.

Блок рядкової розгортки: настроювання і ремонт (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
13 10435
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

з телерадіоелектроніки

на тему:

“Блок рядкової розгортки:

настроювання і ремонт”ПЛАН

ВСТУП

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

2. СКЛАД ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ МОДУЛЯ РЯДКОВОЇ РОЗГОРТКИ МС-3

3. НЕСПРАВНОСТІ БЛОКУ І МЕТОДИ РЕМОНТУ

3.1. Особливості відшукання несправностей

3.2. Несправності модуля рядкової розгортки МС-3, можливі причини,
методи їхнього відшукання і локалізації

3.3. Заміна мікросхем, транзисторів, діодів

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1. Основні правила

4.2. Правила безпеки для фахівців, які здійснюють ремонт телевізора

4.3. Правила пожежної й електробезпечності

5. МАТЕРІАЛИ Й ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ВИКОРІСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РЕМОНТІ

5.1. Інструменти;

5.2. Апаратура і прилади

5.3. Матеріали

5.4. Технічна документація

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

В даній курсовій роботі планую розглянути принципи функціонування,
особливості настроювання та ремонту несправностей телевізійного блоку
рядкової розгортки.

Дана робота складається зі вступу, основної частини, до якої ввійшли 5
розділів, висновків та списку використаної літератури.

У першому розділі коротко буде розглянута історія розвитку телебачення,
виникнення телевізійної техніки, у другому і третьому розділах основна
увага буде приділена призначенню, принципам роботи рядкової розгортки
тиму МС-3, огляд можливих несправностей даного модулю та основні методи
і шляхи його ремонту. Четвертий розділ присвячений техніці безпеки, яка
відіграє важливе значення під час ремонту телевізійної техніки, окремим
розділом – пятим – буде розкрито огляд матеріалів та елементів, які
використовуються при ремонті модулів рядкової розгортки.

Під час виконання даної курсової роботи були використані різноманітні
літературні джерела, графічні матеріали.

Гадаю, що написання курсової роботи дозволить краще вивчити особливості
будови та функціонування блоку рядкової розгортки телеапаратури, а також
усувати можливі несправності даного модуля.

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Мрія людини про можливість бачити на будь-які відстані, відбита в
легендах і казках багатьох народів. Здійснити цю мрію вдалося тільки в
ХХ столітті, коли загальний розвиток науки і техніки підготувало основу
для передачі зображення на будь-яку відстань. Перші передачі
телевізійних зображень по радіо в СРСР зроблені 29 квітня і 2 травня
1931 р. Вони були здійснені з розкладанням зображення на 30 рядків. За
кілька днів до передачі радіостанція Всесоюзного електротехнічного
інституту “ВЕІ” повідомила наступне: 29 квітня вперше в СРСР буде
зроблена передача телебачення (далекобачення) по радіо. Через
короткохвильовий передавач РВЕІ-1 Всесоюзного електротехнічного
інституту (Москва) на хвилі 56,6 метра будуть передаватися зображення
живого обличчя і фотографії.

Телебачення проводилося тоді по механічній системі, тобто розгорнення
зображення на елементи (1200 елементів при 12,5 кадру в секунду)
проводилися за допомогою обертового диску. По простоті пристрою
телевізор з диском Ніпкова був доступний багатьом радіоаматорам. Прийом
телевізійних передач здійснювався в багатьох віддалених пунктах нашої
країни. Однак механічне телебачення не забезпечувало задовільної якості
передачі зображення. Різні удосконалення механічної системи телебачення
призвели до створення складних конструкцій із застосуванням обертового
дзеркального гвинта й ін.

На зміну механічним системам прийшли електронні променеві системи
телебачення, які зробили можливим його справжній розквіт. Перша
пропозиція по електронному телебаченню була зроблена російським ученим
Б.Л.Розінгом, що 25 липня 1907 р. одержав «Привілей за № 18076» на
прийомну трубку для «електричної телескопії». Трубки, призначені для
прийому зображень, одержали надалі назву кінескопів. Створення
електронно-променевого телебачення стало можливим після розробки
конструкції передавальної електронно-променевої трубки. На початку 30-х
років передавальна телевізійна електронно-променева трубка з
нагромадженням заряду була запропонована в СРСР С.І.Катаєвим.
Використання трубки з нагромадженням заряду відкрило багаті перспективи
для розвитку електронного телебачення. У 1936 р. П.В.Тимофєєву і
П.В.Шмакову було видано авторське посвідчення на електронно-променеву
трубку з переносом зображення. Ця трубка була наступним важливим кроком
у розвитку електронного телебачення.

Дослідження в області передавальних і прийомних електронно-променевих
трубок, схем пристроїв, які розгортаються, широкосмужних підсилювачів,
телевізійних передавачів і приймачів, досягнення в області
радіоелектроніки підготували перехід до електронних систем телебачення,
що позволили по отримати високу якість зображення. У 1938 р. в СРСР були
запущені в експлуатацію перші досвідчені телевізійні центри в Москві і
Ленінграді. Розкладання переданого зображення в Москві було 343 рядки, а
в Ленінграді – 240 рядків при 25 кадрах у секунду. 25 липня 1940 р. був
затверджений стандарт розкладання на 441 рядок.

Перші успіхи телевізійного віщання дали можливість приступити до
розробки промислових зразків телевізійних приймачів. У 1938 р. почався
серійний випуск консольних приймачів на 343 рядки типу ТК-1 з розміром
екрана 14Х18 см. І хоча в період Великої Вітчизняної війни телевізійне
віщання було припинено, але науково-дослідні роботи в області створення
більш зробленої телевізійної апаратури не припинялася. Великий внесок,
у розвиток телебачення внесли радянські вчені і винахідники С. І.
Катаєв, П. В. Шмаков, П. В. Тимофєєв, Г. В. Брауде, Л. А. Кубецький А.
А. Чернишов та ін.

В другій половині 40-х років розкладання зображення переданого
Московським і Ленінградським центрами було збільшено до 625 рядків, що
істотно підвищило якість телевізійних передач.

Бурхливий ріст передавальної і прийомної телевізійної мережі почався в
середині 50-х років. Якщо в 1953 р. працювали тільки три телевізійних
центри, то в 1960 уже діяли 100 могутніх телевізійних станцій і 170
ретрансляційних станцій малої потужності, а до кінця 1970 р. до 300
могутніх і близько 1000. телевізійних станцій малої потужності.
Напередодні 50-ліття Великої Жовтневої соціалістичної революції, 4
листопада 1967 р. вступила в лад Загальносоюзна радіотелевізійна
передавальна станція міністерства зв’язку СРСР, що постановою Ради
Міністрів СРСР названий імені «50-річчя Жовтня».

Основним спорудженням Загальносоюзної радіо-телевізійної передавальної
станції в Останкіно – є вільно стояча вежа, яка має загальну висоту 540
метрів. Вона перевищує висоту знаменитої Ейфелев вежі в Парижі на 240
метрів. Конструктивно вона складається з фундаменту, залізобетонної
частини висотою 385 метрів і сталевої трубчастої опори для антени
висотою 155 метрів.

Запровадження в дію телевізійної вежі в Останкіно забезпечив: збільшення
одночасно діючих телевізійних програм до чотирьох; збільшення радіуса
упевненого прийому всіх телевізійних програм від 50 до 120 км і
забезпечує впевнений прийом усіх програм на території з населенням понад
13 млн. чоловік; значне поліпшення якості прийому зображення; різке
збільшення напруженості електромагнітного поля телевізійного сигналу, що
дозволило усунути вплив різного роду перешкод при прийомі телевізійних
програм; подальший розвиток міжміського і міжнародного обмінів
телевізійними програмами по радіорелейним, кабельним магістралям і
каналам космічного зв’язку; значне збільшення обсягу позастудійних
передач шляхом одночасного прийому сигналу від десяти пересувних
телевізійних станцій і стаціонарних трансляційних пунктів: забезпечення
передачі радіомовних програм через УКВ радіостанцій для населення і на
радіотрансляційні вузли Московської області, а так само автоматичне
включення і вимикання радіовузлів шляхом подачі в ефір кодованих
сигналів.

