Реферат на тему:

Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації

?????????E?ДНДЕКЦ МВС України). Дактилоскопічна картотека осіб,
поставлених ОВС на облік, формується на основі Положення про
адміністративний нагляд за особами, які звільнились з місць позбавлення
волі. Такі особи дактилоскопіюються та фотографуються. Картки вносять у
місцеву картотеку РВ (МВ) внутрішніх справ та області, а фотознімки
наклеюють в альбоми, які зберігаються в РВ (МВ) внутрішніх справ,
лінійних відділах міліції на залізничному транспорті. Картки
систематизують звичайним способом – за формулою або прізвищем. Облік
осіб, що безвісно пропали, централізований і побудований на використанні
ознак зовнішності та одягу. Картка на особу, що пропала безвісно,
включає персонографічні, соціально-побутові та виробничі відомості, які
слідчий одержує із заяви родичів і близьких, а також за місцем роботи
такої особи. Фотознімки (якщо вони є у близьких чи у відділі кадрів)
приєднують до картки, а також до альбому осіб, що безвісно пропали.
Картку направляють до картотеки області, а альбоми зберігають тільки на
місцях. У разі виявлення трупа особи, яку встановити немає можливості,
його реєструють у картотеці невпізнаних трупів, для занесення до обліку
слідчий заповнює картку невпізнаних трупів у трьох примірниках. До
картки заносять ознаки зовнішності та одягу, які збереглися. Труп
фотографують у фас, профіль (правий, лівий), а фотознімки вклеюють в
картку. Якщо збереглися пальці, то труп дактилоскопують (на картці
передбачено місце для відбитків). Для дактилоскопіюванням ушкоджених та
мацерованих пальців трупа необхідно запрошувати спеціаліста – судового
медика. Картотеки невпізнаних трупів існують в УМВС області та в
Управлінні оперативної інформації МВС України. Облік крадених,
загублених і вилучених номерних речей та виробів (годинники, фото, кіно,
відеотека, автотранспорт тощо) здійснюється шляхом опису ознак і номера
об’єкта, його особливих прикмет, матеріалу кольору, ступеню експлуатації
тощо. У картотеці картки класифікуються за видом об’єкта, його моделлю,
номерами, іншими ознаками. Облік вогнепальної зброї – краденої,
загубленої або зданої – ведеться у вигляді карток або колекції зброї. У
картки заносять таку інформацію: модель, номер, місце виявлення, час
занесення до обліку, хто здав, у кого вилучено, окремі характерні ознаки
зброї. Із зброї, що поставлена на облік, здійснюють експериментальні
постріли, а кулі та гільзи поміщають у картотеку, перевіривши їх по
картотеці куль, гільз та патронів з місць нерозкритих злочинів. Облік
куль, гільз та патронів зі слідами зброї ведеться у вигляді колекції
об’єктів або їх фотознімків. Облік централізований: ДНДЕКЦ МВС – центр
НДЕКЦ область. Всі кулі та гільзи, виявлені на місці здійснення злочину,
підлягають перевірці по цій картотеці на предмет встановлення єдиного
джерела їх походження. До обліку заносять тільки об’єкти в справах про
нерозкриті злочини, або розкритті, у яких зброя знаходиться в розшуку.
Для постановки на облік куль, гільз та патронів фотографують їх
загальний вигляд, а також сліди наявних на них великомасштабним
способом, фотознімки заносять у картку. Цю роботу виконують експерти
ДНДЕКЦ УМВС області. Кулі та гільзи зберігаються в кулегільзотеках. А їх
фотознімки – в центральній картотеці ДНДЕКЦ МВС України. Облік грошових
знаків (паперових підроблених грошей) ведеться в картотеці обліку
документів, виконаних поліграфічним способом. Облік підроблених
металевих грошей ведеться криміналістичними підрозділами у вигляді
колекцій монет або їх фотознімків. Для постановки на облік підробленої
монети її направляють в НДЕКЦ УМВС області, де експерти монету
фотографують, описують її ознаки на картці. Монету поміщають у колекцію
яка називається монотекою, а її фотознімки направляються у ДНДЕКЦ МВС.
Облік підроблених документів, виконаних поліграфічним способом є
централізованими та ведеться криміналістичними підрозділами у вигляді
колекцій підроблених документів або їх фотознімків. Для постановки на
облік підроблених документів необхідно сфотографувати, занести його
ознаки в картку і наклеїти на неї фотознімок документа. Сам документ
направляють в Центральну картотеку, фотознімки направляють в НДЕКЦ УМВС
області. Паперові підроблені гроші в цьому обліку складають окремий
розділ, також окремо ведеться облік паспортів, дипломів, посвідчень,
прав та інших документів, підроблених із застосуванням поліграфічних
методів та засобів [3, С.250-253]. Облік адміністративно-правових
порушень й осіб, які їх вчинили, ведуть органи міліції, а вся інформація
концентрується в АБД – область та АБД – цент. Для формування єдиного
банку введено стандартну картку збирання адміністративної інформації –
інформаційно-пошукова картка на особу, яка вчинила адміністративне
порушення. Зміст інформації картки: відомості про правопорушника,
персонографічні дані, відомості про характер, місце і час вчинення
правопорушень. Реєстрація способів вчинення злочинів здійснюється в
інформаційно-пошукових картках, які заповнюються як на нерозкритий, так
і розкритий злочини. У картці описуються спосіб дії злочинця та сліди,
що залишені при цьому. Спосіб вчинення злочину або адміністративного
правопорушення передбаченій у кожній інформаційно-пошуковій картці
збирання інформації для формування єдиного банку даних (ЄБД). Знання
способу вчинення злочину дозволяє робити припущення щодо професійних
навиків та окремих ознак зовнішності злочинця з метою його пошуку [2,
С.253-255].

Література:

Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Курс криминалистики. — Минск:
Высшая шк., 2000. – 335 с.

Біленчук П.Д., Лисиченко В.А., Клименко Н.І. Криміналістика:
Підручник./за ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:
Атіка, 2001.

Воробей О.В. Проблеми ефективного використання криміналістичних обліків
підроблених паперових грошей України // Науковий вісник НАВС України. –
К., 2000. №3.

Похожие записи