.

Роль Збалансованої Системи Показників у організації управління фінансовим потенціалом підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2054
Скачать документ

Реферат на тему:

Роль Збалансованої Системи Показників у організації управління
фінансовим потенціалом підприємства

Реалізація всіх функцій з управління фінансовим потенціалом
підприємства здійснюється у межах певної організаційної структури
фінансового управління, що є підсистемою організаційної структури
управління та формується під її безпосереднім впливом. Під фінансової
структурою управління слід розуміти взаємопов’язану мережу внутрішніх
структурних підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та
прийняття фінансових та інвестиційних рішень, а також відповідають за їх
результати [3, с 63]. Доведено, що найбільш ефективне управління
фінансовим потенціалом підприємства може здійснюватися лише за умови
застосування Збалансованої Системи Показників (ЗСП), яка є найбільш
ефективною на сьогодні системою управління.

Для кращого розуміння будови та особливостей функціонування фінансової
структури управління розглянемо сутність та особливості інтеграції ЗСП у
загальну організаційну структуру управління (ОСУ).

ОСУ визначає впорядкованість завдань, посад, повноважень і
відповідальності, виходячи з яких підприємство здійснює свою виробничу і
управлінську діяльність [1, с 284] та є системою зв’язків і відносин, що
виникають у процесі діяльності підприємства, між існуючими та
створюваними підрозділами, ступенями системи управління згідно з обраною
стратегію розвитку загального підприємства [1, с 286].

Оскільки система управління інтегрована з ЗСП реалізує елементи
стратегічного управління [2, с 5] то її впровадження у ОСУ призводить до
певних організаційних змін, здійснюючи перехід від «традиційних» до
стратегічних організаційних структур управління [1, с 286].

«Традиційні» ОСУ мають такі особливості [1, с 286-287]:
функціональність, централізованість, ієрархічність, стабільність;
щільний поділ праці, спеціалізація діяльності, закріплення обов’язків у
стандартних організаційних документах; механізм контролю –
централізований із застосуванням всіх форм і методів.

Стратегічні ОСУ мають такі особливості [1, с 287]:
децентралізованість, гнучкість, наявність універсальних ланок, створених
«під мету»; орієнтація на виявлення та розв’язання проблем;
адміністративні і соціально-психологічні методи координації та контролю.

Отже, ЗСП перетворює жорстку ОСУ, зорієнтовану на поточну
діяльність, на гнучку, спрямовану на розвиток.

ОСУ зорієнтовані на поточну діяльність стабільні, створені за
функціональним принципом, ієрархічні, з досить глибоким розподілом
праці, із закріпленням обов’язків і повноважень на підприємстві,
розробленням стандартів діяльності та організаційними документами [1, с
287-288].

ОСУ зорієнтовані на розвиток, характеризуються більшою
децентралізацією, гнучкістю, універсальністю в діяльності окремих ланок,
націлених на виявлення проблем і прийняття нових управлінських рішень
[1, с 288].

Організаційна система фінансового управління, як одна з підсистем
ОСУ має ті ж особливості, однак, на збільш вузькому рівні, відбиваючи
прийнятий порядок організації фінансового управління, що реалізується
ЗСП, та відповідно до загальних властивостей системи, забезпечує баланс
між фінансовою стратегією та поточною фінансовою діяльністю.

За своїми особливостями ЗСП формує процеси інтеграції та
диференціації у створеній організаційній системі управління
підприємством та її підсистемах (зокрема у фінансовій), значно
підвищуючи таким чином ефективність процесу управління фінансовим
потенціалом підприємства [2, с 50-57, 196-212].

Диференціація – це розподіл робіт на підприємстві між його
частинами у такий спосіб, щоб кожна з них набула певної завершеності в
межах одного підрозділу [1, с 288].

Інтеграція – це рівень співробітництва, що існує між частинами
підприємства та забезпечує досягнення стратегічних цілей у межах вимог з
боку зовнішнього середовища. Потреба в інтеграції зумовлюється, з одного
боку, розподілом праці, а з іншого – взаємозалежністю робіт [1, с 289].

В ході інтеграції ЗСП у фінансову організаційну структуру необхідно
забезпечити баланс між внутрішніми компонентам – тобто окремими
елементами структури, що формують управлінський вплив. Цей баланс
виражається у формуванні вертикальних, горизонтальних зв’язків між ними
та наявністю міжрівневої взаємодії, внаслідок такого поєднання
утворюються якісно нові – сітьові структури управління, в яких відсутня
ярко виражена ієрархія управління та деревовідність відносин
підпорядкованості [4, с 7]. Складовими елементами такої системи є
ромбовидна структура (рисунок 1) [4, с 7], з двійним міжрівневим
підпорядкуванням [4, с 83].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура управління утворюємо ЗСП та її елементи
(розроблено на основі [4, с 9], [2, с 193-212]).

Де:

Ц- (Центри)- окремі відділи, служби або центри відповідальності

А (Агенти) – управляємі суб’єкти (окремі робітники)

При інтеграції ЗСП з матричною структурою фінансового управління,
утворюється організаційна структура, що місить елементи «внутрішньої
сітки» та обумовлює сумісне управління фінансовими ресурсами на основі
вартісного ціпку та ринкових механізмів.

При інтеграції ЗСП з проектною структурою фінансового управління
формується структура фінансової служби зі значним ступенем
децентралізації та певними елементами «внутрішньої сітки». Отримана
інтегрована структура допомагає окреслити повноваження робітників та
встановити міру їх впливу на виконання стратегічної програми.

При інтеграції ЗСП з дивізіональною структурою фінансового
управління формується структура фінансової служби, що може розглядатися
як «динамічна сітка». Її логіка полягає у поєднання автономності
підрозділів з центрально контрольованим процесом розмежування фінансових
ресурсів.

При інтеграції ЗСП з лінійно – функціональною організацією
управління формується структура, що містить окремі елементи «стабільної
сітки» та виключає використання функціональних фірм управління,
перетворюючи централізовані ОСУ на децентралізовані.

Оскільки у наданих системах фінансового управління кожний робітник
може бути одночасно підпорядкованим двом відділам управління – то можна
сказати, що ЗСП при інтеграції з різними організаційними структурами
фінансового управління утворює сітьові системи з розмежованим контролем.

Література

1.З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. Стратегічне управління: Навч. Посібник.
– К.: КНЕУ, 1999 – 384 с.

2. Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей: Шаг за шагом:
максимальное повышение эффективности и закрепление полученных
результатов/ Пер с англ. – Днепропетровск: Баланс Бізнес Букс, 2005, 312
c.

3. Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирования: Пітер, 2003 – 368 с.

4. Новиков Д.А., Цвєтков А.В. Механизмы функционирования организационных
систем с распределенным контролем. М.: ИПУ РАН, 2001. – 118 с.

Ц

Ц

Ц

Ц

А1

А2

Аі

Ан

Ц

Ц

Ц

Аі

Вертикальні зв’язки між сусідніми рівнями

Горизонтальні зв’язки між відділами

Міжрівнева взаємодія

Ц

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020