.

Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 21937
Скачать документ

ЗВІТ

ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ НА

Приватному підприємстві „ЛГМ”

Зміст:

1. Вступ.

Місце розташування підприємства;

Історична довідка;

Структура підприємства;

Структура бухгалтерії і підпорядкування у бухгалтерії;

Види продукції, які випускає підприємство; або види послуг, які надає
підприємство;

Постачальники та покупці підприємства;

Основні фінансово-економічні показники роботи підприємства.

2. Бухгалтерська звітність підприємства

Звітність: поняття, значення і вимоги до складання

Фінансова звітність: призначення і принципи

Складання фінансової звітності

3. Автоматизація бухгалтерських робіт на підприємстві.

4. Охорона праці.

Висновки.

ВСТУП.

1.1. Місце розташування підприємства.

Приватне підприємство „ЛГМ”

Юридична адреса підприємства:

78218 Україна , Івано-Франківська область

Коломийський р-н,

с. Нижній Вербіж , вул. Грушевського 48

Офіс:

78200 Україна, Івано-Франківська область,

м.Коломия, пл. Відродження 6

Тел. (03433) 2-52-87, тел./факс (03433) 22-5-44

E-mail: [email protected]

1.2. Історична довідка.

Приватне підприємство „ЛГМ” засноване в червні 2003 року Гінзелевичем
Володимиром Зіновійовичом, згідно Закону України „Про Підприємництво в
Україні” від 28.05.1998., та рішення Коломийської Районної Державної
адміністрації від 26.06.2003р. Приватне підприємство „ЛГМ”
зареєстроване в органах податкової інспекції, пенсійному, фондах
страхування безробіття та нещасних випадків на виробництві, у які
сплачує податки та внески. Отже, приватне підприємство „ЛГМ” є
самостійною економічною одиницею, яке основане на 100% приватному
капіталі.

Директором ПП ”ЛГМ” є Гінзелевич Володимир Зіновійович, згідно наказу №1
по підприємству, від 01.07.2003р.

3. Структура підприємства.

Директор

Заступник директора
Заступник директора

з питань маркетингу та збуту
з питань ЗЕД

Рекламна дільниця повного циклу
Екпортно-імпортна дільниця

Головний бухгалтер

Бухгалтерія

Очолює підприємство директор, в безпосередньому підпорядкуванні якого
знаходиться: головний бухгалтер та заступники директора з питань
зонішньоекономічної діяльності та маркетингу та збуту.

Структура бухгалтерії і підпорядкування у бухгалтерії.

Головний бухгалтер

Старший бухгалтер
Бухгалтер по зарплаті

Старший бухгалтер і бухгалтер по зарплаті безпосередньо
підпорядковуються головному бухгалтеру.

5. Види продукції або послуг, що їх виробляє чи пропонує підприємство.

Приватне підприємство „ЛГМ” надає такі види послуг:

інформаційні;

рекламні;

консультаційні;

поліграфічні ;

посередницькі.

Приватне підприємство „ЛГМ” гуртом реалізує такі види продукції:

хлібопекарське обладнання;

офісну та побутову техніку.

6. Постачальники і покупці підприємства.

Постачальники є власниками джерел ресурсів, що необхідні організації у
її діяльності. Вони відіграють важливу роль у розвитку підприємства,
забезпечуючи необхідними матеріалами, комплектуючими виробами, надаючи
капітал і грошові засоби, інформаційне забезпечення та енергоносії.

Врахування впливу постачальників зумовлюється тим, що вони можуть
загрожувати підвищенням цін або зниженням якості товарів чи послуг.

Постачальники підприємства в першу чергу є великі іноземні компанії, які
забезпечують підприємство сучасною офісною технікою, поліграфічними
матеріалами, необхідними для ведення діяльності підприємства.

Покупцями продукції, яку випускає підприємство є як фізичні особи, так і
юридичні особи, установи, організації, товариства. Збут продукції
здійснюється на території України, переважно Івано-Франківська,
Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька та Тернопільська області, м.
Одеса. Але є також іноземні партнери з Польщі, Росії, Молдови та США.

