.

Досвід роботи місцевого міськрайцентру зайнятості в організації підприємницької діяльності (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 5884
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Досвід роботи місцевого міськрайцентру зайнятості в організації
підприємницької діяльності

ЗМІСТ

Вступ

Проблеми місцевого ринку праці та шляхи їх розв’язань.

Досвід роботи з організації підприємницької діяльності в Вознесенському
міськрайцентрі зайнятості.

2.1 Профорієнтація та профнавчання безробітних як спосіб залучення їх до
підприємницької діяльності.

2.2 Започаткування безробітними власної справи – важливий чинник
створення додаткових робочих місць.

Досвід роботи з організації підприємницької діяльності в
Вознесенському міськрайцентрі зайнятості.

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Складні процеси переходу від централізованої системи господарювання до
ринкової економіки, конверсія, роздержавлення й приватизація негативно
відбивається на рівні та структурі зайнятості населення. Адже різні
регіони істотно відрізняються за соціально-економічним розвитком,
стартовими умовами входження до ринкового середовища, рівнем
зовнішньоекономічних зв’язків, ресурсним потенціалом, наявністю
транспортних комунікацій та інше, що прискорює чи гальмує процес
вивільнення працівників.

Збільшення чисельності вивільнених працівників та осіб, звільнених за
власним бажанням, супроводжується зменшенням кількості вільних робочих
місць на підприємствах та в установах міста.

Не маючи змоги працевлаштуватися, незайняті громадяни, які перебувають
на обліку в центрі зайнятості, змушені отримувати дуже мізерну допомогу
по безробіттю.

За допомогою у працевлаштуванні, консультаціями з питань трудового
законодавства про зайнятість тощо, крім незайнятого населення, до центру
зайнятості звертаються громадяни, що перебувають у вимущених відпустках
з ініціативи адміністрації або працюють у режимі скороченого робочого
дня, працівники підприємств, яким тривалий час не виплачується заробітна
плата, учні, студенти, що бажають працювати у вільний час.

Необхідність прискореного формування повноцінного ринкового середовища
вимагає реалізації заходів з матеріальної підтримки безробітних та їх
перекваліфікації, створення механізму сприяння розвиткові малого
підприємництва. Саме малі підприємства, не потребуючи великого
стартового капіталу, спроможні швидко,

ефективно розв’язувати проблеми створення нових робочих місць.

Окрім цього, потрібно активізувати фінансову підтримку вже існуючих
підприємств, що створюють додаткові робочі місця, передбачивши надання
для них низки податкових пільг.

Бажано здійснювати реальну підтримку незайнятих громадян в реалізації
самостійної зайнятості. Адже більшість відвідувачів центру зайнятості
зорієнтована на пасивну поведінку в пошуку роботи, обираючи лише
отримання допомоги по безробіттю.

І, звичайно, соціально-економічна ситуація в місті кардинально зміниться
на краще лише за умови подолання економічної кризи, яка охопила
переважну більшість новороздільських підприємств.

1 ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Становлення ринкової економіки неминуче викликає зростання
безробіття. За цих умов велику роль відіграють принципи державної
політики зайнятості населення, забезпечення всім громадянам рівних
можливостей в реалізації права на вільний вибір виду діяльності
відповідно до здібностей та професійної підготовки з урахуванням
особистих інтересів і суспільних потреб. Цей принцип безпосередньо
реалізується в процесі практичної діяльності Вознесенського
міськрайцентру зайнятості.

Так, з початку 2003 року Вознесенським міськрайцентром зайнятості було
проведено обстеження майже 100 підприємств промисловості, сфери послуг,
установ освіти та охорони здоров’я щодо динаміки попиту на робочу силу,
створення нових робочих місць під впливом змін в економіці міста.
Обстеження проводилось шляхом анкетування з метою уточнення прогнозних
обсягів реєстрованого ринку праці та обсягів витрат на надання
соціальних послуг і матеріальне забезпечення безробітних на 2004 рік.

Використовуючи різні джерела статистичних даних, центр зайнятості
систематизує інформацію, щоб всебічно, своєчасно, доступно й об’єктивно
подати цілісну картину функціонування ринку праці.

За 4 місяці 2004 року до центру зайнятості звернулось 4487 осіб, з них
1050 осіб – молодь у віці до 28 років.

На підприємствах м. Вознесенська та району за 3 місяці 2004 року
спостерігався зріст обсягів виробництва в порівнянні до показників
минулого року відповідного періоду на 123,7% по місту, в районі
зменшення – на 82,1% (по даним статистики).

На підприємствах регіону спостерігається “приховане безробіття”, за 2003
рік у відпустці без збереження заробітної плати перебували 2193 особи,
також працювали по неповному робочому тижню 2688 особи (по даним
статистики).

