.

Злочинність, як явище. Кримінологія.(курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
958 5079
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

ЗЛОЧИННІСТЬ,

ЯК ЯВИЩЕ.

КРИМІНОЛОГІЯ

ЗМІСТ

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ
______________ ст. 3

ВСТУП

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
____________________________________________________ ст. 4

ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ __________ ст. 6

1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ _________ ст. 8

II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
______________________________________ ст.10

ВСТУП

2.1. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ______________________ ст.10

2.2. ТІНЬВА ЕКОНОМІКА ______________________________ ст.13

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ ____________________ ст.16

2.3.МОТИВИ,ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНИ ВЧИНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
____________________________ ст.17

ЗАКЛЮЧЕННЯ _______________________________________ ст.18

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ_________________________________ ст.20

I. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ

ВСТУП

Соціальна та економічна кризи спровокували зростання злочинності.
Остання стала ледве не повсякденним фоном життя і навряд будь-кого
можуть здивувати повідомлення про малолітніх вбивць, наркоманів чи
алкоголіків.

Нині кожний п’ятий учень 5-го класу, кожний четвертий восьмикласник і
кожний другий учень 11 класу схильні до вживання алкоголю. Поширення
набула дитяча проституція.

В Україні щорічно близько 11 тис. дітей скоюють суспільно небезпечні
діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна
відповідальність.1

Вони “опановують” нові види злочинів, які колись вважались “дорослими” –
вимагательство, шахрайство. Деякі вчинки таких злочинців відзначаються
особливою жорстокістю і цинізмом.

Розбудова правової держави, економічні зміни і реформування
національного законодавства України не можливі без урахування
сьогоднішніх реалій. Якщо взяти до уваги тільки сферу боротьби зі
злочинністю, то статистика свідчить: в 1987 р. в Україні зареєстровано
237821 злочин, в 1992 р. – 480478, а в 1997 р. – майже 590 тис. Крім
того, значною залишається так звана латентна або прихована злочинність.
Що це? Криміналізація суспільства чи його спроба таким шляхом вийти з
того становища , в якому воно знаходиться зараз? Грубе порушення чинного
законодавства чи недієвість самих законів? 2

Ось чому наука Кримінологія займається пізнанням злочинності, вивчає
особистість злочинця і розробляє заходи попередження злочинів і
поводження з тими, кого саме суспільство зробило злочинцями визначає
заходи впливу на винного, заходи для його перевиховання.

При розробленні нових законів важливо враховувати поради фахівців,
вчених, а також пропозиції громадян.

І той із злочинців, хто хоче змінити своє життя на краще і переконливо
це доводить, повинен мати таку можливість.

Держава через відповідні установи за допомогою законів та соціальних
програм зобов’язана надати їм таку можливість.

. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ

ЗЛОЧИНЦЯ

Всебічний підхід до оцінки особи, яка вчинила злочин, необхідний не
тільки для об’єктивного розслідування кримінальної справи і визначення
найбільш доцільних заходів впливу на винного, а й для виявлення та
усунення причин та умов злочину, а також правильного вибору заходів для
його перевиховання.

Успішне попередження злочинів можливо лише в тому випадку, якщо увагу
буде сконцентровано на особистості злочинця, оскільки саме особистість є
носієм причин їх вчинення. Можна тому сказати, що ця особистість –
основна і найважливіша ланка всього механізму злочинного поводження. Ті
її особливості, що породжують таке поводження, повинні бути
безпосереднім об’єктом попереджувального впливу. Тому проблема
особистості злочинця є головною і водночас найбільше складною проблемою
кримінології.

Особистість злочинця завжди була однієї з центральних проблем усіх наук
кримінального профілю й у першу чергу кріминології. У залежності від
соціально-історичних умов, вимог соціальної практики і рівня розвитку
науки по-різному ставилося і вирішувалося питання, що таке особистість
злочинця, чи є вона взагалі, у чому її специфіка, яка її роль у вчиненні
злочину, як впливати на неї, щоб не допустити більше злочинних дій.

Необхідно враховувати, що навіть у такій специфічній сфері, як злочин,
людина діє в якості суспільної істоти. Тому до неї треба підходити як до
носія різноманітних форм суспільної психології, придбаних моральних,
правових, етнічних і інших поглядів і цінностей,
індивідуально-психологічних особливостей. У цілому – це являє собою
джерело злочинного поводження, його суб’єктивну причину, визначає
необхідність вивчення всієї сукупності соціологічних, психологічних,
правових, медичних (у першу чергу, психіатричних) і інших аспектів
особистості злочинця.

Особистість злочинця являє собою сукупність соціально значимих
негативних властивостей, що утворилися в неї у процесі різноманітних і
систематичних взаємодій з іншими людьми.

Соціальний характер особистості злочинця дозволяє розглядати його як
члена суспільства, соціальних груп або нових спільностей, як носія
соціально типових рис. Включення злочинця в активне і корисне групове
спілкування – важлива умова його виправлення.

