.

Правовий режим використання, відтворення і охорони лісів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
260 3911
Скачать документ

Правовий режим використання, відтворення і охорони лісів

ПЛАН

1. Завдання лісового законодавства України.

2. Права та обов’язки лісокористувачів.

3. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

4. Право використання лісових ресурсів.

5. Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними
ділянками лісового фонду.

6. Державний облік лісового фонду.

7. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Завдання лісового законодавства України

Регулювання правових відносин з метою забезпечення підвищення
продуктивності, охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних
властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах на
основі їх науково обґрунтованого раціонального використання.

Право користування лісом – це сукупність правових норм, які регулюють
порядок та умови раціональної та ефективної експлуатації лісів та земель
державного лісового фонду, не покритих лісом, які знайшли відображення в
Лісовому кодексі України від 21 січня 1994 р. Він складається з 10
розділів, 23 глав та 103 статей.

Суб’єктивне право користування лісом – встановлена і забезпечена законом
можливість конкретних суб’єктів здійснювати безпосередню експлуатацію
лісів і земель лісового фонду з метою діставати/видобувати їх корисні
природні властивості.

Об’єктом права лісокористування служить частина лісового фонду або
ділянка землі цього фонду, який надається в користування для конкретної
цілі.

Лісовий фонд України

Лісовий фонд становлять усі ліси України, а також земельні ділянки, не
вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства.

Землі лісового фонду України діляться на лісові та нелісові.

Власність на ліси

Усі ліси є власністю держави. Від імені держави лісами розпоряджається
Верховна Рада України, яка делегує свої повноваження місцевим органам
влади, які в межах своєї компетенції надають земельні ділянки лісового
фонду у постійне або тимчасове користування.

Права та обов’язки лісокорнстувачів

Права та обов’язки постійних лісокористувачів Визначено права та
обов’язки лісокористувачів: забезпечити відтворення, охорону і
підвищення родючості Грунтів, забезпечувати охорону рідкісних видів
рослин та тварин, рідкісних угрупувань відповідно до природоохоронного
законодавства.

Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів Зобов’язані забезпечувати
користування земельними ділянками лісового фонду відповідно до умов їх
надання. Захист прав лісокористува чів

Права лісокористувачів охороняються законом і можуть бути обмежені лише
у випадках, передбачених законодавчими актами.

Припинення права постійного користування земельними ділянками лісового
фонду: припиняється у випадках і порядку, передбачених Земельним
кодексом України.

Припинення права тимчасового користування земельними ділянками лісового
фонду (ст. 22).

Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням
лісів

Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
полягає: в забезпеченні додержання всіма державними і громадськими
органами, підприємствами, установами та організаціями, а також
громадянами вимог лісового законодавства.

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням
лісів.

Державний контроль у галузі охорони, захисту, використання та
відтворення лісів здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної
Республіки Крим, Міністерство екології та природних ресурсів України та
органи на місцях, спеціально уповноважені держа-

вні органи лісового господарства, місцеві органи державної виконавчої
влади та інші органи відповідно до законодавства України.

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища.

Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств,
споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення
лісів.

Повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо усунення негативної
дії шкідливих чинників впливу на ліси.

Визначення місць і погодження проектів будівництва підприємств, споруд
та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Визначення місць будівництва провадиться за погодженням з місцевими
Радами, державними органами лісового господарства, охорони навколишнього
природного середовища та іншими органами відповідно до законодавства
України.

Проекти будівництва мають проходити екологічну експертизу.

Право використання лісових ресурсів

• Порядок використання лісових ресурсів.

• Право загального використання лісових ресурсів.

• Право спеціального використання лісових ресурсів.

• Дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів;

1. Заготівля деревини.

2. Заготівля живиці.

3. Заготівля другорядних лісових матеріалів.

4. Заготівля сіна і випасання худоби,

5. Розміщення пасік.

6. Заготівля деревних соків.

7. Заготівля (збирання) дикорослих плодів.

8. Збирання лісової підстилки.

9. Заготівля очерету.

x

z

E

I

th

z

E

I

???????$??$???????*?Користування земельними ділянками лісового фонду для
потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних.
Спортивних і туристичних цілей та науково-дослідних робіт

Надання права користування земельними ділянками лісового фонду для
потреб мисливського господарства

Надаються користувачам відповідно до Закону України «Про тваринний
світ».

Створення сприятливих умов для життя диких тварин регулювання
чисельності диких тварин:

Відповідно до Закону України «Про тваринний світ». Надання права на
тимчасове користування земельними ділянками лісового фонду для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, і туристичних цілей та
проведення науково-дослідних робіт.

Використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками
лісового фонду на природно-заповідних територіях і об’єктах, у лісах
населених пунктів, у прикордонній смузі та в лісах, що зазнали
радіоактивного забруднення

Використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками
лісового фонду на природно-заповідних територіях і об’єктах:

Визначається відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд
України».

Використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками
лісового фонду в лісах населених пунктів;

Використання лісових ресурсів і користування земе-льними ділянками
лісового фонду у прикордонній смузі;

Використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками
лісового фонду в лісах, що зазнали радіоактивного забруднення:

здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про правовий
режим території, що зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними
ділянками лісового фонду

Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними
ділянками лісового фонду;

Розмір плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду;

Розподіл платежів за спеціальне використання лісових ресурсів та
користування земельними ділянками лісого фонду:

80% – зараховується до держбюджету, 20% – до обласних бюджетів. Ці
платежі використовуються на виконання робіт щодо відтворення лісів,
проведення лісогосподарських заходів та утримання лісів у належному
санітарному стані.

Державний облік лісового фонду

Завдання державного обліку лісів і державного лісового кадастру:

Державний облік лісів державний лісовий кадастр ведуться з метою
ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального
використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення
систематичного контролю за якісними та кількісними змінами в лісовому
фонді

тощо.

Відповідальність за порушення лісового законодавства

Згідно зі ст. 98 Лісового кодексу України відповідальність за порушення
лісового законодавства особи, винні у:

• незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і

чагарників;

• знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу

або недбалого поводження з вогнем;

• знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та
радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними
водами, іншими шкідливими речовинами, підтопленні, осушенні та інших
видах шкідливого впливу;

• порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів
захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших
препаратів;

• засміченні лісів побутовими відходами і покидьками;

• заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і
відтворення лісів;

• введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших
об’єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу
на стан і відтворення лісів;

• знищенні або пошкодженні полезахисних лісових смуг, захисних лісових
насаджень на

смугах відводу автомобільних доріг, захисних лісових насаджень на смугах
відводу залізниць та каналів тощо, несуть цивільну, кримінальну
відповідальність згідно із законодавством України.

Самовільно зайняті земельні ділянки лісового фонду повертаються за їх
належністю без відшкодування затрат, понесених за час незаконного
користування ними.

Установи і громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну лісу
внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку,
визначених законодавством України.

Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню.

Література

Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова
відповідальність.-1991.

Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна
експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі
проектов.- К.: Будівельник, 1990.

Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995 .-№24.
Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі.
Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков, 1994.

Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом
праве.-Харьков: Основа, 1994.

Государственное управление охраной окружающей средьі в союзной
республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.: Наукова думка,1990.

Дмитренко I; А. Екологічне право України: Навч. посіб- К.,1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020