Має місце заборгованість у виплаті заробітної плати на 8 підприємствах
міста і району. Заборгованість складає 111,4 тис. грн.

Спостерігається зменшення середньомісячної заробітної плати на
підприємствах міста з 422,4 грн. на 01.01.2004 року до 404,9 грн. на
01.03.2004 року та по району зріст – з 261,21 грн. на 01.01.2004 року до
261,59 грн. на 01.03.2004 року.

На підприємствах регіону потрібні кваліфіковані спеціалісти (електрики,
елктрогазозварники, слюсарі, швачки, мулярі, трактористи, машиніст
преса, апаратник приготування замісів та інші).

Спостерігається невідповідність попиту та пропозиції робочої сили по
професіям та розрядам, місцю проживання.

Швачки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, мають професійні
захворювання та в зв’язку з інтенсивністю виробництва на підприємствах,
відмовляються працювати швачкою, дають згоду піти на іншу роботу, що не
потребує кваліфікації.

Шляхом навчання, перенавчання безробітних професіям, які користуються
попитом на ринку праці та впровадження стажування на підприємствах міста
та району, нададуть можливість зменшити таку невідповідність серед
безробітних.

Основні причини вивільнення працівників:

ліквідація підприємства (ПСП “Дружба”, військові частини А-1478,
А-4287);

зменшення об’ємів виробництва (ВАТ “Ювілейний”).

Центр зайнятості щомісячно інформує місцеві органи влади про очікуване
та фактичне вивільнення працівників з підприємств міста та району.

Проведено 8 семінарів з відповідальними особами відділів кадрів та
бухгалтерами підприємств регіону, присутні 72 особи, де попереджено
відповідальних осіб про умови, пільги та штрафи при вивільнені.

Інформування населення та відповідальних осіб в “Інформаційному
бюлетені”, газетах “День за Днем” та “Вісті Вознесенщини” про статистику
та умови вивільнення працівників.

Середня тривалість перебування на обліку безробітних – 7 місяців. Більше
всього перебувало на обліку громадян тривалістю від 3 до 6 місяців – 822
особи, що складає 24,33% від загальної чисельності, які перебували на
обліку. Станом на 1 квітня 2004 року понад 2 роки перебуває на обліку 21
особа.

Причини довготривалого безробіття:

відсутність роботи для мешканців села;

відмова роботодавців у працевлаштуванні осіб передпенсійного віку, які
перебувають на обліку (177 осіб), встановлюючи вік особи на вакансії
40-45 років;

стан здоров’я безробітних;

надання державної соціальної допомоги та субсидій на комунальні платежі
управліннями праці та соціального захисту населення, це притягує
громадян до центру зайнятості;

платники аліментів на дітей.

Спеціалісти на прийомі ведуть роз”яснювальну роботу по активізації
власних зусиль безробітних, щодо влаштування своєї зайнятості,
допомогають в складанні плану самостійного пошуку роботи.

Cпеціалісти центру зайнятості проводять:

-перевірку об’яв “терміново потрібні”, “потрібні”, які
знаходимо в

засобах масової інформації (газети “День за Днем”, “Вісті
Вознесенщини”, з телерадіокомпанії Імідж-ТV) шляхом телефонних зв”язків
з роботодавцями;

-щоденні телефонні запити і бесіди з роботодавцями міста та району, про
наявність потреби в працівниках на даний період;

-співбесіди з роботодавцями при безпосередньому відвідуванні центру
зайнятості;

-надання послуг у підборі кадрів з бази даних безробітних відповідно до
кваліфікації безробітних, освіти, стажу роботи для працевлаштування та
по залученню безробітних до оплачуваних громадських робіт;

-щотижневі семінари-наради з відповідальними особами за кадри
підприємств міста та району про працевлаштування безробітних, 100%
виконання квоти, організація та проведення оплачуваних громадських робіт
(8 семінарів – присутні – 72 особи);

-проведення “Круглих столів” з головами сільських рад за участю голови
райдержадміністрації та голови районної ради;

-проведення обласного семінару-практикуму спеціалістів базових центрів
зайнятості за темою “Практика залучення клієнтів до підприємницької
діяльності та громадських робіт Вознесенським базовим центром
зайнятості”;

-інформування роботодавців про склад безробітних через засоби масової
інформації, випуск “Інформаційного бюлетеня Вознесенського
міськрайцентру зайнятості”;

-працевлаштування за сприянням центру зайнятості;

-надання дотацій роботодавцям з метою працевлаштування безробітних на
створені додаткові робочі місця;

-працевлаштування на заброньовані робочі місця;

-сприяння самозайнятості;

-розширення профінформаційних та профорієнтаційних послуг;

-професійне навчання;

-організація та фінансування оплачуваних громадських робіт для всіх
категорій населення;

-організація та проведення сезонних робіт.

