Реферат на тему:

Актуальність наукових досліджень у галузі судової балістики

gd»(

gd»( ення, становлення і розвитку знань в галузі балістики і
криміналістичних установ, застосування системи знань на різних етапах
розвитку та діяльності науки і установ на певних етапах, а також в
сучасний період часу; організаційні проблеми науки і судових
науково-дослідних установ, які виникають на сучасному етапі;
науково-дослідна діяльність установ і впровадження її результатів в
практику розслідування злочинів. Мета і завдання дослідження
визначаються предметом вивчення, а саме: оцінка стану і рівня
використання науково-технічних досягнень в слідчо-експертній діяльності;
уточнення функціонального призначення і форм застосування досягнень
науки і техніки в кримінальному судочинстві на різних історичних етапах;
конкретизація основних напрямків удосконалення забезпечення використання
науково-технічного потенціалу в практиці боротьби зі злочинністю на
різних етапах розвитку суспільства; вивчення історії, становлення і
перспектив розвитку науки криміналістики і криміналістичних установ в
Україні. Наукова новизна, полягає в тому, що в роботі наведено
комплексне дослідження теоретичних питань історії становлення і розвитку
експертних установ і спеціальних знань в галузі балістики, адже на даний
час ці питання являються дискусійними та недостатньо розробленими.
Вченими-криміналістами проблема історії становлення і розвитку науки
криміналістики, знань в галузі балістики і криміналістичних установ в
Україні досліджувалася, однак в літературі визначаються тільки деякі
підходи до вивчення цієї складної і маловивченої проблеми. Питання
розвитку спеціальних знань в галузі балістики і криміналістичних установ
в певній мірі відображались у монографіях, посібниках, дисертаціях,
однак їх автори торкалися тільки питань стану і розвитку науки і
експертних установ в цілому отже вони більш присвячені радянському
періоду. Існуюча з цієї проблеми література дуже вузька, а її зміст має
дві характерні особливості. По-перше, в ній висвітлюється в радянський
період розвитку криміналістики і криміналістичних установ переважно на
території Росії. По-друге, велика частина публікацій має
науково-популярний характер. Формування і розвиток державності в Україні
передбачає вивчення широкого спектра питань становлення і розвитку
різних суспільних явищ. Серед них далеко не останнє місце займають
питання розвитку науки і наукових експертних установ. В роботі нами
зроблена спроба вирішити проблему по вивченню використання спеціальних
знань в процесі розслідування злочинів пов’язаних з використанням
вогнепальної зброї на території України з найдавніших часів і до цього
часу, становлення і розвиток перших криміналістичних установ, експертні
дослідження, що проводяться в них на етапі становлення і в цей час,
відзначені тенденції розвитку форм і методів застосування спеціальних
знань в експертній практиці, визначені основні напрями розвитку
експертних установ і шляхи по вдосконаленню експертних досліджень, що
проводяться в цих установах і на теперішній час.

Похожие записи