.

Звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4200
Скачать документ

Реферат

на тему:

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ, РІШЕНЬ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ.

План

Загальні правила зверненя до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов.

Звернення до виконання вироку.

1. Звернення до виконання зазначених документів покладається на суд,
який їх виніс. Вироки, рішення, ухвали і постанови звертаються до
виконання після того, як вони набрали законної сили, крім випадків
негайного їх виконання (ст. 217, 218 ЦПК України).

Все листування по зверненню до виконання вироків, рішень, ухвал і
постанов покладається на канцелярію суду (секретарів відповідних
колегій).

Про дії, пов’язані із зверненням до виконання вироків, рішень, ухвал,
постанов, зазначається в довідковому листі справи.

Звернення до виконання і контроль за виконанням вироків, рішень, ухвал,
постанов покладається на суддів, під головуванням яких розглядалися
справи, та на секретарів.

Копії вироків, рішень, ухвал і постанов, що надсилаються на виконання, а
також виконавчі листи, що видаються судом, завіряються підписами голови
суду або судді, головуючого по справі, і секретаря суду з проставленням
гербової печатки суду, супровідні листи, що надсилаються разом із
копіями зазначених документів, підписуються тими ж особами.

Якщо вирок, рішення, ухвала, постанова були залишені без змін судом
касаційної, наглядної інстанцій, секретар робить про це відповідний
запис на копіях зазначених документів, засвідчує своїм підписом і
гербовою печаткою.

У тих випадках, коли вирок, рішення, ухвала, постанова були змінені
обласним (Верховним) судом, про це зазначається на копії, що видається.
До копії вироків, рішень, ухвал, постанов, змінених у касаційному
порядку і порядком нагляду, приєднуються копії ухвал, постанов
касаційної чи наглядної інстанцій.

Копії окремих ухвал надсилаються відповідним установам, організаціям,
підприємствам, службовим особам, зазначеним в ухвалах.

2. Щодо особи, яка засуджена до позбавлення волі і не перебуває під
вартою, секретар не пізніше трьох діб після закінчення строку на
оскарження або одержання справи з касаційної інстанції надсилає органу
внутрішніх справ за місцем проживання засудженого дві копії вироку,
копію касаційної ухвали та розпорядження про виконання вироку (форма №
21). Розпорядження підписується головуючим по першій інстанції і
секретарем.

Вирок, яким особу, що не перебуває під вартою, засуджено до позбавлення
волі, повинен бути звернений до виконання не пізніше ніж через три доби
з дня набрання ним законної сили.

Відповідно до ст. 404 КПК України у разі звернення до виконання вироку
щодо особи, засудженої до позбавлення волі, яка перебуває під вартою,
секретар не пізніше трьох діб з дня набрання вироком законної сили
надсилає розпорядження про виконання вироку адміністрації місця
попереднього ув’язнення (форма № 20).

Якщо по справі декілька засуджених і відносно деяких з них подано
касаційні скарги чи подання, вирок суду звертається до виконання не
пізніше ніж через три доби після повернення справи з касаційної
інстанції відносно всіх засуджених.

Якщо судом касаційної інстанції засуджений підлягає звільненню з-під
варти, звернення до виконання такої ухвали на підставі ст. 381 КПК
України покладається на суд касаційної інстанції.

Адміністрація місця попереднього ув’язнення зобов’язана протягом доби
повідомити суд, який виніс вирок, прo виконання такої касаційної ухвали.

Якщо суд закриває кримінальну справу з передачею винного на поруки або
покладенням обов’язку по перевихованню і виправленню умовно засудженого
на громадську організацію або трудовий колектив, копія ухвали чи вироку
надсилається відповідній організації чи колективу, ще одна копія
надсилається органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого.

Матеріали по контролю за виконанням таких ухвал і вироків знаходяться в
спостережному провадженні на кожну особу в канцелярії суду, також
ведеться журнал (форма № 25). У випадку здачі кримінальної справи до
архіву, зазначені матеріали приєднуються до справи.

Щодо особи, засудженої до виправних робіт, секретар надсилає інспекції
виправних робіт дві копії вироку та підписку засудженого про явку до
інспекції виправних робіт за відповідними формами, якщо особу засуджено
до виправних робіт за місцем роботи або за місцем відбуття покарання, що
визначається органами, які відають застосуванням цього покарання (форми
№ 22, 23).

У випадку умовного незастосування покарання у вигляді позбавлення волі
або виправних робіт (ст. 45 КК України) копія вироку надсилається органу
внутрішніх справ за місцем проживання засудженого, аналогічні дії і у
випадку застосування відстрочки виконання вироку (сг. 46′ КК України).

Засудженому до штрафу надсилається повістка про добровільну сплату
штрафу в місячний строк в установу банку. Після спливу місячною строку
судовим виконавцем вживаються заходи примусового стягнення штрафу.

У разі засудження особи до позбавлення права займати певні посади або
займатися певною діяльністю копії вироку надсилаються:

а) адміністрації за місцем роботи засудженого;

б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого для
контролю.

Канцелярією суду здійснюється контроль за надходженням документів про
виконання вироку, підтвердженням чому буде копія наказу про звільнення
засудженого.