1. 7. Основні фінансово-економічні показники роботи підприємства.

п\п

Один. 3кв. 2004р 4кв. 2005р 1кв.2005р

виміру

1. Обсяги виробництва: Тис. грн 9,99 12,87 16,5

В діючих цінах

В порівняних цінах Тис. грн 109,93 166,0 174,5

2. Темп зміни до попереднього періоду %

3. Обсяг реалізації послуг, продукції, Тис. грн 106,3 128,8 167,2

всього без ПДВ

В т.ч. на бартерних умовах % – – –

4. Інвестиції в основний капітал Тис. грн 3,7 2,1 12,8

5. Чисельність працюючих чол.

– середньоспискова

17 17 19

– в еквіваленті повної зайнятості чол. 15 15 17

6. Фонд оплати праці Тис. грн 5,8 5,8 10,1

7. Середньомісячна зарплата

340,50 340,50 533,17

8. [ Заборгованість із оплати праці на кінець періоду Тис. грн
– – –

9. Продуктивність праці Тис.грн

/ 1 чол. 1,6 2,4 3,6

10. Собівартість товарної продукції Тис. грн 94,5 123,5 155,1

11. Рентабельність продукції % 9,27 3,05 7,07

12 Фінансові результати Тис. грн 7,2 4,7 12,2

13 Заборгованість дебіторська – всього Тис. грн

24,8 26,1

– в т ч прострочена Тис. грн

17,2 16,8

14 всього

– всього Тис. грн

21,6 22,1

– в т ч прострочена Тис. грн – – –

– в т ч до бюджету Тис. грн – – –

– до Пенсійного фонду Тис. грн – – –

– за енергоносії Тис. грн – – –

15 Залишкова вартість ОФ Тис. грн 29,6 26,6 35,0

16 Знос основних фондів % 32 35 38

17 Фондовіддача прибуток / ОФ % 26,9 15,8 33,8

18 Обсяг виробництва ТНС Тис. грн – – –

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

2. Бухгалтерська звітність підприємства

2.1. Звітність: поняття, значення і вимоги до складання

В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в
інформації про майно, поточну Діяльність підприємства, її
результати. Не маючи таких Даних, неможливо прийняти правильні рішення
щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі на ПП ”ЛГМ”,
як важливого інформаційного джерела набуває звітність. Звітність – це
система узагальнюючих взаємопов’язаних показників, які відображають стан
і використання господарських засобів суб’єкта
підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування,
фінансових результати, напрями використання прибутку тощо. Вона дозволяє
визначити загальну вартість майна, вартість мобільних (оборотних)
засобів, величину власних і залучених коштів
підприємства. Звітність можна назвати своєрідною інтерпретацією
інформації про результати діяльності, фінансовий стан господарюючого
суб’єкта в певній системі показників. Останні призначені спростити та
прискорити використання зазначеної інформації з метою оперативного
управління підприємством. Крім того, звітність забезпечує виконання
головних функцій бухгалтерського обліку. Так, складання звітності
повинно сприяти збереженню майна суб’єкта підприємницької діяльності,
його раціональному використанню. Це можливо за наявності інформації про
стан і вартість господарських засобів підприємства. Закономірно, що
звітність забезпечує управлінський персонал інформацією, необхідною для
ефективного керівництва діяльністю господарюючого суб’єкта. І, нарешті,
саме у формі звітності можна отримати інформацію про фінансовий
результат кожної здійсненої господарської операції ПП ”ЛГМ”. Такі
показники є цінними в управлінні, адже лише таким чином можна легко
виявити збиткові види діяльності, швидко замінити їх на інші, здатні
забезпечити отримання прибутку тощо.

