.

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2955
Скачать документ

Реферат на тему:

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут,
використання підроблених документів

1. Підроблення посвідчення або іншого документа, який видасться чи
посвічусться підприємством, установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою
особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який
надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його як
підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також
виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств,
установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших
офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут —

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб,—

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк.

3. Використання завідомо підробленого документа

— карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до двох років.

1. Об’єкт цього злочину за своїм змістом аналогічний об’єктові злочину,
передбаченого ст. 357.

2. Предметом злочину є: 1) посвідчення або інший документ, який
видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією
незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має

право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або
звільняє від обов’язків; 2) печатки, штампи, бланки підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, інші офіційні
печатки, штампи, бланки.

Про поняття документ, печатка, штамп, офіційні документи, штампи,
печатки див. коментар до ст. 357.

Посвідчення — це документ, який містить відомості про володільця і
офіційно посвідчує його особу та (або) правовий статус. Необхідними
реквізитами посвідчення, як правило, є фотографія, підпис керівника
відповідної установи, підприємства чи організації, який скріплюється
їхньою печаткою, а також особистий підпис володільця документа
(посвідчення: особи моряка, інваліда, водія, учасника ліквідації аварії
на ЧАЕС, пенсійне, судді або працівника правоохоронного органу, біженця,
ветерана війни).

Іншими документами можуть визнаватися, зокрема, атестат пре повну
загальну середню освіту, диплом про закінчення вищого навчального
закладу, трудова кйижка, рішення суду, виконавчий лист, листок
тимчасової непрацездатності, свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу,
ліцензія, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької
діяльності, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання
майна на аукціоні, атестат доцента або професора тощо.

Така характеристика предмета коментованого складу злочину як надання
прав або звільнення від обов’язків означає, що з точки зору кваліфікації
за ст. 358 документами визнаються письмові акти. При цьому не має
значення, якою мовою виконано документ, з якого матеріалу він
виготовлений, а також спосіб виконання письмових знаків (від руки,
друкарська машинка, комп’ютер, типографський спосіб тощо). Предметом
злочину є ті письмові документи, які посвідчують наявність юридичне
значимих фактів і мають своїм джерелом походження підприємство,
установу, організацію незалежно від форми власності,
громадянина-підприємця, аудитора або іншу особу, яка має право видавати
чи посвідчувати відповідні документи. Це можуть бути, наприклад,
адвокати, лікарі, які займаються медичною практикою.

Підроблення документів, які мають своїм джерелом походження фізичну,
приватну особу, яка не уповноважена видавати чи посвідчувати документи,
що надають права або звільняють від обов’язків, а також неіснуючу
насправді юридичну особу, складу цього злочину не утворює. Залежно віл,
спрямованості умислу винного підроблення вказаних документів за
наявності підстав може кваліфікуватися як готування до вчинення
відповідного злочину, наприклад до шахрайства за обтяжуючих обставин.

Бланк — це аркуш паперу з відбитком’на ньому штампу або документ з
частково надрукованим типографським або іншим способом текстом, який для
остаточного складання документу потребує подальшого заповнення
відповідних реквізитів (наприклад, існують бланки паспортів, трудових
книжок, документів про освіту та вчені звання, нотаріальних документів).

Підроблення документів, передбачене ст. 358, за об’єктом і предметом
посягання слід відмежовувати від підроблення документів, визначених
законом предметом інших злочинів. Йдеться, зокрема, про злочини,
предметом яких виступають: документи на переказ, платіжні картки чи інші
засоби доступу до банківських рахунків (ст. 200), знаки поштової оплати
і проїзні квитки (ст. 215), марки акцизного збору або контрольні марки
для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм,
голографічні захисні елементи (ст. 216), недержавні цінні папери (ст.
224), документи, які дають право на отримання наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318).

Предметом злочину не визнаються документи, які хоч і мають певне
юридичне значення, але не надають конкретних прав або не звільняють від
обов’язків (наприклад, різноманітні заявки, запити, характеристики,
супроводжувальні листи, вкладиші до посвідчень, первинні документи, які
фіксують факти здійснення господарських операцій).

