.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
515 2607
Скачать документ

Реферат на тему:

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,—

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,
або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням
неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних,
спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування
громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або
якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні
засоби або психотропні речовини,—

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з
конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні
засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах,
або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього,—

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з
конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю
злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від
кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї
статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

1. Об’єктом злочину є правовий режим обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, під яким розуміються види
діяльності, пов’язані з: культивуванням рослин, що містять наркотичні
речовини; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням,
розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією,
відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території
України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, включених до Переліку, що дозволяються та
контролюються згідно з чинним законодавством. Обіг зазначених засобів і
речовин (у т.ч. прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV
Переліку) на території України дозволяється лише з метою застосування у
медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи
оперативно-розшукової діяльності, або з навчальною метою в порядку,
встановленому законодавством.

2. Предметом злочину виступають наркотичні засоби, психотропні речовини
та їх аналоги. Про їх поняття див. коментар до ст. 305.

3. Об’єктивна сторона злочину описана як вичерпний перелік
альтернативних форм злочинної поведінки, а саме незаконні: 1)
виробництво; 2) виготовлення; 3) придбання; 4) зберігання; 5)
перевезення; 6) пересилання; 7) незаконний збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів.

Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин — це дії,
пов’язані з серійним одержанням наркотичних засобів та/або психотропних
речовин із хімічних речовин та/або рослин. Серійне одержання зазначених
засобів або речовин означає їх виготовлення серіями, за певним
стандартом (нормою, зразком, мірилом), тобто вони є типовим виробом, що
має задовольняти певним вимогам щодо якості, хімічного складу, фізичних
властивостей, ваги, форм і розмірів. Йдеться про одержання наркотичних
засобів і психотропних речовин в умовах фармацевтичного підприємства. Це
промисловий спосіб виготовлення зазначених засобів і речовин.
Виробництво наркотичних засобів або психотропних речовин поза обліком на
підприємствах, які випускають подібну продукцію, за наявності підстав
слід додатково кваліфікувати за ст. 308.

Оскільки обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на
території України взагалі заборонено, тобто не існує їх законного
виробництва, виготовлення тощо, то недоречним видається згадування у ст.
307 про незаконні дії з ними.

Виготовлення наркотичних засобів та/або психотропних речовин — це дії,
включаючи рафінування та екстракцію, в результаті яких одержуються
наркотичні засоби та/або психотропні речовини, а також відбувається
перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
на готові для використання форми наркотичних засобів чи психотропних
речовин або лікарські засоби, що їх вміщують. Таким чином, виготовлення
наркотичних засобів або психотропних речовин означає створення їх
будь-яким способом, незалежно від концентрації та фізичного стану
початкового й одержаного продукту (твердого — порошкова маса, зерна,
спресовані плитки; рідкого — розчини, суміші з нейтральними речовинами
тощо). Це може бути перероблення сировини чи напівфабрикатів, що містять
наркотичні субстанції в чистому вигляді чи у вигляді хімічних сполук.
Наприклад, виготовлення може здійснюватися шляхом екстракції наркотиків
з певних рослин, лікарських препаратів. Виготовленням треба визнавати
також підвищення концентрації наркотичного засобу шляхом його
рафінування (очищення від домішок) чи синтезування (отримання складних
хімічних сполук з простих). Операції з виготовлення зазначених засобів і
речовин можуть бути зовсім нескладними і полягати, наприклад, в
доведенні наркотиковмісних рослин до стану, що дає змогу використовувати
їх як наркотики (сушіння, різання, приготування відвару). Це може бути
також відокремлення макової соломи чи соку (опію) від рослин маку або
листя, суцвіть та смоли від конопель (раніше такі дії визначалися
законом як вироблення наркотичних засобів).

Під виробництвом і виготовленням наркотичних засобів або психотропних
речовин слід розуміти не сам технологічний процес, а отримання готового
для вживання засобу (речовини), що має здатність привести у стан
ейфорії, наркотичного чи токсичного сп’яніння, зняти абстинентний
синдром. Сам же процес виробництва (виготовлення) наркотиків слід
розцінювати як замах на вчинення цього злочину, а придбання, наприклад,
фармацевтичних препаратів, що містять наркотичні субстанції (але не
віднесені до наркотичних засобів чи психотропних речовин), для їх
наступної переробки — як готування до злочину.