З метою забезпечення працевлаштувння соціально-незахищеного населення
рішенням міськвиконкому заброньовано 220 робочих місць, в тому числі для
випускників шкіл – 114, молодь, яка закінчила ПТУ –57, дітей-сиріт – 17.
Фактично протягом 3 місяців 2004 року працевлаштовано 38 осіб по квоті,
в тому числі жінки, які мають дітей до 6 років – 20 осіб, особи після
Армії – 6. Діти-сироти до центру зайнятості не звертались.

Направлено на профпідготовку та перепідготовку по професіях оператор
комп’ютерного набору, секретар-друкарка, бармен, перукар,

продавець з лотка, основи комп’ютерної грамотності, основи організації
підприємницької діяльності та інші. Надано профінформаційних послуг за
звітний період всього 2795 особам, в тому числі надано послуг молоді
1229, охоплено послугами 796 молодих осіб.

12 осіб з числа молоді до 28 років, залучені до підприємницької
діяльності шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності.

Всього 10 осіб молоді віком до 28 років приймали участь в оплачуваних
громадських роботах.

Проблемами в укладені договорів на оплачувані громадські роботи для
школярів є:

-роботодавці відмовляються заключати такі договори, а в подальшому
приймати школярів та студентів на ці роботи, так як за ними повинна бути
закріплена роботодавцем відповідальна особа, яка відповідає за цих
дітей, а не вчителі шкіл;

-обіг при оформленні роботодавцями цих категорій громадян на роботу, а
також обов’язкова наявність згоди батьків на роботу їх дітей в період
літніх канікул;

-наявність ідентифікаційного коду школярів, який має молодь після 16
років;

-відсутність житла (гуртожитків) на підприємствах міста для
працевлаштування сільського населення, особливо молоді.

В зв’язку з реорганізацією сільськогосподарського виробництва, сезонним
виконанням робіт, зменшення надходжень вакансій від роботодавців для
постійного працевлаштування жінок, звільнення з підприємств за власним
бажанням, угодою сторін та іншими причинами звільнення – збільшилось
звернень жінок до центру зайнятості для отримання соціальної допомоги і
субсидій на оплату комунальних платежів від управлінь праці та
соціального захисту населення.

Для розв’язання проблем місцевого ринку праці Вознесенський
міськрайцентр зайнятості використовує нові форми організації взаємодії
з роботодавцями згідно ЄТОН та ЄІАС:

-забезпечення роботодавців даними про професійно-кваліфікований склад
осіб, зареєстрованих в центрі зайнятості. Це надає можливість
роботодавцю без значних матеріальних і організаційних зусиль підібрати
персонал (всі сільські ради скористались послугою – підбір кадрів);

-щотижня, кожну п’ятницю, проведення семінарів з інспекторами відділів
кадрів (8 семінарів – присутні – 172 особи);

-пояснення та консультації роботодавцям при вивільненні працівників та
зайнятості населення;

-проведення підсумків по виконанню квоти 2003 року підприємствами міста
та району та нагородження роботодавців похвальними листами,

які виконали та перевиконали доведену квоту, це є стимулом для виконання
квоти 2004 року. За 2003 рік по організації та проведенню оплачуваних
громадських робіт, нагородження роботодавців похвальними листами, де
залучались безробітні та школярі в період літніх канікул до цих робіт;

-вітання з днем народження керівників підприємств та осіб відповідальних
за кадри в газеті “День за Днем”, “Інформаційному бюлетені
Вознесенського міськрайцентру зайнятості”;

-розгляд листів від роботодавців про створення
додаткових робочих місць з питання надання дотації роботодавцю (236
підприємств створили 332 додаткових робочих місця), під дотацію
роботодавцю працевлаштовано 293 особи;

-організовано та проведено 12 “Днів інформацій”, в яких прийняли участь
633 особи незайнятого населення, безробітних та роботодавців міста та
району;

-прийом безробітних спеціалістами згідно дати та часу відвідування ЦЗ
(за графіком);

-щоденні семінари з безробітними (61 семінар – присутні –1070 осіб) з
питання техніки самостійного пошуку роботи;

-залучення безробітних до самозайнятості шляхом надання їм одноразової
допомоги по безробіттю, для зайняття підприємницькою діяльністю (159
осіб);

-надання інформації про наявність вільних робочих місць в
“Інформаційному бюлетені”, газеті “День за Днем” та на стендах центру
зайнятості;

-приймали участь в сходках села (Бузька сільска рада та Новосілківська,
де надавалась інформація про послуги служби зайнятості та роздавалися
буклети);

-кожній сільській раді виготовлено стенди для інформування мешканців
сільських рад про послуги служби зайнятості.