3. Об’єктивна сторона злочину виражається у таких формах: 1) підроблення
посвідчення або іншого документа з метою використання його як самим
підроблювачем, так і іншою особою; 2) збут підробленого документа; 3)
виготовлення підроблених печатки, штампу або бланку; 4) збут таких
штампів, печаток, бланків (ч. 1 ст. 358); 5) використання завідомо
підробленого документа (ч. З ст. 358).

Під підробленням документа потрібно розуміти як повне виготовлення
сфальсифікованого документа, так і часткову фальсифікацію змісту
справжнього документа. В останньому випадку (так звана переробка)
перекручення істини відбувається шляхом внесення у документ неправдивих
відомостей (виправлення, внесення фіктивних записів, знищення частини
тексту, витравлення, підчистка, змивання, підробка підпису,
переклеювання фотографій, проставлення на документі відбитка підробленої
печатки тощо).

Якщо особа підроблює відбиток штампу або печатки, її дії слід вважати
підробленням документа, оскільки вказаний відбиток є необхідним
реквізитом документа.

Під збутом підроблених документів, штампів, печаток, бланків слід
розуміти будь-яке оплатне чи безоплатне відчуження цих предметів та
запускання їх в обіг (продаж, обмін, дарування, передача в рахунок
погашення боргу тощо).

Виготовлення підроблених штампів, бланків або печаток означає повне
виготовлення сфальсифікованих форм-кліше і бланків, а також внесення
змін у справжні штампи, печатки або бланки, що спотворює належний зміст
їх реквізитів. Способом такого виготовлення може бути вирізання на гумі,
лінолеумі, шкірі, дереві або гравіювання на-м’яких металах.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 358, вважається закінченим з моменту
вчинення однієї з чотирьох дій, які альтернативно становлять його
об’єктивну сторону.

Використання завідомо підробленого документа (ч. З ст. 358), може бути
вчинене одним із двох способів: 1) пред’явлення документа; 2) подання
документа.

При пред’явленні документа суб’єкт, видаючи підробку за справжній
документ, знайомить з його змістом інших осіб. При цьому підроблений
документ залишається у володінні винного (наприклад, пред’явлення
підробленого посвідчення водія працівникові ДАІ).

Подання документа також передбачає, що певне коло осіб ознайомлюється із
змістом підробленого документа. Але підробка не залишається у винного, а
передається уповноваженим особам для посвідчення тих чи інших фактів з
метою отримання праз або звільнення від обов’язків (наприклад, особа
подає на підприємство підроблений документ цро закінчення вищого закладу
освіти для того, щоб зайняти певну посаду).

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з
моменту, коли документ пред’явлено або подано винним незалежно від того,
чи вдалося йому досягти поставленої мети.

Обманне заподіяння внаслідок використання підробленого документа значної
майнової шкоди за відсутності ознак шахрайства потребує додаткової
кваліфікації за ст. 192.

Використання штампів і печаток, які не можна ані пред’явити, ані подати,
означає проставлення за їх допомогою відбитків на документах, тобто
підроблення останніх, і охоплюється ч. 1 ст. 358.

Використання справжнього документа, який належить іншій особі
(наприклад, чужого паспорта або посвідчення), хоча і містить елементи
обману, але за ч. З ст. 358 кримінальної відповідальності не тягне.
Відсутній даний склад злочину і у тому разі, коли особа: а) демонструє
предмет, який лише із зовнішнього боку нагадує документ, але насправді
таким не є (наприклад, пред’явлення обкладинки посвідчення замість
посвідчення); б) обманним шляхом використовуючи справжній документ,
видає його за інший (наприклад, під виглядом посвідчення працівника
міліції демонструється читацький квиток); в) неправильно тлумачить зміст
справжнього документа, що характеризується невизначеністю або
неповнотою.