Отже, надання користувачам інформації про результати діяльності
господарюючого суб’єкта (його структурного підрозділу) за визначений
період часу з метою оцінки фінансового стану, ступеню виконання
поставлених завдань і є метою складання звітності, її показники
використовуються юридичними та фізичними особами для прийняття
відповідних рішень. Звітність складається на підставі облікових даних.
Методологічно і організаційно вона є невід’ємним елементом системи
бухгалтерського обліку на нашому підприємстві і виступає завершальним
етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників,
які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими
регістрами. Саме такий зв’язок звітності з первинною документацією надає
можливість задовольнити різноманітні інтереси користувачів. Потрібно
зазначити, що звітність, яка може складатися за різними напрямами
(відповідно до різноманітних потреб користувачів), забезпечує можливість
прийняття правильних управлінських рішень. Крім того, деталізація
звітних даних сприяє контролю за збереженням майна ПП ”ЛГМ”.

Інформація, відображена у звітності, повинна бути зрозуміла та
розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони
мають достатньо знань та зацікавлені у сприйнятті такої інформації.
Інформація, що міститься у звітності, найчастіше використовується
користувачами для прийняття управлінських і фінансових рішень, тому при
складанні та поданні звітності зацікавленим особам слід забезпечити
відповідність її певним вимогам

Звітність, яка формується в межах ПП ”ЛГМ”, розкриває різні сторони його
діяльності та базується на взаємопов’язаних та взаємодіючих видах
господарського обліку – бухгалтерського, статистичного й оперативного
(оперативно-технічного). Залежно від економічного змісту звітність
поділяється на оперативну, бухгалтерську, податкову та статистичну.

Бухгалтерська звітність містить показники господарської діяльності
підприємства. Вона складається на підставі даних синтетичного та
аналітичного обліку, підтверджується первинними документами,
використовує також дані оперативної та статистичної звітності.

Статистична звітність є системою кількісних та якісних показників,
вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського
обліку. Дана звітність призначена для статистичного вивчення
господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності.
Вона відображає окремі сторони Діяльності підприємства. Так, з її
допомогою контролюється виконання плану за обсягом та якістю продукції;
норми виробітку; використання устаткування та робочого часу; динаміка
продуктивності праці тощо. Статистична звітність складається на підставі
даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також
бухгалтерської звітності та єдиної методики, за єдиними формами при
централізованому управлінні та повній регламентації зі сторони Державних
органів.

Податкова звітність характеризує стан зобов’язань підприємства,
повязаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових
плаатежів. Податкова звітність складається за квартал, півріччя, дев’ять
місяців та рік і подається до органів податкової служби.

Оперативна звітність призначена для внутрішнього
поточного контролю та управління підприємством на момент здійснення
господарських операцій або одразу ж після їх завершення. У ній містяться
дані про виконання плану поставок матеріалів, виробництва важливих видів
продукції, а також про дотримання зобов’язань за укладеними договорами
та фінансовий стан підприємства.

Оперативна звітність характеризує окремі фрагменти діяльності
підприємства та використовується для потреб поточного управління і
контролю (наприклад, звіт касира про рух готівки в касі, звіт про хід
відвантаження і реалізації продукції). Для відображення інформації
використовуються різні вимірники: натуральні, трудові та грошові.
Період, за який складається ця звітність, чітко не визначено – вона може
складатися за зміну, добу, декаду, тиждень тощо.

Поточна (періодична) звітність складається за квартал, півріччя та
дев’ять місяців. Вона містить обмежену кількість форм і показників, а
строки її надання більш стислі. Аналіз періодичної звітності дозволяє
виявляти недоліки в роботі підприємства, швидко їх виправляти,
попереджати їх появу в майбутньому.

Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності та
фінансові результати роботи підприємства за рік.

Індивідуальна звітність складається за показниками діяльності однієї
юридичної особи.

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає
фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх
підприємств як єдиної економічної одиниці.

Зовнішня бухгалтерська звітність (окрім бюджетних організацій) є
відкритою для зацікавлених користувачів (інвесторів, банків, кредиторів,
покупців тощо). В окремих випадках законодавством передбачено публікацію
річної бухгалтерської звітності, зокрема, відкритих акціонерних
товариств, банків та інших кредитних організацій (компаній), бірж,
Інвестиційних та інших фондів, які створюються за рахунок власних коштів
товариств і державних коштів (внесків).