Характерними питаннями для регіону – працевлаштування іноземних громадян
на сезонні роботи в господарстві регіону. На початок 2004 року працює
один іноземний громадянин з Туркменістану в ЗАТ “Вознесенський
консервний завод” та 2 іноземних громадянина на “Вознесенському
взуттєвому підприємстві”. З питання оформлення дозволів на
працевлаштування іноземних громадян звернулись: ПП “Абсолют”, ПП
“Струмок”, СФГ Пахмуров В.В., яким наданні консультації з цього питання.

На основі прогнозних розрахунків соціально-економічного розвитку та
основних показників ринку праці Вознесенський міськрайцентр зайнятості
розробляє програму зайнятості на рік та бере активну участь у розробці
програм регулювання ринку праці разом з соціальними партнерами та
органами виконавчої влади, зокрема й

програм, що виходить за межі стандартного посередництва в
працевлаштуванні та допомоги по безробіттю.

Одним із напрямків сприяння зайнятості безробітних є залучення їх до
самостійної підприємницької діяльності.

Перехід до ринкової системи господарювання тісно пов’язаний з
виникненням та поширенням самостійної ініціативної діяльності суб’єктів
економічних відносин, спрямованої на виробництво продукції, надання
різноманітних послуг із метою отримання прибутку. Як показує світовий
досвід, саме підприємницький сектор є надійною основою формування
конкурентного середовища, головним структуроутворювальним елементом,
рушійною силою розвитку економічної системи. Рухливий і динамічний, він
дає змогу вирішувати серйозні економічні й соціальні проблеми: сприяє
повнішному задоволенню потреб споживачів, розвиткові реального сектору
економіки, розширює можливості працевлаштування населення.

Вознесенським міськрайцентром зайнятості активно розробляються і
впроваджуються заходи з метою створення сприятливих умов для реалізації
конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, формування
активної життєвої позиції, розвитку ділової активності.

2 ДОСВІД РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1 Профорієнтація та профнавчання безробітних як спосіб залучення їх до
підприємницької діяльності

Безробітні Вознесенського міськрайцентру зайнятості, використовуючи своє
право на підприємницьку діяльність згідно зі ст.42 Конституції України,
мають змогу втілити в життя свої наміри щодо запровадження власного
бізнесу. Велику роль у цьому, зокрема і в одержанні одноразової виплати
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності
відіграє цілеспрямована, різноманітна за формами та методами
профорієнтаційна допомога, яка надається в Вознесенському міськрайцентрі
зайнятості, організація професійного навчання з метою залучення
безробітних до самозайнятості.

В Миколаївській обласній службі зайнятості склалася система заходів
профорієнтаційного супроводу незайнятих громадян для залучення їх до
підприємницької діяльності. Це дає змогу найефективнішим способом
інформувати безробітних про можливість організації власної справи,
допомагати їм набувати необхідних професійних знань та навичок, впливати
на розвиток особистісних якостей майбутніх підприємців, використовуючи
прийоми психологічної підтримки.

Спеціалісти Вознесенського міськрайцентру зайнятості ведуть
роз’яснювальну роботу по активізації власних зусиль безробітних, щодо
влаштування своєї зайнятості.

Однією з форм активної підтримки безробітних є орієнтація їх на
створення робочого місця за власні кошти, організація власного бізнеса.

В Вознесенському міськрайцентрі зайнятості підготовка безробітного до
самозайнятості проходить цілу низку заходів: інформування безробітних
про сутність самостійної зайнятості, кроки і дії, які їм варто здійснити
для започаткування власного бізнесу, допомога їм в його організації.

Профорієнтаційними заходами Вознесенського міськрайцентру зайнятості,
які проводяться з метою залучення до підприємництва безробітних, перш за
все передбачається інформування їх про пріоритетні напрямки розвитку
малого бізнесу, про ринок товарів та послуг, про наявність у регіоні
ніш, які ще не заповнені, про порядок реєстрації суб’єктів
підприємництва та оподаткування такої діяльності. Дана інформація
готується спеціалістом з профорієнтації, який проводить відповідний
захід.

, . : < H J V ? ¶ e 8JLfhtvT- e u 8:<>

@

B

D

F

H

J

L

N

?N

P

R

T

V

X

Z

\

^

`

b

d

f

h

t

v

&

Мета цих заходів – інформування про можливість організації власної
справи, як одного із способів зайнятості; знайомство з професіями,
опанування якими дає змогу в подальшому відкрити власну справу.