Для визначення поняття особистості злочинця необхідно вирішити ряд
спеціальних питань, зокрема: чи охоплює це поняття всіх осіб скоївших
злочин, або тільки частину з них; які сторони й особливості злочинця
необхідно вивчати.

І в наукових, і в практичних цілях це поняття повинно об’єднувати осіб,
винних у злочинному поводженні. Як злочинність включає такі зовсім різні
злочини, як згвалтування і шахрайство, так і поняття особистості
злочинця в практичному і науковому змісті об’єднують осіб, що вчинили ці
злочини. Тому кримінологія вивчає причини і механізм учинення злочинів,
у тому числі необережних і ненавмисних. Особистість усіх скоївших злочин
повинна бути предметом кримінологічного пізнання, що має величезне
практичне значення, у першу чергу для профілактики злочинів. Якщо з
орбіти кримінологічного вивчення виключити особистість тих, для яких
зроблений злочин не став основною головною діяльністю, то вони узагалі
випадуть із поля зору кримінологи, що завдасть істотний збиток практиці.

Поняття особистості злочинця у визначеній мірі умовне і формальне,
оскільки віднесення визначених дій до числа злочинних залежить від
законодавця. Він же, як відомо може скасувати кримінальну
відповідальність за вчинки, що раніше їм розглядалися як злочинні. Не
можна не визнати також, що в багатьох осіб, що учинили, наприклад,
необережні злочини можуть бути відсутні риси, типові для злочинців.

Поняття особистості злочинця не може бути ярликом для позначення
найбільше небезпечних і злісних правопорушників. Це поняття – початкова
позиція кримінологічної теорії особистості, уявне відтворення реального
об’єкта і не має сили і змісту поза ним.

Наявність відмітних рис особистості злочинця не варто розуміти так, що
вони властиві усім без винятку особам, що вчинили злочин. Відсутність їх
у деякої частини злочинців не знімає питання про необхідність вивчення і
їхньої особистості як носія причин злочинного поводження. Проте основна
маса злочинців відрізняється визначеними особливостями.

Саме даний факт дозволяє говорити про особистість злочинця як про
окремий, самостійний соціальний і психологічний тип. Його специфіка
визначає особливості духовного світу злочинців, їхньої реакції на вплив
соціального середовища.

Можна визначити особистість злочинця як особистість людини, що вчинила
злочин унаслідок властивих йому психологічних особливостей,
антигромадських поглядів, негативного відношення до моральних цінностей
і вибору суспільно небезпечного шляху для задоволення своїх потреб або
непроявлення необхідної активності в запобіганні негативного результату.

Кримінологічне вивчення особистості злочинця здійснюється для виявлення
й оцінки тих її властивостей і рис, що породжують злочинне поводження,
із метою його профілактики. У цьому виявляється найтісніша єдність трьох
вузлів кримінологічних проблем: особистості злочинця, причин і
механізму злочинного поводження, профілактики злочинів. При цьому
особистість злочинця є основною тому, що її кримінологічні особливості
первинні, оскільки є джерелом, суб’єктивною причиною злочинних дій, а
тому саме вони, а не дії або поводження повинні бути об’єктом
профілактичних зусиль. Те, що ці внутрішні особливості можуть призвести
до вчинення злочинів, складає сутність суспільної небезпеки особистості
злочинця, а саме злочинне поводження – похідне від них.

Криміногенні риси особистості формуються під впливом зовнішніх
соціальних чинників.

Вчиненню злочину можуть сприяти, навіть провокувати на це ситуаційні
обставини, зовнішнє середовище. Але, та сама ситуація сприймається й
оцінюється різними людьми по-різному. В остаточному підсумку в механізмі
індивідуального злочинного поводження особистість злочинця грає головну
роль стосовно зовнішніх чинників. Тому вчинення злочину точніше було б
розглядати не тільки як результат простої взаємодії особистості з
конкретною життєвою ситуацією, де вони виступають у якості рівнозначних
“партнерів”. Злочин є наслідком, реалізацією криміногенних особливостей
особистості, що взаємодіє із ситуацією.

ОСНОВНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ

До основних рис особистості злочинця відносяться насамперед
соціально-демографічні.

Кримінологічні дослідження і статистичні дані свідчать про те, що серед
злочинців значно більше чоловіків, ніж жінок (їх біля 15 %). Але в
злочинах, пов’язаних із розкраданням майна шляхом присвоєння, розтрати
або зловживання службовим становищем частка жінок вище, тому що їх
порівняно більше серед робітників суспільного харчування у системі
торгівлі і легкої промисловості.

В залежності від віку злочинців можна зробити висновки про криміногенну
активність і особливість різноманітних вікових груп.

