.

Правила торгівлі непродовольчими товарами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6441
Скачать документ

Реферат на тему:

Правила торгівлі непродовольчими товарами

Роздрібна торгівля непродовольчими товарами в значній мірі регулюється
правилами продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ і
торгівлі України №294 від 27.05.96 р.

Роздрібна торгівля непродовольчими товарами здійснюється в торгових
підприємствах: спеціалізованих, в тому числі фірмових, з універсальним
асортиментом непродовольчих товарів. Порядок продажу ювелірних виробів,
нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, побутового палива,
мисливської зброї та набоїв до неї, а також дрібно-роздрібна торгівля та
торгівля деякими іншими товарами регулюється окремими нормативними
актами.

Специфікою продажу непродовольчих товарів є положення, згідно яких
забороняється продаж товарів, на які нормативними документами
встановлені гарантійні терміни, без технічного паспорта або інших
документів, які його замінюють.

При продажу таких товарів продавець зобов’язаний зробити у гарантійному
талоні технічного паспорту відмітку про дату і місце продажу товару за
підписом матеріально відповідальної особи, яку завіряють штампом або
печаткою, а також представляють інформацію про підприємства (майстерні),
які здійснюють гарантійний ремонт.

Розрахунки з покупцями здійснюються через електронні контрольно-касові
апарати. Разом з товаром покупцеві обов’язково видається касовий або
товарний чек.

Товарний чек виписується на відібрані покупцем технічно-складні товари,
а також на деякі непродовольчі товари (тканини, одяг, трикотаж, взуття,
килими, меблі, будівельні матеріали та деякі інші товари), в ньому
вказується номер або найменування торгового підприємства, назва та
ґатунок товару, його ціна, дата продажу, прізвище продавця. Товарний чек
виписується у двох примірниках, один з яких видається покупцю.

Відібрані покупцем непродовольчі товари можуть зберігатися у торговому
підприємстві на протязі двох годин з відміткою часу оплати на виписаному
товарному чеку.

Оплачені великогабаритні товари, окрім оформлених для перевезення до
дому, можуть зберігатися під охороною магазину на протязі доби. До
товару прикріплюється ярлик з вказівкою дати продажу, номеру товарного
чеку та табличкою “Продано”.

При продажі взуття його маркування передбачає наявність
підприємства-виготівельника, його адреса, товарного (фірмового) знаку,
артикулу, номеру моделі, розміру, повноти, ґатунку, дати виготовлення,
номеру контролера ВТК, визначення нормативного документу.

В індивідуальну упаковку кожної пари повинна бути вкладена інформація
(рекомендації) по її експлуатуванню та догляду за нею.

Продаж взуття в торгових підприємствах, де відсутні умови для їх
примірювання, забороняється.

Господарюючий суб’єкти зобов’язаний забезпечити покупця зручними умовами
для ознайомлення, вибору та примірювання взуття. Для цього торговельні
зали повинні бути обладнані банкетками або ослінчиками, підставками,
дзеркалами, килимками, рожками. Інформація про розміри взуття повинна
бути представлена у штихмасовій та метричній системах нумерації.

У торговому залі на видному місці обов’язково повинна вивішуватися
інформація про гарантійні терміни носіння взуття, яке мається у продажу,
їх обчислювання з урахуванням сезонності.

При продажу телерадіотоварів визначається цілісність упаковки, наявність
та правильність заповнення супроводжувальних документів, заводських
пломб, повнота комплектації.

Зразки телерадіотоварів повинні мати короткі анотації, в яких містяться
основні технічні характеристики виробу.

Зона продажу радіотоварів повинна бути забезпечена розетками для
підключення в електро- та радіосітку, приладами для перевірки якості
радіодеталей, антенними виводами для демонстрації радіоприймачів,
телевізорів та інших радіоприладів.

Продавці, які реалізують радіотовари, зобов’язані у присутності покупця
перевірити якість, комплектність виробу, наявність технічного паспорту,
інструкції по експлуатації, гарантійних талонів. Справність радіотоварів
необхідно перевіряти шляхом їх підключення до електро -, радіосітки на
усіх діапазонах, режимах роботи і по усім функціям, які передбачені
експлуатаційними документами.

Власники підприємств торгівлі і громадського харчування повинні
забезпечити:

відповідність виробничого приміщення (місця) чи будівлі для здійснення
торговельної діяльності необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним
умовам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування,
які будуть використані для торговельної (торговельно-виробничої)
діяльності, – вимогам нормативних документів щодо зберігання,
виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

постійний розвиток матеріально-технічної бази підприємств, оснащення їх
сучасною технікою і обладнанням;

застосування прогресивних форм торговельного обслуговування населення;

наявність на видному місці в торговельному приміщенні асортиментного
переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил
продажу товарів та іншої необхідної нормативно-технічної документації та
дотримання встановлених у них вимог;

продаж товарів громадянам чистою вагою і повною мірою.

Засоби вимірювання, що використовуються в торговельній діяльності для
розрахунків із покупцями, повинні мати державне повірочне тавро і
проходити повірку в установленому порядку.