Загальносоюзна радіотелевізійна передавальна станція в Останкіно має у
своєму розпорядженні могутнє сучасне технічне устаткування, що дозволяє
транслювати телевізійні передачі в чорно-білому і кольоровому зображенні
в ефір і по кабельній, радіорелейній і космічній мережах СРСР. Одночасно
з початком роботи Загальносоюзної радіотелевізійної передавальний
станції в Москві в Останкино почав працювати Загальносоюзний
телевізійний центр, оснащений телевізійним устаткуванням. Загальна площа
приміщення телевізійного центра складає 155 тис. кв. м. Він має у своєму
складі 21 студію: дві студії площею по 1 тис. кв. м, сім студій по 700
кв. м, п’ять студій по 150 кв.м. і ін. Усе телевізійне устаткування
розраховане на створення передач, які йдуть як безпосередньо на
передавачі, так і для запису на магнітну стрічку.

Телевізійний центр в Останкіно насичене комплексом зробленої апаратури,
що дозволяє художньо оформляти передачі будь-яких програм. Технічний
комплекс забезпечує відеозапис кольорових і чорно-білих програм,
виробництво телевізійних художніх фільмів і випуск
хронікально-документальних програм на кіноплівці й у відео запису.
Телецентр оснащений технічними засобами запису монтажу, озвучування і
тиражування відеомагнітофільмів. Ведеться будівництво нових висотних
телевізійних веж у Вільнюсі і Талліні. Кожна з цих веж має свою
оригінальну архітектуру.

Ще в 1925 р. І.А.Адамяр запропонував систему кольорового телебачення з
послідовною передачею трьох кольорів: червоного, синього і зеленого. У
1954 р. Московським телевізійним центром на Шаболовці були здійснені
перші досвідчені передачі з почерговою передачею кольорових складових.
Турнікетна антена, призначена для передачі сигналів кольорового
зображення і звукового супроводу, була встановлена на металевій вежі,
спорудженою поруч із Шуховською вежею.

Прийом кольорового телебачення вироблявся на телевізори «Веселка» з
обертовим світлофільтром. Однак така система вимагала значного
розширення спектру відеочастот і була не сумісна із системою
чорно-білого телебачення, яка існувала. У 1956 р. у лабораторії
Ленінградського електротехнічного інституту зв’язку ім.
М.А.Бонч-Бруєвича розробили і виготовили під керівництвом П. В. Шмакова
установку кольорового телебачення з одночасною передачею кольорів. У
січні 1960 р. відбулася перша передача кольорового телебачення в
Ленінграді з досвідченої станції Ленінградського електротехнічного
інституту зв’язку. У цей же час для прийому передач кольорового
телебачення були виготовлені досвідчені телевізори.

Протягом ряду років у Радянському Союзі й в інших країнах проводилися
іспити різних систем кольорового телебачення. У березні 1965 р. була
підписана угода між СРСР і Францією про співробітництво в області
кольорового телебачення на основі системи СЕКАМ. 26 червня 1966 р. було
прийняте рішення обрати для впровадження в Радянському Союзі спільну
радянсько-французьку систему кольорового телебачення СЕКАМ-111. Перші
передачі по спільній радянсько-французькій системі почалися в Москві з 1
жовтня 1967 р., до цього ж часу був присвячений випуск першої партії
кольорових телевізорів.

У день 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції (7 листопада
1967 р.) відбулася перша кольорова телевізійна передача з Червоної площі
параду і демонстрації трудящих. Упровадження кольорового телебачення
відкрило велику можливість для підвищення якості передач і дозволило
значно підвищити емоційність сприйняття телевізійних передач і побачити
зображення в природних фарбах.

2. СКЛАД ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

МОДУЛЯ РЯДКОВОЇ РОЗГОРТКИ МС-3

У пристрій рядкової розгортки входять генератор, який задає, зі схемою
синхронізації, попередній і вихідний каскади, схема корекції растру по
горизонталі. Задаючий генератор з ланцюгами синхронізації розташований
у субмодулі УСР радіоканалу, інша частина пристрою рядкової розгортки
знаходиться в модулі рядкової розгортки. У телевізорах ЗУСЦТ
застосовуються модулі рядкової розгортки МС-3 для кінескопів із
планарним розташуванням електронних гармат, кутом відхилення 90° і
розміром екранів по діагоналі 51 і 61 см.

Конструктивно модуль виконаний у вигляді друкованої плати (Рис. 1),
розміром 225-150 мм, з непального фольгованого гетинаксу, на якій
установлені радіоелементи, трансформатор ТВС, примножувач напруги,
високовольтний з’єднувач з вакуумним розрядником і субмодуль корекції
растра СКР-2.

Призначення модуля рядкової розгортки МС-3. Модуль формує струм рядкової
частоти для відхилення променів по рядках і ряд імпульсних напруг для
роботи пристроїв обмеження струму променів кінескопа, АПЧіФ,
стабілізації розмірів і ін. У модулі виробляються постійні напруги для
живлення аноду, фокусуючого і кінескопа, що прискорює електроди,
вихідних відео підсилювачів модуля кольоровості і стабілізатора напруги
варикапів у блоці керування, а також напруги розжарення кінескопа.

До складу модуля входять попередній і вихідний каскади рядкової
розгортки, зібрані на транзисторах VТ1 і УТ2, складений діодний
демпфер-модулятор на діодах VD3 — VD5 і субмодуль корекції растру СКР-2.

Попередній і вихідний каскади (Рис. 3). На базу транзистора VТ1 від
задаючого генератора, який знаходиться в модулі радіоканалу, через
контакт 13 з’єднувача Х3 (А3) надходять керуючі прямокутні імпульси
тривалістю 20—30 мкс із періодом проходження 64 мкс. Навантаженням
транзистора є межкаскадний трансформатор Т1, вторинна понижуюча обмотка
якого включена в базовий ланцюг транзистора VТ2. Напруга на колектор
транзистора VT1 подається з контакту 3 з’єднувачі X1 (А5) через
короткозамкнутую перемичку, встановлену в з’єднувачі системи, що
відхиляє, між контактами 1 і 3, а також через ланцюг розв’язки R1С1 і
первинну обмотку трансформатора Т1.

Транзистор VТ1 разом із трансформатором Т1 служить для узгодження
генератора, що задає, з вихідним каскадом і створення керуючого
імпульсу, що забезпечує оптимальний режим переключення транзистора
вихідного каскаду VТ2. Транзистор VТ1 відкривається позитивними
керуючими імпульсами напруги. При протіканні колекторного струму через
первинну обмотку в трансформаторі Т1 накопичується енергія, що при
закриванні транзистора створює позитивний викид напруги на обох
обмотках. Для зменшення викиду напруги в контурі, утвореному
індуктивністю первинної обмотки трансформатора і її паразитною ємністю,
паралельно обмотці включений ланцюжок R4С2. Конденсатор З4 знижує
частоту коливань, а резистор R4 забезпечує їхній аперіодичний характер.
Опір резистора R4 обрано таким, щоб тривалість коливань не перевищувала
одного періоду.

З вторинної обмотки трансформатора Т1 позитивний напівперіод напруги
надходить на базу транзистора VТ2 і керує формуванням пилкоподібного
струму, що відхиляє. Для стабілізації струму бази транзистора VТ2
включений резистор R7. Крім того, контрольна крапка ХN2, підключена до
резистора R7, використовується для осцилографічного контролю форми і
значення струму бази транзистора VТ2.

Могутній транзистор VТ2 виконує функції електронного ключа. У закритому
стані транзистор витримує між еміттером і колектором напруга до 1500 В,
а у відкритому — струм до 7,5 А при мінімальних утратах. Напруга на
колектор транзистора VТ2 подається з контакту 1 з’єднувача X1 (А5) через
обмотку трансформатора Т2 (висновки 12, 9) і фільтр R10С7. Резистор R10
обмежує також колекторний струм при розрядах у кінескопі.

Рис. 1 Модуль рядкової розгортки МС-3

1 – регулятор лінійності РЛС-4 (L2); 2 – дросель ДРТ-1 (L1); 3 –
регулятор центрування по горизонталі (R2); 4 – трансформатор вихідний
рядковий ТВС-110ПЦ15; 5 – транзистор КТ838 з радіатором; 6 – ковпачок
високовольтний; 7 – планка з обмежувальним резистором R24; 8 –
наконечник; 9 – примножувач напруги УН9/27-1,3; 10 – субмодуль корекції
растра СКР-2; 11 – стійка; 12 – дросель ДРТ-1; 13 – трансформатор ТМС-21

У першу половину прямого ходу променів магнітна енергія, накопичена в
рядкових котушках, що відхиляють, під час попереднього процесу
відхилення, створює струм відхилення променів від лівого краю до
середини екрана. Тік відхилення протікає по ланцюзі: рядкові котушки, що
відхиляють, (А5), контакти 9, 10 з’єднувача X1 (А5), котушка L4, корпус,
демпферні діоди VD3 — VD5, конденсатор З3, регулятор лінійності рядків
L2, контакти 14, 15 з’єднувача X1 (А5) і рядкові котушки, що відхиляють,
(А5). Транзистор VТ2 у цей час закритий, а конденсатор З3
підзаряджується цим струмом і служить джерелом енергії для формування
другої половини прямого ходу променів кінескопа.

