.

Статус народного депутата України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 4784
Скачать документ

Реферат

на тему:

Статус народного

депутата України

Народні депутат України є обрані вiдповiдно до Закону України “Про
вибори народних депутатiв України” представник Українського народу у
Верховнiй Радi України i уповноважений ним протягом строку депутатських
повноважень здiйснювати повноваження, передбаченi Конституцiєю України
та законами України.

Народний депутат здiйснює свої повноваження на постiйнiй основi.

При виконаннi своїх повноважень народний депутат керується Конституцiєю
України, законами України та загальновизнаними нормами моралi.

Держава гарантує народному депутату забезпечення необхiдними умовами для
здiйснення ним депутатських повноважень.

Звання народного депутата iз зазначенням порядкового номера скликання
Верховної Ради України зберiгається за ним довiчно, за винятком
дострокового припинення повноважень народного депутата вiдповiдно до
пунктiв 1—4, 6 статтi 4 цього Закону.

Строк повноважень народного депутата України

Повноваження народного депутата починаються пiсля складення ним присяги
на вiрнiсть Українi перед Верховною Радою України з моменту скрiплення
присяги особистим пiдписом пiд її текстом.

Народний депутат не може брати участi у засiданнях Верховної Ради
України та її органiв, а також здiйснювати iншi депутатськi повноваження
до того часу, поки вiн не скрiпить присягу особистим пiдписом пiд її
текстом. Вiдмова скласти та пiдписати присягу має наслiдком втрату
депутатського мандата.

Повноваження народного депутата припиняються з моменту вiдкриття першого
засiдання Верховної Ради України нового скликання.

Несумiснiсть депутатського мандата з iншими видами дiяльностi

Народний депутат не має права:

1) бути членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центрального
органу виконавчої влади;

2) мати iнший представницький мандат чи одночасно бути на державнiй
службi;

3) обiймати посаду мiського, сiльського, селищного голови;

4) займатися будь-якою, крiм депутатської, оплачуваною роботою, за
винятком викладацької, наукової та творчої дiяльностi, а також медичної
практики у вiльний вiд виконання обов’язкiв народного депутата час;

5) залучатись як експерт органами досудового слiдства, прокуратури,
суду, а також займатися адвокатською дiяльнiстю;

6) входити до складу керiвництва, правлiння чи ради пiдприємства,
установи, органiзацiї, що має на метi одержання прибутку.

Народний депутат зобов’язаний додержуватись iнших вимог та обмежень, якi
встановлюються законом.

Дострокове припинення повноважень народного депутата України

Повноваження народного депутата припиняються достроково у разi:

1) особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;

4) припинення його громадянства або виїзду на постiйне проживання за
межi України;

5) смертi;

6) порушення вимог частини першої статтi 3 цього Закону.

Взаємовiдносини народного депутата України з виборцями

Народний депутат постiйно пiдтримує зв’язки з виборцями у порядку,
встановленому законом.

Народнi депутати, обранi в одномандатних виборчих округах, зобов’язанi
пiдтримувати зв’язок з виборцями своїх округiв. Народнi депутати, обранi
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузi, здiйснюють
зв’язок з виборцями, якi мешкають на територiї України, у порядку
персонального представництва, визначеному депутатськими фракцiями
(групами) Верховної Ради України вiдповiдно до закону.

Народний депутат вiдповiдно до закону розглядає звернення виборцiв, а
також вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, органiв державної влади,
органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян, вживає заходiв для
реалiзацiї їх пропозицiй i законних вимог, iнформує виборцiв про свою
депутатську дiяльнiсть пiд час особистих зустрiчей з ними та через
засоби масової iнформацiї.

Народний депутат вiдповiдальний за свою депутатську дiяльнiсть перед
Українським народом як уповноважений ним представник у Верховнiй Радi
України.

Депутатська етика

У своїй дiяльностi народний депутат повинен дотримуватися
загальновизнаних норм моралi; завжди зберiгати власну гiднiсть, поважати
честь i гiднiсть iнших народних депутатiв, службових та посадових осiб i
громадян; утримуватись вiд дiй, заяв та вчинкiв, що компрометують його
самого, виборцiв, Верховну Раду України, державу.

Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського
мандата всупереч загальновизнаним нормам моралi, правам i свободам
людини i громадянина, законним iнтересам суспiльства i держави.

Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в
особистих, зокрема корисливих, цiлях.

Використана література

Законопроект “Про статус народного депутата України”.

Конституція України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020