.

Економіка як об\’єкт адміністративно-правового регулювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 731
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Термін «економіка» у буквальному розумінні означає правила ведення
домашнього господарства.

Сучасні економічні словники визначають «економіку» як господарство,
сукупність засобів, об’єктів, процесів, використовуваних людьми для
забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних
людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці.

Таким чином, у сьогоднішньому розумінні економіка – це системні/і
господарський комплекс, що містить взаємопов’язані ланки, по-перше,
суспільною виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну
зробленою продукту в масштабах усієї держави.

Економіка — складна поліструктурна система, яка функціонує з метою
задоволення матеріальних потреб суспільства. Основними складовими цієї
системи є галузі, підгалузі та їхні комплекси. Не є винятком ) цьому
розумінні й економічна система України. Однак слід зазначити Ідо термін
«галузь економіки» нормативне закріплюється на законодавчому рівні. Так.
у ст.1 Закону України «Про електроенергетику» в і; 16 жовтня 1997 р.
фіксується, Ідо електроенергетика — галузь економію України, яка
забезпечує споживачів енергією.

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість;
енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельній комплекс;
транспорт і дорожнє господарство; зв’язок; торговельний комплекс;
житлове господарство; побутове обслуговування населення сфера
використання й охорони природних ресурсів.

Усі перелічені галузі й комплекси перебувають у тісній взаємодії та
пройняті багатьма інтегративними зв’язками. Кожна з них складається з
кількох підгалузей. Підгалузі відрізняються, з одного боку, значною
самостійністю, а з другого, — взаємозалежністю й інтегрованістю з
економічною системою в цілому.

Так, промисловість чітко поділяється на машинобудівну, хімічну,
металургійну тощо. Транспорт — на залізничний, повітряний, водний,
автомобільний, трубопровідний. Зв’язок — на поштовий, телефонний,
радіозв’язок. Будівельний комплекс — на промислове будівництво, цивільне
будівництво, дорожнє будівництво.

У кожній з цих галузей і підгалузей є специфічні матеріальні умови
виробництва, технологічні процеси, структура і чисельність підприємств,
інженерно-технічний та управлінський персонал тощо. Всі ці чинники
визначають їх місце і призначення в економічній системі, а також
особливості міжгалузевих зв’язків.

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від
спроможності держави управляти виробництвом і обертанням виробленого тут
матеріального продукту.

Регулювання економіки є найважливішою функцією держави за умов ринкового
господарювання, а тим більше за умов переходу до нього. Саме держава
встановлює правові основи для прийняття управлінських рішень, захищає
інтереси національної економіки, формує її інфраструктуру, контролює
процеси грошового обігу, встановлює і розвиває економічно вигідні для
суспільства і держави правовідносини.

Практика вже засвідчила, якщо покладатися тільки на суто ринкові
механізми у розвитку соціально-економічної системи, то, як це на перший
погляд не парадоксально, перехід до цивілізованого суспільства з
ринковою економікою стане справою віддаленого майбутнього, причому без
гарантій виникнення оптимальних пропорцій як у структурі самої
економіки, так і в структурах управління.

Без державного регулювання помітно знижується ефективність виробництва,
незатребуваною виявляється фундаментальна наука, скорочується через
подорожчання інфраструктура соціальної сфери, а рух до цивілізованих
форм життя здійснюється стихійно, з великими витратами і значними
втратами.

Управління цією сферою становить складний процес цілеспрямованого впливу
держави на всі компоненти економічної системи з метою її вдосконалення.
Його основою є своєчасне і правильне врахування об’єктивних економічних
законів, характеру суспільних відносин у конкретний історичний період,
розвитку продуктивних сил, ступеня інтегрованості держави у світове
економічне співтовариство.

Крім того, на утримання та спрямування управлінських процесів впливають
наявність кількох форм власності, особливості кооперації праці,
розміщення підприємств за економічними регіонами тощо.

