.

Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1904
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Адміністративне провадження

у діяльності органів ДПС”

В умовах деформації системи економічних відносин проблема сплати
податків, дефіциту Державного бюджету України є досить Приховування
доходів від сплати податків має поширений характер і виступає лише як
зовнішній прояв більш глибоких криміногенних процесів перерозподілу
національного доходу на користь тіньової економіки, надзвичайно важливим
є створення дійсно дієвого державного органу по боротьбі з цим
негативним явищем.

Основними функціями податкової міліції є, крім цього,
кримінально-процесуальна, тобто діяльність, пов’язана із запобіганням
злочинам у сфері оподаткування, їх розкриттям та розслідуванням
(ст.ст.19, 21 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”).
На податкову міліцію покладається розслідування двох видів злочинів: про
приховування валютної виручки (ст.801 КК України) та про ухилення від
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст.1482 КК
України). У справах про злочини, передбачені ст.ст.801 та 1482 КК
України, попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції, і
якщо під час розслідування цих справ будуть виявлені розкрадання,
заняття забороненими видами підприємницької діяльності, порушення
порядку заняття підприємницькою діяльністю, фіктивне підприємництво,
шахрайство з фінансовими ресурсами, фіктивне банкрутство , посадові
злочини, пов’язані зі злочинами, за фактами яких порушено кримінальну
справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції. Такий порядок
передбачено ч. 4 ст. 112 КПК України, але на практиці виявлення
зазначених злочинів частіш за все відбувається ще до моменту порушення
кримінальної справи, на стадії виконання оперативно-розшукових заходів
працівниками податкової міліції (право здійснення оперативно-розшукової
діяльності посадовим особам податкової міліції надається відповідно до
ст.ст.19, 21 Закону України “Про державну податкову службу” та п.10
ст.11 Закону України “Про міліцію”), і у цьому випадку інформація про
виявлені порушення чинного законодавства передається до органів
внутрішніх справ.

Податкова міліція здійснює реальний вплив на стан боротьби з економічною
злочинністю у взаємодії з іншими контролюючими та правоохоронними
органами. Про ефективність діяльності податкової міліції свідчать суми
коштів, які надходять до Державного бюджету та кількість кримінальних
справ, переданих до суду.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з
податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів
державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням
податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову,
кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Основними завданнями податкової міліції є:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування,
їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні
правопорушення;

– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням службових обов’язків.

Податкова міліція, як державни орган, відповідно до покладених на неї
завдань:

– приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини
і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому
порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

– здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність,
досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить
дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції,
вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

– виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших
правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

– забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та
їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними
посадових обов’язків;

– запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників
державної податкової служби;

– збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового
законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів
кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної
нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або
посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи
громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози
повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення,
рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують,
встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони
місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Приймання, реєстрація ,облік та розгляд в підрозділах податкової
службизаяв,повідомленнь та іншої інформації про

Заяви, повідомлення та інша інформація громадян, представників
підприємств, установ, громадських та інших організацій, посадових осіб
про злочин або підготовка до нього приймаються цілодобово черговими
частинами підрозділів податкової міліції незалежно від місця вчинення
злочину. Поза черговими частинами приймання інформації про злочини
зобов’язані здійснювати всі особи начальницького складу підрозділів
податкової міліції, які перебувають при виконанні службових обов’язків.
Вони не мають права відмовити в її прийманні під приводом обслуговування
іншої території, недостатності даних для вирішення питання про порушення
кримінальної справи або з будь-яких інших причин.

Згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства України,
заяви і повідомлення про злочини можуть бути як усними, так і
письмовими. Усні заяви записуються до протоколу, в якому повинні бути
вказані: місце і час прийняття заяви; посада, прізвище особи, яка
прийняла заяву, та інші потрібні дані про неї; підпис заявника під
роз’ясненням про те, що за свідомо неправдиву інформацію він несе
кримінальну відповідальність за ст.177 КК України; зміст заяви,
викладений від першої особи; відмітка про те, що протокол прочитаний
заявником і все записано з його слів правильно, а також підписи заявника
і посадової особи, яка прийняла заяву. Письмова заява повинна бути
підписана особою, яка її подає. До порушення кримінальної справи слід
впевнитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за
неправдиву інформацію відібрати у нього відповідну підписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і службових осіб повинні
бути викладені в письмовій формі.

У випадку явки з повинною з’ясовується особа того, хто з’явився, після
чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява
(ст.96 КПК України). Протокол підписують особа, яка з’явилася з
повинною, і посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про
відповідальність за неправдиві показання не слід.

За заявою або повідомленням про злочин у термін не більше як три доби, а
у разі необхідності проведення додаткової перевірки – у термін не більше
як 10 діб від дня надходження до підрозділу податкової міліції, повинно
бути прийняте одне з таких рішень:

– про порушення кримінальної справи;

– про відмову в порушенні кримінальної справи;

– про направлення заяви або повідомлення за належністю.

Подавати заяви та іншу інформацію про злочини та події на рівні з
громадянами України можуть також іноземні громадяни і особи без
громадянства.