За даними МВС Росії більш половини злочинів чинять особи у віці 16-29
років, але найбільше криміногенною групою населення, що виділяється
статистикою, є особи у віці 30-49 років: їхня частка в структурі
злочинності доходить до 47 %. Саме вони чинять біля 36 % особливо тяжких
і 35 % тяжких злочинів. З числа притягнутих до кримінальної
відповідальності осіб неповнолітні складають 14-15 %. Найменша частка
серед злочинців 60-літнього віку. Основну масу таких злочинів як
убивства, нанесення тяжкої шкоди здоров’ю, крадіжки, розбої,
хуліганство, згвалтування, чинять особи у віці до 30 років.3

Дані про соціальний стан і рід занять осіб, що вчинили злочини
показують, що половина злочинців до моменту вчинення злочину не була
одружена, що удвічі вище, ніж частка всього населення, що не має шлюбу.

Переважна більшість осіб, що чинять злочини, брали участь у суспільно
корисній праці, проте багато хто з них, особливо з числа хуліганів,
злодіїв, розбійників часто змінювали місце роботи, мали значні перерви в
трудовій діяльності. Серед непрацюючих велика частка
злочинців-рецидивістів.

Рівень освіти впливає на вибір життєвого шляху. Дані свідчать, що рівень
освіти осіб, що чинять злочини, нижче, ніж інших громадян. Найменш
низький рівень освіти в осіб, винних у вчиненні насильницьких,
насильницьки-корисливих злочинів, хуліганства, найбільше високий – серед
посадових злочинів, що учинили шляхом розкрадання і присвоєння, розтрати
або зловживання довірою.

Серед властивостей особистості злочинців уваги заслуговують такі , як
характер і тривалість злочинного поводження. Більшість рецидивістів
серед злодіїв, розбійників, членів злочинних організацій.

Серед злочинців чимало осіб із яскраво вираженою індивідуальністю,
лідерськими спроможностями, великою підприємливістю й ініціативою. Ці
якості в сполученні з негативними ціннісними орієнтаціями, моральними і
правовими поглядами звичайно виділяють лідерів злочинних груп і
злочинних організацій, являючись суспільною характеристикою останніх. Ці
якості повинні використовуватися в профілактиці злочинів і виправленні
злочинців.

Вивчення лідерських спроможностей злочинців особливо важливо для сфери
боротьби з організованою злочинністю. Лідерські риси означають уміння
керувати людьми і підкоряти їх собі будь-якими засобами, байдужість до
інших учасників злочинної групи або злочинної організації. Особистість
лідера звичайно визначає загальну спрямованість злочинної активності
групи і вчинення нею конкретних злочинних дій.

Порівняльне психологічне вивчення особистості великих груп злочинців і
законослухняних громадян показало, що перші відрізняються від других
значно більш високим рівнем імпульсивності, тобто схильністю діяти по
першому спонуканню й агресивністю, що сполучається в них із високою
чутливістю і ранимістю.

Знаючи загальні характеристики злочинців, їхні відмінні риси і
типологічні риси потрібно в будь-якій сфері практичної діяльності по
боротьбі зі злочинністю -профілактиці, розкритті, розслідуванні
злочинів, розгляді кримінальних справ у суді, призначенні карного
покарання, виправлення і перевиховання злочинців – враховувати, що
злочинець – це жива людина, особистість із її неповторністю,
пристрастями і складностями.

Особистість злочинця не існує поза суспільством тому, що саме
суспільство, соціальне середовище формують саме таку особистість, її
антигромадську спрямованість, а також тому, що тільки суспільство може
віднести якісь вчинки до розряду злочинних, а саме поняття злочинця є
похідним від злочину.

КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ ЗЛОЧИНЦІВ

Всі особи, що учинили злочини, відрізняються друг від друга по
демографічним, правовим, психологічним і іншим ознакам – з одного боку,
а з іншого боку – вони по цим ознакам схожі між собою. Тому виникає
необхідність класифікації і типології злочинців.

Класифікація злочинців може бути побудована по різноманітних основах,
серед яких виділяються дві великі групи: соціологічні, у тому числі
соціально-демографічні і правові.

До соціологічних відносяться: стать, вік, рівень освіти, рівень
матеріального достатку, соціальний стан, наявність сім’ї, рід занять,
наявність фаху, місце проживання.

До правових: характер, ступінь ваги скоєних злочинів, учинення злочинів
вперше або повторно, у групі або поодинці, тривалість злочинної
деятельностии, об’єкт злочинного зазіхання, форма провини.

По названим класифікаційним засадам виділяються й окремі типи –
неповнолітні злочинці, жінки-злочинці, насильницькі злочинці, злочинці –
міські жителі і т.і.

Типологія дає можливість розкрити природу, причини, закономірності
злочинного поводження, створити основи його прогнозування. Для типології
головною ознакою виступає мотив – внутрішнє спонукування до поводження,
те, заради чого воно здійснюється. Серед основної маси злочинців умовно
виділяють «корисливий», «престижний», «ігровий» «насильницький» і
«сексуальний» типи.