Внутрішня звітність – встановлена наказом про облікову політику
підприємства система взаємопов’язаних економічних показників, що
характеризують результати діяльності підрозділів за певний проміжок часу
(годину, добу, декаду, місяць, квартал, рік), її форми подання, види,
зміст визначається безпосередньо господарюючими суб’єктами. Ця звітність
не надається зовнішнім користувачам і її показники не підлягають
оприлюдненню.

2.2 Фінансова звітність: призначення і принципи

В сучасних умовах господарювання для юридичних і фізичних осіб
найбільш важливим є оцінка того, наскільки фінансово незалежним є
об’єкт інвестування коштів; чи принесуть такі вкладення прибуток або ж
інші вигоди їх власникам; чи зможуть розрахуватися за своїми боргами
дебітори та протягом якого часу. Цей перелік можна ще довго
продовжувати, але його особливістю залишатиметься потреба у інформації
про фінансовий стан господарюючих суб’єктів.

Не є винятком і приватне підприємство ”ЛГМ”, показники, що дозволяють
скласти уявлення про фінансовий стан підприємства, містяться у
звітності, яку називають фінансовою. Це різновид бухгалтерської
звітності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної,
правдивої, неупередженої інформації про фінансові результати діяльності
та фінансовий стан підприємства для прийняття ними відповідних рішень.
Фінансова звітність складається на підставі облікових даних. Вона
особлива тим, що поєднує у собі дані і бухгалтерського, і статистичного,
і оперативного обліку. Саме тому цей вид звітності є основним джерелом
інформації для оцінки фінансового стану підприємства у вартісному
вираженні. До того ж, фінансова звітність є зведенням показників, які
характеризують можливість залучення інвестицій, якісний рівень
управлінського персоналу, здатність акумулювання господарюючими
суб’єктами грошових коштів. Інакше кажучи, фінансова звітність дозволяє
оцінити можливість підприємства погасити кредиторську заборгованість
перед постачальниками, з оплати праці тощо.

Крім зазначених вище вимог щодо обов’язкових даних, які повинна містити
звітність для її розуміння користувачами, для фінансової звітності
необхідна наявність інформації про:

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів окремих підприємств;

(ліквідацію) окремих видів діяльності;

виявлені помилки минулих звітних періодів та пов’язані з ними
коригування;

інформацію про здійснену переоцінку статей форм фінансової звітності;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

Відповідно до П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” період
подання фінансової звітності не повинен перевищувати шести місяців з
дати балансу (останнього дня звітного року – календарного чи
фінансового).

В Україні порядок складання фінансової звітності регулюється вимогами
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Загальні
положення щодо порядку складання і подання фінансової звітності містить
П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Відповідно до вимог названих нормативних документів для
забезпечення якісних характеристик інформації, яка міститься у
фінансовій звітності, під час її формування слід дотримуватися ряду
принципів.

1. Принцип безперервності діяльності передбачає оцінку активів і
зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність
триватиме далі. Тобто підприємство не має наміру чи потреби
ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності та
залишатиметься таким і надалі (принаймні протягом наступного звітного
періоду).

Принцип автономності підприємства, згідно з яким кожне

підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена
від

власників. У зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власників не

повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та

узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності в
єдиній

грошовій одиниці.

4. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, відповідно

до якого для визначення фінансового результату звітного періоду доходи

порівнюють з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.
При

цьому доходи та витрати відображаються в обліку та звітності на момент
іх

виникнення, незалежно від часу надходження і сплати коштів. Завдяки

цьому, користувачі отримують інформацію не тільки про минулі операції,
пов’язані з виплатою або отриманням грошових коштів, але й про
зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому, про ресурси, які
повинні надійти в майбутньому. Така інформація щодо минулих операцій є
найбільш корисною для прийняття користувачами управлінських рішень.

5. Принцип історичної (Фактичної) собівартості визначає пріоритет

оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Будь-які активи, виготовлені на підприємстві (незавершене виробництво,
готова продукція тощо), оцінюються за виробничою собівартістю у складі
прямих та виробничих накладних витрат.