Для клієнтів, у яких виникають питання щодо організації власної справи в
Вознесенському міськрайцентрі зайнятості пропонується інформація в
інформаційному кутку: книги, брошури про те, як почати свій бізнес, як
зробити бізнес-план, про маркетинг, менеджмент і т.д.; на стенді
розміщуються брошури, адреси, і контактна інформація організації з
розвитку бізнесу податкової інспекції, юристів, тощо, куди бажаючи
можуть звернутися за додатковими консультаціями та інформацією; на
інформаційному стенді розміщуються оголошення про курси, навчальні
програми, та інше.

Велике значення у системі заходів щодо сприяння самостійної зайнятості
безробітних в Вознесенському міськрайцентрі зайнятості приділяється
інформаційним заняттям:

1.“Як почати свій бізнес”, які дають людині загальне уявлення про те, як
почати власний бізнес і як зробити успішну бізнес-ідею. Вони проводяться
один або два рази на місяць для всіх бажаючих. Зазначені заняття мають
головну ціль – інформаційну, тобто надання загальної інформації про
порядок започаткування власної справи, її переваги та складності для
того, щоб допомогти учасникам прийняти рішення і обміркувати наступні
кроки, а також щоб ознайомити клієнтів з можливостями служби зайнятості
щодо підтримки зусиль безробітних в організації бізнесу.

Заняття організоване за такою схемою:

1.Реєстрація. Учасники заповнюють реєстраційну форму для бази даних про
клієнтів.

11.Інфрмація:

вступ;

процес створення власної справи або процес розроблення бізнес-ідеї;

приклад (випадок);

питання;

огляд послуг державної служби зайнятості;

111.Індивідуальні бесіди. Зацікавлені учасники мають стислу співбесіду з
консультантом.

Учасники одержують брошури про самозайнятість і підприємництво, послуги
ДСЗ та інших організацій.

Наступним етапом знайомства незайнятих громадян з підприємницькою
діяльністю в Вознесенському міськрайцентрі зайнятості є робочі семінари
під назвою “Від бізнес-ідеї до власної справи”. Такі семінари,
призначені для тих людей, які серйозно думають про започаткування
власного бізнесу. Вони спрямовані на формування, актуалізацію,
узагальнення, поглиблення отриманого інформаційного матеріалу. Важливим
питанням для обговорення на семінарі є питання про найбільш важливі
характеристики і навички підприємця. Зокрема: сучасний бізнесмен повинен
мати певний комплекс потенційних ділових якостей, що надають можливість
вважати його успішним підприємцем. Серед них: освіта, знання та вміння,
кваліфікація та певним чином розвинуті особистісні якості такі як:
енергійність та діловитість, практичність та аналітичність розуму,
активна життєва позиція, прагнення до незалежності, ініціативність та
творчість у діяльності, сприйнятливість до нового, готовність до ризику,
етичність, наполегливість, відповідальність, переконливість, розвинений
соціальний інтелект, а також певний багаж спеціальних, правових та
економічних знань. Наявність таких характеристик особистості дозволяє
майбутньому підприємцю здійснити обгрунтований вибір нового виду
діяльності, розробити бізнес-план, зареєструватися у якості підприємця,
відкрити розрахунковий рахунок у банку, сформувати колектив тобто
започаткувати власну справу і успішно її розвивати.

Різнобічному цільовому інформуванню безробітних під час семінарів та
зустрічей сприяє допомога соціальних партнерів. Роботодавці або приватні
підприємці, які планують залучити до себе на роботу працівників із числа
безробітних, розповідають про умови роботи та вимоги до працівника або
націлюють учасників на реалізацію власних зусиль у сфері підприємництва.

На робочий семінар запрошувався Мальцер Давид Маркович – голова районної
асоціації підприємств. Він розповів про переваги та недоліки
підприємництва, відповів на запитання слухачів з приводу оподаткування,
юридичних питань та інше.

Запрошувані на семінари “Ярмарок професій” представники органів місцевої
влади, до компетенції яких належить організація служби побуту,
інформують присутніх про можливість подальшої зайнятості в цій сфері.

Велике враження справляє на учасників семінарів виставка виробів,
виготовлених безробітними під час навчання професіям, що відкривають
шлях до подальшої самозайнятості. Виставка наочно демонструє можливості
людини, що отримала певні знання та навички.

Завдяки проведенню таких заходів за 5 місяців 2004 року у три рази
збільшилася кількість безробітних, направлених на профнавчання з
професій, що відкривають шлях до самозайнятості та підприємництва.