Типологічні групи будуються також по характеру злочинної спрямованості:
корисливий, насильницький, корисливо-насильницький і «універсальний»
типи». «Універсальний» тип включає:

економічні і сексуальні

присвоєння майна і катування

По ступені суспільної небезпеки, як-от відношення злочинця до головної
цінності – людського життя. Відповідно до цього виділяють такі типи:

«Абсолютно небезпечний» – здійснює серійні убивства, у тому числі, як
найманець і сексуальні, а також убивства декількох незнайомих людей
одночасно, або небезпечним засобом ( у ході вчинення тероризма).

«Особливо небезпечний» – здійснює убивства в конфліктній ситуації, а
також тривалий час корисливі ( із заподіянням великого матеріального
збитку) і корисливі-насильницькі злочини. Сюди ж відносяться керівники
злочинних організацій.

“Небезпечний” – що здійснює злочини проти особистості або власності, що
порушують суспільний порядок, але зазіхають не на життя.

“Представляє незначну небезпеку” – інші злочинці, у першу чергу ті, що
учинили злочин не за умислом або в силу несприятливого збігу особистих
обставин, але не проти життя людини.

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ВСТУП

Сьогодні за ступенем безпечності та поширеності лідирує економічна
злочинність, яка вразила всі галузі господарювання, сформувавши сферу
тіньової економіки. Необхідність боротьби з нею є безсумнівною. Однак в
Україні тіньова економіка відіграє особливу роль. Падіння обсягів
виробництва призвело до зростання безробіття з притаманним їй
катастрофічним зниженням рівня життя населення. Нездатність держави
створити необхідну кількість робочих місць для резервної армії праці
стала очевидним фактом. Відсутня також дійова й реальна соціальна
програма допомоги безробітним. Люди, які залишилися без роботи, знаючи,
що держава нездатна платити заробітну плату навіть працюючим, не
розраховують на ефективну допомогу. Тому закономірними й природними на
цьому тлі є спроби різних верств населення, що залишилися без засобів
для існування, знайти тіньову нішу в нових економічних реаліях. Тіньова
економіка також стала пристановищем для частини трудящих і пенсіонерів,
які не отримують своєчасно зарплату і пенсію. Вона об’єктивно відіграла
роль клапану, через який стався викид потенційного політичного
вибухонебезпечного тиску на уряд значної частини населення України.4

2.1. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ

Поняття “економічна злочинність” означає складне, внутрішнє суперечливе
явище, з’явилося в кримінології порівняно нещодавно. Перехід до
багатоукладної економіки на основі рівності усіх форм власності, у тому
числі і приватної, видозмінив не тільки соціальний портрет осіб, що
чинять розкрадання й інші корисливі злочини, але і структуру
протиправних діянь.

У цьому зв’язку при визначенні груп злочинів, які утворюють економічну
злочинність, ознакою є заподіяння шкоди економічним інтересам держави і
громадян, що охороняються законом, шляхом розкрадань, господарських і
корисливих посадових злочинів. Відмінна риса економічних злочинів
складається в тому, що вони відбуваються спеціальним суб’єктом
посадовими і матеріально відповідальними особами, а не сторонніми для
об’єкта керування людьми, включеними в систему економічних відносин, на
які вони зазіхають.

Поряд із матеріальними наслідками серйозна шкода завдається
встановленому порядку керування народним господарством. При цьому
утрудняється реалізація рішень, спрямованих на нормальне функціонування
всіх суб’єктів товарно-грошового обертання, захист прав споживачів.

Аналіз злочинності в сфері економіки доцільно вести по декількох
самостійних напрямках, обумовлених конкретною кримінологічною ситуацією
перехідного періоду від адміністративної-командної до переважно ринкової
регуляції господарських процесів як практично нової концепції керування
із широким використанням економічних регуляторів – цін, податків,
платежів за ресурси, процентних ставок, створення ринку засобів
виробництва і предметів споживання, формування конкретного ринку, ринку
інвестиційних ресурсів і цінних паперів.

Кримінологічна ситуація в економіці перехідного періоду визначається:

Сукупністю зафіксованих судовою статистикою різноманітних форм
розкрадань державного і колективного майна, хабарництва, спекуляції,
приписок, зловживань службовим положенням.

Наявністю значної кількості прихованої (латентної) економічної
злочинності, невідомої правоохоронним органам.

Появою нових форм економічного поводження, що у суспільній свідомості
розцінюються не просто як небажані, але небезпечні і мають бути
заборонені, у тому числі під страхом кримінальної відповідальності.

Інтенсивність злочинних проявів в економіці відповідно до статистичних
даних дуже різноманітна. Майже кожний третій злочин складає розкрадання
державного і колективного майна шляхом присвоєння або розтрати, або
зловживання посадовим положенням.