До собівартості придбаних активів включаються витрати відповідно до
переліку, затвердженого П(С)БО, який визначає принципи обліку певних
активів.

6. Принцип обачності. Його використовують з метою уникнення

невідповідності вартості майна та зобов’язань підприємства
існуючим

умовам господарювання.

7. Принцип періодичності припускає розподіл діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

8. Принцип повного висвітлення полягає в тому, що фінансова звітність
повинна включати всю інформацію про фактичні та потенційні результати
господарських операцій підприємства. Тому фінансова звітність не
обмежується лише основними формами фінансової звітності, а містить ще й
примітки.

9. Принцип послідовності – підприємство повинно застосовувати від

періоду до періоду обрану для обліку політику.

Дотримання цього принципу є передумовою порівняння фінансових звітів,
адже користувачі отримують можливість визначити положення різних
облікових політик бухгалтерського обліку щодо схожих операцій та інших
подій, які використовуються одним і тим же підприємством або різними
підприємствами протягом певних звітних періодів.

10.Принцип превалювання сутності над формою – операції повинні

обліковуватися відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної

Форми.

Сутність операцій та інших подій не завжди відповідає тому, що випливає
з їх юридичної форми. Наприклад, наше підприємство може передати актив
іншій стороні таким чином, що подальше використання майбутніх
економічних вигод, втілених в цьому активі, залишиться за даним
підприємством. За таких обставин відображення цієї операції як продажу
не відповідатиме її суті.

Принципи фінансової звітності є основоположними правилами ведення
бухгалтерського обліку, фінансової звітності на ПП ”ЛГМ”.

2.3 Складання фінансової звітності

У бухгалтерському обліку для ПП ”ЛГМ” дуже важливим є правильне
відображення здійсненої господарської операції в облікових регістрах,
оскільки таким чином формується інформація про діяльність підприємства.
Узагальнення цієї інформації – одна із найбільш відповідальних робіт,
оскільки завершується складанням фінансової звітності, що
використовується різними зацікавленими особами. Тому детальніше
зупинимось на вивченні елементів і складу фінансової звітності.

Елементами фінансової звітності є: активи, зобов’язання, власний
капітал, доходи, витрати. Ці елементи, у свою чергу, поділяються на
окремі статті, які можуть об’єднуватися в однорідні групи, виходячи з
певної класифікації.

Склад і зміст статей визначаються відповідними П(С)БО. Стаття – це
елемент фінансового звіту, що відповідає певним критеріям. Вона
наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
існує ймовірність надходження (збільшення) або вибуття (зменшення)
майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею; оцінка статті
може бути достовірно визначена.

Звичайно, перед тим як стаття буде внесена у звітність, вона повинна
бути

оцінена. Оцінка – це процес визначення грошових сум, за якими мають

визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у Балансі та у
Звіті про

фінансові результати. Це передбачає вибір певної бази оцінки.

У фінансовій звітності на ПП ”ЛГМ” використовується декілька різних
методів визначення оцінки. Вони включають: історичну
собівартість, поточну собівартість, вартість реалізації (погашення),
теперішню вартість

Складання звітів – завершальний етап облікового процесу. Можна
стверджувати, що до цього етапу входять облікові процедури, які є
підготовчою процедурою формування бухгалтерської звітності.

За умови відповідального підходу бухгалтерів до цієї роботи, в
результаті отримуються відрегульовані дані бухгалтерського обліку для
складання форм фінансової звітності.

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” фінансова звітність підприємств включає п’ять
річних форм:

Баланс (ф. № 1);

Звіт про фінансові результати (ф. № 2);

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);

Звіт про власний капітал (ф. № 4);

5)Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Показники фінансової звітності надають відомості про різні аспекти
діяльності організації зовнішнім користувачам.

Отже, фінансова звітність комплексно характеризує господарську
діяльність ПП ”ЛГМ”, охоплюючи звичайну (у розрізі
операційної, інвестиційної та фінансової) та надзвичайну діяльність.

Слід підкреслити, що в Україні склад, форми та зміст фінансової
звітності чітко регламентований у бухгалтерському обліку виступає як
елемент методу бухгалтерського обліку та як одна із форм фінансової
звітності.

