера сприйняття. У першу чергу це стосується
зорових порушень. Фарби стають яскравими, предмети – пофарбованими в
неприродні кольори або в один колір. Обрису предметів розпливаються або,
навпроти, здобувають чіткі границі. Вони як би перебувають у русі (якщо
навіть насправді фіксовані в просторі), їхні кольори й форми
калейдоскопически міняються. З’являються парейдолии, зорові галюцинації.
Вони можуть бути елементарними (крапки, кільця, геометричні фігури) і
складними (фігури людей, тварин, сцени з життя сп’янілого). Обмани
сприйняття частіше носять характер щирих, але можуть бути й
псевдогалюцинації. Звичайно вони яскраво пофарбовані, рухливі, проходять
як на екрані кінотеатру. Рідше виникають зміни з боку слуху, частіше у
вигляді гиперакузии й елементарних (іноді складних) слухових
галюцинацій. В окремих випадках виникають смакові, тактильні й нюхові
ілюзії й галюцинації. Для сп’яніння ЛСД характерне порушення сприйняття
часу: воно те прискорюється, то вповільнюється. Іноді виникає відчуття,
що час зупинився, зникло. Метаморфопсии, порушення схеми тіла, а також
явища деперсоналізації, дереалізації є найбільш частими проявами
сп’яніння в результаті прийому ЛСД. Розміри предметів збільшуються,
зменшуються, спотворюються. Речі як би відділені від навколишнього,
змінюється співвідношення предметів. Всі навколо здається далеким,
безжиттєвим. Власне тіло або його окремі частини збільшуються,
спотворюються, зменшуються. Воно може здаватися чужим, існуючим окремо
від особистості. Виникає відчуття функцій своїх внутрішніх органів.
Мислення в сп’янінні може бути вповільнено, до повної зупинки, з
почуттям порожнечі в голові. Думки здобувають характер нав’язливості. В
окремих випадках розумовий процес прискорюється. Подэкспертние говорять
надалі, що в той момент «наблизилися до пізнання правди про світ». Мова
при цьому вповільнюється, з’являються персеверации. Виникають
несподівані, незрозумілі асоціації. Іншої, більше рідкий, варіант –
прискорення мови, балакучість. Можуть спостерігатися маячні ідеї
відносини, переслідування, впливу, а також іпохондричне марення. Рухові
й вольові зміни також різноманітні: від посилення рухової активності з
розгальмовуванням потягів, зокрема сексуального, до рухової
загальмованості, абулії.

У сомато-неврологической сфері відзначаються головні болі,
запаморочення, озноб, підвищення артеріального тиску, гіпертермія,
сльозотеча, тахікардія, слинотеча, прискорена й хворобливе
сечовипускання, мідріаз, анізокорія, гіперрефлексія, спазм м’язів
щелепи.

Тривалість психозу 4-8 годин, іноді доба. У постинтоксикационном стані
сомато-неврологические порушення не виявляються або спостерігається
нетривала астенія. У цей період подэкспертние охоче розповідають про
пережитий, діляться враженнями.

При вживанні більших доз ЛСД на висоті інтоксикації розвивається картина
інтоксикаційного делірію.

При вживанні циклодола в дозах, що перевищують терапевтичні (8-10 мг),
димедролу (8-10 таблеток), астматола розвивається картина гострого
делірію, що може перериватися світлими проміжками від декількох мінут до
декількох годин. У ці періоди галюцинації припиняються, свідомість
проясняється. Хворі охоче діляться тільки що випробуваними
переживаннями, піддають їхній критичній переробці. Маячні ідеї на основі
галюцинацій не розвиваються. У сомато-неврологической сфері на тлі
інтоксикації виявляються мідріаз, млява реакція зіниць на світло, розлад
акомодації, сухість у роті, хекання, тахікардія, гіперемія особи.

Фенциклидин (пиперидин) і кеталар з метою одурманення вживаються
звичайно внутрівенно. Доза фенциклидина, що викликає сп’яніння 2-3 мг,
смертельна доза 20 мг. Після їхнього введення порушується орієнтування,
з’являється ейфорія, що легко міняється на стан тривожності, ворожості.
Порушується сприйняття часу й простору. Характерне порушення схеми тіла,
слуховие й зорові галюцинації. Поводження стає агресивним. Відзначаються
стереотипні рухи, ажитація. У сомато-неврологической сфері відзначаються
ністагм, тахікардія, підвищення артеріального тиску, атаксія, дизартрія,
гиперакузия, припадки. Максимум ефекту від 3 до 6 годин, тривалість
сп’яніння 1-2 доби. При передозуванні можливий розвиток делірію й
маревного психозу.

