Реферат на тему:

Організація і структура судово-медичної служби

іб; трупи осіб, які померли в лікувальних закладах, у разі скарги
родичів у органи прокуратури на неправильне лікування хворого; трупи
новонароджених при підозрі на скоєння дітовбивства; розчленовані трупи і
т. ін.; речові докази (їхня експертиза становить близько 5-6%). Речові
докази – це предмети чи сліди, які можуть служити для виявлення обставин
справи, встановлення чи спростування кримінальної дії, виявлення суті
того, що відбулося. Процесуальне визначення речових доказів дане в КПК
України. Речовими доказами можуть бути найрізноманітніші об`єкти.
Найчастіше в судово-медичній практиці досліджуються об`єкти зі слідами
крові, волосся, сперма, слина, молозиво, частини кісток, внутрішніх
органів, тобто речові докази біологічного походження; матеріали
кримінальних і цивільних справ, частка яких становить близько 1%.
Суттєвим об`єктом експертизи можуть бути матеріали справ, коли слідчий
чи суд надсилає експерту всю справу для вивчення і відповідей на
поставлені запитання. Це застосовується в тих випадках, коли у справі
зібрано багато різних медичних документів, чи є декілька, що суперечать
один одному, експертних висновків, або експертиза розходиться з даними
слідства і т. ін. Усі без винятку об`єкти досліджуються при призначенні
експертизи тільки за постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого,
прокурора чи за ухвалою суду. Дослідження кожного об`єкта проводиться
відповідно до спеціальних інструкцій, методичних вказівок, правил.
затверджених Міністерством охорони здоров`я України. При судово-медичних
експертизах має бути єдина організаційна основа, яка забезпечує, з
одного боку, дотримання експертами вимог законодавства, а з іншого –
проведення експертизи із застосуванням науково обґрунтованих методів
дослідження. Таке значення мають чинні у системі судово-медичної
експертизи інструктивно-методичні матеріали. Будь-яка судово-медична
експертиза повинна бути належним чином оформлена у вигляді документа,
який надходить до справи. При призначенні судово-медичного дослідження
чи обстеження складається акт судово-медичного дослідження чи
обстеження. Кожний акт складається із чотирьох розділів: вступу,
дослідної частини, даних лабораторних методів дослідження і висновків.
При призначенні експертизи оформляються висновки експерта, які також
складаються із чотирьох розділів: вступу, обставин справи, дослідної
частини та висновків. Ці документи повинні повністю відбивати те, що
було виявлено, і давати науково обґрунтовані відповіді на поставлені
питання. Бажано ілюструвати документи фотографіями, схемами, малюнками.
Документи складаються у двох примірниках державною мовою без вживання
спеціальних медичних термінів, без помарок, виправлень і скорочення
слів. Висилаються документи не пізніше, ніж через три доби після
закінчення всіх експертних досліджень на запит органів розслідування чи
суду, а копія залишається у експерта (в бюро судово-медичної
експертизи). На руки особі, яку освідчують, документи не видаються.
Тривалість експертизи не повинна перевищувати одного місяця від дня
отримання всіх необхідних для її проведення матеріалів.

Похожие записи