.

Види об\’єктів цивільних прав (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
83 1367
Скачать документ

Види об’єктів цивільних прав

У юридичній літературі наводиться кілька класифікацій об’єктів цивільних
прав. Так, В.А. Лапач всі об’єкти цивільних прав розподіляє між собою за
трьома вихідними групами:

майнові блага (майно);

майново-немайнові блага;

пов’язані з особистістю немайнові блага.

До групи майнових благ входять речі, гроші, цінні папери, майнові права.
Група майново-немайнових благ складається з робіт і послуг, об’єктів
інтелектуальної власності, у тому числі виключних прав на них,
інформації, службової і комерційної таємниці. Третя група утворена
нетоварними благами, пов’язаними з особистістю їх носія. До таких благ
відносять життя і здоров’я, гідність особистості, особиста
недоторканність, ділова репутація тощо.

За критерієм оборотоздатності всі об’єкти цивільних прав підрозділяють
на три види:

об’єкти, які обертаються вільно;

об’єкти, які обмежені в обігу;

об’єкти, вилучені з обігу .

Згідно ч.1 ст. 178 ЦКУ об’єкти цивільних прав можуть вільно
відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку
правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені
з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними
від фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст. 178 ЦК України види об’єктів цивільних прав,
вилучених з цивільного обороту чи обмежених в обороті, встановлюються
тільки законом.

До об’єктів, які обертаються вільно, належать об’єкти, що можуть вільно
відчужуватися чи переходити від однієї особи до іншої в порядку
правонаступництва чи спадкування або іншим способом.

До обмежених в обороті об’єктів належать об’єкти, встановлені законом,
які можна придбати і відчужувати тільки при наявності спеціального
дозволу та у спеціально встановленому порядку. Вилученими з обороту
вважаються об’єкти, які не можуть вільно придбатися і відчужуватися та
бути об’єктом цивільно-правових угод за участю фізичних і юридичних
осіб. Так, наприклад, постановою КМУ від 7 вересня 1993р. №706
затверджене Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку
і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої і дратівної дії , що у п.7 передбачає, що дозволи на
придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів і
патронів до них видаються органами внутрішніх справ громадянам, які
досягли 18-літнього віку, за винятком окремих категорій осіб, наприклад,
тим, хто за станом здоров’я не може володіти засобами самооборони, що
підтверджується медичною довідкою, та при наявності у таких осіб
висновку (довідки) медичної установи (лікувально-кваліфікаційної
комісії) встановленої форми, яка підтверджує, що за станом здоров’я такі
особи можуть володіти (користуватися) спеціальними засобами самооборони,
і ознайомлені з порядком їх зберігання (носіння) і застосування.

Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види
майна» затверджений Перелік видів майна, що не може перебувати у
власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України (додаток N 1) і
встановлений Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на
окремі види майна (додаток N 2). Так, не може знаходитися у власності
громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних
осіб інших держав на території України зброя, боєприпаси (крім
мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до неї, а також
спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими
об’єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна
військова техніка, ракетно-космічні комплекси, вибухові речовини й
засоби вибуху, всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали
та обладнання для його виробництва й інші об’єкти.

3/4

??Т?об’єкти цивільних прав поділяють на такі види: речі, включаючи
гроші, валютні цінності та цінні папери, інше майно, у тому числі
майнові права, дії (роботи) та послуги, результати духовної та
інтелектуальної діяльності, службова та комерційна таємниця, особисті
немайнові блага, а також інші матеріальні та нематеріальні блага .

Таким чином, можна виділити наступні групи об’єктів цивільних прав:

особисті немайнові права;

речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно;

майнові права;

результати робіт,

послуги;

результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація;

інші матеріальні і нематеріальні блага;

права вимог;

документи.

Що стосується речей як об’єктів цивільних прав, то вони є найбільш
вживаними і будуть нами розглянуті далі більш ретельно. Проте варто
зауважити, що вони є об’єктами цивільних прав самі по собі (об’єкти
права власності), у зв’язку з іншими об’єктами або опосередковано. Так,
за договором будівельного підряду об’єктом є сама робота та її результат
– збудований об’єкт. Послуга з перевезення вантажу полягає у його
просторовому переміщенні, а зі зберігання у збереженні речі у належному
стані.

Результати робіт та послуги є об’єктами цивільних правовідносин і
пов’язані з певною діяльністю суб’єкта. Проте якщо в результаті роботи
здебільше отримається матеріальний об’єкт, то в результаті послуги –
певний корисний ефект від діяльності послугонадавача. В юридичній
літературі наводиться таке визначення “послуги” – це діяльність, яка
здійснюється на виконання цивільного обов’язку і не пов’язана зі
створенням матеріального блага. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1000 ЦКУ за
договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від
імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.
Отже, об’єктом цивільних правовідносин в цьому випадку стають саме
юридичні дії.

У подальшому ми розглянемо особливості окремих об’єктів цивільних прав
окремо.

Література

Грешников И.П. Субъекты гражданского права // С.-Петербург. Юридический
центр. 331 с.,

Шишка Р.Б. Новий погляд на підприємницьку правосуб’єктність // Вісник
Університету внутрішніх справ. – № 3-4. – 1998 . – с. 266-272;

Шишка Р.Б. и др. Предпринимательское право Украины: Учебник /

Р.Б.Шишка, А.М.Сытник, В.Н.Левков, и др./Под. общ. ред к.ю.н.Р.Б.Шишки.
Х., Эспада. 2001.,

Гражданское право Украины. Ч. 1. Под редакцией Пушкина А.А., Самойленко
В.М., Х.: Основа, 1996, 438 с.;

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. (По изданию 1914 г.) // М.:
Спарк. – 1994, 335 с;

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907
г.). М.: Спарк, 1995. – 556 с.; Цивільне право України: Академічний
курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред Я.М.Шевченко.-Т.1. Загальна
частина. К.: Вид. Дім “Ін Юре”, -2003, 520с.,

Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная
практика. – СПб.: Изд-во «Юридич. центр Пресс», 2002. – С. 202.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 /О.В. Дзера
(керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В.
Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 136.

Урядовий кур’єр. –1993. – 16 вересня

Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. – №35. – Ст.517.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1 /О.В. Дзера
(керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В.
Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 138.

Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право.
Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право.
Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб.
пособие. – К.: А.С.К.. 2001. – С.131.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020