Бухгалтерський баланс – це спосіб узагальненого відображення в грошовій
оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату
у формі звітної таблиці, складеної бухгалтером для внутрішніх та
зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та
інвестиційних рішень.

Баланс, як і будь-який інший звіт, узагальнює інформацію. У балансі
інформація систематизується на основі класифікації господарських засобів
на оборотні та необоротні активи, а також за джерелами їх утворення.
Подальша деталізація засобів і джерел їх утворення в активі та пасиві
Балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді балансових статей та їх
груп.

Баланс є відкритою формою звітності, яка забезпечує можливість
ознайомлення з фінансовим станом і результатами господарської діяльності
підприємства, у тому числі з показниками діяльності всіх його філій,
виділених на окремі баланси. У балансі відображаються всі позитивні та
негативні моменти в роботі підприємства.

Крім того, форма балансу дозволяє визначити зміну фінансового стану та
результатів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом. Він
інформує про те, скільки капіталу використовується у бізнесі (вартість
бізнесу); яка ліквідність бізнесу (як швидко можуть бути активи
перетворені в готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка
ймовірність збанкрутування бізнесу); як фінансується бізнес (джерела
надходження засобів, питома вага залучених засобів у них). За даними
балансу виявляються недоліки у роботі та фінансовому стані підприємства,
їх причини, а також розроблюються заходи з їх усунення. Крім того, дані
бухгалтерського балансу дають можливість контролювати правильність
використання коштів цільового призначення.

Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом.
Разом з цим, вся інформація у ньому представлена на певний момент часу і
з цієї точки зору є обмеженою. За своєю природою баланс не може містити
відомостей про обсяг виробництва продукції, реалізацію, фонд заробітної
плати та багато інших важливих показників.

Існує велика кількість видів бухгалтерських балансів. Залежно від мети
їх складання, вони класифікуються за наступними ознаками: часом
складання, джерелами формування, обсягом інформації, змістом, характером
Діяльності, формами власності, об’єктами відображення.

Розглянемо найбільш поширені види балансів, що використовуються у роботі
підприємств в тому числі і ПП ”ЛГМ” .

Сальдовий баланс характеризує в грошовій оцінці майно господарюючого
суб’єкта та джерела утворення майна станом на певну дату. Баланс
складається бухгалтерією підприємства шляхом підрахунку залишків
(сальдо) за рахунками.

Оборотний баланс, окрім залишків засобів та джерел утворення майна на
початок та кінець періоду, містить дані про їх рух (дебетові та
кредитові обороти) за звітний період. За своєю будовою він відрізняється
від сальдового балансу

Оборотний баланс має велике значення в якості проміжного робочого
документу, який використовується у процесі складання вступного,
заключного та ліквідаційного балансів. Він дозволяє: пов’язати кількісні
показники рахунків з бухгалтерським балансом; спостерігати причини змін
сальдо двох суміжних моментів часу, а отже, і причини змін показників
двох бухгалтерських балансів; встановити зв’язок між бухгалтерською
звітністю та балансом.

Попередній (провізорний) баланс – бухгалтерський баланс, який
складається завчасно на кінець звітного періоду з урахуванням очікуваних
змін у складі майна підприємства. Основою такого балансу є фактичні
бухгалтерські дані про стан активних і пасивних статей з моменту їх
складання та очікувані дані про господарські операції, які будуть
здійснені до кінця звітного періоду. Складання попереднього балансу має
на меті завчасно визначити фінансовий стан підприємства, в якому воно
буде до кінця звітного періоду.

Самостійний баланс мають тільки ті підприємства, які є юридичними
особами, яким є ПП ”ЛГМ” .

Окремий баланс складають структурні підрозділи підприємства (філії,
автотранспортні та житлово-комунальні господарства тощо).

Баланс-брутто – це баланс, валюта якого включає в себе регулюючі статті.
Регулюючими називають такі статті, суми за якими обліковуються при
визначенні фактичної вартості засобів (вираховуються з суми іншої статті
або навпаки додаються).