В міру переміщення променів до середини екрана струм у котушках, що
відхиляють, зменшується до нуля. Що надходить у цей час на базу
транзистора VТ2 позитивний імпульс відкриває його, і починає формуватися
струм відхилення променів від середини до правого краю екрана кінескопа.
Струм, що відхиляє, формуючий другу половину прямого ходу, протікає по
ланцюзі: рядкові котушки, що відхиляють, (А5), контакти 14, 15
з’єднувача X1 (А5), регулятор лінійності рядків L2, конденсатор З3,
перехід коллектор-еміттер транзистора VТ2, корпус, котушка L4, контакти
9, 10 з’єднувача X1 (А5) і рядкові котушки, що відхиляють, (А5). По
закінченні другої половини прямого ходу променів транзистор VТ2
закривається, тому що на його базі припиняється дія позитивного
імпульсу, що надходить від попереднього каскаду. На колекторі
транзистора VТ2 формується позитивний синусоїдальний імпульс напруги, що
обумовлений коливальним процесом у контурі, утвореному паралельно
з’єднаними котушками, що відхиляють, обмоткою з висновками 9, 12
трансформатора Т2 і конденсаторами З4, З5.

Імпульс напруги на цьому контурі викликає швидка зміна полярності
струму, що відхиляє, що приводить до швидкого переміщення променів від
правого краю екрана до лівого, тобто до зворотного ходу променів і
наступному циклу розгорнення. Для придушення коливань, що виникають у
контурі після закінчення зворотного ходу променів, служить демпфер
(складені діоди VD3 — VD5).

Конденсатори З3, З6 разом з індуктивністю котушки L4 і рядкових котушок,
що відхиляють, утворять резонансний контур. Синусоїдальні коливання, що
виникають у цьому контурі, накладаються на пилкоподібний струм, додаючи
йому S-образну форму. Таким чином, здійснюється компенсація нелінійних
перекручувань, властивих ширококутним кінескопам.

Рис. 2. Принципова схема модуля рядкової розгортки МС-3

Центрування зображення по горизонталі. Елементи центрування R2, VD1, VD2
через дросель L1 підключені до рядкових котушок, що відхиляють. У
середнім положенні движка підстроєчного резистора R2 випрямлювання
діодами VD1, VD2 струми рівні і спрямовані назустріч один одному.
Постійна напруга на рядкові котушки, що відхиляють, при цьому не
надходить. При повороті движка резистора R2 від середнього положення,
порушується рівність позитивної і негативний складових і через рядкові
котушки, що відхиляють, на корпус, протікає струм позитивного чи
негативного знака. У результаті відбувається зсув растра чи вправо
вліво.

Корекція растра і стабілізація розміру. Для корекції растра і
стабілізації розміру при зміні струму променів кінескопа в модулі
служить схема діодного модулятора і схема управління ним (мал. 2). До
складу схеми входять діоди VD3 — VD5, конденсатори З6, З8 котушки
індуктивності LЗ, L4 і резистор R9.

Під час зворотного ходу рядкової розгортки позитивний імпульс у
колекторному ланцюзі транзистора VТ2 закриває діоди VD3 — VD5. Під
впливом імпульсів зворотного ходу, що надходять з висновку 11 обмотки
трансформатора Т2, у контурі З8L4 виникають вільні коливання, що
заряджають конденсатор З6. По закінченні напівперіоду коливань, коли
транзистор VТ2 закритий, відкриваються діоди, що демпфірують, VD3—VD5 і
починається прямий хід розгорнення. Оскільки конденсатор З6 виявляється
включеним послідовно в ланцюг котушок, що відхиляють, напруга на ньому
знаходиться в протифазі напруги на котушках, що відхиляють. Змінюючи
напругу на конденсаторі З6 шляхом шунтування його на корпус, можна у
визначених межах регулювати значення струму, що відхиляє, а, отже, і
розмір рядків. Шунтування забезпечується замиканням обкладки
конденсатора З6 (ліва за схемою) через дросель L3 на корпус протягом
визначеної частини періоду рядкової розгортки. Воно відбувається за
допомогою схеми керування діодним модулятором, розташованим у субмодулі
СКР.

Рис. 3. Еквівалентна схема діодного модулятора

Корекція геометричних перекручувань растра. У телевізорах 3УСЦТ, де
застосовуються кінескопи із самозведенням електронних променів,
вертикальна корекція здійснюється за рахунок визначеного розподілу
витків у кадрових котушках, що відхиляють. Горизонтальна корекція
здійснюється за допомогою діодного модулятора, що керується рядковими
імпульсами, що змінюються по параболічному законі. Елементи керування
діодним модулятором розташовані в субмодуле СКР-2 (мал. 4). Вони
складаються з усилителя-формирователя параболічного керуючого напруги,
широтно-імпульсного модулятора і вихідного каскаду.

Підсилювач-формувач зібраний на транзисторі VТ1, на базу якого через
контакт 6 з’єднувача Х7 (А7.1) і резистор R2 надходить пилкоподібний
сигнал кадрової частоти, пропорційний струму вертикального відхилення. У
колекторному ланцюзі транзистора за допомогою конденсатора З1
відбувається інтегрування пилкоподібного сигналу, тобто перетворення
його в сигнал параболічної форми.

Плавно регульований рівень параболічного сигналу кадрової частоти
знімається з підстроєчного резистора R5 і подається через резистор Rб на
базу транзистора VТ2. Широтно-імпульсний модулятор зібраний на
транзисторах VТ2 і VТ3 за схемою диференціального підсилювача. Зсув на
базі транзистора VТ2 забезпечується дільником напруги, утвореним
резисторами R7, R8. Поряд з параболічним сигналом на базу транзистора
VТ2 через конденсатор З5 надходять пилкоподібні імпульси, формовані
інтегруючою ланцюжком R18С6 з рядкових імпульсів зворотного ходу.

Амплітуда пилкоподібних імпульсів складає кілька вольт, тому транзистор
VТ2 відкривається ними до насичення. У результаті протягом часу, поки
напруга на базі перевищує рівень закривання транзистора VТ2, напруги на
резисторі R9 і еміттері транзистора стають практично однаковими. При
цьому на резисторі R9 формуються позитивні прямокутні імпульси рядкової
частоти. Тривалість цих імпульсів змінюється від найбільшої на початку
періоду кадрового розгорнення до найменшого в середині і знову до
найбільшої наприкінці періоду.

Імпульси перемінної тривалості з резистора R9 надходять на базу
транзистора VТ4 вихідні каскади і відкривають його на час своєї
тривалості. Колектор транзистора VТ4 через контакт 2 з’єднувачі X7 (A7)
і дросель L3 з’єднаний з діодним модулятором VD3 — VD5. Імпульси,
тривалість яких змінюється по параболічному законі, з колектора
транзистора VТ4 керують діодним модулятором. Вони впливають на вихідний
транзистор рядкової розгортки VТ2, завдяки чому здійснюється корекція
геометричних перекручувань по горизонталі.

Рис. 4 Принципова схема субмодуля корекції растра СКР-2

На інший вхід диференціального підсилювача (базу транзистора VТ3) з
дільника, утвореного резисторами R12, R13, R14 і R17, надходить постійна
напруга. Для поліпшення лінійності растра з колекторного навантаження
транзистора VТ4 через резистор R16 і ланцюг бази транзистора VТ3
подається напруга негативного зворотного зв’язку. Вихідний режим роботи
диференціального підсилювача (розмір зображення по горизонталі)
установлюють підстроєчним резистором R13. При цьому змінюється напруга
на еміттерах транзисторів VТ2 і VТ3, а отже, і тривалість формованих
імпульсів, керуючих діодним демпфером-модулятором.

У субмодулі СКР-2 здійснюється стабілізація розміру зображення при зміні
живильного напруги і струму променів кінескопа. Для цього на базу
транзистора VТ2 через резистор R15 і контакт 4 з’єднувачі Х7 (А7)
додатково подається постійна напруга з випрямувача на елементах VD7,
З12, R20, R22 (см. мал. 3). Збільшення струму променів кінескопа
приводить до зростання пульсацій напруги на виході примножувача E1 і
відповідно перемінній складовій на резисторі R23. У результаті
збільшується позитивна напруга, випрямленное діодом VD7, що змінює
потенціал бази транзистора VТ2 і тим самим впливає на тривалість
імпульсів на вході діодного модулятора.