Придбання наркотичних засобів або психотропних речовин — це їх купівля,
отримання в обмін на інші товари і речі, у вигляді позички, дарунка,
нагороди, сплати боргу, привласнення знайденого, збирання (лише щодо
наркотиків) дикоростучих конопель і маку (їх частин), а також
післяжнивних залишків неохоронюваних посівів наркотиковмісних рослин,
відходів виробництва, які містять наркотичні речовини, тощо. Отже,
придбання зазначених предметів може бути як сплатним, так і безоплатним.

Зберігання — це будь-які умисні дії, пов’язані з незаконним перебуванням
наркотичних засобів або психотропних речовин у володінні винної особи.
При цьому не має значення тривалість зберігання і те, таємно чи відкрито
і в якому саме місці зберігаються ці засоби чи речовини. Зберігання
наркотичних засобів або психотропних речовин належить до триваючих
злочинів. Ст. ст. 307 і 198 співвідносяться як спеціальна та загальна
норми, тому в разі їх конкуренції повинна застосовуватися спеціальна
норма.

Перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин — це
переміщення їх з однієї території до іншої в межах України, причому
обов’язковим елементом перевезення є використання будь-якого
транспортного засобу (потягу, літака, судна, автомобіля, трамвая,
тролейбуса, електропоїзда метрополітену, мотоцикла, іншої самохідної
машини, кінної запряжки тощо). Для визнання перевезення незаконним не
має значення, чи є особа власником або користувачем транспортного
засобу, а також відстань, на яку здійснено перевезення.

Від перевезення потрібно відрізняти перенесення наркотичних засобів або
психотропних речовин, коли для переміщення їх у просторі не
використовувався будь-який транспортний засіб. Такі дії мають
розглядатись як незаконне придбання та/або незаконне зберігання
зазначених засобів або речовин.

Пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин полягає у
переміщенні їх у просторі шляхом відправлення з одного пункту в інший
поштою, багажем, посильним тощо. Злочин вважа-

єтьея закінченим з моменту відправлення, наприклад, бандеролі, багажу,
пакета, листа з наркотичним засобом. Факт отримання адресатом
відправлених йому наркотиків правового значення не має,

Під незаконним збутом розуміються будь-які способи сплатного чи
безоплатного розповсюдження наркотичних засобів або психотропних речовин
серед невизначеного кола осіб (продаж, дарування, обмін, сплата боргу,
позичання, за певних умов — введення наркотику чи психотропної речовини
його володільцем іншій особі шляхом ін’єкцій, пригощання цигарками, які
містять наркотик, тощо). Незаконний збут Передбачає відчуження цих
засобів чи речовин іншій особі, яка може розпоряджатися ними (або їх
частиною) як своїм майном.

Збут наркотичних засобів або психотропних речовин, поєднаний зі
схилянням особи до їх вживання, утворює сукупність злочинів,
передбачених ст. ст. 307 і 315. У разі, коли винний під виглядом
наркотичних оплатно збуває якісь інші засоби, його дії утворюють склад
шахрайства (ст. 190). Якщо при цьому винний ще й схиляв покупця до такої
угоди, його дії слід додатково кваліфікувати як замах на підбурювання до
придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Покупці в таких
випадках несуть відповідальність за замах на незаконне придбання
названих засобів або речовин, оскільки злочин не було доведено до кінця
з причин, що від них не залежали.

Якщо наркотичний засіб чи психотропна речовина були виготовлені для
збуту, а особа не встигла здійснити останнє, вона має нести
відповідальність за виготовлення з метою збуту наркотичного засобу чи
психотропної речовини. Одночасне виготовлення наркотиків для себе і для
збуту охоплюється ст. 307, якщо їх предметом є один і той же наркотичний
засіб (психотропна речовина). Якщо ж один вид наркотичного засобу
(психотропної речовини) виготовляється для збуту, а інший — для
особистого вживання, має місце сукупність злочинів, передбачених ст. ст.
307 і 309.

4. Суб’єкт злочину загальний. При вчиненні злочину із залученням
неповнолітнього або малолітнього (ч. ч. 2 і 3 ст. 307) та щодо
малолітнього (ч. З ст. 307) суб’єктом може бути лише повнолітня особа.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і метою
збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні
чи пересиланні особою наркотичних засобів або психотропних речовин. Про
умисел на збут наркотичних засобів або психотропних речовин можуть
свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала чи виготовила
ці засоби або речовини, так і сукупність інших обставин: їх великий або
особливо великий розмір, упаковка та розфасовка, наявність сировини для
їх виготовлення тощо.

6. Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за
попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених ст. ст. 308-310, 312, 314, 315, 317; 4) із
залученням неповнолітнього; 5) щодо наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів у великих розмірах; 6) щодо особливо небезпечних
наркотичних засобів або психотропних речовин, а також 7) збут
наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що призначені для
проведення навчальних, спорти-

вних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування
громадян; 8) збут чи передача цих засобів або речовин у місця
позбавлення волі (ч. 2 ст. 307), а особливо кваліфікованими — вчинення
його: 1) організованою групою; 2) щодо наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; 3) із залученням
малолітнього або щодо малолітнього (ч. З ст. 307).

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї. Перевезення і
наступне зберігання викрадених чи незаконно придбаних наркотичних
засобів чи психотропних речовин (ст. 307 і 309) повторності не утворює.
Проте повторність має місце у випадку, коли ці засоби й речовини
збуваються кільком особам.

Залучення неповнолітнього — це фактичне втягнення його дорослим шляхом
психічного, фізичного впливу або в інший спосіб у незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою
збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів або психотропних
речовин. Неповнолітній у складі ‘цього злочину — це особа у віці від 14
до 18 років.

Під місцями, що призначені для проведення навчальних, спортивних і
культурних заходів, розуміються школи, училища, коледжі, технікуми, вищі
навчальні заклади, стадіони, палаци спорту або культури, театри,
кінотеатри, зали й майданчики для дискотек та естрадних виступів тощо
(як внутрішні приміщення, так і території, що прилягають до названих
будівель). Під іншими місцями масового перебування громадян розуміються
вокзали, пристані, місця масового відпочинку — багатолюдні пляжі, парки,
ринки тощо.

Місця позбавлення волі — це кримінально-виконавчі установи, слідчі
ізолятори, ізолятори тимчасового тримання, гауптвахти тощо.

Вчинення злочину щодо малолітнього означає, що останньому збуваються,
пересилаються тощо з метою збуту наркотичні засоби або психотропні
речовини. Малолітній — це особа, якій не виповнилося 14 років.

Про поняття великого та особливо великого розмірів наркотичних засобів,
психотропних речовин та їх аналогів див. примітку до ст. 305.

7. Ч. 4 ст. 307 передбачає спеціальний вид звільнення від кримінальної
відповідальності особи, яка вчинила незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, передбачене ч. 1 ст. ст. 307. Таке
звільнення застосовується за сукупності умов, а саме, якщо особа: 1)
добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги; 2) вказала джерело їх придбання; 3) сприяла розкриттю злочинів,
пов’язаних з їх незаконним обігом.

Під добровільною здачею наркотичних засобів або психотропних речовин
розуміються дії особи, яка мала можливість володіти ними й надалі, але з
власної волі здала їх представникам влади. Усна чи письмова заява про
бажання добровільно здати наркотичні засоби чи психотропні речовини,
зроблена особою (або виявлена в неї) під час затримання чи обшуку, сама
по собі не може визнаватися підставою для звільнення від
відповідальності.

Добровільний характер поведінки винного у цій ситуації означає, що особа
мала можливість продовжувати протиправну діяльність чи переховуватись
від органів правосуддя (об’єктивний критерій), усвідомлює таку
можливість і не бажає нею скористатися (суб’єктивний критерій).
Припинення незаконної діяльності з власної волі є вільним від впливу
зовнішніх обставин, які вказують на те, що правоохоронні органи
володіють відомостями (чи скоро їх матимуть) про кримінальний характер
дії винного. Ч. 4 ст. 307 може бути застосована і тоді, коли
правоохоронним органам стало відомо про придбання, зберігання чи інші
дії з наркотичними засобами чи психотропними речовинами, які утворюють
їх незаконний обіг, але вони були не в змозі їх вилучити, оскільки не
знали місця схованки, а особа з власної волі видала ці засоби чи
речовини.

Наявність будь-якої кваліфікуючої чи особливо кваліфікуючої ознаки
злочинів, передбачених ст. ст. 307 і 309, перешкоджає звільненню від
кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020