З початку 2004 року у Вознесенському міськрайцентрі зайнятості
практикується проведення 1-2 денних семінарів, що включають такі
питання:

стратегія малого та середнього підприємнитва;

можливість навчання в навчальних закладах Миколаївської області для
одержання кваліфікації “менеджер малого та середнього підприємництва”;

навчання з курсу “Основи підприємницької діяльності”;

можливість профнавчання та підвищення кваліфікації з професій, що дають
змогу подальшої самозайнятості та підприємництва;

оподаткування підприємницької діяльності;

організаційно-правові норми підприємницької діяльності;

знайомство з малим бізнесом та ринком індивідуальних послуг у регіоні,
методикою розробки бізнес-планів;

експрес-тестування та анкетування учасників семінару.

Наступним етапом орієнтації на підприємництво в Вознесенському
міськрайцентрі зайнятості є профнавчання “Основам організації
підприємницької діяльності”, “Основам малого бізнесу”. Клієнти, бажаючи
відкрити власну справу навчаються як вести підприємництво в умовах
ринкової економіки, фінанси, бухгалтерський та податковий облік,
управління підприємствами малого та середнього бізнесу, психологію
бізнесу. Для цього їм пропонується 167 годинний курс “Основи організації
підприємницької діяльності”. Програма курсу розрахована на безробітних,
які мають повну загальну середню освіту, та фахівців з базовою і
повною вищою освітою.

Значна увага приділяється плануванню процесу підприємницької діяльності,
успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес-плану.

За допомогою бізнес-плану можна запобігти багатьом проблемам

або достойно їх подолати. Звичайно, він не може виключити усіх помилок,
але дає можливість продумати свої дії. Бізнес-план дозволяє управляти
власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події, а
також обгрунтувати вигідність запропонованого проекту і залучити
можливих контрагентів, потенційних партнерів. Він може переконати
інвесторів у тому, що знайдені привабливі можливості розвитку
виробництва (надання послуг), що дозволяють ефективно здійснювати
намічене і проект має ефективну, реальну і послідовну програму свого
здійснення. Інвестор вкладе свої кошти лише в той проект, що із
достатньою ймовірністю гарантує йому одержання максимального прибутку.
Бізнес-план повинен відповісти на запитання: “Чи варто взагалі вкладати
кошти в цей проект і чи принесе він прибуток, здатний окупити всі
витрати?”

За 5 місяців 2004 року було залучено до профнавчання за цим курсом 52
безробітних (за 5 місяців 2003 року – 15 безробітних), із них 46 осіб
відкрили власну справу.

Профорієнтаційна робота та сприяння в отриманні необхідних знань та
навичок з основ підприємництва через профнавчання допомагають
безробітним відчути себе соціально-корисними для суспільства, сповнюють
їх упевненістю та надією на майбутнє. Тому фахівці Вознесенського
міськрайцентру зайнятості постійно докладають зусиль для вдосконалення
форм і методів профорієнтації та організації профнавчання із залученням
безробітних до підприємництва.

2.2 Започаткування безробітними власної справи – важливий чинник
створення додаткових робочих місць

Навчання безробітних для започаткування ними власної справи вважається
пріоритетним напрямом у роботі Вознесенського міськрайцентру зайнятості.
Ситуація з безробіттям в Миколаївській області зобов’язує службу
зайнятості постійно адаптуватися до нових умов на ринку праці,
активізувати увесь наявний потенціал. Постійний аналіз стану зайнятості
населення дає підстави зробити висновок, що в сучасних умовах дуже
актуальними є навчання і перенавчання безробітних, сприяння їх
самозайнятості та розвитку малого бізнесу.

До речі, у розвинутих країнах Європи частка малого бізнесу у створенні
валового доходу становить 80%, у нас – всього 6-7%. Служба зайнятості
чимало робить для того, щоб підвищити соціальну активність незайнятих
людей, залучити їх до розвитку малого та середнього бізнесу. Звісно, не
всі безробітні відразу з розумінням сприймають пропозицію повчитися і
самотужки створити собі робоче місце. Але досвідченим спеціалістам
центру зайнятості багатьох із них вдається переконати і аргументовано
довести їм перспективність такого вибору. Люди без професії або з
низькою кваліфікацією повинні зрозуміти: для того щоб знайти роботу,
треба постійно над собою працювати, підвищувати свій професійний та
кваліфікаційний рівень. І працівники служби зайнятості готові їм у цьому
допомогти. За сприяння служби зайнятості у безробітних є можливість
опанувати будь-яку із більш як 50 професій. Чимало з них пов’язані з
відродженням народних промислів і орієнтовані на заняття індивідуальною
трудовою діяльністю.