Підсилювач-формувач VТ1 і модулятор VТ2, VТ3 одержують живлення від
джерела +28 B через контакт 3 з’єднувачі Х7 (А7) і фільтр R12С7.
Елементи схеми L1, R20, VD1 у колекторному ланцюзі транзистора VТ4
призначені для зменшення випромінювання перешкод.

Вторинні джерела живлення. Трансформатор Т2 (ТВС) використовується для
одержання різних напруг живлення кінескопа і забезпечення роботи модулів
радіоканалу і кольоровості. Для вторинних джерел живлення на ТВС маються
чотири обмотки.

Для живлення накалювальних ланцюгів кінескопа служить обмотка з
висновками 7, 8, підключена до панелі кінескопа через контакти 3, 4
з’єднувачі Х4 (А8). Резистори R11, R12 обмежують струм розжарення
кінескопа при включенні телевізора. Для зменшення різниці потенціалів
між катодами і підігрівником кінескопа на підігрівник з контакту 1
з’єднувача X1 (А5) через резистор R15 подається постійна позитивна
напруга +130 В.

Імпульсна напруга зразкова 8,5 k з високовольтної обмотки з висновками
14, 15 подається на висновок «-» примножувача Е1, що перетворить його в
постійну напругу +25 k для живлення другого анода кінескопа.

Анод кінескопа з’єднаний з висновком «+» примножувача через
перешкодозахисний резистор R24 і високовольтний з’єднувач X6.

Примножувач також використовується для створення напруги фокусування.
Воно знімається з примножувача і через спеціальний висновок «+F»
подається для живлення фокусуючого електрод кінескопа.

Електроди кінескопа, що прискорюють, харчуються від однополупериодного
випрямувача, утвореного діодом примножувача, анод якого через висновок
«V» примножувача і резистор R23 з’єднаний з корпусом, а катод — через
резистор R19 з конденсатором З9. Напруга, що прискорює, додатково
згладжується фільтром C9 R13 С10 і стабілізується варистором R16.

Мінусовий ланцюг примножувача, з’єднана з корпусом через резистор R23, є
джерелом напруги для схеми обмеження струму променів у модулі
кольоровості, схеми стабілізації зображення по горизонталі в субмодуле
СКР-2 і схеми стабілізації формату зображення в модулі кадрового
розгорнення.

Випрямувач імпульсів негативної полярності зібраний на елементах VD8,
R21, З13 і підключений до резистора R23 через резистор R22. Його напруга
подається в модуль кадрового розгорнення і використовується для
стабілізації формату зображення при зміні яскравості, тобто для
одночасної і пропорційної зміни струму відхилення по кадрам, у той час
як діодний модулятор змінює струм відхилення по рядках. Таким чином,
підтримується постійний розмір зображення при зміні напруги другого
анода кінескопа в результаті збільшення струму променів.

Для запобігання виходу з ладу діодів VD7, VD8 при розряді в кінескопі
паралельно резистору R23 включений розрядник FV1, а самі діоди
підключені через обмежувальний резистор R22.

На обмотці з висновками 9, 10 ТВС створюється імпульсна напруга зразкова
90 В, що випрямляється діодом VD6. Обмотка підключена до джерела +130 В.
У результаті сумарна постійна напруга +220 В після фільтрації
конденсатором З11 надходить у модуль кольоровості для живлення вихідних
відеопідсилювачів.

Для зменшення перешкод при закриванні діода VD6 служить ланцюжок L5R14.

Обмотка допоміжних напруг з відводами 3—5 дозволяє одержати у
ТВС-110ПЦ15 і ТВС-110ПЦ18 напруги плюс 60 і мінус 60 В, що
використовуються для керування пристроями впізнання, АПЧиФ, гасіння
зворотного ходу променів і інших ланцюгів.

Таблиця 1

Технічні характеристики модуля рядкової розгортки МС-3

Параметр Значення параметра

Тік споживання модуля рядкової розгортки при струмі

Променів 900 мка, А, не більш:

по джерелу 130 В 0,460

по джерелу 28 В 0,1

Напруга на аноді кінескопа при струмі променів

100 мка, кв 23…25

Зміна напруги на аноді кінескопа при зміні струму променів від 100 до
900 мка, %, не більш

10

Напруга фокусуючого електрода, кв, не більш 9

Напруга електрода, що прискорює, при струмі променів

100 мка, У 850 ±80

Напруга живлення відеопідсилювачів при струмі навантаження 30 ма і при
струмі променів кінескопа 100 мка, У

220±10

Середньоквадратичне значення імпульсної напруги 6,3 ±0,4

розжарення кінескопа при струмі променів 500 мка, У 6,3±0,4

Регулювання розміру зображення по горизонталі, %

не менш ±6

Межі центрування по горизонталі, мм, не менш ±24

Межа зміни постійної напруги управління каскадом ОТЛ кінескопа (при
струмі променів

900 мка), У:

Мінімальний, не більш 1

Максимальний, не менш 2

Геометричні перекручування растра, %, не більш:

по горизонталі 2

по вертикалі 2

Нелінійні перекручування растра по горизонталі, %,

не більш ±6

Нестабільність розміру зображення по горизонталі

(при зміні струму променів кінескопа від 100 до

900 мка), %, не більш 3

Постійна негативна напруга керування

Пристроєм стабілізації розміру. В:

При струмі променів кінескопа

100 мка, не більш -2,2

900 мка, не менш 4 3

Тривалість зворотного ходу, мкс 11,5’…13

3. НЕСПРАВНОСТІ БЛОКУ І МЕТОДИ РЕМОНТУ

3.1. Особливості відшукання несправностей

Зовнішнім оглядом з появою несправності (відмовлення) можна, з одного
боку, усунути видиму причину несправності (порушення контактів у
мережному з’єднувачі, перегоряння мережних запобіжників), з інший,
орієнтуючись на зовнішню ознаку, визначити напрямок подальших пошуків.

Після зовнішнього огляду телевізор виключають, знімають задню стінку,
підключають до мережі і знову включають. Дотримуючи правила техніки
безпеки, легенею погойдуванням контактних з’єднань і субмодулей
перевіряють надійність контактів, а також відсутність обривів
провідників у джгутах у місці їхньої пайки.

Якщо ця операція не приводить до позитивних результатів, переходять до
безпосередньої перевірки чи блоку модуля (субмодуля).

У залежності від обставин такий огляд модуля (субмодуля) може
вироблятися на моношассі або при його витягу з телевізора.

На вихід з ладу чи деталей їхню роботу в неприпустимому режимі вказує чи
потемніння обгорання емалевого покриття резисторів, кільцеві тріщини на
їхні поверхні, спучування корпуса в ІС, чи розтріскування прогоряння
корпуса примножувачів, потемніння ізолюючого покриття котушок
індуктивності, а також злами висновків транзисторів, діодів,
конденсаторів.

При огляді друкованої плати модуля з боку фольги необхідно звернути
увага на чистоту ізоляційних проміжків між друкованими провідниками,
відсутність у них розривів і мікротріщин, а також холодних пайок.
Холодні пайки можна знайти по ледь видимому контурі в центрі, у якому
вільно переміщається висновок деталі.

У ряді випадків такий вивід не помітний неозброєним оком, але його можна
знайти на дотик, стосуючись пальцем однієї руки місця пайки і злегка
погойдуючи іншою рукою сумнівну деталь з боку монтажу. Відому допомогу
при огляді друкованих плат робить застосування оптичної лінзи з
двох-триразовим збільшенням.

Для виявлення, у якому з ділянок моношассі епізодично виникають і
самоусуваються ті чи інші порушення, надходять у такий спосіб: умикають
телевізор і, спостерігаючи за екраном, обережно вдаряють по рамці чи
торцевій частині модуля (субмодуля), використовуючи для цієї мети
технологічний гумовий молоток.

Визначивши, по появі порушень на екрані модуль (субмодуль), переходять
до простукування вже за допомогою чи олівця ізольованого стрижня всієї
поверхні його друкованої плати, що дозволяє впритул підійти до місця
поганої пайки, мікротріщині друкованої лінії, знайти конденсатор із
внутрішнім обривом чи висновку перемінний резистор, у якого ослаблений
контакт між рухливою частиною і провідним шаром, і т.п.