Звернення до виконання вироку в частині конфіскації майна засудженого
полягає в передачі судовому виконавцеві за місцем знаходження майна
документів: виконавчого листа, копії вироку, копії протоколу опису майна
(витяг) або довідки про відсутність майна, повідомлення про направлення
виконавчого листа державній податковій адміністрації (ст. 356 ЦПК
України).

У випадку відсутності в справі відомостей щодо опису майна, виконавчий
лист надсилається для виконання суду за останнім місцем проживання
засудженого, а також довідка про те, що опис майна не проводився.

Якщо судом касаційної чи наглядної інстанцій з вироку виключено міру
покарання у вигляді конфіскації майна, копія ухвали (постанови)
надсилається суду, що постановив вирок, для передачі його судовому
виконавцеві для припинення виконання та повідомлення органові, в
розпорядження якого надійшло конфісковане майно для реалізації.

У разі набрання вироком, яким засуджено призовника, законної сили,
секретар у семиденний строк повинен повідомити про це районний
військовий комісаріат за місцем проживання засудженого.

У тих випадках, коли особа зобов’язана до відшкодування збитків,
заподіяних злочином державному, кооперативному, громадському, приватному
майну, ceкретар суду виписує виконавчі листи не пізніше другого дня
після набрання вироком чи рішенням законної сили або після повернення
справи з обласного (Верховного) суду.

У виконавчому листі обов’язково має бути вказаний залишок
невідшкодованої суми, розмір відшкодувань у відсотках до заробітку
боржника, банківські реквізити стягувача.

У супровідному листі до виконавчого листа про звернення стягнення на
заробіток боржника має бути зазначений розмір стягнення в відсотках, або
ж вказано, що стягнення збитків відбувається за рахунок майна боржника.

У випадках, коли провадиться відшкодування збитків, заподіяних злочином,
незалежно від того, як вирішувалось питання стягнення — вироком суду чи
в порядку цивільного судочинства, у виконавчому листі обов’язково
зазначається стаття кримінального кодексу, за якою кваліфіковано злочин
засудженого, або за якою особа притягувалась до кримінальної
відповідальності, коли справу закрито з підстав, передбачених ст. 7—10
КПК України.

У тих випадках, коли відшкодування збитків покладено солідарно на
декількох осіб, виконавчі листи виписуються за кількістю боржників з
обов’язковим зазначенням у кожному виконавчому листі загальної суми, що
підлягає стягненню, та всіх осіб, які зобов’язані відшкодувати збитки.
Виконавчі листи нумеруються (№ 1, № 2).

Суд, що виніс вирок чи рішення про солідарне відшкодування збитків,
повинен вести виконавче провадження в справі, що зберігається в
канцелярії суду до повного стягнення присудженої суми. Аналогічно
ведеться контрольне виконавче провадження.

У зведеному та контрольному виконавчих провадженнях повинні бути:

1) копія вироку чи рішення суду або їх резолютивна частина про майнові
стягнення; у випадках, коли розмір збитків змінено ухвалою обласного
(Верховного) суду,— копія або резолютивна частина ухвали цього суду;

2) дані про те, куди надіслано виконавчі листи;

3) дані про суму, яку стягнуто з усіх солідарних боржників разом і з
кожного окремо;

4) інші документи по виконанню.

У цьому провадженні секретар зазначає про одержання повідомлень, що
надходять з канцелярії тa від судових виконавців про стягнені суми в
рахунок відшкодування збитків.

Виконавче провадження реєструється в обліковій картці (форма № 43).

У разі позбавлення засудженого військового або спеціального звання,
рангу, чину, кваліфікаційного класу суд направляє органу, який присвоїв
звання або який особу нагородив: копію вироку, подання, нагороди та
документи про нагороди або присвоєння звання.

Звернення дo виконання такого виду покарання, як громадська догана,
полягає в направленні копії вироку адміністрації, громадським
організаціям за місцем роботи, навчання, проживання засудженого або
органу преси, залежно від того, хто має бути поінформований про
зазначене покарання.

Вирок, яким визначена міра покарання у вигляді позбавлення батьківських
прав, звертається до виконання направленням копії вироку та виконавчого
листа органам опіки та піклування за місцем знаходження дитини та копії
вироку органу реєстрації актів громадянського стану за місцем народження
дитини, в разі примусового виконання виконавчий лист передається
судовому виконавцеві.

Кримінальна справа вважається закінченою після звернення до виконання
вироку, ухвали, постанови, зокрема постанови про звільнення від
покарання або пом’якшення покарання внаслідок акта амністії чи
помилування і одержання повідомлення про виконання зазначених рішень.

Секретар, у разі неодержання повідомлення про виконання вироку, ухвали
чи постанови, повинен своєчасно доповісти про це судді, який головував
по справі.

Якщо за вироком чи ухвалою суду належить взяти під варту засудженого,
який знаходиться на підписці про невиїзд, справа вважається закінченою
після одержання від відповідного органу внутрішніх справ повідомлення
про те, що засудженого взято під варту.

Якщо засуджений після постановлення вироку переховується, справа
вважається закінченою і здається до архіву тільки після одержання
повідомлення про його розшук та виконання вироку.

Після набрання вироком законної сили секретар судового засідання,
колегії заповнює довідку для органів слідства за формою № 6 про
результати судового розгляду; за підписом головуючого довідка
повертається органові слідства, що закінчував справу.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020