.

Які особливості малого бізнесу і в чому його перевага перед іншими формами господарювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3024
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Які особливості малого бізнесу і в чому його перевага перед іншими
формами господарювання

Малий бізнес здатен в умовах економічної кризи в країні при
мінімальному рівні державної підтримки створювати нові робочі місця,
зменшуючи соціальну напругу у суспільстві; забезпечувати досить вагому
частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та
впроваджувати нові зразки продукції та послуг.

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із
зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки.
Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації
завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація
адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову
неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни
як на мікро-, так і на макро-економічному рівні. Одним з перспективних
напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого
бізнесу.

Малий бізнес є специфічним суб’єктом національної економіки та по цілому
ряду критеріїв відрізняється від інших суб’єктів господарювання:

По-перше це цілі малого бізнесу: у своїй більшості малі підприємства
створюються задля власного забезпечення працюючих у малому бізнесі осіб
(це, як правило, і самі засновники, і наймані працівники) достатнім
рівнем матеріальної забезпеченості, а не з метою довготривалої експансії
на ринку або отримання надприбутків.

По-друге це динаміка розвитку конкретного суб’єкту малого бізнесу: на
першому етапі становлення він розширюється та набирає потугу,
орієнтуючись на власні сили та використовуючи всі доступні йому ресурси;
на другому етапі розвитку його потужність стабілізується на рівні
відповідних амбіцій, або він переходить до іншої категорії суб’єктів
економіки (виходить за рамки малого бізнесу). Ці етапи розвитку
протікають набагато швидше, ніж у інших суб’єктів економіки, що й
визначає високий динамізм цього сектору.

По-третє це високий ризик ведення власної справи суб’єктами малого
бізнесу: у першу чергу визначається самими розмірами малих підприємств
та відсутністю у них необхідних матеріально-фінансових резервів, що й
визначає високу мобільність малого бізнесу, але водночас і підвищує його
вразливість.

В четвертих це кадрове забезпечення малого бізнесу: в силу своїх
розмірів та цілей існування малі підприємства, як правило, не мають
можливостей для залучення висококваліфікованих високооплачуваних
найманих працівників, особливо менеджерів та бухгалтерів, орієнтуючись
на власні сили. Але існуюча в Україні система обліку та звітності
історично орієнтована на великі підприємства, тому досить складна і
вимагає відповідної високої кваліфікації виконавців.

Всі ці особливості малого бізнесу апріорі визначають великий динамізм та
досить невеликий загальний строк існування його конкретних суб’єктів, що
на макро-рівні характеризується швидким темпом оновлення складових
малого бізнесу.

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою
ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих,
середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш
динамічним елементом структури народного господарства, що постійно
змінюється, є малий бізнес.

Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого і
середнього підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування
економічних систем, свідчать про те, що мале підприємництво є одним із
засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення
додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації
інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку
товарами та послугами. А малі підприємства, за певних умов і при
підтримці з боку держави – тенденційно інноваційні, гнучкі і
витратоефективні, мають підприємницький досвід і достатній професійний
рівень.

Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей
сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної
передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною
формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва.
Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль
в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу.

В структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно
взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від
двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш чисельним, а тому і
найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома
видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці,
характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором
технологічного типу виробничого процесу.

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність малих
підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних
осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.
Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова,
страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на
реалізацію власного економічного інтересу.

Суть та значення малого бізнесу полягає у тому, що він є провідним
сектором ринкової економіки; складає основу дрібнотоварного виробництва;
визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику
ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат,
свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживацькими
товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій,
додаткові робочі місця; має високу мобільність, раціональні форми
управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників;
сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції (схема 1).

Схема 1

Суть та значення малого бізнесу

МАЛИЙ БІЗНЕС

це

ПРОВІДНИЙ СЕКТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

складає

ОСНОВУ ДРІБНОТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

визначає

ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТРУКТУРУ ТА ЯКІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ

СТУПІНЬ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

здійснює

СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ ЕКОНОМІКИ

ШВИДКУ ОКУПНІСТЬ ЗАТРАТ

СВОБОДУ РИНКОВОГО ВИБОРУ

забезпечує

НАСИЧЕННЯ РИНКУ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙ

ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

характеризується

ВИСОКОЮ МОБІЛЬНІСТЮ

РАЦІОНАЛЬНИМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ

формує

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОШАРОК ПІДПРИЄМЦІВ-ВЛАСНИКІВ

ОСНОВУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

сприяє

ПОСЛАБЛЕННЮ МОНОПОЛІЗМУ

РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України.
– 2004. – № 2. – С. 34-40.

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчин М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства –
К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 298 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид
2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф.
Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Єременко Т. Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підприємства
// Вісн. Укр.. ак. Держ. Управ. При ПУ. – 2000. – №3. – ст. 141 – 149.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019