Реферат на тему:

Актуальні питання судово-балістичних та зброєзнавчих досліджень

У кримінальному законодавстві України передбачено чимало злочинів,
вчинення яких пов’язане із застосуванням вогнепальної зброї, яку
детально вивчає «судова балістика» чи «криміналістична балістика» на
думку  Бєлкіна, вона є галуззю криміналістичної техніки, яка досліджує
вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, сліди їх дії, способи та методи
збирання та дослідження цих об’єктів, а також інші технічні питання, які
виникають при розслідуванні злочинів, пов’язаних із застосуванням
вогнепальної зброї. Серед  злочинів з використанням вогнепальної зброї,
спрямованих, зокрема, проти громадської безпеки, життя, здоров’я і
власності громадян, потрібно відзначити бандитизм (ст. 257 КК), умисне
вбивство (ст. 115 КК), розбій (ст. 187 КК). погроза вбивством (ст. 129
КК України). У зв’язку з цим на практиці часто виникає необхідність
встановити факт носіння і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.
Носіння зброї даною особою може бути встановлено в ході проведення
особистого обшуку, огляду речей та одягу особи, огляду трупа. На цей
факт вказують: наявність самої зброї, а також сліди у вигляді нашарувань
частинок металів, іржі, мастильних матеріалів або відбитків деталей
зброї на одязі і тілі особи, сліди пострілу (якщо вони свідчать про факт
застосування зброї даною особою). На факт зберігання під верхнім одягом
зброї і боєприпасів зазвичай вказують виявлені при обшуку упаковка і
частини боєприпасів, окремі деталі зброї, а також її відбитки в кобурі,
чохлі, на одязі, на пакувальних матеріалах і в тайниках. У
криміналістичній літературі питання встановлення факту зберігання та
носіння вогнепальної зброї за її слідами розглядається епізодично, або
зовсім не розглядається. У багатьох літературних джерелах, зокрема в
нових, основна увага зосереджена на встановленні факту застосування
вогнепальної зброї за слідами, які залишені нею на тілі та одязі особи,
що стріляла, на трупі та на різноманітних уражених зброєю перешкодах.

Носіння і зберігання вогнепальної зброї є прикладами пасивного
використання зброї, а тому криміналістичне дослідження цієї зброї,
боєприпасів та слідів їх застосування повинно бути особливо повним,
всебічним і об’єктивним. У контексті, як вище зазначено велике значення
має проведення комплексних експертних досліджень у галузі
криміналістичної балістики, трасології, дактилоскопії, судової хімії. За
2006 р. у відділі експертизи матеріалів, речовин і виробів та
медико-біологічної експертизи НДЕКЦ при УМВСУ у Київський області
виконано 45 експертиз і 15 досліджень слідів вогнепальної зброї. Одним
із прикладів встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї
за її слідами є виконана у НДЕКЦ комплексна судово-хімічна експертиза
слідів вогнепальної зброї по кримінальній справі, порушеній за фактом
бандитизму. Так, за підозрою участі в озброєній банді і вчиненні
бандитських нападів був затриманий гр. К., 1973 року народження. При
затриманні в кишені його куртки був виявлений пістолет Макарова зі
спорядженим магазином і патроном в стволі пістолета. В гр. К. була
вилучена куртка, при огляді якої були виявлені плями маслянистої
речовини. Під час слідства необхідно було встановити походження
виявлених плям і ідентифікувати їх зі змазкою пістолета Макарова.
Дослідження виявлених слідів мастильних матеріалів на одязі
підозрюваного проводилось методом дифузного копіювання, який дає
можливість спостерігати локалізацію слідів маслянистої речовини на
поверхні об’єкта-носія без його руйнування.

gdrHu

gdrHu

ні однієї сторони кишені, спостерігали численні повздовжні траси
коричневого кольору, що є характерним для слідів мастильних матеріалів.
На аркуші паперу відбився маслянистий слід, який за формою і розмірами
нагадував затвор пістолета Макарова. Другу поверхню кишені досліджували
аналогічним чином. На пластині, як і в першому випадку, були отримані
траси, а на аркуші паперу — масляниста овальна пляма, яка спів розмірна
з поверхнею дульного зрізу пістолета Макарова. Порівняльне дослідження
екстрактів маслянистої речовини з поверхні кишені куртки гр. К. і змазки
пістолета Макарова проводили методом тонкошарової хроматографії. У
результаті дослідження встановлено, що ця речовина за родовими ознаками
є однаковою зі змазкою пістолета Макарова. З ініціативи експерта були
проведені дослідження на предмет наявності слідів металізації від зброї
на поверхні одягу, а також виявлених у ході огляду пістолета і кишені
куртки мікроволокон. Для виявлення слідів металізації на поверхні кишені
куртки, як і у випадку дослідження слідів змазки пістолета,
використовувався метод дифузного копіювання. На контактограмі, отриманій
з однієї із поверхонь кишені куртки, були виявлені сліди заліза у
вигляді точкових скупчень, які могли утворитися в результаті тертя
виступаючих деталей пістолета — запобіжника і затворної затримки з
поверхнею кишені: а на контактограмі, отриманій з другої поверхні
кишені, виявлені сліди заліза у вигляді широких повздовжніх смуг, які
могли бути утворені гладкою поверхнею пістолета. Стверджувати той факт,
що виявлені на одязі сліди металізації залишені вилученим у гр. К.
пістолетом Макарова, можна з певним ступенем імовірності у зв’язку з
відсутністю комплексу ідентифікаційних ознак. Крім слідів зброї, у
защіпці магазина пістолета були виявлені мікроволокна, які за родовими
ознаками є однаковими з мікроволокнами, які знаходилися в кишені куртки
затриманого. Отримані дані свідчили про довготривалий контакт поверхні
пістолета з поверхнею кишені куртки. Таким чином, виявлений в ході
дослідження комплекс ознак був покладений в основу висновку експерта,
який разом з іншими доказами по справі дав можливість слідству довести
факт носіння вогнепальної зброї гр. К. та його участь в озброєній банді.
Таким чином, описана вище методика дає можливість встановити факт
носіння та застосування вогнепальної зброї, а в окремих випадках також
ідентифікувати зброю. Окрім цього судова балістика, використовує для
розв’язання своїх завдань такі види досліджень, зокрема класифікаційні,
ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні. Метою класифікаційних
досліджень — є вирішення питань віднесення об’єктів дослідження до
певних класифікаційних груп. Метою діагностичних досліджень є
встановлення властивостей та стану вогнепальної зброї та боєприпасів
(справності зброї, патронів та придатності їх до стрільби); виявлення
можливості здійснення певних дій (наприклад, пострілу без натиску на
спусковий гачок): встановлення певних обставин, які виникли внаслідок
пострілу (дистанції пострілу, факту рикошету, характеру ушкоджень —
вогнепальне чи інше, відносної давності пострілу, послідовності
пострілів, причин осічки) і т.п. Метою ситуаційних досліджень є аналіз
обстановки місця події, встановлення взаємного розташування особи, яка
стріляє, та потерпілого, а також положення зброї в момент здійснення
пострілу, аналіз дій осіб та наслідків, які настали.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що балістична експертиза є дуже
складним видом експертних досліджень і тому проведення дослідження
зброї, боєприпасів та слідів їх застосування повинно бути особливо 
об`єктивним, повним і всебічним , для виявлення істини в злочинах
вчинених із застосуванням вогнепальної зброї.

Похожие записи