.

Фінансові ризики підприємств, їх оцінка та нейтралізація (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5184
Скачать документ

Реферат на тему:

Фінансові ризики підприємств, їх оцінка та нейтралізація

З ризиком ми зустрічаємося щоденно: і на побутовому рівні, і при
здійсненні будь-якої господарської діяльності. Саме тому оцінка та шляхи
нейтралізації ризиків є актуальною темою сьогодення. За останні декілька
років з’явилося багато робіт з теорії ризику вітчизняних і зарубіжних
економістів. Проте однозначного визначення змісту фінансового ризику
немає, що призводить до різноманітних рекомендацій щодо управління
ризиками, попередження їхнього виникнення.

Як правило, ризик пов’язується з невпевненістю в можливому результаті.

Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової
діяльності підприємства пов’язано зі швидкою зміною економічної ситуації
в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових
відносин, появою нових для нашої господарської практики фінансових
технологій і інструментів та інших факторів.

На сучасному етапі до числа основних видів фінансових ризиків
підприємства відносяться наступні: ризик зниження фінансової стійкості
підприємства, ризик неплатоспроможності, інвестиційний, інфляційний,
процентний, валютний, депозитний, кредитний, податковий, структурний,
криміногенний, та багато інших ризиків.

Крім цих видів ризиків деякі автори ще виділяють такі, як: маркетингові,
ризики зміни законодавства, ризики зміни ціни, комерційні, ризики втрати
майна, соціально-правові, функціональні, селективні, ризики ліквідності
та ін.

Для оцінки фінансових ризиків використовують сукупність методів якісного
і кількісного аналізу. Якісний аналіз передбачає ідентифікацію ризиків,
виявлення джерел і причин їх виникнення, встановлення потенційних зон
ризику, виявлення можливих вигод та негативних наслідків від реалізації
ризикового рішення.

Кількісний аналіз полягає у визначенні конкретного розміру грошових
збитків від окремих видів фінансових ризиків. Для цього можна
використовувати економіко-статистичні методи, розрахунково-аналітичні,
експертні, аналогові та багато інших.

Для оцінки фінансових ризиків ТОВ “ВІНІНТЕР-Тел-САТ” м. Вінниці ми
використали метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності
витрат). Цей метод орієнтований на оцінку фінансової стійкості
підприємства (проекту) і на ідентифікацію на цій основі потенційних зон
ризику.

Для цього були розраховані необхідні показники, які відповідають
показникам забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування.
Результати розрахованих показників наведений в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати розрахованих показників для ТОВ “ВІНІНТЕР-Тел-

САТ”

№ п/п Показники

Показники 2003р., тис. грн. 2004р., тис. грн. 2005р.,тис. грн.
Абсолютне відхилення

2003-2004 2004 – 2005

1 Власні засоби -19,0 -46,7 -55,6 -27,7 -8,9

2 Основні засоби і вкладення 12,5 10,6 12,4 -1,9 1,8

3 Власні обігові кошти -31,5 -57,3 -68,0 -25,8 -10,7

4 Довгострокові, середньострокові кредити і позики – – – – –

5 Власні, а також довгострокові і середньострокові кредити і позики
-31,5 -57,3 -68,0 -25,8 -10,7

6 Короткострокові кредити і позики 166,3 209,1 177,3 42,8 -31,8

7 Загальна величина обігових коштів 134,8 151,7 109,4 16,9 -42,3

8 Загальна величина запасів і витрат 128,2 140,3 108,3 12,1 -32

9 Ес(ряд.3 – ряд.8) -159,7 -197,6 -176,3 -37,9 21,3

10 Еm(ряд.5 – ряд.8) -159,7 -197,6 -176,3 -37,9 21,3

Продовження таблиці 1

(0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) х х

Обчислення трьох показників фінансової стійкості дозволяє ідентифікувати
фінансовий стан підприємства. Дане підприємство попадає в зону
критичного ризику. Більш того ця ситуація повторюється протягом трьох
років (2003-2005).

Для мінімізації негативних наслідків фінансових ризиків існує багато
внутрішніх механізмів їх нейтралізації. Серед них: запобігання ризику,
лімітування концентрації ризику, самострахування, хеджування, розподіл
ризику, диверсифікація та інші методи.

Щоб покращити фінансове становище ТОВ “ВІНІНТЕР-Тел-САТ” ми пропонуємо
вжити наступних заходів. По-перше, зазначимо, що зараз на підприємстві
не здійснюється оцінка та управління жодним з ризиків. У той же час, на
наш погляд, на підприємстві існує об’єктивна необхідність в розробці
системи їх оцінки та запобігання. Для ефективного управління цими
ризиками необхідна побудова певних моделей управління.

З позиції запобігання ризику необхідна відмова від використання у
великих обсягах позикового капіталу. Інший варіант – скористатися
методом лімітування і встановити на підприємстві граничний розмір
позикових коштів, які використовуються в господарській діяльності
(та/або інші відповідні внутрішні фінансові нормативи).

Крім того можна використати альтернативні можливості отримання доходу
від різних фінансових операцій — короткострокових фінансових вкладень,
формування кредитного портфеля, здійснення реального інвестування,
формування портфеля довгострокових фінансових вкладень і т.п. А за
допомогою диверсифікації кредитного портфеля підприємство може розширити
коло покупців продукції, що зменшить його кредитний ризик.

Також при управлінні ризиками ТОВ “ВІНІНТЕР-Тел-САТ” може застосувати
самострахування. Цей механізм нейтралізації фінансових ризиків
заснований на резервуванні підприємством частини фінансових ресурсів, що
дозволяє долати негативні фінансові наслідки. Це можна здійснити шляхом
перегляду величини резервного (страхового) фонду та формування цільових
резервних фондів. Доцільно створити фонд страхування цінового ризику,
фонд уцінки товарів, фонд погашення безнадійної дебіторської
заборгованості по кредитних операціях і т.п. Крім того необхідно
сформувати систему страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів
по окремих елементах оборотних активів підприємства: по грошовим
активам, сировині, матеріалам, готовій продукції.

Література:

1. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф.
А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – с. 350-363.

2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр,
1999. – с. 200-256.

3. Ивин л.н., Иванилов А.С. Введение в финансовый менеджмент. – К.:ИСИО,
1994. – с.133

4. Фінансово-економічний аналіз: Підручник/Буряк П.Ю., Римар М.В., Биць
М.Т., та ін. Під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара – К.: ВД
“Професіонал”, 2004. – с. 443-454.

5. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посібник. – Київ: “Центр
навчальної літератури”, 2004. – с. 258-267.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020