До 70% злочинів у сфері економіки залишаються не виявленими, особливо
хабарництво, розкрадання, обман покупців і замовників і ін.

1/4

I

J0

o

&

E

I

O

JA0

o

&

&

:¤/o/o/oiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiUeiUeiUeiUeiaiaiaiaiaiai
aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai

ph

&

&

?????????&?

W

ph

? підприємництва веде до декримінализації діянь, властивих винятково
командному стилю керування.

Відомо, що з УК виключені такі склади злочинів, як комерційне
посередництво, приватнопідприємницька діяльність. Спекуляція поки
залишається і по засобам вчинення розкрадання діляться на 2 групи:

Відбивані на балансі підприємств, організацій у виді недостачі
товарно-матеріальних цінностей;

Не показуються в облікових документах розкрадання, пов’язані зі
створенням неврахованого розміру сировини, матеріалів, коштів із метою
їхнього вилучення і наступного розподілу між учасниками злочину.

Для цієї групи розкрадань необхідною умовою виступає об’єднання в
злочинності двох і більш підприємств і організацій, як пов’язаних
спільністю розв’язуваних задач, так і штучно залучених в злочинну
орбіту. Одна з організацій має доступ до коштів (торгові заготівельні
підприємства), що у результаті злочинних маніпуляцій “обмінюються” на
товари, матеріали й ін. Розбалансованість споживчого ринку, руйнування
утворюваних десятиліттями господарських зв’язків, інфляція зробили
кращими для сучасної економічної практики обмінні операції “товар на
товар”, що у свою чергу позначилося на зміні предмета розкрадань. За
даними МВС України, в останні роки значно (майже на 45%) збільшилося
число крадіжок сировини і матеріалів із підприємств легкої і місцевої
промисловості для їхнього наступного збуту.

Кримінологічні дослідження свідчать також про істотну зміну засобу
протиправного заволодіння майном. В даний час зростає число примітивних,
навіть вульгарних форм зазіхань на економічну систему, що носять як би
відкритий, відверто цинічний характер і не потребує високої фахової
підготовки, знання специфіки бухгалтерського обліку, технології
виробництва.

Сказане відноситься і до банківських сфер, що дозволяють привласнювати
значні кошти за рахунок переводу безготівкових грошових мас у готівку.

Розкрадання в сфері кредитно-фінансових відносин займають одне з перших
місць по матеріальним наслідкам для економіки. Найбільше поширеними
засобами вчинення цих розкрадань є:

Підробка банківських документів (кредитних авізо, чеків);

Неповернення кредитів із наступним їхнім викраденням;

Мошенічество під видом конвертації гривні;

Використання підроблених пластикових платіжних засобів (електронних
грошей);

Присвоєння грошей, отриманих у порядку передоплати без постачання
товарів або надання послуг.

В останні роки просліджується стійка тенденція росту організованої
злочинності, властива розкраданням в дуже значних розмірах, хабарництву.
Частка таких розкрадань у структурі всіх інших форм злочинних зазіхань
на економічну систему невелика – біля 3 %. Проте їхня роль не
вичерпується лише матеріальною шкодою. Небезпечний розкладницький вплив
“легких” грошей на реакції різноманітних груп населення, особливо
молодь, насадження стереотипів добування засобів до життя будь-якими, у
тому числі і злочинними засобами.

Відбувається зрощування розкрадачів із злодіями, грабіжниками й іншими
представниками кримінальної злочинності, з одного боку, і активна
взаємодія з тіньовою економікою, що утворює фундамент економічної
злочинності, з іншої.

Водночас економічну злочинність не можна ототожнювати з організованою.

Пересічні інтереси тіньової економіки й організованої злочинності
надають усталеність існуванню злочинних угруповань розкрадачів,
розширюють їхні претензії на особливу роль у керівництві такими
економічними процесами, як роздержавлення і приватизація.

Організовану злочинність у сфері економіки можна визначити як новий
якісний рівень групової фахової злочинності, що характеризується
зімкненням кримінального середовища в рамках регіону, країни з поділом
на ієрархічні рівні і виділенням лідерів, що не беруть участь у
конкретних злочинах, а здійснюють організаторські, управлінські,
ідеологічні функції; корумпуванням, залученням у злочинну діяльність
відповідальних робітників апарату державних (у т.ч. правоохоронних)
органів для забезпечення безпеки і гарантій учасникам співтовариств із
монополізацією і розширенням сфер протиправної діяльності з метою
одержання максимальних матеріальних прибутків при максимальній
захищеності її лідерів від відповідальності.

2.2. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА

Термін “тіньова економіка” використовується для забезпечення сукупності
неврахованих, нерегламентованих (що відрізняються від зафіксованих у
нормативних документах і правилах господарювання) і протиправних видів
економічної діяльності.