Автоматизація бухгалтерських робіт на підприємстві.

На Приватному підприємстві „ЛГМ” бухгалтерську роботу виконують
автоматизовано. Автоматизація бухгалтерських робіт дозволяє
забезпечувати якісний контроль за роботою підприємства, а також
забезпечує організацію достовірного обліку.

Основні бухгалтерські роботи виконуються за допомогою програми 1C
“Бухгалтерія”. За її допомогою охоплюється оперативний облік витрат па
виробництві, який полягає в щоденному контролі за витрачанням
матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництві, і результатами
їх використання. Такий контроль забезпечується організацією достовірного
обліку руху деталей у виробництві та їх залишків у незавершеному
виробництві.

На підприємстві є 12 персональних комп’ютерів моделей: Pentium 4,
Celeron 1800, Athlon 2200. Один персональний комп’ютер знаходиться у
головного бухгалтера Pentium 4, монітор фірми “Sony” Fujitsu 17” з
умонтованим захисним фільтром. Два персональних комп’ютери знаходяться у
бухгалтерії: у старшого бухгалтера Celeron 1800, монітор фірми “Sony”
Samtron 55E і у бухгалтера по зарплаті Athlon 2200, монітор фірми “LG”
Flatron із захисним екраном. 1 ше чотири персональних комп’ютери
знаходяться у дільниці підготовки до друку.

Крім комп’ютерів на підприємстві є струменеві принтери моделі “Canon”
і420 і лазерні принтери моделі “HP laserjet 1300” у дільниці
виготовлення реклами.

Користуються на даному підприємстві такими програмними засобами:
операційною системами Windows 2000 Proffesional Edition, Windows
Millenium, Windows XP Home та Proffesional Edition; Пакет прикладних
програм Microsoft Office XP та Microsoft Office 2000. На даному
підприємстві бухгалтерія ведеться за допомогою програми 1C
“Бухгалтерія”.

Microsoft Office є найбільш поширеним програмним засобом в наш час. Він
містить такі програми:

текстовий редактор Microsoft Word (в якому набирають накази і інші
документи)

електронні таблиці Microsoft Excel (для статистичних даних)

3) бази даних Microsoft Access

У дільниці виготовлення реклами використовують такі прикладні програми,
як Microsoft Word , Microsoft Internet Explorer, а також декілька
графічних редакторів для обробки растрової графіки пакет програм
Photoshop 7.0 та CS компанії Adobe, ABBYS Finereader 7.0, Corel Draw 11,
Ulead Foto Designer 3.0.

На Приватному підприємстві „ЛГМ” широко використовуються можливості
всесвітньої комп”ютерної мережі Інтернет, за допомогою якої
підприємство шукає собі партнерів та потенційних покупців, а також
швидко отримує електронну пошту (E-mail).

Охорона праці.

Система управління охороною праці.

Управління охороною праці повинно забезпечувати підготовку, прийняття і
реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, правових, технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини в процесі
праці.

Система управління охороною праці (СУОП) На Приватному підприємстві
„ЛГМ” є складовою частиною єдиної державної системи управління охороною
праці. Управління охороною праці на На Приватному підприємстві „ЛГМ”
здійснює її директор, в дільницях – керівники відповідних підрозділів.
Об’єктами управління охороною праці є стан умов безпеки праці на робочих
місцях та діяльність функціональних служб і структурних підрозділів ПП
щодо забезпечення виконання вимог нормативних актів про охорону праці.
Основою управління базується на засадах економічної зацікавленості
власника та працівників у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Управління охороною праці – це збереження здоров’я і працездатність
людини в процесі праці, поліпшення виробничого побуту, попередження
виробничого травматизму і професійних захворювань.
Організаційну-методичну роботу по управлінню охороною праці,
організацію і контроль за функціонуванням СУОП на ВАТ
“Коломийська друкарня ім.Шухевича” і усіх структурних підрозділів
здійснює заступник голови управління ПП”ЛГМ” з питань охорони праці,
який підпорядковується безпосередньо директору.