З метою інформування безробітних про найбільш перспективні сфери
діяльності, про можливості започаткування власної справи в 2004 році
проведено 10 семінарів з підприємництва, в яких взяли участь 107
безробітних. До проведення семінарів залучалися спеціалісти відділів
управлінь місцевих райдержадміністрацій, органів управлінь місцевих
райдержадміністрацій, органів реєстрації, підприємці.

Служба зайнятості гарантує високий рівень фахової підготовки на
різноманітних курсах. Слухачі мають змогу вчитися на найновішій техніці,
опанувати найновіші технології виробництва.

За 5 місяців 2004 року 46 безробітних після завершення навчання відкрили
власну справу, зареєструвавшись як суб’єкт підприємницької діяльності.
Вони виготовляють промислову продукцію, надають різноманітні послуги,
вирощують, заготовляють та переробляють сільскогосподарську продукцію,
розводять хутрових звірів, надають аудиторські та
інформаційно-консультаційні послуги.

Підприємці, які досягли успіху, високим професіоналізмом створюють
завтрашній день України:

Онча Олег Михайлович – радіотаксі;

Авдєєва Надія Миколаївна – торгівля продовольчими товарами;

Білявіна Ольга Валентинівна – торгівля носками;

Шадловський Олександр Олександрович – оформлення землі;

Бондаренко Тимофій Анатолійович – організація платної автостоянки.

Авдєєва Надія Миколаївна відкрила підприємницьку діяльність – торгівля з
лотка продовольчими товарами (штучними); вибрала місце торговлі дуже
вдало – біля центральної районної лікарні. Завжди потік людей різного
віку, що поспішають до лікарні, завжди бажають підкрипитися, або
принести передачу до хворих рідних (знайомих), щоб відвідати. Товар
вибрано вдало – фрукти (банани, апельсини), печиво, шоколад, що з
радістю купує клієнт, поспішаючи відвідати хворих знайомих та рідних.
Власна справа Авдєєвої Н.М. приносила відповідний прибуток, що дало
можливість підприємцю розширити свій бізнес. Отримуючи гроші, вона
змогла орендувати приміщення для відкриття цеху з пошиву легкого
жіночого одягу.

На даний час підприємець Авдєєва Н.М. тісно спілкується з Вознесенським
міськрайцентром зайнятості, заключила договір на працевлаштування
безробітних на створені дотаційні місця. Колишні безробітні центру
зайнятості тепер мають можливість працювати за професією швачка на
дотаційних робочих місцях у приватного підприємця Авдєєвої Н.М.

ПП Авдєєва Н.М. отримавши одноразову виплату допомоги не тільки
забезпечила себе роботою, а також створила робочі місця для
працевлаштування безробітних. Бізнес Авдєєвої Н.М. процвітає, вона має
постійних клієнтів з шиття одягу, її робітниці шиють гарно, постійно
вивчають попит, розробляють нові моделі одягу.

Відгук Авдєєвої Н.М.

«Я частный предприниматель, Авдеева Надежда Николаевна, в 2001 году
состояла на учёте в Вознесенском центре занятости населения, через
полгода мне начальник отдела – Петрова Г.Н. предложила воспользоваться
единовременной денежной выплатой пособия для открытия
предпринимательства.

Получив единовременную помощь, я открыла предпринимательство и некоторое
время торговала на мини-рынке. Но торговля не моя сфера, я
производственник и мною было организовано производство (ремонт и пошив
женской одежды с материалов заказчика). Сейчас мы арендуем помещение в
Зеленом Гаю, немного приводим в порядок и работаем. На данный момент, я
являюсь работодателем, зарплата рабочим выплачивается во время, все
налоги проплачиваются. Работники социально защищены. Я очень
благодарю

работников центра занятости и руководителя Ивахненко В.Н. за оказанную и
постоянно оказываемую помощь в подборе кадров, ведь всех швей я оформляю
по направлению центра занятости и очень довольна этими работницами.»

Що ж забезпечує успіх людей, які хочуть позбутися статусу безробітного?
Насамперед, бажання працювати, мати свою справу і матеріальну
незалежність. Але для того щоб щось мати, треба дещо вкласти. Найперше –
знання. А ще не обійтися без стартового капіталу. Людям, які виявили
бажання зайнятися підприємництвом і пройшли відповідне навчання, служба
зайнятості надає можливість одержати одноразову виплату допомоги по
безробіттю. Гроші це, звичайно, невеликі. Та коли робиш перші кроки в
бізнесі, кожна копійка стає у пригоді.