Одним з ефективних способів перевірки модуля (субмодуля) є його заміна
іншим, свідомо справним. Однак у всіх випадках, коли проведена заміна
дозволяє усунути несправність, варто знову установити знятий модуль
(субмодуль), щоб переконатися в тім, що порушення не було викликано
якими-небудь випадковими обставинами (наприклад, поганим контактом
з’єднувача) і знятий модуль вимагає ремонту.

Відшукання несправності в самому модулі виробляється виміром постійних і
імпульсних напруг на контактах з’єднувачів, активних елементах і
контрольних крапках, виведених у виді штирьків і позначених як ХN1, XN2,
XN3 і т.д.

Найбільше часто виходять з ладу мікросхеми. Їх перевіряють виміром
постійних і імпульсних напруг на висновках. Відлік висновків ІС з боку
монтажу ведеться проти вартовий стрілки від наявної крапки на її
висновку, а з боку печатки — по годинній стрілці від цифри «1» в одного
з її початкових висновків. Щоб уникнути випадкових замикань близько
розташованих виведень, рекомендується приєднувати щупи приладів не до
цих висновків, а до зв’язаного з ними висновкам радіоелементів. Якщо в
результаті вимірів виявиться, що на виході ІС є відсутня хоча б одне з
імпульсних напруг при наявності постійних і імпульсних напруг на всіх
інших висновках, ІС несправна і підлягає заміні. Коли ж отримані
результати відрізняються від приводяться на принциповій схемі, варто
перевірити справність деталей, приєднаних до ІС, і підводимі до модуля
імпульсні і постійні напруги.

Для перевірки ІС не можна застосовувати омметр, тому що приєднання
приладу, що дає напругу в зовнішньому ланцюзі, може викликати
перегоряння її висновків. Випаяна ІС не може бути рекомендована для
повторної установки, навіть якщо вона справна, через можливу необоротну
зміну її параметрів у результаті перегріву висновків.

Відзначимо деякі особливості відшукання несправностей у телевізорах
3УСЦТ. Перша особливість полягає в тім, що живлення розжарення кінескопа
здійснюється імпульсами рядкової розгортки. Оскільки однієї з причин
відсутності світіння екрана може бути несправність модуля рядкової
розгортки, то наявність розжарення кінескопа знімає таке припущення,
дозволяючи відразу перейти до перевірки ланцюгів живлення анода
кінескопа й примножувача.

При відсутності світіння ниток розжарення кінескопа після перевірки
контактів плати кінескопа і з’єднувача X4 (A7) можна затверджувати, що
рядкове розгорнення вийшло з ладу.

Інша особливість зв’язана з поділом каналу звукового супроводу, через що
причинами чи перекручування відсутності звуку можуть бути як дефекти
субмодуля СМРК-2 із установленої на ньому мікрозборкою D3, так і блоки
керування, де знаходяться підсилювач звукової частоти, вимикач
динамічного гучномовця В2, з’єднувач і, нарешті, динамічний гучномовець
У1. Для визначення, де відбулася несправність, необхідно при положенні
регулятора, що відповідає найбільшої голосності, торкнутися контакту 3
з’єднувачі X9(A1), попередньо відєднаного від СМРК-2. Якщо таке торкання
супроводжується появою гудіння, можна затверджувати, що всі елементи
звукового каналу в блоці чи керування зв’язані з ним елементи справні, і
перейти до перевірки мікрозборки D3 у субмодулі СМРК-2.

Ще однією особливістю при відшуканні несправності є поява звуку низького
струму (писк), що чутний з боку задньої стінки при виході телевізора з
ладу. Такий звук виникає в модулі живлення при короткому замиканні в
одній з його навантажувальних ланцюгів і при несправності пристроїв
стабілізації і блокування в самому модулі.

Для уточнення джерела порушення необхідно виключити телевізор і за
допомогою омметра перевірити ланцюга навантаження (12, 28, 130, 135 і
150 В). При наявності короткого замикання в одній з цих ланцюгів
перевірці підлягають відповідні модулі (субмодулі), а при відсутності
замикань — модуль живлення.

3.2. Несправності модуля рядкової розгортки МС-3, можливі причини,
методи їхнього відшукання і локалізації

1. Характерна ознака – немає растра.

Додаткова ознака – індикатор HL1 у модулі і нитка розжарення кінескопа
не світяться.

Можлива причина – напругу 130 В не надходять на модуль.

Спосіб відшукання – перевірити вольтметром наявність напруги 130 В на
контакті з’єднувача Х3(А3), на контактах з’єднувача X1(А5). При
відсутності напруги на контакті 12 потрібно перевірити сполучну плату і
модуль живлення МП

2. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – у модулі
живлення чутний звук низького тону

Можлива причина – пробита транзистор VТ2 МС чи ізолююча прокладка між
його корпусом і радіатором

Спосіб відшукання – перевірити на відсутність пробою транзистор VТ2,
попередньо відпаявши провідники, що зв’язують плату модуля з висновками
еміттера і бази, а також ізолюючу прокладку між корпусом транзистора і
радіатором

3. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – нитка розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – імпульси зворотного ходу не надходять на примножувач
напруги

Спосіб відшукання – візуально перевірити елементи захисту — резистор R19
і пружину,— закриті ізоляційною трубкою. Потемнілий резистор і відпаяна
пружина можуть указувати на вихід з ладу примножувача. При необхідності
відновити захист, запаяти висновок пружини мінімальною кількістю припаю.

4. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – нитка розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – несправна примножувач.

Спосіб відшукання – користаючись рекомендаціями приміток 1 і 2 (см.
нижче по тексту), перевірити надходження імпульсів зворотного ходу з ТВС
на примножувач і напруга на його виході. Якщо імпульси зворотного ходу
на примножувач надходять, а напруга на його виході відсутня — несправний
примножувач.

5. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – нитка розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – на висновок електродів кінескопа, що прискорюють, не
надходить напругу живлення

Спосіб відшукання – Вимірити вольтметром наявність напруги, що
прискорює, на контакті 1 з’єднувача X4(А8) і на контакті 7 панелі
кінескопа (400…800 В). При його відсутності перевірити справність
елементів C9, R13, З10 і їхній ланцюга

6. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – нитка розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – не надходять імпульси запуску на базу транзистора VT1

Спосіб відшукання – перевірити якість контактів у з’єднувачах Х3(А3) і
субмодуля УСР. При відсутності видимих порушень за допомогою
осциллографа перевірити наявність імпульсів, що запускають, у ХN ХN1 і
на базі транзистора VТ1.

7. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – пити розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – Несправна транзистор VT1, ланцюга його живлення, обрив
в обмотках трансформатора T1

Спосіб відшукання – перевірити наявність імпульсів на колекторі
транзистора VT1, а при їхній відсутності — надходження напруги живлення
і справність R1, C1. Якщо імпульси на колекторі транзистора VТ1 маються,
але форма і розмах їхній відрізняються від приводів на осциллограммі ,
перевірити за допомогою омметра на чи обрив коротке замикання ланцюг
бази транзистора VТ2, справність елементів R4, C2

8. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – пити розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – не надходить напругу на колектор транзистора VТ2

Спосіб відшукання – перед виміром напруги на колекторі транзистора VТ2
необхідно з’єднати з корпусом контрольну крапку ХN1, щоб виключити
можливість ушкодження приладу імпульсною напругою (1000 В). Відсутність
напруги на колекторі транзистора VТ2 указує на порушення чи контактів
обривши обмотки з висновками 9—12 трансформатора T2 чи обривши резистора
R10

9. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – пити розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – несправна транзистор VТ2

Спосіб відшукання – перевірити справність транзистора VТ2

10. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – пити розжарення
кінескопа й індикатор НL1 світяться

Можлива причина – обірвана ланцюг рядкових котушок, що відхиляють, чи
порушені контакти в з’єднувачах X1(А5), X1(A7)

Спосіб відшукання – перевірити на відсутність обриву ланцюг рядкових
котушок, що відхиляють, між контактами 9 і 15 з’єднувача X1(А5). Опір
між цими контактами повинний бути 0,55±10 %

11. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – індикатор НL1 і
нитка розжарення кінескопа світяться

Можлива причина – відсутня напруга на аноді або кінескопі на електроді,
який прискорює.

