.

Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3991
Скачать документ

Реферат на тему:

Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану

У самому загальному випадку план – це образ чого-небудь, модель
бажаного майбутнього або система мір, спрямована на досягнення
поставлених цілей і задач. Бізнес-план, як один з найбільш
розповсюджених у даний час видів планів, являє собою:

– робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи;

– розгорнуту програму (раціонально організованих мір, дій) здійснення
бізнесу-проекту, що передбачає оцінку витрат і доходів;

– документ, що характеризує основні сторони діяльності і розвитку
підприємства;

– результат дослідження й обґрунтування конкретного напряму діяльності
фірми на визначеному ринку.

Підприємство може мати одночасно кілька бізнес-планів, у яких ступінь
деталізації обґрунтувань може бути різним. У малому підприємництві
бізнес-план і план підприємства можуть збігатися і по обсягу, і по
змісту.

Будь-який бізнес-план повинен давати переконливі відповіді для самого
підприємця і його можливих партнерів принаймні на п’ять основних питань:

Що робити?

Оцінка сучасного стану підприємства (ситуації);

Напрямок розвитку (бажаний стан);

Способи досягнення мети;

Оцінка витрат ресурсів і фінансових результатів.

Бізнес-планування, як необхідний елемент керування виконує в системі
підприємницької діяльності ряд найважливіших функцій, серед яких
найбільше значення мають наступні:

– ініціювання – активізація, стимулювання і мотивація намічуваних дій,
проектів і угод;

– прогнозування – передбачення й обґрунтування бажаного стану фірми в
процесі аналізу й обліку сукупності факторів;

– оптимізація – забезпечення вибору припустимого і найкращого варіанта
розвитку підприємства в конкретному соціально-економічному середовищі;

– координація й інтеграція – облік взаємозв’язку і взаємозалежності всіх
структурних підрозділів компанії з орієнтацією їх на єдиний загальний
результат;

– безпека управління – забезпечення інформацією про можливі ризики для
своєчасного вживання упереджувальних заходів по зменшенню або
запобіганню негативних наслідків;

– упорядкування – створення єдиного загального порядку для успішної
роботи і відповідальності;

– контроль – можливість оперативного відстеження виконання плану,
виявлення помилок і можливого його коректування;

– виховання і навчання – сприятливий вплив зразків раціонально
спланованих дій на поводження працівників і можливість навчання їх, у
тому числі і на помилках;

– документування – представлення дій у документальній формі, що може
бути доказом успішних або помилкових дій менеджерів фірми.

При розробці бізнес-планів необхідно дотримувати основні принципи
планування, що створюють передумови для успішної діяльності підприємства
в конкретному економічному середовищі (таблиця 1).

Таблиця 1 – Основні принципи внутріфірмового планування

п/п Принципи планування Зміст

1 2 3

1. Необхідність 1. Обов’язкове застосування планів у будь-якій сфері
діяльності є раціональним поводженням людей.

2. Перш ніж діяти, кожний повинний знати, що хоче і може.

2. Безперервність Процес планування на підприємстві повинний
здійснюватися постійно шляхом: а) послідовної розробки нових планів по
закінченні дії планів попередніх періодів; б) ковзного планування –
після закінчення частини планового періоду складається обновлений план,
у якому збільшується обрій планування, а на період, що залишився, план
може уточнюватися в зв’язку з появою непередбачених раніше змін
зовнішнього середовища або внутрішніх можливостей і орієнтації фірми.

3. Еластичність і гнучкість Пристосування первісних планів до умов, що
змінюються, здійснюється шляхом: а) уведення планових резервів за
основними показниками; б) застосування евентуального (на випадок)
планування для різних ситуацій і розподілу даних; в) використання
оперативних планів для обліку виникаючих змін середовища; г)
використання альтернативних планів.

4. Єдність і повнота (системність) Системність досягається трьома
основними способами:

1. Наявністю загальної (єдиної) економічної мети і взаємодією всіх
структурних підрозділів підприємства по горизонтальному і вертикальному
рівнях планування.

2. Усі сполучені часткові плани структурних одиниць фірми і сфер
діяльності (виробництва, збуту, персоналу, інвестування й ін.) у
взаємозв’язку повинні складати загальний зведений план її
соціально-економічного розвитку.

3. Включення в план усіх факторів які можуть мати значення для прийняття
рішень.

5. Точність і деталізація 1. Будь-який план повинний бути складений з
досить високим ступенем точності для досягнення поставленої мети.

2. В міру переходу від оперативних короткострокових до середньо- і
довгострокових стратегічних планів точність і деталізація планування
відповідно може зменшуватися аж до визначення тільки основних цілей і
загальних напрямків розвитку фірми.

6. Економічність 1. Витрати на планування повинні порівнюватися з
одержуваними від нього вигодами.

2. Внесок планування в ефективність визначається поліпшенням якості
прийнятих рішень.

7. Оптимальність 1. На всіх етапах планування повинний забезпечуватися
вибір найбільш ефективних варіантів рішень. 2. Виражається в
максимізації прибутку й інших результативних показників фірми і
мінімізації витрат, при прогнозованих обмеженнях.

8. Зв’язок рівнів керування Досягається трьома способами: а)
деталізацією планів «униз»; б) укрупненням планів «нагору»; в) частковим
делегуванням повноважень.

9. Участь 1. Активна участь персоналу в процесі планування підсилює його
мотивацію поводження.

2. Планування для себе психологічно й економічно ефективніше, ніж для
інших.

10. Холізм (сполучення координації й інтеграції) Чим більше структурних
одиниць і рівнів керування підприємством, тим доцільніше (ефективніше)
планувати в них одночасно і у взаємозалежності. Планування на кожнім
структурному рівні підприємства незалежно не може бути ефективним без
взаємоув’язування планів на всіх рівнях.

Основні принципи планування тісно зв’язані між собою і в кінцевому
рахунку орієнтують підприємців на всебічне обґрунтування планових
показників і досягнення найкращих соціально – економічних результатів
підприємства. Вони визначають зміст і орієнтацію планової роботи на всіх
стадіях обґрунтування проекту і його послідовної реалізації.

Крім перерахованих базових принципів у процесі планування звичайно
враховуються і загальноекономічні принципи науковості, пріоритетності,
динамічності, директивності, ефективності, комплектності й ін.

Існує значне число розробок по складанню бізнес-плану, але усі вони
схожі і відрізняються лише послідовністю розділів.

Основними розділами бізнес-плану є наступні:

1. Короткий опис

2. Бізнес і його стратегія

3. Ринок і маркетингова стратегія

4. Виробництво й експлуатація

5. Управління і процес прийняття рішень

6. Фінанси

7. Фактори ризику

8. Додатки

Список літератури

Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45
реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое
пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М,
2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020