Але підприємцям-початківцям повинна сприяти не лише служба зайнятості.
Необхідно створити такий економічний клімат, щоб люди, які ризикнули
самі забезпечити себе роботою, мали змогу стати на ноги, адаптуватися у
новому статусі, одержати елементарні навики і досвід. Необхідно на
деякий час звільнити їх від податків або щоб сплачували вони їх у
мінімальному розмірі. Роботодавців теж варто зацікавити: чим більше
людей він бере на роботу, тим менше сплачує податків. І місцева влада
зобов’язана всіляко опікати підприємців-початківців. Люди повинні
відчувати, що держава про них дбає.

ВИСНОВКИ

Велику роль в період становлення ринкової економики мають принципи
державної політики зайнятості населення, забезпечення всім громадянам
рівних можливостей в реалізації права на вільний вибір виду діяльності
відповідно до здібностей та професійної підготовки з урахуванням
особистих інтересів і суспільних потреб.

Одним із напрямків сприяння зайнятості безробітних є залучення їх до
самостійної підприємницької діяльності.

Вознесенським міськрайцентром зайнятості активно розробляються і
впроваджуються заходи з метою створення сприятливих умов для реалізації
права громадян на підприємницьку діяльність, формування активної
життєвої позиції, розвітку ділової активності: профорієнтаційна
допомога, організація професійного навчання

Профорієнтаційними заходами Вознесенського МРЦЗ передбачається
інформування їх про приоритетні напрямки розвітку малого бізнесу, про
ринок товарів та послуг, про наявність у регіоні ніш, які ще не
заповнені, про порядок реєстрації суб’єктів підприємництва та
оподаткування такої діяльності, для цього інформаційні семінари з основ
підприємництва проводяться з залученням представників податкових
інспекцій, управлінь економіки райдержадміністрації, представників
Спілки підприємців.

Наступним кроком для заснування власного бізнесу є профнавчання
безробітних, де вони оволодівають знаннями та навичками, необхідними для
складання бізнес- плану та започаткування власної справи.

Профорієнтаційна робота та сприяння в отриманні необхідних знань та
навичок з основ підприємництва через профнавчання допомогають
безробітним відчути себе соціально корисними для суспільства, сповнюють
їх упевненістю та надією на майбутне.

Клієнтам, які виявили бажання зайнятися підприємництвом і пройшли
відповідне навчання , служба зайнятості надає мождивясть одержати
одноразову виплату допомоги по безробіттю. Гроші ці, звичайно невеликі,
та коли робиш перші кроки в бізнесі кожна копійка стає у пригоді.

Але підприємцям-початківцям повинна сприяти не лише служба зайнятості.
Необхідно створити такий економічний клімат, щоб люди, які ризикнули
самі забезпечити себе роботою, мали змогу стати на ноги, адаптуватися у
новому статусі, одержати елементарні навики і досвід. Необхідно на
деякий час звільнити їх від податків або щоб сплачували вони їх у
мінімальному розмірі. Роботодавців теж варто зацікавити: чим більше
людей він бере на роботу, тим менше сплачує податків. І місцева влада
зобов’язана всіляко опікати підприємців-початківців. Люди повинні
відчувати, що держава про них дбає.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. – К: Проствіта,1996. – 80с.

2.Закон України “Про зайнятість”//Відомості Верховної Ради. –
1991.-№14.- 170с.

3.Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття” //Праця і зарплата.- 2001.-№ 9.

4.Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці:Теоретичні основи і
державна практика.-К.,2000,-317с.

5.Варналій З.С. Основи підприємництва:Навч. Посіібник. –2-го вид. Випр.
і доп. – К:Знання – Прес, 2003.- 285с.:іп.

6. Єдина технологія обслуговиваннянезайнятого населення в центрах
зайнятості України / Ю.М. Маршавін, Л.Є.Ляміна, Л.М.Фокас та ін.-К:ІПК
ДСЗУ, 2000. – с.300

7. Залучення безробітних до підприємницької діяльності:досвд.
Організація. Методіка.: Навчально-методична розробка.- К.:ІПК ДСЗУ.
2003.-37с.

8. Маршавін Ю.М, Основні проблеми сучасног етапу впровадження Єдиної
технології обслуговування незайнятого населення // Бюл. ІПК ДСЗУ. –
2003.-№ 2

9.Петлюк В.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 288с.

10. СаблукП., Вдовиченко М. Про соціальний захист сільського населення
//Економіка України.- 1993.-№ 5.-с.3

11.Фокас Л.М. Організаційно – методичне супроводження переходу служби
зайнятості на роботу за Єдиною технологією обслуговивання незайнятого
насаелення // Бюл. ІПДСЗУ.-2003 .-№ 2.

12. Шпак В.І. Розвіток малого підприємництва в Україні: Наук вид. –К.:
МАУП, 2003. –2-ге вид., доп. І перераб.-128с.:іл.- Бібліогр.: с 118 -122

PAGE

PAGE 23

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019