.

Злочини проти встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1441
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Злочини проти встановленого порядку переміщення предметів через митний
кордон України

Контрабанда (ст. 201 КК). Основним безпосереднім об’єктом злочину є
встановлений порядок переміщення відповідних предметів через митний
кордон України. Додатковим – встановлений порядок обігу предметів
дозвільної системи і захисту культурної спадщини, фінансові інтереси
держави (у разі несплати обов’язкових платежів), громадська безпека,
здоров’я населення.

Предмети контрабанди поділяються на дві групи. По-перше, це предмети,
незаконне переміщення яких через митний кордон України є кримінальне
караною контрабандою незалежно від наявності спеціальних ознак, які
характеризують об’єктивну сторону злочину (історичні та культурні
цінності, отруйні, сильнодіючі, радіоактивні або вибухові речовини,
зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових
припасів до неї), а також стратегічно важливі сировинні товари, щодо
яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі
України). По-друге, це товари, які вільно обертаються в Україні і
незаконне переміщення яких через митний кордон України є контрабандою
лише за наявності зазначених у законі спеціальних ознак, а саме: великих
розмірів та переміщення через митний кордон певним способом – з
приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Культурними цінностями визнаються об’єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення
і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до
законодавства України (ст. 1 Закону «Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей»). До культурних цінностей належать,
наприклад, оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури,
предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та
держави, історією науки і культури, предмети музейного значення,
знайдені під час археологічних розкопок, старовинні книги та інші
видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну
цінність, окремо чи в колекції.

До зброї як. предмета контрабанди потрібно відносити: 1) вогнепальну
зброю; 2) ядерну, хімічну, біологічну та інші види зброї масового
знищення; 3) холодну зброю; 4) пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; 5) комбіновану
зброю; 6) вибухову зброю.

Для вирішення питання про те, чи є предмет культурною цінністю,
отруйною, сильнодіючою, радіоактивною, вибуховою речовиною, зброєю або
боєприпасами, можуть бути потрібні спеціальні знання фахівців, які мають
залучатися для проведення мистецтвознавчої, фізико-хімічної,
криміналістичної або інших експертиз.

Товари – це будь-яке рухоме майно (у т. ч. валютні цінності, культурні
цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні
засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно
для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України (ст. 1
МК 2002 р.). Не є предметом контрабанди особисті речі – це предмети
першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення
життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та
призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є
товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам,
відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Переміщення товарів розглядається як контрабанда за умови, що воно
вчинене у великих розмірах, тобто, якщо вартість товарів у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
(примітка до ст. 201).

До стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством
встановлено відповідні правила вивезення за межі України, належать
передусім ті сировинні товари, на які поширюється режим ліцензування і
квотування зовнішньоекономічних операцій (ст. 381 ГК, ст. 16 Закону «Про
зовнішньоекономічну діяльність»). Переліки товарів, експорт та імпорт
яких підлягає квотуванню і ліцензуванню, щорічно затверджуються КМУ.

Об’єктивна сторона контрабанди виражається в активних діях, які
полягають у незаконному переміщенні відповідних предметів через митний
кордон України. Під переміщенням через митний кордон треба розуміти
ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або
транзит через територію України товарів та інших предметів у будь-який
спосіб, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту
та ліній електропередачі.

Обов’язковою ознакою злочину є місце його вчинення – це митний кордон.
Митний кордон збігається з державним кордоном України, за винятком меж
території спеціальних митних зон (ст. 6 МК 2002 р.). Межі території
спеціальних митних зон також становлять митний кордон України.
Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких
запроваджено митний режим спеціальної митної зони.