Спосіб відшукання – перевірити наявність високої напруги на аноді
кінескопа. При відсутності високої напруги перевірити елементи захисту
від перевантаження — резистор R19 і пружину розмикача. Потемнілий
резистор і відпаяна пружина вказують на несправність примножувача. При
наявності напруги на другому аноді перевірити, чи є прискорює напруга на
контакті 1 з’єднувача X4(А8). Якщо напруга, що прискорює, відсутня,
необхідно перевірити справність елементів C9, З10, R13

12. Характерна ознака – немає растра. Додаткова ознака – індикатор НL1 і
нитка розжарення кінескопа світяться

Можлива причина – несправні ланцюги формування додаткової напруги 220 В

Спосіб відшукання – якщо на контакті 1 з’єднувача XN1 у МС замість 220 В
мається напруга 130 В, перевірити справність діода VD6, котушки L5,
резистора R14 і конденсатора З11 і відсутність обриву в їхніх ланцюгах

13. Характерна ознака – мала розмір зображення по горизонталі. Додаткова
ознака – розмір зображення не змінюється при регулюванні перемінним
резистором R13 субмодуля корекції растра

Можлива причина – знижена напругу живлення. Несправний субмодуль
корекції чи растра елементи діодного модулятора

Спосіб відшукання – перевірити й установити номінальна напруга 130В на
контакті 12 з’єднувача Х3(A7). Перевірити на відсутність обриву котушки
L2, L3 і резистор R9. Замкнути на корпус висновок 2 котушки L3 модулі МС
і, якщо розмір збільшиться, перевірити справність субмодуля корекції
растра

14. Характерна ознака – мала розмір зображення по горизонталі

Додаткова ознака – при регулюванні резистором R13 розмір зображення
змінюється

Можлива причина – знижена напругу живлення. Несправний субмодуль
корекції чи растра елементи діодного модулятора

Спосіб відшукання – перевірити на відсутність чи пробою обриву діоди
VD3—VD5. При обриві діодів VD3, VD4 сильно нагріваються транзистор VT2,
котушка L3 і транзистор VT4 субмодуля, а ліва частина зображення
розтягується. Перевірити і при необхідності замінити транзистор VT2 у МС

15. Характерна ознака – вертикальні складки на зображенні

Додаткова ознака – при регулюванні резистором R13 розмір зображення
змінюється

Можлива причина – пробита діод VD5

Спосіб відшукання – перевірити і при необхідності замінити діод VD5

16. Характерна ознака – великий розмір зображення по горизонталі

Додаткова ознака – відсутність впливу на зміну розміру резистора R13 у
СКР-2

Можлива причина – несправні елементи у вихідному каскаді МС і СКР-2

Спосіб відшукання – перевірити відсутність замикання на корпус ланцюга
від котушки L3 до колектора транзистора VT4 і відсутність пробою
колекторного і емитерного переходу транзистора VT4 (у СКР-2). При заміні
пробитого транзистора VT4 перевірити справність елементів VD1, L1, R20 у
СКР. Якщо виявиться, що розмір зображення по горизонталі великої і
регулюється в недостатніх межах, перевірити справність транзисторів VT2,
VT3 і їхнього ланцюга

17. Характерна ознака – порушена лінійність по горизонталі

Додаткова ознака – регулюванням РЛС не можна поліпшити лінійність
зображення

Можлива причина – несправна РЛС

Спосіб відшукання – замкнути висновки РЛС. Якщо після цього лінійність
не зміниться, а зміниться розмір, перевірити механічну справність РЛС
(прилягання поворотних магнітів до ферритовому стрижня). Замінити
магніти на свідомо справні

18. Характерна ознака – подушкоподібні скривлення вертикальних ліній.

Додаткова ознака – призначений для корекції подушкообразних
перекручувань резистор R5 у СКР впливає тільки на розмір растра

Можлива причина – несправні РЕ в СКР

Спосіб відшукання – перевірити справність транзистора VT1 і зв’язані з
ним ланцюга, а також елементи R3, C2 у СКР. Якщо регулювання перемінним
резистором R5 у СКР замість корекції викликає скривлення країв растра,
варто перевірити конденсатор З5

19. Характерна ознака – порушена центрування по горизонталі

Додаткова ознака – немає.

Можлива причина – несправні РЕ центрування по горизонталі

Спосіб відшукання – перевірити справність L1, R2, VD1, VD2 МС

20. Характерна ознака – не установлюється фаза зображення

Додаткова ознака – не відтворюється частина крайніх елементів зображення
ТИТ-0249 чи УЕИТ з однієї зі сторін растра

Додаткова ознака – не справна субмодуль корекції растра УСР чи
невідповідність параметрів транзистора VT2 МС

Можлива причина – якщо регулюванням резистора R25 («Фаза») у субмодулі
синхронізації УСР не можна одержати однакове відтворення елементів
зображення (наприклад, реперних оцінок УЕІТ) по обидва боки зображення
по горизонталі, необхідно перевірити опір резистора R7 МС, що повинне
складати 2 0м. При неможливості установити правильно фазу керуючих
імпульсів наявним регулюванням, варто замінити транзистор VT2 у МС

21. Характерна ознака – напруга на аноді кінескопа значно нижче норми

Додаткова ознака – помітно нагрівається транзистор VT2. Спадання напруги
на резисторі R10 перевищує 6 В

Можлива причина – наявність короткозамкнутих витків у L1, L2, T2,
несправний примножувач.

Спосіб відшукання – контролюючи напругу на аноді кінескопа, послідовно
замикають накоротко котушку L2 (РЛС), розривають ланцюг L1, відпаюючи
від корпусу діоди VD1, VD2, заміняють примножувач, заміняють транзистор
VT2. Якщо після кожної такої операції напруга на аноді залишається нижче
норми, необхідно замінити трансформатор Т2 (ТВС)

22. Характерна ознака – помітно змінюється розмір растра при регулюванні
яскравості

Додаткова ознака – немає.

Можлива причина – порушена ланцюг стабілізації розміру зображення по
горизонталі

Спосіб відшукання – перевірити елементи R23, R22, VD7, C12, а в CKP
R13—R15, режим і справність транзисторів VT2 і VT3

23. Характерна ознака – при зміні сюжету яскравість зображення міняється
у великих межах, причому світлі ділянки зображення мають надмірну
яскравість

Додаткова ознака – при найбільшій яскравості напруга на контакті 6
з’єднувача Х3 (A3) менше необхідного 1,8±0,3 В

Можлива причина – несправна пристрій ОТЛ

Спосіб відшукання – перевірити справність елементів R23, R22, VD7, З12 і
перемінний резистор R20.

24. Характерна ознака – вибивання рядків. Іскри на екрані

Додаткова ознака – у ряді випадків порушення супроводжується добре
чутним потріскуванням

Можлива причина – пробої в примножувачі, стікання зарядів із тріщин
оболонки високовольтного кабелю

Спосіб відшукання – перевірити відсутність тріщин в оболонці
високовольтного кабелю, положення цього кабелю щодо елементів, зв’язаних
з корпусом, якість контактів у з’єднувачі анода кінескопа X6.

25. Характерна ознака – хвилясті, вертикальні лінії на краях растра
(«змійка»).

Додаткова ознака – немає.

Можлива причина – паразитні коливання у вихідному каскаді МС

Спосіб відшукання – для усунення «змійки» необхідно підбудувати котушку
L4

26. Характерна ознака – горизонтальні світлі смуги зверху і знизу екрана

Додаткова ознака – немає.

Можлива причина – несправність РЕ у вихідному каскаді МС.

Спосіб відшукання – перевірити і при наявності обриву замінити
конденсатор З10.

27. Характерна ознака – світлі вертикальні «стовпи» з лівої сторони
растра

Додаткова ознака – немає.

Можлива причина – несправна регулятор лінійності

Спосіб відшукання – перевірити резистор R6 чи котушку L4 на обрив

Примітки:

1. У тім, що висока напруга надходить на анод кінескопа, можна
переконатися по наявності на аноді залишкового заряду. Для цього послу
вимикання телевізора варто зняти присоску з анода кінескопа і
доторкнутися до анода кінцем добре ізольованого проводу, інший кінець
якого з’єднаний з корпусом. При наявності залишкового заряду таке
приєднання супроводжується іскрою.

2. При відсутності напруги на аноді кінескопа перевірити наявність
імпульсів зворотного ходу на вході примножувача дозволяє використання
неонової лампочки ІНС-1. Лампу, висновок якої зігнуть у виді гачка,
підвішують (при виключеному телевізорі) на провід, що йде від ТВС до
примножувача. Якщо імпульси на вхід примножувача надходять, лампа після
включення телевізора засвітиться. Наявність імпульсів зворотного ходу на
вході примножувача і відсутність високої напруги на його виході вказують
на несправність примножувача. При відсутності імпульсів зворотного ходу
і після перевірки елементів вихідного каскаду можна припустити, що
несправно ТВС.

