.

Стратегічне планування життєвого циклу розвитку підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2483
Скачать документ

Реферат на тему:

Стратегічне планування життєвого циклу розвитку підприємства

В сучасних умовах конкурентного ринкового середовища на будь-яких
етапах життєдіяльності українських підприємств часто постає проблема
вибору, розробки та формування обгрунтованої стратегії розвитку.
Використання концепції життєвого циклу підприємства у сфері
стратегічного планування є сьогодні актуальним і обгрунтованим як в
теоретичному плані, так і з точки зору практичного втілення.

В управлінні підприємством відправною точкою стратегічних дій є мета.
Головна мета (місія) підприємства може бути визначена за умови чіткого
уявлення про продукцію чи послугу, яка може знайти збут на конкретному
сегменті ринку, про існування суспільної відповідальності фірми, що
поряд з ідеєю самовизнання та формування неповторного іміджу є основою
філософії існування підприємства в сучасних умовах [3, с.102].

Після формулювання місії встановлюються стратегічні цілі підприємства,
які є способом виконання головної мети та допомагають сформувати
стратегії. Цілі підприємства можуть бути різними, окремі з яких наведені
нами у табл. 1. Звичайно, що передусім досягнення економічних цілей,
тобто отримання прибутку, які забезпечують довгострокову прибутковість,
життєздатність та розвиток підприємства, дає можливість реалізації
підприємством й інших зазначених цілей. Бувають випадки створення
соціально-орієнтованих підприємств, головною метою яких є, наприклад,
нові робочі місця, охорона оточуючого середовища, тощо. Підприємства,
які довгий час існують на ринку та добре зміцнили свої позиції окрім
економічних цілей ставлять перед собою також цілі соціальні,
корпоративні. Слід зауважити також, що не до усіх підприємств у процесі
реалізації своїх цілей можна застосувати модель життєвого циклу. Для
підприємств, наприклад, зі специфічними цілями (див.табл.1) модель
життєвого циклу не є характерна, адже не усі українські підприємства
створюються, орієнтуючись на “безмежне” існування.

Таблиця 1

Цілі підприємства

Назва групи цілей Цілі підприємства

Ринкові Завоювання частки ринку

Збільшення обсягів продажу

Створення конкурентної переваги

Завоювання нових ринків

Економічні Зростання прибутку

Зростання рентабельності обороту

Зростання рентабельності власного капіталу

Зростання рентабельності загального капіталу

Фінансові

  Забезпечення ліквідності

Посилення торгового і кредитного рейтингу

Забезпечення самофінансування

Специфічні Створення підприємства з метою отримання пільг як юридичної
особи

Навмисне банкрутство з метою реалізації специфічного плану приватизації
(комерціалізації) підприємства

Створення підприємства та навмисне банкрутство як результат свідомого
перерозподілу потоків витрат і доходів між підприємствами

Соціальні Створення нових робочих місць

Збільшення доходів і виконання соціальних зобов’язань працівникам
підприємства

Сприяння особистому розвитку працівників підприємства

Охорона оточуючого середовища

Корпоративні Зростання іміджу і престижу

Створення політичного впливу

Вплив на громадкість

Збереження корпоративних традицій

Цілі підприємства залежать від стадії його життєвого циклу , тому
стратегії і, зокрема, маркетингові стратегії обираються залежно від
місцезнаходження підприємства на кривій ЖЦП. Є і протилежна залежність:
за допомогою формулювання та виконання відповідних стратегій
здійснюється управління життєвим циклом підприємства [3, с.127]. У табл.
2 представлені можливі цілі та стратегії залежно від стадії життєвого
циклу підприємства.

Таблиця 2

Залежність цілей та стратегій підприємства від стадії його життєвого
циклу

Стадії життєвого циклу Цілі та стратегії підприємства

Створення Виживання, формування передумов подальшого розвитку
підприємства, обрання перспективних напрямів діяльності, забезпечення
беззбитковості діяльності та мінімального прибутку

Ріст Прискорене зростання обсягів продажу та прибутку, самофінансування,
диверсифікація діяльності, формування іміджу

“Стійка” зрілість Збалансоване зростання, диверсифікація діяльності,
формування портфелю капіталовкладень

“Пасивна” зрілість Збереження позицій, забезпечення середньої норми
доходу; розвиток напрямів діяльності, що переслідують позаекономічні
цілі

Занепад Ліквідація або пошук додаткових імпульсів в діяльності
підприємства шляхом реорганізації чи переорієнтації

Цілі встановлюють напрям руху фірми в ринковому середовищі, а стратегія
визначає метод реалізації цілей. В економічній літературі сформовано
погляд щодо класифікації стратегій підприємства на трьох стратегічних
рівнях – загальнофірмовому, рівні стратегічних господарських підрозділів
(стратегічних зон господарювання (СЗГ) [2, с.148]) та функціональному
[3, с.17;]. Згідно з цими рівнями виділяють три основні різновиди
стратегій фірми: корпоративну; ділову; функціональну (щодо
маркетингу–загальномаркетингову) стратегії. Оскільки не існує єдиної
класифікації стратегій за ієрархічною ознакою, то для диверсифікованого
підприємства ми будемо розрізняти три стратегічні рівні та відповідні їм
стратегії: загальнокорпоративну, загальну, функціональну стратегії. Для
однопродуктного підприємства внаслідок того, що загальнокорпоративна та
загальна стратегії збігаються в один рівень, ми будемо розрізняти два
стратегічні рівні підприємства та відповідні їм стратегії:
загальнокорпоративну та функціональну стратегії (рис.1).

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ієрархія стратегій підприємства

Стратегій у підприємства може бути безліч, але усі вони базуються на
основних можливих шляхах розвитку, серед яких ми будемо розрізняти
прискорене зростання, зростання, стабілізацію та скорочення. У [1]
пропонуються можливі загальні стратегії та відповідний їм набір
стратегій залежно від стадії життєвого циклу підприємства та стадії
життєвого циклу його товару. Для однопродуктного підприємства обирається
єдина загальна стратегія, яка буде визначати напрям кривої його
життєвого циклу розвитку. Для підприємств, діяльність яких
диверсифікована, обирається ряд загальних стратегій, а вектор
загальнокорпоративної стратегії буде приймати положення переважної
сукупності певних напрямів загальних стратегій окремих товарів (напрямів
діяльності, стратегічних зон господарювання (СЗГ)). Залежно від того,
яку стратегію застосовує підприємство, ним обираються відповідні засоби
маркетингу. Актуальним на перспективу є удосконалення методів визначення
життєвого циклу підприємства та пропозиції, залежно від ситуації,
найбільш ефективних стратегій та заходів.

Література:

1.Корягіна С.В. Маркетингові стратегії у життєдіяльності підприємства/
Торгівля, комерція, підприємництво: Зб.наук.пр. Львівської комерційної
академії.-Львів: ЛКА, 2003.-С.185-190. 2.Куденко Н.В. Маркетингові
стратегії фірми: Монографія. – КНЕУ, 2002. – 245 с. 3.Шершньова З.Є.,
Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999. –
384 с.

 

Два рівня для диверсифікованих (поліпродуктних) підприємств

Один рівень для спеціалізованих (однопродуктних ) підприємств

Функціональні стратегії

Загально –

корпоративна

стратегія

Загальні – стратегії

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020