Врахувавши все зазначене, можна визначити пріоритетні напрями
економічного розвитку, що подані в Посланні Президента України до
Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011
роки». Ними є:

b v

x

E

b

d

b x

d

. На це мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика
економічних, соціальних та гуманітарних реформ.

Б) Забезпечення сталого економічного зростання. Для цього передбачається
реалізувати стратегію випереджаючого розвитку, яка могла б забезпечити
щорічні темпи зростання ВВП в Україні у півтора-два рази вищі, ніж
загалом у країнах ЄС. Таке зростання має супроводжуватися глибокими
якісними перетвореннями, реалізацією завдань сталого розвитку, що
визначаються світовим співтовариством як стратегія існування у XXI ст.

В) Утвердження інноваційної моделі розвитку, базовим принципом якої є
реалізація державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної
моделі структурної перебудови та зростання економіки, утвердження
України як високотехнологічної держави.

Г) Соціальна переорієнтація економічної політики, головним завданням
якої є цілеспрямоване забезпечення надійних передумов реалізації прав і
свобод громадян у всіх їх виявах, утвердження середнього класу — основи
політичної стабільності та демократизації суспільства, значне обмеження
загрозливої диференціації доходів населення та подолання бідності.

Президент України також зазначає, що вирішення завдань, пов’язаних із
європейською інтеграцією України, утвердженням соціальне орієнтованого
структурно-інноваційного шляху розвитку, може здійснюватися лише
поетапно.

Перший етап — 2002—2004 рр. Його основна мета — зміцнення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки, створення сприятливих умов
для накопичення інвестиційних ресурсів, істотне розширення внутрішнього
попиту й утвердження на цій основі надійної стабілізації та сталого
зростання. У цей період необхідно завершити формування базових
інституцій ринкової економіки, створити середовище здорової та
ефективної конкуренції. Головним у соціальній сфері є зниження рівня
бідності та зменшення диференціації доходів населення за рахунок
посилення адресності соціальної підтримки, стимулювання випереджаючих
темпів зростання заробітної плати. Водночас відчутне поліпшення життя
людей можливе лише за умови успішного функціонування та розвитку
реальної економіки.

Другий етап — 2005—2011 рр. передбачає комплексну модернізацію
підприємств, утвердження принципів і механізмів структурно-інноваційної
моделі розвитку та формування базових засад соціальне орієнтованого
ринкового господарства.

Відповідно до цього сценарію Україна матиме сприятливі передумови
розвитку економіки і на віддалену перспективу.

Це послання є концептуальним документом для стратегічного напряму
діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади щодо динамічного зростання та якісного розвитку
вітчизняної економіки, підвищення рівня життя народу.

Держава в інтересах суспільства визначає і забезпечує правові основи
всіх економічних перетворень, захищає економічні інтереси виробників і
споживачів, регулює грошовий обіг, формує і розвиває економічно і
соціальне вигідні сфери. Вона створює і гарантує рівні умови
господарювання, встановлює правила поведінки суб’єктів економічних
відносин і забезпечує їх стабільність.

Здійснення такого регулювання неможливе без вжиття примусових заходів. З
їх допомогою обмежуються і придушуються небажані з соціально-економічної
точки зору форми господарювання, встановлюються бар’єри на шляху
монополізму, криміналізації, деформації економіки.

Звідси випливає, що управління економікою містить елементи
соціально-економічного аналізу й розрахунку, організаційно-технічні дії
та інженерну практику, правове регулювання й різноманітні
організаційно-правові форми, а також комплекс методів впливу на керовані
об’єкти.

Усі названі чинники визначають особливості керуючого впливу і структурну
побудову механізму управління економікою. Цей механізм складається,
по-перше, з системи організаційно-правових структур, по-друге, з системи
організаційно-правових методів і форм державно-управлінського впливу на
відносини у даній сфері.

Організаційно-правові структури — це суб’єкти державного управління
економікою. Організаційно-правові методи і форми — це ті засоби і
прийоми, що використовуються суб’єктами управління для реалізації своїх
повноважень, тобто методи і форми їх управлінської діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020