Реферат на тему: Формування іміджу політика: психологічні аспекти Київ 2016 Політичні технології особливо активно застосовуються для пропаганди ідей лідера, його особи під час виборчих кампаній. Відтак метою статті є висвітлення окремих психологічних чинників формування іміджу українського політичного лідера, а саме...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна молодіжна політика в Україні Київ 2016 У виробленні ефективної молодіжної політики важливу роль відіграє з’ясування суті та змісту процесів життєвого самовизначення молодої людини. Ці процеси поділяються на соціальне, політичне, професійне та економічне самовизначення Наскільки сучасна молодь...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна політична дидактика: проблеми становлення Київ 2016 Необхідно усвідомити ключову роль політичної освіти у формуванні сучасної політичної культури громадян, яка виступає своєрідною умовою стабільного просування країни шляхом демократизації. Реальне, а не декларативне прагнення політичних сил демократизувати суспільне...

Подробнее

Реферат на тему: Чинники політичного успіху: свобода дії Київ 2016 Порівняльний аналіз політичного успіху та везіння дає можливість виокремити сутнісні характеристики політичного успіху, який за своєю внутрішньою суттю є закономірним результатом системно-раціональної діяльності політика, яка акумулює такі цінності, як свобода...

Подробнее

Реферат на тему: Атрибути політики: поняття ризику Київ 2016 Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої актуалізується можливість кількісної та якісної оцінки ймовірності отримання припустимого результату, невдачі або відхилення від поставленої мети....

Подробнее

Реферат на тему: Нація: розвиток, поняття та види Київ 2016 Нація — полісемантичне поняття, що застосовується для характеристики великих соціокультурних спільнот індустріальної епохи Становлення і розвиток теорії націй. Перш, ніж заглибитись в аналіз західних теорій нації, автор вважає за потрібне спробувати...

Подробнее

Реферат на тему: Українська опозиція: правовий статус Київ 2016 Сильна опозиція – запорука стабільності держави. Існування опозиції створює баланс у політичній системі і захищає країну не тільки від авторитарних крайнощів, але й просто від впливу суб’єктивних чинників при прийняті важливих...

Подробнее

Реферат на тему: Основи класичного лібералізму Київ 2016 Інколи класичним лібералізмом називають всі види лібералізму, які існували до XX століття. Починаючи з 1970-тих, цей термін використовують лібератаріанці для позначення віри в економічну свободу та мінімальну державу Найвідомішими представниками ліберального напряму...

Подробнее

Реферат на тему: Релігійність людства: соціоісторичний аспект Київ 2016 Впродовж всього історичного розвитку людства в суспільстві відбувалися складні релігійні процеси, тісно пов’язані з соціумом. Вони визначили місце та роль релігії у житті людини. Релігійні процеси завжди в той чи інший...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення виборчої системи в Україні: історичні аспекти Київ 2016 Враховуючи, що для підвищення ефективності державного управління в Україні надзвичайно важливо мати стабільний уряд, який би підтримувався парламентською більшістю, можна прогнозувати подальшу модернізацію виборчої системи у напрямку визначення...

Подробнее
Страница 1 из 12412345...102030...Последняя »