.

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
242 3013
Скачать документ

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”,
інших правових актів, міжнародних угод в Україні можуть відкриватися
представтаупва іноземних суб’єктів господарської діяльності: компаній і
фірм, міжнародних організацій та їхніх філій, що не мають імунітету й
дипломатичних привілеїв, створені у будь-якій організаційній формі без
статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється
підприємницька діяльність іноземного суб’єкта господарювання. Свідченням
того, що Україна зацікавлена у діяльності підприємств, є постанова
Верховної Ради Української РСР “Про порядок введення в дію Закону
Української РСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991
p.1, в якій Міністерству закордонних справ України доручалося провести з
відповідними органами іноземних держав консультації щодо можливості
взаємного створення іноземних представництв на території України та
інших держав для забезпечення їхніх зовнішньоекономічних інтересів.

Норми щодо взаємного відкриття представництв часто містяться в
торговельно-економічних договорах. Так, ст. 9 Угоди між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне
співробітництво від 1992 р. вказує, що договірні держави відповідно до
чинного законодавства своїх країн дозволятимуть компаніям, підприємствам
і організаціям іншої країни, які здійснюють торговельно-економічну
діяльність між двома країнами, створювати представництва на територіях
цих країн і надаватимуть необхідні умови для їхньої нормальної
діяльності.

Статтею 6 Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Ісламської
Республіки Іран, підписаної 1992 p., зазначено про можливість відкриття
комерційних представництв у кожній з держав. У ст. З Торговельної угоди
між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет від 1992 p.
вказується, що Сторони заохочуватимуть відкриття представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків тощо на їх
територіях відповідно до національного законодавства цих держав.

Представництва іноземних юридичних осіб в Україні підлягають державній
реєстрації в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок реєстрації
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні,
затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і
торгівлі України (далі — МЗЕЗторг) від 18 січня 1996 p.* (зареєстрована
у Міністерстві юстиції України 24 січня 1996 p. № 34/1059). Відповідно
до цієї Інструкції іноземний суб’єкт господарської діяльності, який має
намір відкрити представництво на території України, подає до МЗЕЗторгу
України такі документи:

заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається у
довільній формі, в якій зазначаються назва та адреса фірми; країна її
місцезнаходження; номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається
представництво, із зазначенням його майбутньої адреси; за наявності
філій — міста їх знаходження; кількість іноземних громадян, які
працюватимуть у представництві; дата заснування фірми та її юридичний
статус; кількість співробітників фірми; назва банку із зазначенням
номера рахунку; сфера діяльності фірми; мета відкриття й сфера
діяльності представництва; інформація про ділові зв’язки з українськими
партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

витяг із торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження
офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори)
іноземного суб’єкта господарської діяльності;

довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок
іноземного суб’єкта господарської діяльності;

доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене
згідно з законами країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного
суб’єкта господарської діяльності.

Вказані документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі,
легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють
інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено
інше, і повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, завіреним
печаткою офіційного перекладача. Ці документи подаються в МЗЕЗторг
України не пізніше 6 місяців од дня їх видачі в країні місцезнаходження
суб’єкта господарювання. З прийняттям документів на реєстрацію заявник
сплачує певну суму державного збору в доларах США.

У випадку, коли на відкриття представництва законодавство країни
місцезнаходження іноземного суб’єкта господарської діяльності вимагає
особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу,
засвідчена з дотриманням вимог, які ставляться до оформлення документів
на відкриття представництва в Україні, має бути додана до заяви.

За результатами розгляду заяви виноситься рішення про реєстрацію
представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності або про
відмову в його реєстрації. Неприйняття рішення у встановлений строк чи
рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у суді або
Арбітражному суді України. Останнє ще раз засвідчує надання
національного режиму іноземним юридичним особам у сфері захисту своїх
прав.

У разі реєстрації представництва іноземного суб’єкта господарської
діяльності (після подання вказаних документів до МЗЕЗторг України, але
не пізніше як через 60 робочих днів після сплати державного збору)
заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.
Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні
вважається відкритим із дати реєстрації. Інформація про це заноситься до
спеціального Реєстру.

Свідоцтво, видане МЗЕЗторгом України, є підставою для:

1) звернення в органи УВІР МВС України для реєстрації паспортів та
отримання віз іноземними співробітниками представництв, а також у
Міністерство праці України за дозволом на працевлаштування в Україні
іноземних співробітників представництва на період його функціонування;

2) відкриття поточних рахунків у банках України;

3) безмитного провезення майна та устаткування, які тимчасово ввозяться
на територію України і необхідні для обладнання офісу та функціонування
представництва;

4) реєстрації та отримання в органах ДАІ МВС України відповідних
номерних знаків для автомобільного транспорту, що є власністю
представництва.