Дії особи, яка спочатку підробила документ, а згодом його використала,
слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 і ч. З ст.
358, оскільки за таких обставин має місце реальна сукупність злочинів.
Якщо строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за
раніше вчинене підроблення документа сплив, винний повинен відповідати
лише за його використання (ч. З ст. 358).

4. Суб’єкт злочину загальний. Підроблення офіційних документів, вчинене
службовою особою з використанням свого службового становища, визнається
службовим підробленням (ст. 366), Дії службової особи, яка отримала
завідомо підроблений документ, діючи за. попередньою домовленістю з тим,
хто його подав до підприємства, установи чи організації, слід
розцінювати як пособництво у використанні підробленого документа, а за
наявності до цього підстав — і як відповідний злочин у сфері службової
діяльності (наприклад, передбачений ст. ст. 364, 388).

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Обов’язковою суб’єктивною ознакою підроблення документа, виготовлення
підробленого штампа, печатки або бланку є мета використання зазначених
предметів як підроблювачем, так і іншою особою. Мета використання
підробленого документа означає прагнення винного отримати певні права
або звільнитись від обов’язків і має конкретний характер (приховати шлюб
або судимість, збільшити стаж роботи за спеціальністю, влаштуватись на
певну

посаду, вступити до вузу тощо). Склад цього злочину не утворюють випадки
підроблення документів, наприклад, для демонстрації своїх художніх
здібностей, жарту.

Підроблення документів, штампів, печаток або бланків з метою використати
їх надалі для незаконного і безоплатного заволодіння чужим майном шляхом
обману слід кваліфікувати за сукупністю злочинів — за ч. 1 ст. 358 і за
ч. 1 ст. 14, ч. ч. 2, 3 або 4 ст. 190 як готування до шахрайства за
обтяжуючих обставин.

Кваліфікація за ст. 358 не виключається, якщо особа шляхом підроблення
документа прагне реалізувати своє дійсне право, що ґрунтується на
чинному законодавстві, оскільки і в такій ситуації відбувається
посягання на встановлений порядок документального посвідчення фактів,
які мають юридичне значення.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, є
вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб.

Поняттям повторності охоплюється юридична (пов язана Із зат судженням) і
фактична (не пов’язана із засудженням) повторність як тотожних, так і
однорідних діянь, зазначених у ч. І ст. 358. Наприклад, особа, яка
спочатку виготовила підроблену печатку, згодом підроблює документ. Як
різновид множинності злочинів повторність передбачає наявність певного
проміжку часу між діяннями, які її утворюють, у зв’язку з чим не повинні
кваліфікуватись за ч. 2 ст. 358 дії особи, яка одночасно підроблює
декілька документів або одночасно збуває декілька фальшивок. Відсутня
повторність і у тому разі, коли винний в різний час вносить в один і той
же документ кілька фіктивних записів. Не утворюють повторності
підроблення документа та його наступний збут особою, винною у його
підробленні. Про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою
осіб див. ст. 28 і коментар до неї.

Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992р. (ст. 27).

Закон України “Про обов’язковий примірник документів від 9 квітня 1999
р.

Закон України “Про страховий фонд документації України від 22 березня

Положення про паспорт громадянина України. Затверджене постановою ВР

Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського
складу Затверджене указом Президента України № 263/94 від 25 травня 1994
р.

Положення про дипломатичний паспорт України, Затверджене указом
Президента України № 153/98 від 26 лютого 1998 р.

Постанова КМ “Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку” № 283 від 19 квітня 1993р.

Постанова КМ “Про документи про освіту та вчені звання № 1260 від 12
листопада 1997р.

Правила виготовлення бланків цінних паперів І документів суворого
обліку. Затверджені наказом МФ, СБ та МВС № 98/118/740 від 15, 24 і 25
листопада 1993 р.

Положення про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання
бланків нотаріальних документів. Затверджене наказом МЮ № 6/5 від 22
січня 1998 р.

Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, громадським
об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також
порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток
і штампів. Затверджена наказом МВС № 17 від 11 січня 1999р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020