.

Повноваження місцевого самоврядування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7070
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Повноваження місцевого самоврядування

Повноваження місцевого самоврядування – це визначені Конституцією і
законами України, іншими правовими актами права і обов’язки
територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення
завдань та функцій місцевого самоврядування.

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої
передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх
виконання; затверджують бюджети відповідних
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства,
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю;
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої
компетенції.

Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого самоврядування в
Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», в галузевому
законодавстві та в інших правових актах. Одночасно необхідно зазначити,
що переважна більшість повноважень місцевого самоврядування здійснюється
через представницькі органи місцевого самоврядування та їх виконавчі
органи. В силу цього, в законах та інших правових актах повноваження
місцевого самоврядування як правило визначаються шляхом закріплення
повноважень відповідних органів місцевого самоврядування. При цьому
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з принципом
розподілу повноважень окремо визначає компетенцію представницьких
органів місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських рад, їх
виконавчих органів та сільського, селищного, міського голови.

За своєю структурою повноваження місцевого самоврядування включають:

а) власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов’язане з
вирішенням питань місцевого значення, наданням громадських послуг
населенню;

б) делеговані повноваження (окремі повноваження органів виконавчої
влади надані законом органам місцевого самоврядування), здійснення яких
пов’язане з виконанням функцій виконавчої влади на місцях.

Територіальні громади, як первинні суб’єкти місцевого самоврядування,
правомочні безпосередньо розглядати та вирішувати будь-яке питання,
віднесене до самоврядних повноважень.

Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний
структурно-організаційний механізм, який іменується системою місцевого
самоврядування.

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані
являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів
самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких
відповідна територіальна громада або її складові частини здійснюють
завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання
місцевого значення.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів
системи місцевого самоврядування відносить:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні в місті ради, які створюються у містах з районним поділом за
рішенням територіальної громади міста або міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення.

Територіальна громада – це основний суб’єкт місцевого самоврядування, її
складають жителі села (кількох сіл), селища, міста.

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна
громада є неоднорідною – її складають жителі села, селища, міста, які
мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без
громадянства). Члени міської громади – громадяни України, які досягли 18
річного віку та не визнані судом недієздатними – є активними суб’єктами
міського самоврядування. Вони мають право обирати органи і посадових
осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів
місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у
місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та
користуватися іншими передбаченими Конституцією України, законами
України та статутами територіальних громад правами на участь у
здійсненні місцевого самоврядування.

ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННИХ І ОБЛАСНИХ РАД

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами
виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються
такі питання:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради,
зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колеги) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності
виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого
апарату;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його
виконання;

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення
і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада
утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата
ради в порядку, встановленому законодавством;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо
проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх
спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації
проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної
влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та
порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та
інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних, громад, а також про вихід
із них;

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним
місцевим державним адміністраціям

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним
адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і
областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного
проживання національних меншин – також програм їх
національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з
питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку
України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і
фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету
України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020