.

Моделювання та управління грошовими коштами підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2334
Скачать документ

Реферат на тему:

Моделювання та управління грошовими коштами підприємства

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства – це вивчення та
оцінка його поточного фінансового стану, виявлення динаміки (тенденцій
та закономірностей) зміни стану підприємства, а також розробка
прогнозованих значень майбутнього фінансового стану.

Фінансовий аналіз можуть проводити такі заінтересовані сторони, як:

1. внутрішні користувачі фінансової звітності – керівництво та менеджери
підприємства. Їх мета це поліпшення або підтримка стабільного
функціонування організації.

2. зовнішні користувачі фінансової звітності – інвестори, кредитори,
постачальники, споживачі, суспільні та державні організації, а також
конкуренти. Їх мета залежить від конкретних планів щодо даного
підприємства.

Загальним джерелом вивчення фінансового стану підприємства для усіх
заінтересованих сторін – є стандартні бухгалтерські звіти.

Баланс показує як підприємство розподілило наявні ресурси та вказує на
джерела їх фінансування на визначену дату, має таку структуру: активи,
зобов’язання та власний капітал.

Звіт про фінансові результати розкриває інформацію про доходи та
витрати, прибуток та збитки від діяльності підприємства за звітний
період. Відмінність звіту про фінансові результати є те, що він
складається за методом нарахування, тобто доходи та витрати визнаються у
період їх виникнення, а не в період надходження та вибуття грошових
коштів.

Отже, обидва звіти не дають відповіді на такі запитання, як: «Чи здатне
підприємство ефективно генерувати на рахунках кошти для збалансованого
забезпечення його основної, інвестиційної та фінансової діяльності?»,
«Чи здійснює підприємство управління грошовими потоками так, щоб у
будь-який момент у розпорядженні фірми була достатня кількість грошових
коштів?».Саме для цього використовуються данні звіту про рух грошових
коштів.

В умовах інфляції та кризи неплатежів управління грошовими потоками є
найбільш актуальною задачею в управлінні фінансовими ресурсами
підприємства, за що відповідають керівники та менеджмент підприємства.

Головна задача аналізу грошових потоків полягає у виявленні причин
недостачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходження
та шляхів використання.

Потоки грошових коштів у звіті складаються по трьох видах діяльності:
основної, інвестиційної та фінансової. Оскільки основна діяльність
підприємства є головним джерелом прибутку, вона повинна бути й головним
джерелом грошових коштів. За сприятливого розвитку справ компанія
прагне до розширення та модернізації виробничих потужностей, отже
інвестиційна діяльність призводить до тимчасового відтоку грошових
коштів. Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти у
розпорядженні підприємства для забезпечення основної та інвестиційної
діяльності. Модель ефективного перерозподілу та використання грошових
потоків представлена на рис.1.

Рис.1 Взаємозв’язок руху грошових потоків між трьома видами діяльності
підприємства

Для визначення потоків грошових коштів використовують прямий та непрямий
методи. Прямий метод оснований на обліку руху грошових коштів по
рахункам підприємства і представляє найбільш інформативний звіт для
внутрішніх користувачів фінансової звітності. За цим методом
визначаються основні джерела надходження та напрями виплати грошових
коштів, надається можливість оперативних висновків щодо достатності
коштів для платежів за поточними зобов’язаннями, ефективність
використання коштів за видами діяльності. Джерелом інформації для
складання звіту непрямим методом є статті балансу та звіту про фінансові
результати, а також використовуються ще допоміжні бухгалтерські
аналітичні таблиці. Дозволяє визначити взаємозалежність між різними
видами діяльності, установлює взаємозв’язок між чистим прибутком та
змінами в активах підприємства у звітний період. Різниця отриманих
результатів розрахунків грошових потоків прямим та непрямим методом
відносяться тільки до операційної діяльності підприємства.

Управління грошовими потоками на рівні управлінського обліку на
підприємстві має такий порядок:

облік руху грошових коштів;

аналіз потоків грошових коштів;

складання бюджету грошових коштів.

Створення моделі грошових потоків на підприємстві на першому етапі
управління дозволить врахувати усі проблеми процесу формування потоку.
Але для початку необхідно розробити модель руху грошових коштів,
сформувати необхідні таблиці для збирання усієї інформації у необхідному
форматі. Саме взаємо узгодженість та кінцева аналітична таблиця допоможе
приймати рішення для ефективного керування грошовими коштами.
Універсальна модель руху грошових коштів для виробничого підприємства
зображена на рисунку 2.

Рис. 2 Модель руху грошових коштів на виробничому підприємстві

Отже, якщо керівництво підприємства відчуває, що фінансове становище
погіршується, та крім бухгалтерських даних, інших аналітичних таблиць не
заповнюється на підприємстві, тоді можна запропонувати такий алгоритм
заходів для покращення фінансового становища:

по-перше, визначити на основі балансу та звіту про фінансове становище:
показники платоспроможності, ліквідності та рентабельності, оборотів
основних активів та кредиторської заборгованості, для визначення розміру
фінансового та операційного циклу;

по-друге, зайнятися розробкою моделі руху грошових коштів, враховуючи
усі показники, розраховані на минулому етапі, звернути увагу при
моделюванні на усі відхилення від нормативних значень кожного показника.

Інвестиційна діяльність

Основна діяльність

Фінансова діяльність

Грошові кошти на придбання довгострокових активів

Грошові кошти на виплату основної суми зобов’язань та дивідендів

Грошові кошти на придбання довгострокових активів

Сировина і матеріали

Незавершене виробництво

Готова продукція

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість

Зарплата, відрахування

Проценти за кредитами

Податки

Відрах. до соц. сфери

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Операційний прибуток

Амортизація

+

Продаж довгострокових активів

Погашення кредитів

Виплата дивідендів

ІНВЕСТИЦІЙНАДІЯЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Погашення кредитів

Придбання довгострокових активів

Капітальне будівництво

Сукупний грошовий потік

Виплата дивідендів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020