.

Методи калькулювання собівартості продукції на малих підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3053
Скачать документ

Реферат на тему:

Методи калькулювання собівартості продукції на малих підприємствах

Кожне підприємство, починаючи свою виробничу або іншу діяльність, для
як можна більшого економічного ефекту від неї, повинно дуже глибоко
дослідити таке питання, як собівартість, тому що витрати є невід’ємною
частиною виробничого процесу, а їх аналіз – складовою ефективності
діяльності підприємства.

Калькуляція виступає нижньою межею ціни. Тому необхідно проводити
калькулювання собівартості продукції через визначення витрат на одиницю
продукції для встановлення оптимальної ціни. Це дозволить визначити
доцільність виробництва будь-якого виду продукції (робіт, послуг), тому
що калькулювання дає змогу розрахувати рівень прибутку. Тобто
калькулювання допомагає підприємству не стати на шлях банкрутства
завдяки пошуку резервів зниження витрат на виробництво. Шляхом складання
кошторису різних категорій витрат і зрівняння його з результатами роботи
підприємства, керівники можуть встановлювати, які витрати не
відповідають первісному плану і тому вимагають їх уваги.

Даний процес дозволяє керівникам використовувати систему управління
відхиленнями, коли увага керівників і їх зусилля концентруються на
показниках, які мають значні відхилення від планових. Аналіз причин
відхилень дозволяє розпізнати такі недоліки, як, наприклад, закупка
матеріалів низької якості, невиявлення внутрішньовиробничих резервів,
нераціональне використання ресурсів, непродуктивні витрати, низький
рівень роботи структурних підрозділів підприємства, збільшення витрат на
одиницю продукції. Таким чином, кошторис виступає засобом інформування
керівників про брак і недоліки у виробництві.

Для визначення собівартості продукції розглянемо позамовний метод обліку
витрат та калькулювання собівартості продукції.

Стаття “Сировина та матеріали” (субрахунок 201). В собівартості
продукції сировина та матеріали мають найбільшу питому вагу в порівнянні
з другими витратами. Вони складають основу собівартості продукції, тому
обліку використання матеріальних витрат у виробничому процесі
приділяється найбільша увага. Передані у виробництво сировина та
матеріали при позамовному методі оцінюються по методу ідентифікованої
собівартості згідно з П(С)БУ 9 “Запаси”.

Облік сировини та матеріалів на малих підприємствах має деякі
особливості. Так, наприклад, на підприємстві відсутній склад для
зберігання матеріалів. На території цеху є комора, де зберігаються
матеріали. Керівник цеху є відповідальним за прийомку, зберігання
сировини та матеріалів, у зв’язку з чим з ним заключається договір про
матеріальну відповідальність.

Відпустка матеріалів у виробництво продукції проводиться спрощеним
методом, суть якого заключається у наступному. Кожен день відбувається
відпустка сировини та матеріалів у цех у розмірі денної потреби,
користуючись встановленими нормами, але без оформлення документів на
відпустку цієї сировини та матеріалів. По закінченню місяця на
виготовлену продукцію складається акт на оприбуткування готової
продукції та списання матеріалів. Це єдиний документ, який є базою для
списання у виробництво сировини та матеріалу.

Перевага спрощеного методу обліку сировини та матеріалів і списання їх у
виробництво заключається у тому, що при використанні актів та звітів
нема необхідності у складанні інших документів на розходування
матеріалів. Також спрощується облік матеріалів, оскільки замість
регістрів аналітичного обліку використовується звіт про наявність та рух
сировини та матеріалів.

Стаття “Основна заробітна плата” (субрахунок 661) та “Відрахування на
соціальне страхування” (субрахунок 651, 656) відображає оплату праці за
виготовлення продукції в розрахунково-платіжних відомостях та пов’язані
з нею відрахування.

Стаття “Витрати, пов’язані з підготовкою та освоюванням виробництва
продукції” (субрахунок 391) відображає такі витрати, до яких належать
витрати, пов’язані з освоюванням виробництва нових видів продукції.

Стаття “Загальновиробничі витрати” (рахунок 91), до складу яких
відносять: витрати на управління виробництвом, цехами, дільницями;
відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату
управління цехами, дільницями; амортизація основних засобів
загальновиробничого призначення.

Стаття “Збитки від браку” (рахунок 24). До браку відноситься така
продукція, яка не відповідає по своєї якості встановленим нормам та
стандартам, або технічним умовам, і не може бути використана за своїм
прямим призначенням або може бути використана тільки після виправлення.

У виробничу собівартість у складі прямих витрат включається збитки від
браку, виявлені у процесі виробництва продукції згідно з п.14 П(С)БУ 16
“Витрати” , що також вказується у приказі про облікову політику.

Згідно з Національними П(С)БО до виробничої собівартості включаються
лише прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати і загальновиробничі витрати.

Не включаються до виробничої собівартості, а списуються на витрати
періоду , в якому вони були здійснені: понаднормові витрати і нестачі
запасів, витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому
процесі, що передував наступній стадії виробництва, адміністративні
витрати та витрати на збут.

Таким чином, розглянуто облік виробничих витрат та калькулювання
собівартості продукції на підприємствах малого бізнесу згідно з
прийнятими національними стандартами бухгалтерського обліку та другими
нормативними документами.

Перелік посилань

1. Бабич В.В., Свидерский Е.И. Бухгалтерский учёт на предприятиях малого
бизнеса в Украине . – 4-е изд., перераб. и дополн. – К.: Либра, 2000 г.
– 158с.

2. Вербицкая Л.Д. Организация бухгалтерского учёта на предприятиях
малого бизнеса в Украине. – К.: Знания, 264с.

3. Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса в
Украине. – К.: Высшая школа, 2001 г. – 215с.

4. Костюк Д. Бухгалтерский учёт на малых предприятиях в соответствии с
П(С)БУ / Д.Костюк. – 5-е изд., перераб. и дополн. – Харьков: Фактор,
2002. – 212с.

5. Малышкин А.И. Финансовая отчётность предприятия : Международные и
национальные стандарты : Учеб. пособ. – 2-е изд., перераб. и дополн. –
Сумы: Университет. – Книга, 2001. – 158с.

6. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта № 25 “Финансовый отчёт
субъекта малого предпринимательства”.

7. Бухгалтерский учет и аудит.// – 2004. – № 45. – С. 7 – 10

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020