Тіньова економіка є складним, суперечливим соціально-економічним
процесом. Вона охоплює основну частину суспільних структур і
господарства. До зазначеної економіки належить неконтрольоване
суспільством виробництво, розподіл, обмін і споживання
товарно-матеріальних цінностей, грошей, послуг. Це все те, що
приховується від органів державного управління, громадськості, зокрема
соціально-економічні відносини між окремими громадянами, соціальними
групами по використанню державної і недержавної власності, власності
громадян у корисливих інтересах, які вбирають у себе невраховані та
нерегламентовані види економічної діяльності. Тобто тіньова економіка
розуміється як сукупність неконтрольованих і неврегульованих законних
або протиправних видів економічної діяльності.

Незаконна, умисно прихована від державних органів, економічна діяльність
спрямовується на одержання прибутку шляхом вчинення злочинів чи сприяння
їм.

Тіньова економіка виросла та розвивалася в умовах наявності прогалин у
законодавстві, в економіці і фінансово-кредитній сфері, за обставин
зростання фінансових можливостей криміналітету, зрощування корумпованих
представників різних влад, державного апарату і злочинного світу, маючи
єдину ціль – надмірне збагачення та одержання влади. Пояснення даного
явища, насамперед, слід шукати в площині відсутності уміння
кваліфіковано, професійно управляти господарством.

Поява і специфіка тіньової економіки пов’язана з багатьма чинниками. У
сферу її діяльності втягнуто:

Основні капітали(рухомість і нерухомість, ресурси та засоби
виробництва);

Фінансові засоби та цінні папери (акції, векселі, електронні карти,
приватизаційні, компенсаційні сертифікати тощо);

Особисті капітали структур тіньової економіки (будинки, земля,
автомашини, яхти, дачі, літаки тощо);

Демографічні ресурси (особи, задіяні в тіньових економічних видах
діяльності).

Існування даної економіки зумовлює розвиток й існування організованої
злочинності, сприяє “відмиванню” злочинно одержаного капіталу через малі
підприємства, асоціації і комерційні банки, за допомогою акції,
приватизації.

Наявність істотних протиріч у загальноправовому регулюванні,
зовнішньоекономічний напрям, відсутність доктрини державної політики в
даній галузі, збоченість державного та фінасово-банківського контролю
зумовлюють “процвітання” системи порушень підприємствами фінансової і
господарської дисципліни, невиконання договірних зобов’язань як
усередені так і за межами країни, що призводить до руйнації
господарських зв’язків, стимулювання різних посадових зловживань, з боку
керівництва згаданих підприємств.

У зв’язку з цим особливий напрям діяльності економіки (тіньовий)
останнім часом набув значного поширення, зокрема перед одержанням
прибутків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Так, з числа опитаних у 1999 р. працівників правоохоронних органів 41 %
відповіли, що їм відомі факти використання спільних підприємств за
участю іноземного капіталу й інших комерційних структур для одержання
незаконних прибутків, а 37 % зазначили криміналізацію форм “прямого
виходу” при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств і
організацій. Ці зловживання не можуть вчинюватися без допомоги
коруппованих представників різних гілок влади та державного управління,
Дозвільна система ліцензування та квотування експортно-імпортних
операцій є благодатним грунтом для створення системи зловживань з боку
представників усіх прошарків чиновницького апарату.5

Відсутність належного контролю за прибутками громадян і юридичних осіб,
криза фінансової системи, правова неврегульованість багатьох сторін
зовнішньоекономічної і господарської діяльності створюють сприятливі
умови для існування тіньової економіки та незаконного збагачення,
присвоєння чужого майна.

Аналіз і визнання цього економіко-правового феномена показують, що
названа економіка містить поєднання двох начал: тіньового нелегального,
злочинного, з одного боку, й економічного, тобто визначеної сукупності
суспільних виробничих відносин, – з іншого. Наведене підтверджується
практикою боротьби з тінізацією економіки, що свідчить про існування
різноманітних її тенденцій і прояв, найбільш типовими з яких є:

Тіньова економіка в легальній сфері діяльності (незареєстрована трудова
діяльність, поширення котрабанди, нелегальний ввіз і продаж дорогоцінних
металів; неофіційна торгівля). Така діяльність не враховується при
розрахунках валового національного продукту. Обліковувати її практично
неможливо.

Тіньова економіка в нелегальних економічних видах діяльності
(зловживання у фінансово-кредитній, сфері; порушення у сфері
приватизації; незаконний автобізнес; фальшивомонетництво; незаконний
обіг сильнодіючих наркотичних засобів, психотропних і фармацевтичних
препаратів; незаконний обіг і торгівля зброєю, спеціальними засобами,
вибуховими й ядерними матеріалами; нелегальна міграція; проституція;
рекет, торгівля людьми, а також органами та тканинами людського тіла).
Другий бок містить заборонену в державі економічну діяльність, що
повинна обов’язково враховуватися та контролюватися державою.