Заявник має право:

– викладати заяву мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі
податкової міліції, або іншою мовою, якою він володіє;

– одержувати письмове повідомлення про рішення, прийняте за його заявою;

– оскаржувати дії працівників податкової міліції, які розглядали його
заяву, керівникові податкової міліції або відповідному прокуророві.

Інформація про злочини, що надходить до податкової міліції, залежно від
форми подання, порядку розгляду поділяється на дві групи: інформацію про
злочини, що є приводом до порушення кримінальної справи (ст.94 КПК
України); та іншу інформація про злочини.

До інформації, яка є приводом до порушення кримінальної справи,
належать:

а) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових
осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які
оформлено згідно з вимогами ст.95 КПК. До цієї інформації належать також
висновки документальних ревізій, повідомлення податкових інспекцій,
контрольно-ревізійних, фінансових і митних органів, які містять
відомості про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною, шо оформлена згідно зі ст.96 КПК;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

д) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або
судом ознак злочину.

Інша інформація про злочини – повідомлення, що надійшли з інших джерел і
потребують проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак
злочину або їх відсутності. До неї належить інформація громадян,
представників громадськості та посадових осіб, що надійшла телефоном
(телефаксом), телеграфом, по радіо і телебаченню.

Інформація про злочини, незалежно від місця і часу їх вчинення та
повноти одержаних відомостей, приймається в Головному управлінні
податкової міліції Державної податкової адміністрації України,
управліннях податкової міліції державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділах податкової міліції відповідної державної податкової інспекції в
районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних
податкових інспекцій (далі – підрозділи податкової міліції) цілодобово
штатними черговими, їхніми помічниками або працівниками, призначеними на
чергування у встановленому порядку. Прийняття, документування такої
інформації та негайне реагування на неї є обов’язком усіх осіб
начальницького складу податкової міліції. Вони не мають права
відмовлятися від її приймання під приводом обслуговування іншої
території, недостатності даних для вирішення питання про порушення
кримінальної справи або з будь-яких інших причин. Після її одержання
вони негайно вживають заходів, передбачених законом і відповідними
нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами
зв’язку у найближчу чергову частину підрозділу податкової міліції, а
потім діють відповідно до вказівок чергового.

При зверненні громадян до чергової частини, приймальні підрозділу
податкової міліції, слідчого або іншого працівника податкової міліції з
усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог КПК
України. Посадова особа, яка отримала усну заяву, зобов’язана з’ясувати
особу заявника, попередити його про відповідальність за неправдиву
інформацію, про що відмічається в протоколі, який підписують заявник та
посадова особа. У разі явки

з повинною, згідно з вимогами КПК України, встановлюється особа того,
хто з’явився, після чого складається протокол, у якому детально
викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, яка з’явилася з
повинною, і посадова особа, яка склала протокол.

При поданні заяви чи повідомленні про злочин заявник може користуватися
мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі податкової міліції, або
іншою мовою, якою він володіє.

Інформація про злочини реєструється в чергових частинах підрозділів
податкової міліції черговими або їхніми помічниками відразу після її
надходження, що відображається в Книзі обліку інформації про злочини
(КОЗП). Інформацію черговий реєструє самостійно, без узгодження з
керівництвом підрозділу податкової міліції. КОЗП є документом суворої
звітності і зберігається в черговій частині підрозділу податкової
міліції. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена
печаткою і зареєстрована в канцелярії (у секретаря) підрозділу
податкової міліції. Усі реквізити КОЗП заповнюються черговим згідно з
правилами, надрукованими на звороті її титульного аркуша. Запис про
кожну інформацію повинен містити стислі і водночас повні дані про те, що
і коли трапилось, хто, коли і в якій формі повідомив про злочин, які
вказівки одержано щодо порядку розгляду, яких заходів вжито для її
перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і ким прийняте
та інші відомості згідно з реквізитами КОЗП.

При реєстрації заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, що
надійшла у письмовій формі, на її лицевій стороні проставляється
спеціальний штамп, що містить назву підрозділу податкової міліції, дату
реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового.
Записи здійснює черговий підрозділу податкової міліції.

У разі встановлення в процесі розслідування раніше невідомого
підрозділам податкової міліції злочину працівник, який проводить
дізнання або слідство, складає рапорт, який реєструється в КОЗП, з
позначкою «Додатково виявлено під час розслідування кримінальної справи
№». Ці документи розглядаються як безпосереднє виявлення органом
дізнання або слідчим ознак злочину. Якщо реєстрацію інформації про
злочини з будь-яких причин було затримано, то поряд з часом її
надходження до чергової частини зазначається дата і точний час її
початкового одержання працівником податкової міліції. У таких випадках
термін прийняття рішення за нею обчислюється саме з цього моменту. За
фактом затримання реєстрації інформації

керівником підрозділу призначається службова перевірка, за результатами
якої приймається рішення про вину та відповідальність посадових осіб.

