.

Форми презентації політика у мас-медіа (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2008
Скачать документ

Реферат з політології

Форми презентації політика у мас-медіа

Мас-медіа займають центральну позицію в формуванні іміджу політичних
діячів. Інформація ЗМІ стає підчас єдиним джерелом відомостей про
політиків, тому саме від діяльності засобів масової інформації залежить
ставлення населення до політиків і тим самим успішність проведення
передвиборної компанії. Ясна річ, що за цих обставин перебіг інформації
про політиків не може бути поза увагою як самих політиків, так і
дослідників комунікативних процесів. Втім, у більшості досліджень аналіз
інформації мас-медіа про політиків зводиться лише до визначення таких
параметрів, як кількість згадувань про політиків (обсяг або тривалість
повідомлень) та загальна оцінка матеріалів (позитивна чи негативна), яка
визначаються скоріше на підставі власних вражень і не має чітких
об’єктивних критеріїв.

Результатів подібних досліджень недостатньо для побудови цілісного
уявлення про висвітлення політиків в інформаційному просторі. Ситуацію
може виправити виокремлювати та застосовувати більш детальних та чітких
показників представленості політиків в ЗМІ, серед яких, на нашу думку,
одним із базових може стати такий показник як форма презентації
політиків.

Форма презентації політиків – це усталені способи їх висвітлення в
інформаційному середовищі, типові прояви їх особистості у змісті
сукупності повідомлень, місце, яке займає інформації про політиків в
структурі повідомлень.

Повідомлення мас-медіа за своєю структурою має, на нашу думку, три
основні елементи: мета повідомлення, його зміст та смисли, навколо яких
воно побудовано. За метою повідомлення може бути спрямоване, по-перше,
на інформування, опис подій та стану справ, тобто на предметно-практичну
дійсність; по-друге, на пояснення, інтерпретацію подій та явищ, розгляд
причин та наслідків; та, по-третє, на стимулювання, звертання, заклики
до одержувачів інформації.

Зміст повідомлення у мас-медіа являє собою конкретну інформації , що
подається у певному форматі (випуски новин, реклама, телешоу, інтерв’ю,
тощо). Він підпорядкований меті повідомлення та має певну організацію.
Елементи змісту об’єднані в одне ціле смислом повідомлення.

Найбільш яскравим конкретним виразом смислу інформації у мас-медіа є
припущення (поняття, близьке за значенням до понять “пропозиція” за
Андерсоном, Клінчем, “фрейм” за Гемсоном, “смислом як четвертим
відношенням речення” Ж.Дельоза). Формою фіксації припущень про політиків
є речення, судження. У друкованих ЗМІ припущення найбільшою мірою
сконцентровано у назві статті, у електронних – в авторських коментарях,
хоча частіше за все припущення не має в повідомленні текстуального
виразу.

В змісті повідомлення політик може бути представлений власним ім’ям,
описом фактів політичної діяльності, оціночними судженнями про
особистість та діяльність політика, самопрезентацією (зовнішній вигляд,
мовлення) тощо.

Найважливішими формами висвітлення образу політика у повідомленнях ЗМІ,
з нашої точки зору, є : 1) найменування, опис, констатація фактів про
політика, показ зовнішності, висвітлення заяв; 2) пояснення, аналіз
проявів політика, інтерпретація вчинків; 3) приписування політику
якостей, певних характеристик та оцінок.

Різниця між поясненням та приписуванням нами вбачається у тому, що при
поясненні аналізуються прояви політика в певній реальній ситуації шляхом
визначенням внутрішніх зв’язків між окремими проявами політика та
елементами ситуації, а при приписуванні на політика накладаються
уявлення комунікатора, що створює “нову” дійсність.

Опис дій політика, констатація його висловлювань, показ зовнішності та
висвітлення заяв відносяться до особистісних проявів політика, тобто
проявів політика як особистості. У випадках лише згадувань про політика,
посилання на нього, коли політик є тільки доповненням, обставиною у
тексті повідомлення, прояв особистості політика є мінімальним.

Висвітлення проявів політика у повідомленнях ЗМІ спирається на певні
припущення автора повідомлення щодо нього. Припущення (пропозиції) щодо
політика, з нашої точки зору, разом з найменуваннями, що надаються
політику, і є головними формами смислової складової подання політика у
інформації мас-медіа.

Використання різноманітних форм презентації політика у мас-медіа завжди
пов’язано з подіями, що відбуваються в суспільстві. Інтерес до
політичного діяча насамперед залежить від того, з якими подіями постає
фігура політика, від того, чи стає сама презентація політика подією.

Виходячи з вищесказаного, для вивчення презентації політиків у
сукупності повідомлень ЗМІ нами була розроблена схема аналізу, у яку
ввійшли такі показники :

” ім’я політика, канал та час виходу передачі,

” події, навколо якої висвітлюється образ політика,

” припущення (“пропозиції”) щодо особистості та діяльності політика,

” форми презентації політика в повідомленні (опис дій політика,
констатація висловлювань політика, показ зовнішнього вигляду політика,
заяви політика, посилання на політика, коментарі та пояснення щодо
політика, оцінки (оціночні судження).

Наведена схема аналізу у відповідності з завданнями дослідження може
бути розширена шляхом деталізації окремих пунктів. Так, опис дій
політиків може фіксуватися за ознакою їх спрямування або ефективності,
констатація висловлювань – як нейтральна або упереджена, заяви політиків
– як констатація, пояснення, пропозиції, обіцянки, звинувачення тощо.