Аналіз різних тенденцій і проявів тіньової економіки свідчить, що
поштовхом до її розширення послужило посилення неефективності ,
уніфікованості, негнучкості і відірваності системи економічних відносин
від різномаїття та суперечливості реального виробничо-господарського і
соціального середовища. Система виробничих відносин, що культивувалася,
не змогла забезпечити необхідного розвитку економіки, соціальної
справедливості та захищеності особистості, її економічної свободи,
політичної демократії. Це, у свою чергу, призвело до економічної і
соціальної безвихідності, до різних економічних правопорушень.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНЦІВ

Характеризуючи особистість розкрадачів, не можна не помітити рівне
співвідношення чоловіків і жінок (60% – 40%). Серед осіб, що учинили всі
злочини в цілому співвідношення чоловіків і жінок у середньому 1:8.
Приблизна рівновага статей, що спостерігається в економічній
злочинності, обумовлена тим, що жінки традиційно частіше чоловіків
займають посади, пов’язані з виконанням облікових, бухгалтерських
функцій; обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей у торгівлі і
сфері побутового обслуговування.

З керівних робітників, що в організованих розкраданнях досягають третини
всіх засуджених, навпроти переважають чоловіки. Ще більш високий
відсоток чоловіків серед осіб, засуджених за хабарництво (біля 70 %), що
прямо пов’язано з виконанням спеціальних виконавчо-розпорядницьких
функцій, властивих управлінській ланки.

За даними кримінологічних досліджень, кожні два з трьох засуджених за
економічні злочини мали середню і вищу освіту.

Для посадових, господарських злочинів і службових розкрадань властиво
вчинення злочину вперше. Раніше засуджені за хабарництво серед усіх
засуджених не перевищують 5%, такий же рівень раніше засуджених за
спекуляцію.

Кожне 5-е розкрадання, здійснене з використанням посадового положення, є
груповим.

Соціальний склад засуджених за розкрадання, посадові і господарські
злочини різняться в залежності від місця, що займає та або інша особа в
ієрархії управлінського апарата.

2.4. МОТИВИ, ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНИ ВЧИНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Спонукальним мотивом заняття протиправною діяльністю в сфері економіки,
як правило виступає користь, прагнення до матеріального добробуту,
володінню престижними речами, що дорого коштують, прагнення зайняти
високе стійке положення в суспільстві, яке дає доступ до таких благ, що
недоступні рядовому працівнику. У організованих розкраданнях значна
частина викраденого перерозподіляється у виді взяток “потрібним людям”.

Причини вчинення корисливих злочинів у сфері економіки носять як
об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Економічні відносини, їх
суперечливість і негативний характер породжують злочинність у цілому.

Важливим для пізнання економічної злочинності є виділення обставин, що
підтримують її функціонування як на макрорівні, і безпосередньо
впливають на рішучість до вчинення злочинів у конфліктній сфері
організаційної-господарської діяльності.

Кримінологічні дослідження показують, що входження в ринкову економіку
породило серйозне протиріччя між засобом виробництва, що укладається, і
організаційно – господарськими рішеннями, що реалізують основні напрямки
економічної політики.

Умовно обставини, що сприяють відносної поширеності і живучості
антисоціального економічного поводження можна розділити на 2 групи:

організаційно-господарські;

соціально-психологічні.

Перша група охоплює такі найбільше істотні, як витрати економічної
політики, недоліки чинної системи контролю; відставання правотворчої
діяльності від потреб господарської практики й ін. У безпосередньому
зв’язку із конкретними діяннями частіше інших знаходяться такі
обставини: недоліки системи обліку і звітності, поточного контролю з
боку керівника, зневага до вимог по підбору осіб на ревізорські і
матеріально відповідальні посади.

Дуга група обставин пов’язана з недоліками правовиховної роботи, із
загальною непідготовленістю населення й особливо середньої управлінської
ланки до рішення складних економічних задач на основі нової економічної
ідеології, обумовлюється нерозривністю демократичних традицій
саморегуляции суспільних процесів в економіці й ін.

Ступінь обох груп обставин на рівень і динаміку економічної злочинності
неоднакова. Відсутність цілісної концепції запобігання негативних
наслідків при витисненні адміністративних методів переважно економічними
опосередковано впливає на створення атмосфери зниженої вимогливості до
небажаного для суспільства формам поводження.

Несбалансованість свободи підприємництва адекватними мірами
відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил в економіці
породжує упевненість у уседозволеності, провокує на антисоціальні засоби
рішення економічних проблем.

Важливе самостійне значення мають механізм ціноутворення, податкової
політики, що на шкоду моральним уявленням про сумлінну
висококваліфіковану працю як джерело добробуту, сприяють створенню
найбільш сприятливого режиму для авантюристів, що маніпулюють різницею в
ціні і наживаються на труднощах перехідного періоду.

