Реферат на тему:

Аспекти актуальності питання створення методики визначення відстані
пострілу за слідами на тілі людини

?????????3/4?ування, повинна відповідати усім вимогам часу, а саме:
науково та методично бути забезпеченою новітніми методами досліджень;
забезпечена необхідними технічними засобами дослідження (порівняльними
мікроскопами, пошуковими системами, засобами фотозйомки та обробки
слідів); мати в штаті експертної служби висококваліфікованих фахівців.
Тому постає питання, як матеріально-технічного, методичного
забезпечення, так і підготовки та перепідготовки відповідних професійних
кадрів.

Пріоритетність такого підходу підтверджують і результати проведеного
аналітичного дослідження наукових робіт присвячених визначенню відстані
пострілу з гладкоствольної зброї по пошкодженням на тілі людини. Аналіз
досліджень Г.А. Мхітарова, Н.С. Вольвача, Л.М. Єйдлін, І.Я. Купов, А.А.
Мовшович, М.С. Артамонова, М.М. Басова, В.Є. Бергера, В.І. Біляєва, М.М.
Блюма, В.Н. Большакова, Л.А. Вінберга, Є.А. Всемірнова, Г.А. Мозкових,
М. Щеглов ,В.С. Голенєва, В.Ф. Гущина, І.А. Дворянского, Б.М. Єрмоленка,
Б.М. Комаринця, Ю.М. Кубицького, С.Д. Кустановича, В.М. Ладина, А.Ф.
Лісіцина, Ю.Л. Носко, Н.В. Попов, Г.А. Самсонова, Э.М. Тихонова, О.І.
Устинова, І.Б. Шишкіна, М.М. Тагаєва та ін. з судової балістики та
судової медицини, узагальнений нами за шістдесят років (1938-2004 рр.)
свідчить, що вченими і практиками приділялась певна увага деяким
аспектам визначення відстані пострілу з гладкоствольної вогнепальної
зброї. Ініціаторами і першопрохідцями дослідження проблем
судово-медичної балістики в Україні стали такі відомі криміналісти як
Н.В. Попов, А.Ф. Лісіцин, С.Д. Кустанович, М. Щеглов, І.А. Дворянський,
Г.А. Мозкових, (Судова балістика, 1956р.), Б.М. Єрмоленко (Теоретичні і
методичні проблеми судової балістики, 1981 р.) та ін. Однією з цілей їх
досліджень була спроба розробити теоретичні засади і сформулювати
рекомендації, які дозволять підвищити ефективність визначення відстані
пострілу з гладкоствольної вогнепальної зброї по пошкодженням на тілі
людини. Це обумовило необхідність вирішення в процесі досліджень таких
завдань:

1. Вивчення стану теоретичної і методичної розробки даної проблеми,
зокрема, питань, що стосуються класифікації пошкоджень від дії
гладкоствольної вогнепальної зброї та впливу пошкоджуючих факторів
пострілу на тіло людини. 2. Визначення місця методики визначення
відстані пострілу з гладкоствольної вогнепальної зброї по пошкодженням
на тілі людини. 3. Узагальнення і формулювання на цій базі рекомендацій
щодо забезпечення криміналістичної служби України (Міністерства юстиції,
Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки України) методикою визначення відстані
пострілу з гладкоствольної вогнепальної зброї по пошкодженням на тілі
людини. Методологічною основою такого дослідження є діалектична теорія
пізнання процесів взаємодії об’єктів і закономірностей їх відображення в
оточуючому середовищі та методи юридичних наук, зокрема, кримінального
процесу, криміналістики, судової медицини, тощо, а також узагальнення
експертної і слідчої практики. Під час розробки такої методики повинні
бути застосовані порівняльно-правовий, формально-логічний,
системно-структурний і статистичні методи дослідження.

Похожие записи