.

Конституційне закріплення органів державної влади (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 1251
Скачать документ

Контрольно-залікова робота

на тему:

“Конституційне закріплення органів державної влади”

План:

Вступ.

Конституційне закріплення органів державної влади.

Висновок.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Вступ: Органи державної влади – це Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України.

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент —
Верховна Рада України.

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста
п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в
Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і
не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та
законами України.

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в
останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради
України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом
України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування
рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється
законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на
постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата
чи бути на державній службі.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами
діяльності встановлюються законом.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються
одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за
межі України;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України
приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з
іншими видами діяльності повноваження народного депутата України
припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох
третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на
тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком
народний депутат України.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією
України та законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого
вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку
денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як
третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України або на вимогу Президента України.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада
України збирається у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії
воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня
першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після
скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито.
Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного
складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних
засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним
депутатом України особисто.

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради
України звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до
Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від
їх підпорядкування і форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій зобов’язані повідомити народного
депутата України про результати розгляду його запиту.

Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї
третини народних депутатів України від її конституційного складу може
розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та
прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може
розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї
чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.

Стаття 88. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної
Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради
України та відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної
Ради України;

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами
державної влади України та органами влади інших держав;

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією
Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної
Ради України.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина;

2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та
осіб без громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору,
організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;
засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сімї, охорони
дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і
охорони здоров’я; екологічна безпека;

7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та
норми антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної
справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об’єднань
громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної
служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи;
організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства,
нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та
діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил
України і забезпечення громадського порядку;

18) правовий режим державного кордону;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної
екологічної ситуації;

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус
народних депутатів України;

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними
правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються: 1) Державний бюджет України і
бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади
створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та
інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус
іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення
державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу
державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших
держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних
сил інших держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон,
що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини
і громадянина.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг
тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом
десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два
строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати
посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до
складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті
одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня
п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового
припинення повноважень Президента України вибори Президента України
проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж
через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з
моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної
Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного
Суду України.

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і
правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище
України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає
міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в
інших державах і при міжнародних .організаціях; приймає вірчі і
відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних-держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський
референдум за народною ініціативою;

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою
України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або
іншого злочину.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет .Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених
у статтях 85, 87 Конституції України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, актами Президента України.

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять:
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три
віце-прем’єр-міністри, міністри.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання
Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та
податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення,
соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи,
екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного,
науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює
управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного
бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його
виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; ,

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України,
актами Президента України.

Висновок:

Отже Верховна Рада України має такі повноваження:

внесення змін до Конституції України в межах і порядку;

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики і т.д.

Президент України:

призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки
встановленні Конституцією;

очолює Раду національної безпеки і оборони України;

утворює суди у визначеному законом порядку і т.д.

Кабінет міністрів:

вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

організовує і забезпечує здійсненні зовнішньо-економічної діяльності
України, митної справи.

Література: Конституцій України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020