3. Справність субмодуля корекції растра перевіряють у наступному
порядку. Спочатку потрібно замкнути короткочасно висновок колектора
транзистора VT4 на корпус. Якщо при цьому растр збільшиться, то ланцюг
від колектора транзистора VT4 у субмодулі до діодного модулятора в
модулі МС справна. Потім варто перевірити осциллографом надходження
рядкових імпульсів зворотного ходу від висновку 5 трансформатора T1
(ТВС) через контакт 5 з’єднувача X7(A7.1), резистор R18 субмодуля на
базу транзистора VT2.

3.3 Заміна мікросхем, транзисторів, діодів

При необхідності заміни МС варто дотримувати наступних правил;

Паяльник – повинний бути невеликого розміру (бажано з насадкою), не
більш 40 Вт, у якості припаю повинний застосовуватися сплав з низькою
температурою плавлення (ПОС-61).

Процес пайки кожного висновку повинний бути короткочасним (не більш 4
сек).

Корпус паяльника повинний бути заземлений.

При відсутності заземлення жала паяльника необхідно щораз перед пайкою
виключати його з електричної мережі.

Інтегральні мікросхеми необхідно упаювати і випаювати з модуля тільки
при відключеному живленні, попередньо переконавши в справності іншої
частини електричної схеми модуля,

Під час ремонту не можна допускати довільну заміну номіналів резисторів,
установлених на модулі, тому що при цьому режими мікросхем можуть вийти
за межі припустимих значень,

Для кращого охолодження в ряді блоків телевізора діоди і транзистори
встановлені на радіаторах. Щоб уникнути виходу з ладу цих приладів через
перегрів, при їхній установці (у випадку заміни при ремонті) повинні
дотримуватися наступні правила;

1. Контактні поверхні радіаторів і транзисторів повинні бути без
шорсткостей, заусенец, напливів пластмаси, що заважають їх щільному
зіткненню один з одним.

2. Контактні поверхні повинні бути змазані теплопровідною пастою з боку
радіатора і корпуса напівпровідникового приладу (паста КП-8 ДСТ
19783-74).

3. Гвинти, що кріплять напівпровідниковий прилад, повинні затягуватися з
зусиллям.

При слабкому затягуванні гвинтів різко зростає тепловий опір контакту,
що в ряді випадків приводить до виходу цього приладу з ладу,

4. У кожнім окремому випадку повинні встановлюватися тільки ті
електроізоляційні прокладки, що використовуються заводом –
виготовлювачем телевізора (слюдяні прикладки ЯХ7.840.608-01).

4.ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

4.1. Основні правила

1. У зв’язку з тим, що в телевізорі маються небезпечні для життя напруги
при його ремонті, необхідно строго дотримувати “Правил техніки безпеки
при роботі з установки, ремонту й обслуговуванню побутових
радіотелевізійних пристроїв (апаратів)”.

2. Ремонтувати і перевіряти телевізор під напругою дозволяється тільки в
тих випадках, коли виконання робіт у відключеному від мережі телевізорі
неможливо.

3. В усіх випадках роботи c включеним телевізором, коли мається
небезпека дотику до струмоведучих частин необхідно користатися
інструментом з ізольованими ручками. Працювати випливає однією рукою.
Фахівець повинний бути в одязі з довгими чи рукавами в нарукавниках.

4. При ремонті телевізор варто встановлювати таким чином, щоб уникнути
одержання травм від можливого вибуху електролітичних конденсаторів,
примножувача напруги і кінескопа.

5. Забороняється ремонтувати включений у мережу телевізор, якщо він
знаходиться в сирих приміщеннях, що мають цементні чи, інші
струмопровідні підлоги, а також поблизу заземлених конструкцій (батарей
центрального опалення і т.д.), якщо вони не мають спеціального
ізолюючого огородження.

6. При розпакуванні, чи упакуванні знятті кінескопа варто працювати в
захисній масці.

4.2. Правила безпеки для фахівців, які здійснюють ремонт телевізора

Перед ремонтом телевізора варто спочатку очистити його від пилу,
обов’язково видалити пил, що нагромадився, і забруднення з горловини й
області високовольтного введення кінескопа, по обидва боки друкованих
плат, з елементів рядкової розгортки, живлення і фокусування, з
елементів плати кінескопа.

Після очищення від пилу необхідно перевірити стан монтажу друкованих
плат. Особливу увагу при цьому варто звернути на стан і якість пайок
виведень моткових вузлів і ланцюгів рядкового відхилення, високовольтних
ланцюгів, ланцюгів фокусування. При необхідності повинна бути проведене
укладання джгутів, щоб відстань між високовольтними елементами
(трансформатором вихідним рядкової, примножувачем напруги й ін.) було не
менш 10мм і не було торкання монтажних проводів з елементами, що
нагріваються. Це виключить можливість пробоїв, виникнення корони,
прогоряння проводів.

Потім перевірити наявність підгорілих резисторів, що здулися оксидних
конденсаторів, обвуглювання на друкованих платах. Виявлені дефектні
вироби повинні бути замінені.

Ремонт і регулювання телевізора під напругою припустимі тільки в тих
випадках коли, виконання робіт при відключеному від мережі телевізорі
неможливо (регулювання, вимір режимів, перебування поганих контактів і
т.д.).

Забороняється установка радіоелементів чи проведення яких-небудь
монтажних робіт у телевізорі, що знаходиться під напругою.

Щоб уникнути дотику до струмоведучих частин необхідно користатися
інструментом з ізольованими ручками. Усі роботи повинні проводитися
однією рукою й в одязі з довгими рукавами.

При заміні чи запобіжників елементів варто відключити телевізор від
мережі живлення. Перед заміною елементів необхідно за допомогою
спеціального розрядника (високовольтний провід РМПВ із послідовно
включеним резистором опором близько 100 кому) зняти залишковий заряд з
конденсаторів фільтра живлення і кінескопа. Підключення і відключення
вимірювальних приладів для виміру також виробляються при виключеному
телевізорі.

Забороняється ремонтувати і регулювати включений у мережу телевізор,
якщо він знаходиться поблизу заземлених конструкцій (батареї
центрального опалення, труби водопостачання і т.д.), якщо вони не мають
ізолюючого огородження.

Обличчям, що не ремонтують телевізор, знаходитися біля телевізора при чи
знятті установці кінескопа забороняється. Зняття й установку кінескопа
необхідно робити в спеціальній чи масці в крайньому випадку — в
окулярах.

Знятий кінескоп, якщо передбачається його подальша експлуатація,
повинний бути упакований у спеціальну чи тару щільну тканину. Якщо
кінескоп підлягає знищенню, то попередньо рекомендується обережно
роздавати плоскогубцями скляну трубку (хвостовик), через яку вироблялася
відкачка повітря з колби і розташовану в цоколі кінескопа. Повітря
ввійде в колбу, що запобіжить можливості вибуху при необережному
звертанні з кінескопом.

Кінескоп — потенційне джерело рентгенівського випромінювання. Щоб
уникнути цієї небезпеки, не можна допускати перевищення визначеної
напруги на другому аноді кінескопа. Його найбільше припустиме значення
складає 26 кв при погашеному екрані.

Після закінчення робіт перед установкою задньої стінки телевізор
повинний бути включений для перевірки відсутності коронування і пробоїв
у високовольтних ланцюгах.

4.3. Правила пожежної й електробезпечності

Загальні положення. Відповідно до закону про захист прав споживачів уся
побутова радіоелектронна апаратура, у тому числі телевізійна, до
надходження в торгову мережу повинна пройти спеціальні обов’язкові
сертифікаційні іспити на відповідність вимогам пожежної й
електробезпечності (далі вимогам безпеки). Вимоги безпеки є єдиними для
усього світового співтовариства й у нашій країні нормуються ДСТ 12.2.006
— 87 “Система стандартів безпеки праці. Апаратура радіоелектронна
побутова. Вимоги безпеки і методи іспитів”. Відповідно до цьому Дст
телевізор повинний бути сконструйований і виготовлений таким чином, щоб
він не представляв небезпеки як при нормальних умовах експлуатації, так
і при несправності. При цьому повинна бути забезпечена захист споживача
від поразки електричним струмом, впливу високих температур, що іонізує
випромінювання й ін.

На моделі телевізорів, зразки яких витримали такі іспити, виготовлювачу
видається сертифікат, що дає йому право користування спеціальним знаком
— національним знаком відповідності. Знак відповідності наноситься на
кожен виріб, а також проставляється в посібнику з експлуатації. При
покупці телевізора необхідно насамперед звертати увагу на наявність
цього знака. Він є гарантом того, що даний телевізор відповідає вимогам
безпеки.

