.

Відповідальність за порушення та заходи органів внутрішніх справ по забезпеченню охорони атмосферного повітря (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1315
Скачать документ

Реферат з правознавства

Тема: Відповідальність за порушення та заходи органів

внутрішніх справ по забезпеченню охорони атмосферного повітря.

План

Відповідальність за правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря.

Заходи органів внутрішніх справ щодо забезпечення охорони атмосферного
повітря.

1. Законом України “Про охорону атмосферного повітря” встановлено такі
правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря:

1). Порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного
повітря;

2). Перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих випадків
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

3). Перевищення нормативів гранично допустимих рівнів шкідливого впливу
фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря;

4). Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та використання
атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення без
дозволу спеціально вповноважених на те державних органів;

5). Здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і
клімат;

6). Впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій,
нових технологічних систем, речовин і матеріалів, а також експлуатації
технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об’єктів, які
не відповідають встановленим вимогам щодо охорони атмосферного повітря;

7). Порушення утилізації промислових та побутових відходів
транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин,
стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, що
спричиняють забруднення атмосферного повітря;

8). Проектування і будівництво об’єктів з порушенням норм і вимог щодо
охорони і використання атмосферного повітря;

9). На виконання розпорядження та приписів органів, які здійснюють
державний контроль у галузі охорони та використання атмосферного
повітря;

10). Відмова від надання своєчасної, повної та достатньої інформації
про стан атмосферного повітря, джерело забруднення, а також приховування
перекручення відомостей про стан екологічної обстановки, яка сталася в
наслідок забруднення атмосферного повітря.

Також законами України може встановлюватися відповідальність і за інші
правопорушення.

Винні особи не суть адміністративну цивільно-правову, кримінальну і
дисциплінарну відповідальність.

Адміністративна відповідальність.

Відповідно до статей 78-83 АК України за правопорушення законодавство
про охорону атмосферного повітря штрафу підлягають особи, винні у таких
порушеннях законодавства щодо охорони атмосферного повітря:

Порушення порядку здійснення порядку викиду забруднюючих речовин в
атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів;

Порушенні порядку здійснення діяльності, спрямованої та штучної зміни
стану атмосфери і атмосферних явищ;

Введення експлуатацію нових реконструйованих підприємств, споруд та
інших об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного
повітря;

Порушення правил експлуатації, а також не використанні встановлених
споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю випадів в
атмосферу;

Недотримання екологічних вимог під час проживання, розміщення,
будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або
споруд;

Випуску експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних
засобів і установок, у яких в міс забруднюючих речовин у викидах, а
також рівень шуму, утворюваного ними під час роботи, перевищує установ
ленні нормативи;

Експлуатації автотранспортних та інших пересувних засобів з перевищення
нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах;

Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування,
утилізації, ліквідація та використання промислових та побутових
відходів;

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування,
знешкодження, ліквідація та захоронення пестицидів агрохімікатів,
токсичних хімічних речовин та інших представників.

Відповідні справи про адміністративні правопорушення у цій сфері
розглядають адміністративній комісії при виконавчих органах районних,
міських, районних у містах, селищах і сільських Рад народних депутатів.
Якщо справа про адміністративні порушення пов’язана з
санітарно-гігієнічні і санітарно-епідеміологічних правил і норм, їх
розглядають органи та установи, що здійснюють державний санітарний
нагляд.

Відповідно до статті 29 Закону України “Про охорону атмосферного
повітря” забороняється впровадження відкриттів, винаходів та раціональні
раціоналізаторських пропозиції, застосування нової техніки, імпортного
устаткування, технології і систем, якщо вони не відповідають
встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря.

Якщо є порушення згідно цих вимог така діяльність припиняється
вповноваженими на те державними органами, а винні особи притягуються до
відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність – застосовується у випадках нанесення
матеріальних збитків.

У статті 45 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”,
зазначено, що підприємства, установи, організації та громадяни
зобов’язані відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про
охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених
законодавством України.

В Україні немає спеціального органа, який би визначав розмір і порядок
відшкодування збитків, пов’язаних з порушенням законодавства про охорону
атмосферного повітря.

В таких випадках застосовується загальні норми цивільного права, що
регулюють зобов’язання, які настають у зв’язку з нанесенням збитків
(статті 440 і 441 Цивільного кодексу України). В цих випадках
матеріальна відповідальність повинна наставати в повному обсязі.
Зменшення тут допускається лише у виключних випадках, враховуючи
майновий стан правопорушника.

Відповідні посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства,
установи й організації нанесли втрати, пов’язані з відшкодуванням
збитків, несуть перед цими підприємствами матеріальну відповідальність
за трудовим законодавством.

Одним із видів матеріального впливу на винних у порушенні законодавства
про охорону атмосферного повітря є позбавлення премій за основні
результати господарської діяльності. Дана міра впливу застосовується
головним чином до керівників підприємств і організацій, їх замісників,
головних інженерів, які винні в невиконанні планів і заходів щодо
охорони атмосферного повітря.

b

aa

&

&

або тимчасової втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей,
зобов’язані відшкодувати збитки всім потерпілим, а також, компенсувати
додаткові витрати органів, установ та закладів санітарно-епідемічної
служби на проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрат
лікувально-профілактичних закладів на надання медичної допомоги
населенню.

Якщо добровільно не відшкодовується збитки то спір розглядається в
судовому порядку.

