Реферат на тему:

Особливості Української церковної архітектури

Вознесенською церквою в Ясіні i Троїцьким собором у Новомосковському
свідчать про ще більше розмаїття в будові місцевих дерев’яних церков. Ці
відмінності можна простежити в загальній формі кожної будівлі, у формах
її основних складників, наприклад бань, також у таких типових
архітектурних елементах, як пілястри, карнизи, вікна й портали або в
різноманітних деталях оздоблення. I всетаки, попри вci відмінності, ці
будівлі разом з більшістю інших українських церков мають спільний
характер, який радше відчувається, ніж усвідомлюється.

gdI=

„`„a$gdI=

зустрічаємося з бойківським типом церков, які також складаються з трьох
послідовно розміщених вepxiв, причому центральний з них — найоб’емніший.
Західний i східний склепінчасті верхи часто дуже подібні один до одного,
хоч i мають незначні відмінності Як правило, вони нижчі від
центрального.Третій тип гуцульський. Це церкви хрещаті в плат.
Центральний верх в них концентричний й найвищий, а чотири інші на
раменах хреста нижчі й зазвичай у формі гострого даху. HYPERLINK
«http://mamajeva-sloboda.ua/images/uploadpic/zerkva3_3.jpg»

Четвертий тип церков, що переважае з істотними видозмінами на Поділлі,
центральній i східній Україні, пов’язаний головно з бойківським типом
церков. Церкви цього типу можуть мати три або п’ять вepxiв, розміщених
за хрещатим планом i, як виняток — дев’ять, при цьому центральна баня
височіе над рештою. Північні й південні верхи в церквах, хрещатих у
плат, можна розглядати як додатки до функційно експресивнішої тридільної
української церкви бойківського типу. Як приклади народної архітектури
та її різноманітних регіональних проявів можна навести чимало варіантів,
цих чотирьох типів церков, що належать до найавтентичніших українських
споруд.

Незважаючи на відмінність не тільки в загальному вигляді цих церков, а
також в їх детальних обрисах, абстракті геометричні схеми цих споруд
свідчать про спільні по суті ритмічні взаємовідношення їxнix головних
компонентів.

Похожие записи