Гостра інтоксикація ингалянтами. Ингалянти – це летучі речовини, які
вдихають із метою досягнення стану одурманення. У різноманітних засобах
побутової хімії й технічних рідин діючими речовинами в основному є
алифатические й ароматичні вуглеводні. Серед них найчастіше
токсикоманами використаються бензол, ксилол, толуол, ацетон і інші
кетони, етиловий і амиловий ефіри, метиловий і изопропиловий спирти, а
також галогенизированние й фторированние вуглеводні. Найпоширеніші
способи вживання – вдихання ингалянта в надягнутому на голову
целофановому пакеті для створення постійної концентрації речовини;
вдихання з паперового або пластикового кулька, у який вкладена просочена
ингалянтом вата; накладення змоченої ингалянтом тканини на виголену в
області біологічно активних крапок голову.

Стан одурманення починається із сомато-вегетативних порушень, які
передують появі психічних розладів. Спочатку виникає запаморочення,
подразнення верхніх дихальних шляхів (щекотание в носі й горлі, кашель),
потім почервоніння особи, склер. Зіниці розширюються, пульс частішає,
може спостерігатися спонтанний ністагм, мова стає дизартричной,
змазаної, із пропуском складів і слів, хода хибка, порушується
координація рухів. Друга фаза розвитку сп’яніння починається з ейфорії.

Пари бензину з метою одурманення вдихають зі змоченої тканини або з
посуду протягом 5-10 мінут. Поступово розвивається легке оглушення,
вдихающий відключається від усього що відбувається. Починається наплив
зорових галюцинацій, відношення до яких двоїсте: почуття страху
сполучається із захопленим інтересом. До зорових галюцинацій можуть
приєднатися слуховие, завжди зв’язані по тематиці із зоровими.
Токсикомани можуть як би довільно «замовляти» тематику хворобливих
переживань. На початку делірію до переживань зберігається часткова
критика, надалі втрача_ повністю. Тоді галюцинації приймаються за
реальність, вдихающий може кинутися бігти або відбиватися від мнимих
переслідувачів. Але тому що інгаляція при цьому припиняється, то й
потьмарення свідомості швидко слабшає, і критика до галюцинацій
вертається. Цим, видимо, пояснюється рідкість суспільно небезпечних дій,
чинених у цих станах, у відношенні навколишніх. Через 10-30 мінут
свідомість повністю проясняється, галюцинації припиняються.

При сп’янінні парами плямовивідників і ацетону ейфорія виражена яскраво,
що сп’яніли голосно регочуть. Потім наступає візуалізація подань («про
що подумаю, то й побачу»). Що зберігається эйфорический тло визначає
зміст бачень, які відбивають раніше бачене, чуте, прочитане. Все бачене
добре зберігається в пам’яті й із задоволенням розповідається приятелям.
Подихавши кілька мінут, інгаляцію переривають, але ще 5-20 мінут можуть
тривати визуализированние подання. Більше тривалі інгаляції (з перервами
протягом декількох годин) приводять до розвитку онейроида. На тлі
оглушення, виключення від навколишнього, обездвиженности розгортаються
яскраві сценоподобние картини, що нагадують захоплюючий фільм. Відчуття
довільності втрачається, бачення вже не виникають за замовленням, а
носять характер насильственности. Слідом за онейроидом наступає астенія,
млявість, апатія, легка депресія з дисфорическим відтінком.

При вдиханні пар толуолу й нітрофарб (звичайно із целофанового пакета)
стан одурманення розвивається через 10- 15 мінут. При перших «пробах»
спостерігається звуження свідомості, рухове порушення, швидка зміна
афекту від захопленого екстазу до злості, блідість, тахікардія, сухість
у роті. При повторних сп’яніннях розвивається приємний добросердий стан
(«кайф») з відчуттям легкості тіла, щиросердечного підйому, особливої
яскравості фарб навколо, загострення слуху. Потім біля години триває
делірій із щирими зоровими й слуховими галюцинаціями. По витвереженні
виникає астенія з дисфорией і головним болем.