Освітлення робочого місця та робочого приміщення.

Робоче місце — цс обладнаний технічними засобами (засобами відображення
інформації, органами допоміжними обладнаннями) простір, де здійснюється
діяльність виконавця (або групи виконавців). Вимоги до освітлення для
візуального сприймання користувачами інформації з двох різних носіїв (з
екрана ПК та паперового носія) різні. Надто низький рівень освітленості
погіршує сприймання інформації при читанні документів, а надто високий —
призводить до зменшення контрасту зображення знаків на екрані. При
10%-ному зменшення освітленості працездатність знижується. Освітлення
можна варіювати від 300 до 700 лк. 300 – 500 лк. — оптимальне освітлення
робочих приміщень для роботи з відео терміналами.

Протипожежний захист.

Пожежі в приміщеннях з оргтехнікою становлять особливу небезпеку, бо
поєднані з великими матеріальними збитками. Пожежа може виникнути при
взаємодії горючих речовин і джерел запалювання. Горючими речовинами є
будівельні та опоряджувальні матеріали, пластмасові корпуси техніки,
шнури тощо. Джерелами запалювання можуть бути електронні схеми
комп’ютерів, принтерів, пристрої електроживлення, де внаслідок різний
порушень виникає перегрівання елементів, утворюються електричні іскри та
дуги, здатні спричинити займання горючих матеріалів.

З метою виявлення початкового займання необхідно використовувати
пристрої систем автоматичного пожежогасіння там, де цього вимагають
Правила пожежної безпеки.

Система управління охороною праці на Приватному підприємстві „ЛГМ”
будується на основі загальних принципів багаторівневих систем із
зворотнім зв’язком і виділяються такі рівні: відділ, дільниця, робоче
місце.

Висновок.

Маючи можливість проходити практику на Приватному підприємстві „ЛГМ” я
спостерігла і виконувала бухгалтерську роботу. Ознайомилася з історичною
довідкою підприємства, його структурою, структурою бухгалтерії,
основними техніко-економічними показниками.

На Приватному підприємстві „ЛГМ” я вивчала облік: основних засобів,
розрахунків з постачальниками та підрядчиками, доходів підприємства,
витрат підприємства, розрахунків з оплати праці, розрахунків з бюджетом
за податками і платежами.

Ознайомившись з програмою 1C “Бухгалтерія” я переконалася, що
комп’ютеризацією обліку на на Приватному підприємстві „ЛГМ” охоплений
оперативний облік витрат па виробництві, який полягає в щоденному
контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у
виробництві, і результатами їх використання. Такий контроль
забезпечується організацією достовірного обліку руху деталей у
виробництві та їх залишків у незавершеному виробництві.

На Приватному підприємстві „ЛГМ” бухгалтерія, охорона праці, техніка
безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і
досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й
деякі недоліки, на які я звернула увагу керівнику підприємства та
головному бухгалтеру. Мої пропозиції та зауваження були ними приняті до
уваги.

Список використаної літератури:

Р.Л. Хом`як “Національні стандарти” – “Інтелект-Захід”, Львів 2000

Л.М. Ткаченко “Бухгалтерський облік” – “А.С.К.”, Київ 1998

Н.В. Чебанова, Ю.А.Василенко “Бухгалтерський фінансовий облік” –
Видавничий центр “Академія” , Київ 2002

Журнал “Всё о бухгалтерском учёте”

Закон України ”Про бухгалтерськийоблік і фінансову звітність в Україні”
від 16.07.1999р. №996-XIV

Ф.Ф. Бутинець “Бухгалтерський фінансовий облік”- Житомир, ЖІТІ 2000

В.В. Сопко “Бухгалтерський облік” – КНЕУ, Київ 2000

М.В. Кужельний, В.Г. Лінник “Теорія бухгалтерського обліку” – КНЕУ, Київ
2001

С.Ф. Голов “Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні” – ТОВ
“Баланс-клуб” Дніпропетровськ 2000

Статут підприємства

Бухгалтерські документи Приватного підприємства „ЛГМ”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020