.

Проблеми фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності економічного розвитку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2083
Скачать документ

Реферат на тему:

Проблеми фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності
економічного розвитку

В сучасних економічних умовах підприємства отримали самостійність у
веденні господарства та в управлінні, несуть повну відповідальність за
прийняття рішень.

Сучасний стан більшості підприємств знаходиться на межі банкрутства.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб’єктах
господарювання (крім малих підприємств та установ, що утримуються за
рахунок бюджету) на 1 вересня 2004 року становила відповідно 307,8 та
386,6 млрд. грн., а на 1 вересня 2005 року зросла до 326,7 та 416,7
млрд. грн. відповідно, що вказує на погіршення фінансового стану
підприємств (див. табл.1).

Таблиця 1

Динаміка заборгованості підприємств України

Роки 1995 2000 на 1.09.2005 % 2005 до 1995

Дебіторська заборгованість

(млрд. грн.) 22,3 194,2 326,7 1465

Кредиторська заборгованість

(млрд. грн.) 30,5 266,6 416,7 1366

Заборгованість по кредитам, виданими комерційними банками

(млрд. грн.) 4,1 19,6 130,7 3188

Див.: Тенденції української економіки. – грудень. – 2000. – С. 64;
Бюлетень НБУ. – 2005. – № 12. – С. 8 – 9.

Тому першочерговими завданнями управління є розробка спеціальних
методів, що забезпечать стійкий фінансовий стан підприємства та
відведуть загрозу банкрутства. Ці методи необхідні не тільки для
підприємств, що знаходяться у кризовому стані, а й для інших
підприємств, оскільки вони дозволяють виявити та знешкодити на ранніх
стадіях негативні фактори розвитку підприємства.

Методика антикризового управління при загрозі банкрутства передбачає
діагностику банкрутства, виявлення факторів, що впливають на кризовий
розвиток та розробку антикризових механізмів управління фінансами. Ці
заходи отримали назву – “система антикризового фінансового управління”.

Політика антикризового фінансового управління передбачає:

1. Періодичні дослідження фінансового стану підприємства з метою
раннього виявлення признаків його кризового розвитку, що викликає
загрозу банкрутства;

2. Визначення масштабів кризового стану підприємства;

3. Вивчення основних факторів, що обумовлюють кризовий розвиток
підприємства;

4. Формування мети та вибір основних механізмів антикризового
фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства;

5. Впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації
підприємства;

6. Вибір ефективних форм санації підприємства;

7. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві
підприємств [1].

Основною метою цієї системи є відновлення платоспроможності
підприємства, укріплення достатнього рівня фінансової стійкості
підприємства та відвернення загрози банкрутства.

Основою стабільного положення підприємства і заставою його
життєздатності в ринкових умовах служить його фінансова стійкість. Вона
відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство,
вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їхнього
використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації
продукції, а також витрати по його розширенню і відновленню [2,3].

Визначення границь фінансово-економічної стійкості господарюючого
суб’єкта, відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в
умовах переходу до ринкової економіки, недостатність фінансової
стійкості може привести до неплатоспроможності і відсутності в нього
засобів для розвитку фінансово-економічної діяльності. Надлишкова
фінансова стійкість перешкоджає розвиткові господарюючого суб’єкта,
обтяжуючи його витрати зайвими запасами і резервами, що викликає
уповільнення обороту капіталу і зниження ефективності відтворення. Отже,
фінансова стійкість повинна характеризуватися таким станом і рухом
фінансових ресурсів, що одночасно відповідає вимогам ринку і відповідає
потребам розвитку фінансово-економічної діяльності господарюючого
суб’єкта [4,5,6].

Ключовими характеристиками фінансової стійкості є: платоспроможність;
кредитоспроможність; ефективність фінансово-економічної діяльності.

Для повної оцінки фінансової стійкості підприємства, для успішного
здійснення фінансового планування необхідний детальний аналіз його
фінансового стану.

Результатом попереднього аналізу є загальна оцінка фінансового стану
підприємства, а також визначення платоспроможності і задовільної
структури балансу підприємства. Для виявлення причин сформованого
фінансового стану, перспектив і конкретних шляхів його поліпшення
проводиться детальний, заглиблений і комплексний аналіз діяльності
підприємства. Аналізуються динаміка валюти балансу, структури пасивів,
джерела формування оборотних коштів і їхня структура, основні засоби та
інші необоротні активи, результати фінансової діяльності підприємства.

Ключовим показником першого етапу оцінки фінансового стану підприємства
є зіставлення темпів росту обороту (обсягу продажів) з темпами росту
обсягу сукупних активів. Стабільні темпи росту припускають пропорційне
збільшення темпів росту, як обороту таких активів.

У системі оцінки фінансової стійкості підприємства високе аналітичне
навантаження несуть показники наявності, розміщення і використання
оборотних коштів. До них відносяться показники забезпеченості запасів
власними оборотними коштами, забезпеченості запасів позиковими засобами,
забезпеченості товарно-матеріальних цінностей власними і позиковими
засобами.

Таким чином, врахування вищезазначених показників дозволяє
проаналізувати фінансову стійкість і фінансовий стан підприємства,
визначити причини проблем. Це послужить надалі основою для планування
дій, спрямованих на розробку й організацію ефективного антикризового
стану підприємства.

Література

1. Антикризисное управление: Под ред. Э.М. Короткова. – М.:ИНФРА-М,
2002. – 424с.

2. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное
пособие. – М.: «Дело и сервис», 2000. – 314 с.

3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Дело и сервис», 1998. –
256 с.

4. Бланк И.А. Управление прибылью.— К., Ника-Центр.- 1998. — 544 с.

5. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина,
С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. —
М.: Аудит, ЮНИТИ,1998. – 279 с.

6. Суторміна В.М., Федосов В.М, Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.- 248 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020