Обидві групи обставин переплітаються , створюючи загальний несприятливий
фон в економіці.

Особливе значення одержує профілактична діяльність представницьких
органів і органів місцевого самоврядування, що вирішують питання
комплексного розвитку підприємств, раціонального використання природних
ресурсів.

Важливе значення мають запобіжні заходи, як-от:

Економічні.

Організаційні.

Технічні.

Правові.

Виховні.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Злочинність як явище завжди цікавила спеціалістів різних напрямків.
Людство живе в страху перед злочинністю і стільки скільки воно існує,
шукає методи і засоби боротьби з ній. Для того, щоб вести боротьбу зі
злочинністю, необхідно її пізнати.

Нині в зв’язку з гострими соціальними і міжнаціональними конфліктами,
економічним розвалом, політичною боротьбою за владу багато проблем
злочинності загострилися.

Наука кримінологія дає розуміння злочинності, розуміння того, що
суспільство може зробити в боротьбі з ній, якими засобами і методами
воно зобов’язано користуватися з урахуванням стану, характеру, структури
злочинності, які міри в боротьбі зі злочинністю первинні, яке місце
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Кримінологія – одна з небагатьох наук юридичного профілю, яка має
якісно різноманітний інструментарій для дослідження соціально-правових
явищ. Такий інструментарій практично відсутній у науці кримінального
права, покликаній вирішувати теоретичні і прикладні завдання
удосконалення кримінального законодавства. Якщо визначити правопорядок
як оптимум правового регулювання і можливий у конкретних історичних
умовах рівень додержання правових приписів, що забезпечують нормальне
функціонування і розвиток суспільства, реалізацію гарантованих
громадянами прав і свобод, то в дослідженні цього кримінологія може
займає гідне місце.

Історія кримінології радянського періоду рясніє прикладами витрат на
запобігання злочинності, що набагато перевищують відвернуті потенційні
збитки.

Сьогодні навряд чи хто відважиться заперечувати парадигму про такі
першовизначальні макрофактори, що генерують злочинність, як неадекватний
ідеалу політичний і економічний устрій суспільства, його нестабільність,
соціальне розшарування, безробіття, матеріальне та духовне
неблагополуччя значної частини населення, недоліки виховання,
ідеологічну криза науки про перебудову суспільства, або зводиться до
прогнозування злочинності з урахуванням стану і тенденцій розвитку
соціуму.

Власне, кожна епоха формує свій соціальний тип людини зі своєю системою
цінностей, міжособистих стосунків, адаптаційних механізмів. Еволюція
суспільства дійсно узгоджується з певними закономірностями. Кожній
історичній епосі притаманні свої досягнення, що супроводжуються
вражаючими їх пороками. Однак, результативність боротьби зі злочинністю
неправомірно ставити у пряму залежність тільки від ліквідації пороків
суспільства.

Магістральний шлях боротьби зі злочинністю – у створенні такої
“траєкторії розвитку” при якій виключається саме “зіткнення” зі
злочинністю. Але змінювати закономірності розвитку суспільства, –
завдання досить складне. Впливати ж на динаміку і структуру злочинності
можливо. Особливо актуалізується це завдання у перехідний, період у
якому знаходиться сьогодні Україна.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е.Эминова. 2-е изд.
– М.: Юристь, 1999. С.678.

Криминологи:Учебник / Под ред В.Г. Лихолоба – К:- Донецк, 1997. С. 398.

Криминология: Учебник / Беляэв Н.А. и др. Под ред. В.В. Орехова –
Санк-Петербург: Университет, 1992. С. 216

Криминология. – М: МГУ, 1994. С.415.

Титаренко Ю.Л., Филонов В.П, Коваленко О.И. Хозяйственные преступления.
– Донецк, 1998. С.688.

Жулинський Н. Хто вони, неповнолітні? // Голос України. – 1995. – 26
січ.

Савонюк Р. Соціолого-правове дослідження, або думки засуджених. // Право
України – 1999 – № 7 – С. 79.

Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої
злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми.
// Право України. – 2000 – № 2 – С.62.

1 Жулинський Н. Хто вони, неповнолітні? // Голос України. – 1995. – 26
січ.

2 Р.Савонюк “Соціолого-правове дослідження, або думки засуджених. //
Право України – 1999 – № 7 – С. 79.

3 Криминология: Учебник / Под ред В.Н. Кудрявцева и В.Е. Єминова. – 2-е
изд. – М.: Юристь,1999. – С. 133.

4 Е.Віленська, Е.Дідоренко, Б.Розовський, В.Чалий – Кримінологія:
традиції і новації. // Право України. № 6 – 1999 – С.96.

5 Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої
злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми.
// Право України. – 2000 – № 2 – С.62.

PAGE 1

PAGE 2

“Представляє незначну небезпеку

“Небезпечний”

“Особливо

небезпечний”

“Абсолютно

небезпечний”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020