Інформація про злочини, що надійшла до канцелярії підрозділу податкової
міліції поштою, телеграфом, телефаксом тощо, реєструється як вхідна
кореспонденція; про неї доповідається начальникові підрозділу податкової
міліції або особі, яка виконує його обов’язки. Керівник дає письмові
вказівки щодо реєстрації заяви чи повідомлення у черговій частині і
приймає рішення про порядок її перевірки. Передавання такої інформації
для її розгляду без реєстрації у черговій частині забороняється.
Анонімні листи, що містять відомості про скоєння злочину, приготування
чи спробу вчинити його, не реєструються, а передаються у відповідні
служби підрозділу податкової міліції для використання при розкритті
злочинів або для запобігання злочинам.

Забороняється приймати та реєструвати в канцелярії (у секретаря)
письмові заяви чи повідомлення про злочини, подані в підрозділ
податкової міліції особисто заявником або посадовою особою. Вони
реєструються тільки у черговій частині.

Коли розгляд інформації про злочини не входить до компетенції підрозділу
податкової міліції або вона свідчить про вчинок, скоєний на території
обслуговуваній іншим підрозділом податкової міліції, вона після
реєстрації пересилається за належністю, про що робиться відповідний
запис в КОЗП. Разом з цим обов’язково вживаються заходи, потрібні для
запобігання або припинення злочину, а також збереження його доказів.

При направленні інформації про злочин для розгляду за тери-торіальністю
або підслідністю, відмітка про це в КОЗП робиться тільки працівником, на
якого покладено відповідальність за обліково-реєстраційну роботу, на
підставі копії супровідного листа з вихідним номером канцелярії
підрозділу податкової міліції, що потім зберігається у справі з
документами про листування за заявами та повідомленнями про злочини.

Персональна відповідальність за додержання правил ведення КОЗП і повноту
реєстрації інформації про злочини покладається на начальника підрозділу
податкової міліції та чергового підрозділу податкової міліції.

Інформація про злочини, що надійшла в чергову частину підрозділу
податкової міліції доповідається начальнику підрозділу. Розгляд її
організовується згідно з вимогами КПК України. За кожною заявою,
повідомленням та іншою інформацією про злочини начальник підрозділу
податкової міліції або особа, яка виконує його обов’язки, зобов’язані
дати письмові вказівки конкретним виконавцям про вирішення їх у
встановленому порядку, вжити відповідних заходів для опрацювання не
розглянутої вчасно інформації, а ту, що не підтвердилася, додати до
справи.

При виявленні ознак адміністративного проступку рішення приймається
згідно з вимогами КпАП України.

За інформацією про злочини, що є приводом до порушення кримінальної
справи згідно з вимогами КПК України приймається одне із таких рішень:
про порушення кримінальної справи або оформлення протокольного
провадження; про відмову у порушенні кримінальної справи; про передачу
заяви чи повідомлення за належністю, про що особа, яка прийняла одне з
названих рішень, письмово повідомляє заявника. Рішення приймається в
терміни, встановлені КПК. Забороняється направляти заяви та повідомлення
про злочини до справ канцелярії (секретаря) підрозділу податкової
міліції, а також приймати по них будь-яке рішення, не передбачене КПК
України.

При надходженні іншої інформації про злочини черговий вживає заходів
щодо Ті термінової перевірки. Вказана інформація може бути підставою для
виїзду на місце події, вжиття заходів щодо забезпечення збереження
слідів, кінофотознімання та відеозапису тощо. Якщо під час перевірки
будуть одержані заяви чи повідомлення про злочин, або встановлені інші
підстави для прийняття рішень в порядку застосування ст. 97 КПК України,
то перевірка повинна продовжуватися.

У випадках непідтвердження зареєстрованої інформації про злочини
черговий по підрозділу податкової міліції за вказівкою начальника або
особи, яка виконує його обов’язки, матеріали передає до канцелярії
(секретаря) підрозділу податкової міліції для зберігання у спеціальній
справі.

Терміни розгляду інформації про злочини контролюються черговим по
підрозділу податкової міліції. Щодобово він складає рапорт про
нерозглянуту у встановлений термін інформацію про злочини, і при
здаванні чергування доповідає начальнику підрозділу податкової міліції
або особі, яка виконує його обов’язки, для вжиття відповідних заходів. У
разі використання ПЕОМ, замість рапорту можливе подання зведених даних,
підготовлених за допомогою комп’ютера, про стан розгляду та прийняття
рішень по інформації про злочини.

Матеріали про відмову у порушенні кримінальної справи реєструються у
Журналі обліку матеріалів, на підставі яких винесено постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи. Постанова про відмову в
порушенні кримінальної справи складається в трьох примірниках, з яких
перший зберігається в матеріалах справи, другий протягом доби
надсилається відповідному прокуророві, а третій видається за вимогою
особі, інтереси якої ця постанова зачіпає, або її представникові. Якщо
для перевірки обгрунтованості прийнятого рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи прокурор вимагає надання йому матеріалів, то вони
надсилаються працівником, що здійснює облік, негайно.

Організація приймання, реєстрації, обліку та розгляду заяв, повідомлень
та іншої інформації про злочини покладається на начальника підрозділу
податкової міліції.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020