Кримінальна відповідальність – передбачена статтями 241, 242, 243
Кримінального кодексу України.

Відповідна діяльність або бездіяльність посадових осіб у галузі охорони
атмосферного повітря може кваліфікуватись як посадовий злочин, зокрема,
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального
Кодексу України), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365
Кримінального кодексу).

Дисциплінарна відповідальність застосовується до осіб, які порушили
правила про охорону атмосферного повітря.

Відповідна відповідальність наступає в тих випадках, коли є невиконання
працівником трудових обов’язків відповідно до законодавства про працю.

2. Заходи органів внутрішніх справ щодо забезпечення охорони
атмосферного повітря.

Заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря забезпечує
діяльність Державної автомобільної інспекції (ДАІ), контрольні функції
якої охоплюють сферу дотримання нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин в атмосферу. Тут мова йде про нагляд за технічним
станом двигунів автомобілів та заборону використання технічно несправних
транспортних засобів.

ДАІ – проводять щорічні огляди автотранспортних засобів та періодичний
контроль їх стану., відвідують транспортні підприємства, мають право
вимагати від їх керівників пред’явлення необхідної документації: давати
рекомендації щодо утримання від експлуатації автотранспортних засобів з
технічно несправними двигунами, які забруднюють атмосферного повітря
понад установлений мінімум.

Вони уважно стежать за організацією дорожнього руху, вносять пропозиції
щодо скорочення зупинок біля світлофорів, де автотранспортні засоби
змушені працювати на холостому ходу і таким чином сильно забруднюють
повітря, намагаються сприяти безперервному руху автомобілів міськими
дорогами, а також розвантажити автомагістралі міста від транзитного
транспорту.

До заходів впливу, які застосовуються працівниками ДАІ, відносяться:

А). заборона випуску на лінію транспортних засобів у несправному
технічному стані;

Б). зняття з автомобілів номерних знаків за перевищення норм вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах;

В). заборона руху по певних дорогах і провулках.

Працівники ДАІ також складають протоколи щодо перевищення нормативів
вмісту забруднюючих речовин у викидах автотранспортних засобів, які
направляють до адміністративних комісій при виконавчих органах районних,
місцевих, районних в містах, селищних і сільських Рад народних
депутатів.

Природоохоронна діяльність працівників інспекції визначається Положенням
про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ
України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997р.

В основі діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони атмосферного
повітря від забруднення лежать також заходи, передбачені ст. 19 Закону
України “Про охорону атмосферного повітря”:

переведення транспортних засобів на менш токсичні види енергії і палива;

виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста
автотранспортних підприємств, автозаправних станцій, вантажного
транзитного автомобільного транспорту;

впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху
та інші заходи.

Також працівникам міліції варто пам’ятати і про заходи охорони
атмосферного повітря на випадок аварійності ситуації.

Стаття 17 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” зобов’язує
підприємства, установи й організації, викиди забруднюючи речовин яких
при аваріях та несприятливих метеорологічних умовах можуть призвести до
надзвичайних екологічних ситуацій, мати заздалегідь розроблені
спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря. Такі заходи
погоджуються з органами Міністерства України та природних ресурсів,
Міністерства Охорони Здоров’я, місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.

Органа внутрішніх справ сприяють виконанню вимог щодо охорони
атмосферного повітря при видобуванні корисних копалин та проведенні
вибухових робіт. Суть однієї з вимог полягає в тому, щоб зазначені
виробничі процеси проводились з додержанням правил, спрямованих на
відвернення або зниження рівнів забруднення атмосферного повітря.

Друга вимога сточується розміщення териконів.

Згідно зі ст. 21 Закону “Про охорону атмосферного повітря” розміщення в
населених пунктах нових териконів і відвалів, які можуть бути джерелами
забруднення атмосферного повітря або іншого шкідливого впливу на нього,
забороняється.

Також органи внутрішніх справ приділяють увагу відверненню і зниженню
шуму, подають пропозиції і зауваження щодо розміщення підприємств,
транспортних магістралей, аеродромів та інших об’єктів з джерелами шуму
при плануванні і забудові населених пунктів, їх працівники небайдужі до
питань утримання в належному стані залізничних і транспортних колій,
автомобільних шляхів, вуличних покриттів, поліпшення конструкції
транспортних засобів та умов їхньої експлуатації.

Вони беруть участь в здійсненні організаційних заходів для відвернення і
зниження виробничих, комунікативних, побутових і транспортних шумів.

Використання атмосферного повітря з перевищенням встановлених обсягів
забороняється.

Про охорону навколишнього середовища говорять в ст. 1 Закону України
“Про міліцію” що є основним завданням.

Певні функції в галузі охорони атмосферного повітря виконує Державна
санітарно-епідемічна служба Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з Закону України “Про збереження санітарного та епідеміологічного
благоустрою населення” підприємства, установи, організації та громадяни
при здійсненні своєї діяльності зобов’язані вживати тільки необхідні
заходи щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного
повітря, фізичного впливу приміщеннях, у навчальних,
лікувально-профілактичних та інших закладах.

Виконання таких засобів контролюється Державною
санітарно-епідеміологічною службою, в тому числі відповідною службою
Міністерства внутрішніх справ України.

Державна санітарно-епідеміологічна служба здійснює свою діяльність на
підставі Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в
України, що Затверджується Кабінетом Міністрів України, та положень про
державну санітарно-епідеміологічну службу відповідних міністерств і
відомств.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020