При сп’янінні парами клеячи розвивається онейроидное стан, для якого
характерні бачення, що нагадують мультиплікаційні фільми, що часто
розважає, смішного змісту. Це яскраво пофарбовані маленькі чоловічки й
звіринки, що швидко рухаються, з живою мімікою, іноді мовці писклявими
голосами. Эйфорический тло зберігається на всьому протязі сп’яніння аж
до глибокого оглушення. Навіть при незначній тривалості сп’яніння по
витвереженні виникає суб’єктивне враження, що часу пройшло дуже багато.
Спогаду про перенесений збережені.

Судово-психіатрична оцінка гострої інтоксикації психоактивними засобами.
Значення вживання психоактивних засобів і особливо алкоголю як
провокуючого фактора при здійсненні протиправних дій загальновизнано.
Вітчизняні автори одностайні у визнанні прямого впливу вживання алкоголю
на злочинність (Т.Б. Боголюбова, 1994). В 1993 р. із всіх зареєстрованих
злочинів 41,4% були зроблені в стані алкогольного сп’яніння (А.Я.
Гришко, 1994). Цей показник щорічно росте й до 1996 р. склав уже 58,3%.

Статистика ГНЦ соціальної й судової психіатрії ім. В.П. Сербського за
останні 10 років показує, що частка осіб, що зробили протиправні дії в
стані алкогольного сп’яніння, коливається від 22 до 34% серед загального
числа осіб, що піддаються судово-психіатричному огляду.

Загальновизнано, що не є достатніх підстав для визнання осіб, що зробили
правопорушення в стані простого алкогольного сп’яніння й непсихотических
форм наркотичного сп’яніння, несамовитими. Це пов’язане з тим, що в цих
випадках якоюсь мірою навіть при важкому ступені сп’яніння зберігається
здатність розібратися в ситуації, у діях цих осіб можна встановити
зв’язок із зовнішнім подразником. Тут має місце лише кількісне посилення
емоційно-вольових проявів без розвитку якісно інших психотических
розладів (марення, галюцинації, розстроєне свідомість), наявність яких
повністю позбавляло б дану особу можливості усвідомлювати фактичний
характер і фактичну небезпеку своїх дій або керувати ними.

Таким чином, простої алкогольне (на відміну від патологічного), так само
як і непсихотическое наркотичне сп’яніння, не можуть розглядатися в
аспекті критеріїв неосудності.

Відповідно до цим російське законодавство однозначно ставиться до оцінки
осіб, що зробили правопорушення в стані сп’яніння. Згідно ст. 23 КК
«особа, що зробила злочин у стані сп’яніння, викликаній уживанням
алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає
кримінальній відповідальності». При цьому в КК РСФСР (1961) наявність
одурманення алкоголем і наркотиками під час здійснення правопорушення
ставилося до обтяжуючого вина обставинам (ст. 39 КК РСФСР); у КК РФ
одурманення алкоголем і наркотиками не включено в перелік обтяжуючу
провину обставин.

Дія ст. 23 КК РФ не поширюється на особи, стан яких у період здійснення
суспільно небезпечних дій був розцінено як психотическое
(інтоксикаційний психоз, психотические форми алкогольного й наркотичного
сп’яніння, патологічне алкогольне сп’яніння). У цих випадках ці особи
повинні визнаватися несамовитими.

Незважаючи на те що просте алкогольне й непсихотические форми
наркотичного сп’яніння не виключають осудність подэкспертних, пов’язані
зі станом інтоксикації психічні розлади не можуть не робити впливу на
поводження цих осіб.

При розгляді проблеми обмеженої осудності особливе місце займає вивчення
психопатологічних станів, що виникають в очевидній і в
причинно-наслідковому зв’язку з активним поводженням особи. Так, стан
сп’яніння, як правило, виникає внаслідок довільного прийому
психоактивного речовини. У зв’язку із цим до осіб, що совершили
протиправне діяння в стані сп’яніння, поняття обмеженої осудності (ст.
22 КК РФ) застосовуватися не повинне. Це пов’язане з тим, що обмежена
осудність не є проміжною категорією між осудністю й неосудністю. Вона є
похідній від осудності й не звільняє особу від кримінальної
відповідальності (як неосудність), а тільки зм’якшує її. Тому в цих
випадках представляється доцільним дотримуватися положень Кримінальних
кодексів тих країн (Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Греція, Аргентина),
які не рекомендують застосовувати положення про зм’якшення покарання
відносно осіб, по своїй волі приведших себе в стан обмеженої осудності
(зокрема, у стан сп’яніння).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020