На фасаді торговельного приміщення повинна бути вивіска із зазначенням
назви господарюючого суб’єкта та власника або уповноваженого ним органу.
Біля входу до цього приміщення на видному місці розміщується інформація
про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі на робочому місці продавця
встановлюється табличка із зазначенням назви, місця розташування і
номера телефону господарюючого суб’єкта, що організував торгівлю, а
також прізвища, імені та по батькові продавця. На робочому місці
громадянина-підприємця встановлюється табличка із зазначенням його
адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію господарюючого суб’єкта
та назви органу, що здійснив цю реєстрацію.

Усі відомості повинні оформлюватися відповідно до Закону України “Про
мов в Українській РСР”, тобто поряд з надписами на Українській мові
можуть даватися надписи на інших мовах.

Режим роботи підприємства торгівлі встановлюється за узгодженням з
виконкомами місцевих рад.

Покупці обслуговуються протягом установленого часу роботи підприємства
торгівлі. Вхід покупців до торговельного залу припиняється з початком
обідньої перерви або після закінчення роботи.

Про початок обідньої перерви та закінчення й робочого дня покупці
інформуються за 10 хвилин. При цьому всі покупці, що мають розрахункові
документи або підібрані товари, повинні бути обслужені.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний реалізовувати товари за наявності
цінника на товар (прейскуранта) у грошовій одиниці України і на вимогу
покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі
якості та безпеку товару і його ціну, забезпечити належний рівень
обслуговування.

Працівники, які займаються виробництвом, зберіганням, а також
реалізацією харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов’язані мати
професійну спеціальну освіту (підготовку).

Розрахунки за продаж товарів господарюючими суб’єктами здійснюються за
готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків та в іншому порядку.

Касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час
розрахунку з покупцем повинен чітко назвати суму, одержану від покупця,
і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці, оформити
розрахунковий документ установленої форми на повну суму покупки, назвати
покупцеві належну йому суму здачі і видати її разом з розрахунковим
документом.

Касири та інші працівники, які мають право одержувати від покупців гроші
за проданий товар, зобов’язані приймати від них зношені купюри.

Правильність розрахунку покупець перевіряє на місці, не відходячи від
каси.

Забороняється зберігання в касі (грошовому ящику, сейфі) грошей
готівкою, які не належать підприємству, а також особистих речей касира
чи інших працівників підприємства.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості,
комплектності, міри, ваги та ціни, демонстрування безпечного та
правильного використання. На вимогу покупця продавець зобов’язаний
надати йому контрольно-вимірювальний прилад і документ, що підтверджує
ціну товару. У разі коли під час гарантійного терміну користування
необхідно визначити причину втрати якості товару, господарюючий суб’єкт
зобов’язаний протягом трьох днів з дня одержання письмової заяви від
покупця відправити цей товар на експертизу. Експертиза провадиться за
рахунок господарюючого суб’єкта. У торговельному залі повинні бути
встановлені на доступному для покупців місці контрольні ваги й інші
вимірювальні прилади.

Вибрані покупцями непродовольчі товари можуть зберігатися в
торговельному підприємстві протягом двох годин з відміткою часу
наступної оплати на виписаному продавцем чекові. Після закінчення
встановленого часу не викуплений товар надходить у продаж.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно,
холодильники, пральні машини тощо) покупець має право залишити на
зберігання в підприємстві, але не більш як на одну добу. За погодженням
з адміністрацією підприємства термін зберігання може бути продовжено
шляхом укладання договору схову відповідного товару. До залишеного на
зберігання купленого товару додається копія розрахункового документа, в
якій зазначається термін зберігання товару, і табличка “Продано”.
Продавець протягом зазначеного терміну несе відповідальність за
зберігання і якість товару.

У разі продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг,
взуття, трикотажні вироби тощо) повинні бути створені умови для їх
примірки, а складно технічних та інших, які потребують перевірки, –
умови для її проведення.

Забороняється продаж товарів, що не мають належного товарного вигляду та
із закінченим терміном придатності, а також товарів, що надійшли без
документів, які засвідчують їх якість та безпеку.

Забороняється обмовлення продажу одних товарів з обов’язковим придбанням
інших або примушування покупця одержувати замість здачі інші товари.

Література

Попов А.А. „Торговое право”. – Харьков , „РА-Каравелла”,2000.

Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под
редакцией Саниахметовой Н.А. – Харьков.:”Одиссей”,2000. – 560с.

Хозяйственное право: Учебник для вузов/ Под редакциєй Мамутова В.К. –
К.: Юринком Интет, 2002.

Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерський учт:
Практическое пособие/ Крысенко

Т.В., Шингур И.М. – К.: Редакция газеты „Бухгалтерия. Налоги. Бизнес”,
2002. – 240с.

Единый налог. Нормативно-правовая база./ Энциклопедия бухгалтера и
экономиста. Приложение. Сентябрь 2001. – Харьков, ООО Центр „Консульт”,
20001

Захист прав споживачів. Збірник документів. (З можливістю копіювання). –
К.: СПЛАЙН, 2000. – 80 с.

Новиков С. Выездная торговля: Правила и организация выездной торговки. –
Харьков, ООО Центр „Консульт”, 2002

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019