Зазначена Інструкція передбачає також реєстрацію представництв, раніше
акредитованих Торгово-промисловою палатою України, після закінчення
терміну їхньої акредитації. Не-зареєстровані представництва не мають
права здійснювати діяльність в Україні.

Так, діяльність представництва “PAREX BANK” (м. Рига), яке пропонувало
послуги щодо взаєморозрахунюв під час купівлі-продажу національних
валют, консультації з питань відкриття рахунків у закордонних банках,
придбання офшорних компаній, а також представництва “BANKAS SNORAS” (м.
Вільнюс), яке пропонувало відкриття рахунків для банків та офшорних
компаній, була незаконною, оскільки вони не були зареєстровані
Національним банком України1.

Особливості реєстрації представництв іноземних юридичних осіб можуть
регулюватися окремими нормативно-правовими актами, як, наприклад,
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. “Про
державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних
агентств та розміри реєстраційних зборів”.

Представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і
не займається самостійно комерційною діяльністю. У всіх випадках воно
діє від імені та за дорученням іноземного суб’єкта господарської
діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, може здійснювати
функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг тільки в
інтересах цього іноземного суб’єкта. Наприклад, представництво
іноземного суб’єкта господарської діяльності письмово звертається до
державної податкової адміністрації, де суб’єкт стоїть на обліку як
платник податків, за отриманням довідки про оплату іноземним суб’єктом
продукції українського походження під час здійснення кожної
господарської операції.

Усі функції представництво виконує згідно з чинним законодавством
України, Так, представництва іноземних інформаційних агентств в Україні
здійснюють свою діяльність (наприклад, розповсюджують свою продукцію)
відповідно до Закону України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р., “Про
інформаційні агентства” від 28 лютого 1995 p. , інших актів та
міжнародних договорів, визнаних нашою державою.

Оподаткування представництв здійснюється на основі Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. та Правил
застосування Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”,
затверджених постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. Для
здійснення оподаткування постійне представництво протягом місяця від дня
його державної реєстрації повинно стати на облік у державній податковій
інспекції за його місцезнаходженням. За місяць до завершення діяльності
представництво письмово повідомляє про це державну податкову інспекцію.
Остання видає представництву свідоцтво про взяття його на облік. Вона ж
веде облік зареєстрованих постійних представництв. Інформація про взяття
на облік повідомляється Головній державній податковій інспекції. У
випадку, якщо постійне представництво іноземного суб’єкта господарювання
не стало на облік у державній податковій інспекції, воно вважається
таким, що ухиляється від оподаткування, а одержаний прибуток вважається
прихованим від оподаткування.

Діяльність представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності
припиняється у разі:

ліквідації іноземного суб’єкта господарської діяльності, який має своє
представництво в Україні;

припинення дії угоди з іноземною державою, якщо представництво відкрите
на підставі такої угоди і це прямо передбачено її положеннями;

винесення іноземним суб’єктом господарської діяльності, який відкрив
представництво, рішення про це;

невиконання іноземним суб’єктом господарювання або представництвом
положень вказаної Інструкції та/або вимог чинного законодавства України
(в судовому порядку).

У разі припинення діяльності представництва іноземного суб’єкта
господарської діяльності МЗЕЗторг України виносить рішення про
скасування запису в Реєстрі представництв та вилучення свідоцтва про
реєстрацію, про що повідомляється через засоби масової інформації.

У 1996 р. у Києві відбулося створення рекламного агентства “Provid/BBDO
Ukraine”, яке стало фактичним представником міжнародної рекламної
корпорації “BBDO Wordwide” в Україні Того ж року в Києві відбулося
офіційне відкриття офісу американського агентства “Leo Bumett”.
Засноване американцем Лео Бернеттом ще 1935 p., це рекламне агентство
має 72 представництва у 53 країнах світу, в т. ч. у Східній Європі:
Україні, Росії, Чехії, Польщі, Угорщині. В Україні “Leo Burnett” працює
на свого найбільшого клієнта — велику тютюнову компанію “Philip Morris”,
здійснює рекламу “Ргосіег & Gamble” та “Reebok”‘.

Представниіупва суб’єктів господарювання України, які відкриваються за
кордоном, здійснюють свою діяльність на підставах, визначених чинним
законодавством країни, де вона відбувається, або міждержавними
договорами, укладеними між Україною та цією державою.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020