Розроблена схема була апробована в дослідженні, що проводилося з 1
вересня по 8 жовтня 1999 року. Об’єктом нашої уваги стали випуски новин
трьох загальнодержавних каналів телебачення, радіо та газета “Факты и
комментарии”. Це зумовлено тим, що випуски новин, як засвідчують
дослідження інформаційного простору, мають найвищий рейтинг серед
передач суспільно-політичного спрямування, а газета “Факты и
комментарии” мала на той час найбільший тираж серед періодичних видань.
Тобто, метою нашого дослідження було з’ясувати висвітлення політиків у
тих передачах, що мають найбільшу аудиторію і тим самим вплив на
більшість населення України.

За розробленою схемою було проаналізовано 25 випусків УТН (канал УТ-1,
час виходу о 21год.), 25 випусків ТСН (канал “1+1”, час виходу
21год.45хв.), 25 випусків “Подробности”(канал Интер, час виходу 20
год.), 24 випуска новин Національного радіо (час виходу 22год.) та 28
випусків газети “Факты и комментарии”.

Одиницею контент-аналізу серед передач телебачення та радіо було обрано
повідомлення про окрему подію, а при аналізі газети – окрема стаття, в
якій велась мова про політиків. Такий вибір був зроблений тому, що саме
окремі подіє у випусках новин на телебаченні та радіо та окремі статті
привертають увагу у перше чергу.

Отримані результати, що наведені наприкінці статті, красномовно
пояснюють, чому саме Л.Кучма здобув перемогу на попередніх
президентських виборах. Крім тотального домінування в інформаційному
просторі він мав переваги і у формах представленості в повідомленнях
ЗМІ. Показовим у цьому плані є показник співвідношення заяв політика у
повідомленнях ЗМІ (як однієї з найсильніших форм особистісної
представленості політика у повідомленні) до поясненням його дій. Для
Л.Кучми воно складає 101 до 35, тобто 2.89, а для О.Мороза – відповідно
5 до 31, тобто 0.16. Тому невипадково, що під час передвиборної кампанії
існувала думка, що “нема з кого вибирати”, “крім Кучми більше нікого
немає”.

В цілому методика дозволяє визначати кількість згадувань про політиків,
форми презентації політика у повідомленні, визначати типові способи
організації повідомлень про політиків, виявляти особливості висвітлення
політиків по різних каналах, з’ясовувати зміст припущень та найменувань
та бути основою для більш детального та змістовного аналізу іміджу
політиків.

Прізвище політика Форми презентації політиків

Опис дій Конста-тація висловлю-вань Показ зовніш-нього вигляду Заяви
політика Посилання на політика Коментарі щодо політика Оцінки політика

Н.Вітренко 8 8 12 11 33 12 3

Л.Кучма 173 177 116 101 187 35 31

Ю.Костенко 1 2 2 3 7 1 0

Є.Марчук 1 15 14 6 34 10 1

О.Мороз 10 11 18 5 33 31 4

О.Ткаченко 21 43 42 16 42 23 5

П.Симоненко 1 1 3 1 15 2 2

Г.Удовенко 1 1 4 0 15 1 0

Припущенні (“пропозиції”) щодо політика у повідомленнях мас-медіа

Політик Припущенні (“пропозиції”) щодо політика

Л.Кучма ” Перемога Кучми – це передумова для остаточного демократичного
вибору України.

” Президент не ворог преси.

” Перемога Кучми покращить ставлення Європи до України.

” Кучма здатний вчитися, вміє слухати.

” Кучма кращий з кандидатів.

” “Президент производит мощное впечатление”.

” Програма Кучми вигідно відрізняєтся у порівнянні з іншими програмами.

” Кучма сприяє развитку малого й середнього бізнесу.

” Кучма турбується про ветеранів.

” Кучма сприяє економічному розвитку країни.

” Тільки з Кучмой можлива стабільність.

” Молодь підтримує курс перетворень Кучми.

” Інвестиції не підуть, коли не буде Кучми.

” Партії підтримують Кучму.

” Рішення Президента ефективні.

” На Кучму виливають тони бруду.

” Наклипи на Кучму безпідставні.

” З ним можна йти у розвідку”.

” Укази Президента є ефективними.

” Духовенство підтримує Кучму.

” Є позитивні зрушення в економіці.

” Програма Кучми – це глибинні перетворення.

” Президент: дбає, допоможе, турбується.

” Треба щоб президент взяв владу у своє руки.

” Захід чекає Кучму.

” Кучма – переможець.

О.Мороз ” Програма Мороза – набір ілюзій.

” “Мороз – это голод и холод”.

” “Партия Мороза слабая, на грани развала”.

” “Мороз стремится только к власти”.

” “Мороз как Жириновский”.

” Мороз має відношення до замаху на Вітренко.

” Мороз – “не в жовтні і не надовго”

” Мороз – комуніст.

Е.Марчук ” Марчук порушує закон.

” У Марчука нечесні помічники.

О.Ткаченко ” Ткаченко не платить по рахункам.

” Ткаченко боїться компромату.

” Ткаченко використовує службовий стан.

” Ткаченко сам дописує рішення Верховної Ради

“Каневська четвірка” ” “Четверка – засорители окружающей среды”.

” “Действия четверки не имеют резона”.

” Четвірка нечесно веде вибори.

” У четвірки нема майбутнього.

” За канівською четвіркою стоїть Лазаренко.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019