Згідно зі ст. 351 МК 2002 р., переміщення предметів через митний кордон
України поза митним контролем означає їх переміщення: 1) поза місцем
розташування митного органу (цим поняттям слід охоплювати також
переміщення в розташуванні митниці, але поза зоною митного контролю); 2)
поза часом здійснення митного оформлення (тобто до відкриття чи після
закриття митниці, яка є тимчасовою або працює нецілодобово); 3) з
використанням незаконного звільнення від митного контролю шляхом
зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.
Предмети контрабанди можуть переміщуватись поза митним контролем шляхом
об’їзду митних постів легковими та вантажними автомобілями, обходу місць
митного контролю пішоходами, використання спеціально виготовлених
літаючих пристроїв, торпед, спеціально тренованих тварин тощо.
Переміщення предметів контрабанди через митний кордон України поза
митним контролем особою, яка водночас перетинає державний кордон України
поза пунктами пропуску, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів,
передбачених ст. 201 і ст. 331.

Переміщення предметів через митний кордон України з приховуванням від
митного контролю (ст. 352 МК 2002 р.) – це їх переміщення: 1) з
використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників); 2) з
використанням інших засобів або способів, що утруднюють виявлення
предметів (з приховуванням предметів в організмі людини або тварини,
багажі, продуктах харчування, речах особистого користування тощо); 3)
шляхом надання одним предметам вигляду інших, яке означає істотну заміну
зовнішніх характерних ознак предметів, а також їх тари, упаковки,
ярликів, етикеток тощо, що дозволяє віднести предмети контрабанди до
предметів іншого виду; 4) з поданням митному органу України як підстави
для переміщення предметів через митний кордон підроблених та деяких
інших документів.

Під незаконним переміщенням предметів контрабанди першої групи через
митний кордон потрібно розуміти їх переміщення:

1) поза митним контролем; 2) з приховуванням від митного контролю; 3)
поєднане з недекларуванням; 4) за відсутності належного дозволу, якщо
його наявність є обов’язковою.

Контрабанда є злочином з формальним складом і визнається закінченою з
моменту фактичного перетину предметом злочину лінії митного кордону. До
визначення моменту закінчення контрабанди потрібно підходити
диференційовано і враховувати те, відбувається ввезення чи вивезення
предметів злочину, а також місце здійснення протиправних дій. Якщо
предмети вивозяться за межі митної території України, митний кордон
фактично переміщується ними після того, як митний контроль вже пройдено,
а тому контрабанда має розглядатись як закінчений злочин у разі
фактичного (успішного) переміщення предметів через митний кордон. Якщо
предмети ввозяться на митну територію України, факт закінченої
контрабанди встановлюється під час проходження митного контролю, який
здійснюється вже після того, як предмети злочину перетнули митний
кордон.

Добровільна відмова від вчинення контрабанди передусім можлива на стадії
готування до незаконного переміщення предметів через митний кордон або
незакінченого замаху на його вчинення, коли особа усвідомлює можливість
доведення злочину до кінця, але з власної ініціативи відмовляється від
цього. Наприклад, добровільною відмовою слід вважати випадки, коли після
заповнення декларації та опитування громадян стосовно наявності
незадекларованих предметів особи зізнаються про їхню наявність, дістають
предмети із схованок і фактично добровільно відмовляються від вчинення
контрабанди.

Суб’єкт контрабанди – загальний. Ним може бути громадянин України, особа
без громадянства, іноземний громадянин.

Суб’єктивна сторона контрабанди характеризується прямим умислом. Не може
бути притягнена до кримінальної відповідальності за контрабанду особа,
яка добросовісно помиляється щодо того, чи є даний предмет культурною
цінністю або отруйною речовиною.

Кваліфікуючими ознаками контрабанди (ч. 2 ст. 201) є вчинення її за
попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин,
передбачений ст. 201.

Література.

Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем:
навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.-
208с.

Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина
Загальна: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2001. — 432 с.

Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина
Особлива: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2001. — 544 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В.
Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл.
та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична
думка, 2004.- 352 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В.
Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл.
та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична
думка, 2004.- 656 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид.
спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В.
Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Ін-тер—Право, 2001. — 416 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020