Похожие записи

Реферат

на тему:

Субдомінантсептакорд (SІІ7)

1. Визначення і позначення. Інтервальний склад

Септакорд II ступення називається, як головний септакорд групи, —
субдоминантсептакордом. Його позначення SII7 (в мінорі — sII7).

Інтервальний склад субдомінантсептакорда:

а) в натуральному мажорі — мала терція, чиста квінта і мала септима
(тобто мінорний тризвук з малою септимою);

б) в мінорі і гармонічному мажорі — мала терція, зменшена квінта і мала
септима (тобто зменшений тризвук з малою септимою):

2. Обернення SII7. Переваги квинтсекстакорда

Як і всякий інший септакорд, SII7 має три обернення:

Найпоширеніший зі всіх чотирьох видів цього акорду — квінтсекстакорд
(SII65). Цей акорд об’єднує в собі функціонально споріднені — головні
тризвуки субдомінантової групи (S) і секстакорд SII. Тому SII65 —
квінтсекстакорд- і отримав назву «субдомінанти з доданою секстою». Його
інше можливе позначення: S65 (субдомінантовий квінтсекстакорд).

3. Приготування субдомінантсептакорду і його обернення

Акорди SII7 вводяться після тонічної або більш простої субдомінантової
гармонії, тобто Т, Т6, T64, S, S6, TSVI, в гармонічному з’єднанні
(частіше з приготованою септимою), і після SII і SII6 (у тому числі з
проходною септимою)

4. розв’язання SII7 в тризвуки D

Розв’язання SII7 в домінантів тризвук відбувається аналогічно до
розв’язання D7 в Т:

а) септима ведеться на ступінь вниз;

б) терція ведеться на ступінь вгору, а в основному септакорді частіше на
терцію вниз;

в) квінта ведеться на ступінь вниз;

г) основний звук в трьох верхніх голосах залишається на місці, а в басу
ведеться стрибком в приму D (квартовий хід).

В результаті SII7, SII65 і SII43 розв’язується в основні тризвуки D, а
SII2-в D6:

5. Розв’язання в кадансовий квартсекстакорд

Будь-який вид SII7, окрім секундакорда, може бути розв’язаний в
кадансовий квартсекстакорд. В цьому випадку септима його залишається на
місці, утворюючи дисонуючий звук К64 (кварту):

6. Розв’язання SII7 в Т

Всі види SII7 можуть бути розв’язаний у відповідні види тонічного
тризвуку: септима залишається на місці, решта голосів ведеться переважно
плавно.

SII7 розв’язується в Т6

SII65 розв’язується в Т (самий вживаний прийом, особливо в плагальних
каденціях)

SII65 розв’язується в Т6

SII65 розв’язується в Т64 (прохідний)

SН43 розв’язується в Т64 (прохідний), рідше в Т:

При різних розв’язаннях SII7 і його обернення можливі скачки на
загальних підставах; септима обов’язково ведеться на ступінь вниз або
залишається на місці; між крайніми голосами не повинно бути прихованих
квінт або октав:

7. Перехід SII7 в D7 і його обернення

Акорди SII7 і sII7 дуже часто переходять в доминантсептакорд і його
обернення. Норми голосоведення тут наступні: септима і квінта SII7 йдуть
поступово вниз, решта двох звуків залишається на місці як загальні звуки
обох акордів. При такому голосоведенні SII7 обов’язково переходить в D43
(і навпаки -SІІ43 в D7), а SII65 в D2 (і навпаки SII2 в D65):

Якщо в цій послідовності застосовувати D7 в неповному вигляді, то SІІ7
може перейти в неповний D7 стрибком в басу від пріми SII7 до пріми D7:

8. SII7 в оборотах з прохідними акордами

Субдомінантсептакорд може бути введений в обороти з прохідними акордами
Т, Т64 або TSVI64. Оточення цих акордів може бути однорідне або
неоднорідне. Істотно лише рух баса по секундах:

9. Секундакорд II ступення

Секундакорд II ступення (SII2) вводиться частіше за все після основного
тризвуку SII (Прохідна септима в басу) і розв’язується в D6 або D65

Крім того, він нерідко застосовується як допоміжний, в оточенні
тонічного тризвуку:

10. Практичні вказівки

Акорд SII7 з оберненням може бути застосований замість більш простих
видів субдомінанти — S і SII, якщо намічений рух заданого голосу
відповідає правильному розв’язанню або переходу SII7.

В тих випадках, коли основний звук (II ступінь гамми) йде в мелодії на
вузький інтервал (на секунду, терцію) вниз, акорд II ступеня слід брати
без септими (звичайно — SII6), оскільки септакорд тут правильно
дозволити не можна.

Приклад гармонізації:

Похожие записи