Проте неможливо зробити абсолютно пожежонебезпечні телевізори. Тому при
їх експлуатації необхідно дотримуватися визначених правила безпеки. Ці
правила повинні знати і дотримувати не тільки особи, які здійснюють
ремонт телевізорів, але і власники телеапаратури.

5. МАТЕРІАЛИ Й ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РЕМОНТІ

Необхідні інструменти, контрольно-вимірювальна апаратура, матеріали і
технічна документація.

5.1. Інструменти;

– паяльник електричний потужністю до 40 Вт;

– насадка на паяльник для випайки мікросхем;

– викрутки з ізольованими ручками для гвинтів М-4;

– викрутка для потенціометрів СП3-38 (ширина леза 2 мм, товщина 1 мм);

– пінцет П11М;

– ніж монтажний НМ 150,

– гострогубці бічні;

– захисна маска або захисні окуляри;

– кисточка КФК-6;

-діелектричні рукавички;

– нучка лінійка довжиною 350 мм із розподілами ціною 1 мм. (для
визначення розмірів квадратів сітчастого полючи на екрані, може бути
замінена смужкою міліметрового папера)

– петля розмагнічування (входить у комплект столу ТR-830);

– дзеркало (входить у комплект TR-830) при відсутності комплекту TR-830
можна використовувати будь-яке дзеркало побутового призначення розміром
не менше 500 – 400 мм;

– технологічна перемичка, утворена ізольованим проводом довжиною 50 мм
із напаяними на його кінцях розетками СНО-45-1Р.

5.2. Апаратура і прилади

Перелік контрольно-вимірювальної апаратури, необхідної для ремонту,
настроювання і регулювання, приведений у табл. 2.

Таблиця 2.

Наименование приборов Кількість, шт.

На рабочем

месте В мастерской

1. Ремонтний прилад для телевізійних 1

приймачів ТR-0827А

2. Переносний телевізійний вимірювач 1 на 4
робітників

частотних характеристик X1-50
місця

3. Осциллограф З1-94 1

4. Генератор сигналів низькочастотний

Г3-102
1 на майстерню

5. Генератор сигналів високочастотний

Г4-29
1 на майстерню

6. Вимірник індуктивностей і ємностей

Е7-5А
1 на майстерню

7. Вимірник параметрів малопотужних

транзисторів Л2-22/1
1 на майстерню

8. Вимірник параметрів високочас-

тотних транзисторів Л2-43 1
на майстерню

9. Вимірник параметрів могутніх

Л2-42
1 на майстерню

10. Комбінований прилад

Ц-4341
1

11. Кольоровий телевізійний комплексний

генератор TR-0856/S 1
1 на майстерню

12. Петля розмагнічування 1
на 4 робітників

місця

13. Автотрансформатор ЛАТР 1

Примітка: дозволяється використання інших приладів вимірів, що
забезпечують необхідну точність.

5.3. Матеріали

-припой ПОС-61 чи аналогічний;

-каніфоль;

-монтажні проводи марки ПВМГ-0,2; ПВМГ-0,5; ПМВ-0,2, НВ-0,2; НВ-0,35;

-спирт гідролізний

-марля;

-паста теплопроводящая КПТ-8 ДСТ 19783-74 для змазування поверхонь
транзисторів, діодів при їхній установці на радіатори.

5.4. Технічна документація

-інструкція з обслуговування і ремонту телевізора;

-принципова електрична схема телевізора;

-посібник з користування відповідними приладами.

ВИСНОВКИ

Отже, з вищесказаного можна зробити наступні висновки:

У пристрій рядкової розгортки входять генератор, який задає, зі схемою
синхронізації, попередній і вихідний каскади, схема корекції растру по
горизонталі. Задаючий генератор з ланцюгами синхронізації розташований
у субмодулі УСР радіоканалу, інша частина пристрою рядкової розгортки
знаходиться в модулі рядкової розгортки. У телевізорах ЗУСЦТ
застосовуються модулі рядкової розгортки МС-3 для кінескопів із
планарним розташуванням електронних гармат, кутом відхилення 90° і
розміром екранів по діагоналі 51 і 61 см.

Модуль формує струм рядкової частоти для відхилення променів по рядках і
ряд імпульсних напруг для роботи пристроїв обмеження струму променів
кінескопа, АПЧіФ, стабілізації розмірів і ін. У модулі виробляються
постійні напруги для живлення аноду, фокусуючого і кінескопа, що
прискорює електроди, вихідних відео підсилювачів модуля кольоровості і
стабілізатора напруги варикапів у блоці керування, а також напруги
розжарення кінескопа.

До складу модуля входять попередній і вихідний каскади рядкової
розгортки, зібрані на транзисторах VТ1 і УТ2, складений діодний
демпфер-модулятор на діодах VD3 — VD5 і субмодуль корекції растру СКР-2.

Зовнішнім оглядом з появою несправності (відмовлення) можна, з одного
боку, усунути видиму причину несправності (порушення контактів у
мережному з’єднувачі, перегоряння мережних запобіжників), з інший,
орієнтуючись на зовнішню ознаку, визначити напрямок подальших пошуків.

Після зовнішнього огляду телевізор виключають, знімають задню стінку,
підключають до мережі і знову включають. Дотримуючи правила техніки
безпеки, легенею погойдуванням контактних з’єднань і субмодулей
перевіряють надійність контактів, а також відсутність обривів
провідників у джгутах у місці їхньої пайки.

При огляді друкованої плати модуля з боку фольги необхідно звернути
увага на чистоту ізоляційних проміжків між друкованими провідниками,
відсутність у них розривів і мікротріщин, а також холодних пайок.
Холодні пайки можна знайти по ледь видимому контурі в центрі, у якому
вільно переміщається висновок деталі.

Одним з ефективних способів перевірки модуля (субмодуля) є його заміна
іншим, свідомо справним. Однак у всіх випадках, коли проведена заміна
дозволяє усунути несправність, варто знову установити знятий модуль
(субмодуль), щоб переконатися в тім, що порушення не було викликано
якими-небудь випадковими обставинами (наприклад, поганим контактом
з’єднувача) і знятий модуль вимагає ремонту.

Відшукання несправності в самому модулі виробляється виміром постійних і
імпульсних напруг на контактах з’єднувачів, активних елементах і
контрольних крапках, виведених у виді штирьків і позначених як ХN1, XN2,
XN3 і т.д.

Найбільше часто виходять з ладу мікросхеми. Їх перевіряють виміром
постійних і імпульсних напруг на висновках. Відлік висновків ІС з боку
монтажу ведеться проти вартовий стрілки від наявної крапки на її
висновку, а з боку печатки — по годинній стрілці від цифри «1» в одного
з її початкових висновків.

У зв’язку з тим, що в телевізорі маються небезпечні для життя напруги
при його ремонті, необхідно строго дотримувати “Правил техніки безпеки
при роботі з установки, ремонту й обслуговуванню побутових
радіотелевізійних пристроїв (апаратів)”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Рєзников М.Р. “Радіо і телебачення вчора, сьогодні, завтра” М. Зв’язок,
1977. – 95 с.

Джигіт И.С. “Історія розвитку і досягнення радянського телебачення”
Радіотехніка 1947. – № 9 – 39 – 43 с.

Шамшин В.А. “Телебачення” Електрозв’язок 1975. – № 9 – 1 с.

Тализін Н.В. “Зв’язок, телебачення, радіомовлення” Радіо 1976. №3 1 – 3
с.

Горохів П.К. “Б.Л. Розинг – основоположник електронного телебачення” М.
Наука, 1964. – 120 с.

Бурлянд В.А., Володарская В.Е., Яроцкий А.В. “Радянська радіотехніка й
електрозв’язок у датах” М. Зв’язок, 1975. – 191 с.

Добровольский Е.Е. “Основні напрямки науково-технічного прогресу
радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” Москва Зв’язок, 1974. – 56 с.

Бродський М.А. “Стаціонарні кольорові телевізори” Мінськ Виш. Шк., 1995.
– 397 с.

Ельяшкевич С.А. “Кольорові телевізори 3УСЦТ” М. Радіо і зв’язок 1990. –
143 с.: іл.

Ельяшкевич С.А., Юкер А.М. “Удосконалення і ремонт телевізорів 3УСЦТ і
4УСЦТ” М.: Радіо і зв’язок, 1993. – 192 с.: іл.

PAGE 1

PAGE 41

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020